Planowanie, efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do menadżerów, osób przewidzianych na stanowisko menadżerskie w przyszłości, a także dla pracowników i wszystkich osób, które chcą efektywnie zarządzać czasem i organizacją w pracy.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Pozna zasady racjonalnego gospodarowania własnym czasem

2

Wdroży techniki planowania czasu i metod pracy, jako osobistej strategii sukcesu

3

Nabędzie umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego wyznaczania celów w poszczególnych zadaniach/projektach, wyznaczania priorytetów, szacowania realnych czasów realizacji, pilnowania terminów oddania i eliminowania zakłócaczy czasu

4

Rozbudzi w pracowniku motywację oraz postawy zaangażowania i odpowiedzialności za realizację zadań oraz świadomość negatywnych konsekwencji niedotrzymywanych planów czy zobowiązań z perspektywy firmy, zespołu i samego pracownika

Moduł I Wprowadzenie w zagadnienie organizacji pracy oraz zarządzania sobą w czasie

 • Istota zarządzania czasem – co to jest zarządzanie sobą w czasie?
 • Optymalna organizacja czasu w pracy i życiu – jej znaczenie
 • Złodzieje czasu – Analiza – Jak radzić sobie ze złodziejami czasu?
 • Błędy i skutki niewłaściwego gospodarowania czasem
 • Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem i efektywnej organizacji pracy

Moduł II Kształtowanie nawyków skutecznego działania

 • Analiza obecnego stylu zarządzania czasem – określenie obecnej sytuacji
 • Rola pozytywnego nastawienia
 • Nawyk zapisywania/notowania
 • Nawyk wyznaczania celów
 1. Metoda W A R T O
 2. Określenie własnych celów długo- i krótkoterminowych
 • Nawyk ustalania priorytetów
 1. Zasada Eisenhower’a /pilne-ważne/
 • Nawyk planowania
  1. Zasada Pareto/Analiza ABC)
  2. Zasada 60/40 (60/20/20)
  3. Pięć kroków systematycznego planu czasu według metody Z-A-S-P-A
  4. Metoda A L P E N
  5. Zalety planowania w zarządzaniu czasem – rozbudzenie chęci i motywacji w pracowniku

Moduł III Praktyczne zasady organizowania czasu i pracy

 • Możliwości wpływania na zmianę bieżącej sytuacji SMART
 • Metodyka planowania i organizacji pracy
 • Efektywne planowanie zadań/projektów

Moduł IV Inne elementy wzmacniające optymalne gospodarowanie czasem i organizację pracy

 • Reguły dotyczące realizacji i organizacji czasu pracy
 • Zarządzanie sobą z uwzględnieniem krzywej wydajności
 • Indywidualizacja organizowania i planowania pracy własnej
 • Cechy osobowości wobec stylu planowania i organizowania pracy własnej
 • Motywacja własna a zarządzanie czasem
 • Planowanie i organizowanie dostosowane do personalnych preferencji i możliwości
 • Indywidualny model organizacji pracy

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii