Od modelu kompetencji do celów, wyzwań i odważnej przyszłości

Uczestnik szkolenia “Od modelu kompetencji do celów, wyzwań i odważnej przyszłości” zyska kompleksowe rozumienie modeli kompetencyjnych, nauczy się, jak efektywnie je tworzyć, wdrażać oraz wykorzystywać w praktyce zarządzania zespołem, co pozwoli na osiąganie lepszych wyników przez organizację.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Od modelu kompetencji do celów, wyzwań i odważnej przyszłości

Grupa docelowa szkolenia “Od modelu kompetencji do celów, wyzwań i odważnej przyszłości” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy zespołów na różnych szczeblach zarządzania, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w zakresie budowania i zarządzania kompetencjami w organizacji, efektywnej komunikacji oraz skutecznego planowania i realizacji celów zawodowych. Szkolenie jest również skierowane do specjalistów HR odpowiedzialnych za rozwój kompetencji pracowników, systemy ocen i szkoleń, jak również do osób zajmujących się planowaniem strategicznym i zarządzaniem zmianą w organizacji.

Idea szkolenia “Od modelu kompetencji do celów, wyzwań i odważnej przyszłości” zakłada kompleksowe podejście do zarządzania kompetencjami w organizacji, skupiając się na budowaniu efektywnych zespołów przez świadome wykorzystanie i rozwój umiejętności pracowników. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do identyfikacji, oceny i rozwijania kluczowych kompetencji, które są niezbędne do osiągnięcia strategicznych celów biznesowych. Przez połączenie teorii z praktycznymi ćwiczeniami, uczestnicy nauczą się, jak efektywnie komunikować się, motywować zespoły i zarządzać nimi w sposób, który wspiera rozwój osobisty pracowników i przyczynia się do sukcesu całej organizacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Od modelu kompetencji do celów, wyzwań i odważnej przyszłości – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności zarządzania zespołem – Liderzy, którzy uczestniczą w szkoleniu, zyskują umiejętności zarządzania kompetencjami i celami swoich pracowników. To przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie zespołem i osiąganie wyników.
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku – Organizacje, które inwestują w rozwój swoich pracowników, są bardziej konkurencyjne na rynku. Mają oni pracowników z lepszymi umiejętnościami i zdolnościami, co pomaga utrzymać się na rynku i konkurować skuteczniej.
 • Poprawa wizerunku organizacji – Organizacje, które angażują się w rozwój swoich pracowników, budują pozytywny wizerunek jako pracodawcy. To przyciąga uwagę mediów i opinii publicznej, co może przekładać się na pozytywny marketing.
 • Wzrost inicjatywy i kreatywności pracowników – Uczestnictwo w szkoleniu zachęca pracowników do aktywności i tworzenia nowych rozwiązań. To może prowadzić do bardziej kreatywnego podejścia do pracy i generowania innowacyjnych pomysłów.

