Odporność psychiczna w świecie BANI

Uczestnik szkolenia “Odporność psychiczna w świecie BANI” zyska umiejętności radzenia sobie z nieprzewidywalnymi i chaotycznymi sytuacjami, które charakteryzują współczesny świat. Pozna techniki zarządzania stresem oraz metody wzmacniania swojego dobrostanu emocjonalnego. Ponadto, zdobędzie narzędzia do budowania większej elastyczności i odporności na zmiany, co pomoże mu lepiej funkcjonować zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Odporność psychiczna w świecie BANI

Grupa docelowa szkolenia “Odporność psychiczna w świecie BANI” menedżerowie, liderzy zespołów oraz pracownicy, którzy pracują w dynamicznych i nieprzewidywalnych środowiskach. Szkolenie jest również skierowane do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem i adaptacji do ciągłych zmian, niezależnie od branży. Dodatkowo, mogą skorzystać z niego wszyscy, którzy chcą wzmocnić swoją odporność psychiczną i zwiększyć swoją efektywność w obliczu współczesnych wyzwań.

Idea szkolenia “Odporność psychiczna w świecie BANI” polega na wyposażeniu uczestników w narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą współczesny, zmienny i niepewny świat. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu stresu i chaotycznych sytuacji na zdrowie psychiczne oraz rozwijanie umiejętności adaptacyjnych i elastyczności. Poprzez praktyczne ćwiczenia i strategie, uczestnicy nauczą się, jak budować i utrzymywać odporność psychiczną, co pozwoli im lepiej zarządzać swoimi emocjami i osiągać lepsze rezultaty w życiu zawodowym i osobistym.

zapisz się na szkolenie już teraz

Odporność psychiczna w świecie BANI – korzyści ze szkolenia

 • Stabilność emocjonalna w niepewnych czasach: Pracownicy uczą się, jak utrzymać stabilność emocjonalną mimo ciągłych zmian i nieprzewidywalności, co przekłada się na stabilność i pewność w działaniu organizacji.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Zwiększona odporność psychiczna pozwala pracownikom podejmować bardziej przemyślane i efektywne decyzje pod presją, co jest korzystne zarówno dla jednostek, jak i dla organizacji.
 • Wzmocniona odporność zespołowa: Pracownicy, którzy są odporni psychicznie, mogą lepiej wspierać swoich kolegów, co prowadzi do silniejszych, bardziej zintegrowanych zespołów. Organizacja zyskuje na zwiększonej spójności i współpracy w zespołach.
 • Zdolność do utrzymania koncentracji: W świecie pełnym rozpraszających bodźców, odporność psychiczna pomaga pracownikom utrzymać koncentrację na celach i zadaniach. Organizacja korzysta na wyższej jakości pracy i osiąganiu celów strategicznych.
 • Proaktywne podejście do wyzwań: Odporność psychiczna promuje postawę proaktywną wobec wyzwań i problemów. Pracownicy stają się bardziej inicjatywni, co prowadzi do szybszego identyfikowania i rozwiązywania problemów, przynosząc korzyści całej organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona elastyczność i adaptacyjność: Pracownicy nauczą się szybkiego i efektywnego dostosowywania się do zmieniających się warunków, co jest kluczowe w niestabilnym i nieprzewidywalnym środowisku BANI.
 • Lepsze zarządzanie stresem: Dzięki technikom i narzędziom zdobytym na szkoleniu, pracownicy będą w stanie lepiej zarządzać stresem, co prowadzi do zmniejszenia absencji chorobowych i wypalenia zawodowego.
 • Wzrost efektywności zespołów: Odporność psychiczna pomaga w utrzymaniu wysokiej motywacji i koncentracji, co przekłada się na lepszą współpracę w zespołach i osiąganie wyższych wyników.
 • Poprawa komunikacji i relacji: Szkolenie wspiera rozwój umiejętności interpersonalnych, co prowadzi do lepszej komunikacji, większej empatii i skuteczniejszego rozwiązywania konfliktów w organizacji.
 • Budowanie trwałej kultury organizacyjnej: Organizacja, której pracownicy są odporni psychicznie, charakteryzuje się większą stabilnością, innowacyjnością i zdolnością do przetrwania w trudnych warunkach rynkowych.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zarządzanie stresem: Pracownicy nauczą się technik radzenia sobie ze stresem, co pozwoli im zachować spokój i efektywność w trudnych sytuacjach.
 • Zwiększona pewność siebie: Zdobycie umiejętności adaptacyjnych i elastyczności w obliczu zmieniających się warunków zwiększy ich pewność siebie i poczucie kontroli nad swoim życiem zawodowym.
 • Poprawa zdrowia psychicznego: Regularne stosowanie narzędzi i technik z zakresu odporności psychicznej przyczyni się do poprawy ogólnego dobrostanu psychicznego i fizycznego pracowników.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Pracownicy nauczą się lepiej komunikować i budować relacje, co poprawi współpracę w zespołach i relacje z klientami oraz partnerami biznesowymi.
 • Większa motywacja i zaangażowanie: Dzięki lepszej odporności psychicznej, pracownicy będą bardziej zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę, co przełoży się na wyższe osiągnięcia zawodowe i satysfakcję z pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja i charakterystyka świata BANI:
  • Świat BANI jako odpowiedź na ograniczenia modelu VUCA
  • Przykłady cech: kruchość (Brittle), lękliwość (Anxious), nieliniowość (Nonlinear), niezrozumiałość (Incomprehensible)
 • Różnice między światem VUCA a BANI:
  • VUCA: zmienność (Volatility), niepewność (Uncertainty), złożoność (Complexity), niejednoznaczność (Ambiguity)
  • BANI: konkretne przykłady sytuacji i wyzwań typowych dla świata BANI
 • Definicja odporności psychicznej:
  • Koncept odporności psychicznej jako zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami i stresem
 • Elementy składające się na odporność psychiczną:
  • Kontrola: zdolność do wpływania na swoje środowisko i przejmowanie odpowiedzialności
  • Zaangażowanie: determinacja i wytrwałość w dążeniu do celów
  • Wyzwanie: postrzeganie problemów jako okazji do rozwoju
  • Pewność siebie: wiara w swoje możliwości i umiejętności
 • Definicja stresu i jego wpływ na organizm:
  • Fizjologiczne i psychologiczne reakcje na stres
  • Krótkoterminowe i długoterminowe skutki stresu
 • Teoretyczne modele radzenia sobie ze stresem:
  • Model Lazarusa i Folkman: strategie radzenia sobie z emocjami i problemami
  • Teoria zasobów i reakcji na stres (COR): zachowanie zasobów jako klucz do redukcji stresu
 • Definicja elastyczności psychicznej:
  • Zdolność do szybkiego dostosowywania się do nowych sytuacji i warunków
 • Strategie rozwijania elastyczności:
  • Podejścia kognitywno-behawioralne do zmiany sposobu myślenia
  • Rola otwartości na doświadczenia i uczenie się z błędów
 • Teoria pewności siebie:
  • Rola samooceny i wewnętrznej motywacji
  • Techniki budowania pewności siebie poprzez pozytywne myślenie i afirmacje
 • Teoria samokontroli:
  • Mechanizmy samoregulacji i ich znaczenie w zarządzaniu emocjami
  • Strategie wzmacniania samokontroli poprzez planowanie i ustalanie celów
 • Rola komunikacji w budowaniu odporności zespołowej:
  • Teoria komunikacji interpersonalnej: kluczowe elementy i bariery
  • Znaczenie empatii i aktywnego słuchania
 • Teorie współpracy i budowania zespołu:
  • Model Tuckmana (formowanie, burzenie, normowanie, działanie)
  • Koncepcje zaufania i wsparcia w zespole
 • Definicja proaktywności:
  • Rola inicjatywy i przewidywania problemów w odporności psychicznej
 • Teorie proaktywnego zachowania:
  • Model proaktywnego działania (Parker, Bindl)
  • Strategie rozwijania proaktywności poprzez planowanie i realizację celów

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład teoretyczny

Prezentacja kluczowych koncepcji, teorii i modeli związanych z odpornością psychiczną i światem BANI.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych scenariuszy i przypadków, które ilustrują wyzwania i rozwiązania związane z odpornością psychiczną w dynamicznych warunkach.

3

Dyskusje grupowe

Moderowane rozmowy, w których uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i refleksjami.

4

Testy i kwestionariusze samooceny

Narzędzia diagnostyczne pozwalające uczestnikom ocenić swoją odporność psychiczną oraz zidentyfikować obszary do rozwoju.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.