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie efektywności i produktywności pracy – Pracownicy, którzy lepiej rozumieją swoje role, kompetencje i cele, są bardziej zaangażowani i produktywni. Szkolenie dostarcza narzędzi do efektywnego zarządzania zespołem, co przekłada się na lepsze wykorzystanie zasobów i osiąganie wyższej efektywności operacyjnej.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej – Poprzez rozwijanie kompetencji i skuteczną komunikację, szkolenie pomaga budować pozytywną kulturę organizacyjną, opartą na współpracy, zaufaniu i wzajemnym wsparciu. To z kolei przyciąga i zatrzymuje talent w organizacji, co jest kluczowe w kontekście “wojny o talenty” na rynku pracy.
 • Zwiększenie innowacyjności i zdolności adaptacyjnych – Szkolenie kładzie nacisk na ciągły rozwój kompetencji i otwartość na zmiany, co sprzyja innowacyjności i lepszemu dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Organizacje, które są elastyczne i innowacyjne, łatwiej radzą sobie z wyzwaniami i szybciej wykorzystują nowe możliwości.
 • Poprawa zarządzania talentami – Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak identyfikować, rozwijać i efektywnie wykorzystywać talenty w organizacji. To pozwala na lepsze planowanie sukcesji, tworzenie ścieżek kariery dla pracowników i minimalizowanie ryzyka utraty kluczowych kompetencji.
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników – Szkolenie pokazuje, jak ważne jest słuchanie pracowników i odpowiednie reagowanie na ich potrzeby, co przekłada się na większe zaangażowanie i satysfakcję z pracy. Zadowoleni pracownicy są mniej skłonni do zmiany pracy, co obniża koszty rekrutacji i wdrażania nowych osób.
 • Lepsze wyniki finansowe – Wszystkie powyższe korzyści mają bezpośredni wpływ na wyniki finansowe organizacji. Wyższa efektywność, lepsze zarządzanie talentami, innowacyjność oraz zaangażowanie pracowników przekładają się na wzrost przychodów i zysków, a także na lepszą pozycję konkurencyjną na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji i umiejętności – Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat tego, jak identyfikować, rozwijać i efektywnie wykorzystywać własne kompetencje oraz umiejętności. To z kolei przekłada się na większą pewność siebie w zakresie wykonywanych obowiązków i otwiera nowe możliwości rozwoju kariery.
 • Lepsze rozumienie własnej roli w organizacji – Szkolenie pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć, jak ich praca wpływa na ogólny sukces firmy i jak mogą przyczynić się do jego realizacji. To wzmacnia poczucie przynależności i znaczenia swojej pracy, co jest kluczowe dla motywacji i zaangażowania.
 • Umiejętności komunikacyjne – Nauka efektywnej komunikacji, w tym aktywnego słuchania, zadawania pytań i dawania konstruktywnego feedbacku, jest nieoceniona w każdym aspekcie życia zawodowego i prywatnego. Te umiejętności pozwalają na budowanie lepszych relacji z kolegami i przełożonymi, a także na skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów.
 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych i radzenia sobie ze zmianami – Szkolenie kładzie nacisk na rozwój elastyczności i otwartości na zmiany, co jest niezbędne w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy. Uczestnicy uczą się, jak przystosować się do nowych sytuacji i jak wykorzystywać zmiany jako okazję do rozwoju.
 • Umiejętność wyznaczania i realizacji celów – Nauka wyznaczania realistycznych, mierzalnych i osiągalnych celów zawodowych i osobistych to kolejna ważna korzyść. Uczestnicy szkolenia dowiadują się, jak skutecznie planować swoje działania i monitorować postępy, co przekłada się na większą skuteczność w realizacji zamierzonych wyników.
 • Poprawa satysfakcji z pracy – Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia przyczyniają się do lepszego zarządzania własnym rozwojem zawodowym, co z kolei może prowadzić do większej satysfakcji z pracy i poczucia spełnienia.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Dlaczego? Sens i znaczenie zmian w organizacji
 • Od nieświadomej kompetencji do świadomej kompetencji, czyli drabina wzrostu
 • Od rekrutacji przez system ocen do rozwoju pracownika
 • Rodzaje kompetencji i ich cel w organizacji i zespole
 • Trójkąt kompetencji: wiedza, umiejętności, postawa (motywacja)
 • Model kompetencyjny – wielka mała zmiana
 • Definicja kompetencji – wartość każdej z nich
 • Sposoby budowania kompetencji, czyli jak to robić dobrze
 • Sposoby i stopnie oceny
 • Korzyści dla pracownika i zespołu
 • Zmiana…opór i kultura organizacji
 • Krok po kroku, czyli od czego zaczniemy i gdzie określimy nasze kamienie milowe zmiany
 • Jak? Czyli o dobrych praktykach, błyskotliwych pomysłach, wystarczająco dobrych rozwiązaniach i kompletnych porażkach
 • Tak, jak zawsze – przekonania i błędy poznawcze
 • Komunikacja niewerbalna, czyli „Lie to me” w praktyce
 • Aktywne słuchanie i sztuka zadawania pytań
 • Siedem złotych pytań – jak pytać, żeby wiedzieć
 • Mój multitool – narzędzia komunikacji (klaryfikacja, parafraza, interpretowanie, sondowanie, odzwierciedlanie, podsumowanie i inne)
 • Współpraca zbudowana na jasnej komunikacji – ok/ok
 • Informacja zwrotna – myślę, mówię…żałuję (?) – o feedbacku
 • Techniki i metody, czyli SBI i FUKO – czyli jak robić to dobrze?
 • Feedforward, czyli przed siebie!
 • Znaki rozpoznania, czyli o negatywnych i pozytywnych informacja dla współpracowników i przełożonych
 • Dwie strony medalu – sukcesy i porażki
 • Wyznaczanie celów i obszarów do rozwoju w pracy własnej. Dlaczego warto to robić dobrze?
 • Techniki budowania celów SMART i kolejne jego wersje
 • Cele EXACT – ambicja i ekscytacja
 • Planowanie, czyli sprint czy ultramaraton?
 • Ofiara Losu, Primadonna i Zosia Samosia (Co zrobić, gdy cele są sabotowane?)
 • I have a dream…
 • Nagroda…wszyscy kochają słodycze! Psychologiczne znaczenia finalizacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

To forma szkolenia, w której prowadzący przekazuje wiedzę i informacje uczestnikom poprzez prezentację mówioną. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnego wykładu, wykład interaktywny stawia duży nacisk na aktywność uczestników. Są zachęcani do zadawania pytań, udziału w dyskusji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. To pozwala na lepsze zrozumienie tematu i angażuje uczestników.

2

Praca w grupach

Uczestnicy są podzieleni na mniejsze grupy, gdzie wspólnie pracują nad rozwiązywaniem problemów, projektami lub zadania. Ta metoda promuje współpracę, zdolność do pracy w zespole i wymianę pomysłów między uczestnikami.

3

Gry symulacyjne

Gry symulacyjne to interaktywne narzędzia edukacyjne, które pozwalają uczestnikom na symulację rzeczywistych sytuacji biznesowych. Uczestnicy podejmują decyzje i obserwują skutki tych decyzji. To pomaga w zrozumieniu złożonych procesów i podejmowaniu lepszych decyzji w rzeczywistości.

4

Studia przypadku

Ta metoda polega na analizie konkretnych sytuacji lub problemów biznesowych. Uczestnicy studiują przypadki i starają się znaleźć rozwiązania na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. To rozwija umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

5

Praca na modelach

Praca na modelach polega na wykorzystaniu uproszczonych reprezentacji rzeczywistości do eksperymentowania i analizy. Może to obejmować modele matematyczne, symulacje komputerowe lub modele fizyczne. Ta metoda pomaga w zrozumieniu związków przyczynowo-skutkowych i przewidywaniu wyników.

6

Follow up

Follow up to proces monitorowania i wsparcia po zakończeniu szkolenia. Po szkoleniu uczestnicy są śledzeni, a organizacja zapewnia kontynuację procesu nauki, pomagając uczestnikom w wdrożeniu zdobytej wiedzy w praktyce. To zapewnia trwałe efekty szkolenia i umożliwia dostosowanie się do ewentualnych zmian.

Trenerzy

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.