Planowanie, efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy

Uczestnik szkolenia zyska skuteczne narzędzia i strategie pozwalające efektywnie planować czas oraz organizować pracę. Nauczy się priorytetyzacji zadań, radzenia sobie z przeciwnościami oraz osiągania lepszych wyników w pracy, co wpłynie pozytywnie na jego produktywność i satysfakcję.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Planowanie, efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy

Grupa docelowa szkolenia “Planowanie, efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy” obejmuje szeroki zakres uczestników. Skierowane jest do profesjonalistów z różnych sektorów i branż, w tym menedżerów, liderów zespołów, przedstawicieli działów HR, specjalistów ds. projektów oraz wszystkich pracowników, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności zarządzania czasem i organizacją pracy. Dodatkowo, szkolenie jest dedykowane przedsiębiorcom i właścicielom firm, którzy chcą efektywniej zarządzać swoim czasem oraz zwiększyć wydajność i efektywność działań w swojej organizacji. Program został stworzony z myślą o osobach na różnych poziomach doświadczenia, aby każdy uczestnik mógł skorzystać z praktycznych wskazówek i narzędzi, które poprawią jakość ich pracy i życia zawodowego.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się technik planowania, tworzenia list zadań, delegowania, redukcji marnotrawstwa czasu oraz skutecznej organizacji pracy. Przyswoją wiedzę na temat skutecznych strategii zarządzania czasem i opanują techniki umożliwiające osiągnięcie wyznaczonych celów.

wyślij zapytanie

Planowanie, efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa wyników organizacji: Lepsze zarządzanie czasem i efektywna organizacja pracy wpływają pozytywnie na osiąganie celów i sukcesywny rozwój firmy.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Efektywne zarządzanie czasem pozwala organizacji na szybsze reagowanie na zmiany rynkowe i zwiększenie konkurencyjności na rynku.
 • Wzrost zaufania klientów: Poprawa jakości pracy i terminowość realizacji projektów buduje zaufanie klientów do firmy, co przekłada się na lojalność i powtarzalne transakcje.
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku pracodawcy: Inwestowanie w rozwój pracowników i dbanie o ich efektywność przyciąga utalentowanych specjalistów i tworzy pozytywny wizerunek pracodawcy.
 • Wspieranie zespołowej współpracy: Efektywne zarządzanie czasem wspiera kooperację między pracownikami, co wpływa na efektywność ich działań i osiąganie wspólnych celów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie wydajności i efektywności: Uczestnicy nauczą się planować swoje zadania i działania, co pozwoli na osiąganie celów biznesowych w krótszym czasie i z mniejszymi nakładami zasobów.
 • Poprawa jakości pracy: Lepsze zarządzanie czasem i organizacja pracy przekładają się na jakość wykonywanych zadań i produktów, co wpływa pozytywnie na reputację i wizerunek firmy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Efektywne zarządzanie czasem pozwala na unikanie nadmiernego obciążenia pracą, co przyczynia się do większej satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Redukcja stresu i absencji: Umiejętność radzenia sobie z czasem i zadaniami przyczynia się do zmniejszenia poziomu stresu w pracy i ograniczenia liczby nieobecności pracowników.
 • Poprawa atmosfery w pracy: Lepsze zarządzanie czasem pomaga w unikaniu opóźnień i pośpiechu, co sprzyja lepszym relacjom między pracownikami i zwiększa harmonię w zespole.

Korzyści dla pracowników

 • Doskonalenie umiejętności zarządzania czasem: Uczestnicy zdobędą nowe techniki planowania i organizacji pracy, co pozwoli im lepiej wykorzystywać swój czas i osiągać cele zawodowe.
 • Skuteczniejsze priorytetyzowanie zadań: Dzięki szkoleniu pracownicy nauczą się identyfikować najważniejsze zadania i skupiać się na tych, które mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ich pracy.
 • Lepsze radzenie sobie z presją czasu: Nabycie umiejętności radzenia sobie z presją czasu i terminami pozwoli pracownikom unikać stresu i wykonywać swoje obowiązki w bardziej efektywny sposób.
 • Wzrost kompetencji zawodowych: Doskonalenie zarządzania czasem wpływa na ogólny rozwój zawodowy pracowników, co przekłada się na większe szanse awansu i rozwoju kariery.
 • Podnoszenie produktywności: Efektywne zarządzanie czasem umożliwia pracownikom lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, co przekłada się na wzrost ich efektywności i produktywności.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Istota zarządzania czasem – co to jest zarządzanie sobą w czasie?
 • Optymalna organizacja czasu w pracy i życiu – jej znaczenie
 • Złodzieje czasu – Analiza – Jak radzić sobie ze złodziejami czasu?
 • Błędy i skutki niewłaściwego gospodarowania czasem
 • Korzyści wynikające z lepszego zarządzania czasem i efektywnej organizacji pracy
 • Analiza obecnego stylu zarządzania czasem – określenie obecnej sytuacji
 • Rola pozytywnego nastawienia
 • Nawyk zapisywania/notowania
 • Nawyk wyznaczania celów
 1. Metoda W A R T O
 2. Określenie własnych celów długo- i krótkoterminowych
 • Nawyk ustalania priorytetów
 1. Zasada Eisenhower’a /pilne-ważne/
 • Nawyk planowania
 1. Zasada Pareto/Analiza ABC)
 2. Zasada 60/40 (60/20/20)
 3. Pięć kroków systematycznego planu czasu według metody Z-A-S-P-A
 4. Metoda A L P E N
 5. Zalety planowania w zarządzaniu czasem – rozbudzenie chęci i motywacji w pracowniku
 • Możliwości wpływania na zmianę bieżącej sytuacji SMART
 • Metodyka planowania i organizacji pracy
 • Efektywne planowanie zadań/projektów
 • Reguły dotyczące realizacji i organizacji czasu pracy
 • Zarządzanie sobą z uwzględnieniem krzywej wydajności
 • Indywidualizacja organizowania i planowania pracy własnej
 • Cechy osobowości wobec stylu planowania i organizowania pracy własnej
 • Motywacja własna a zarządzanie czasem
 • Planowanie i organizowanie dostosowane do personalnych preferencji i możliwości
 • Indywidualny model organizacji pracy

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady i prezentacje

Szkolenie rozpocznie się od wykładów, które dostarczą teoretycznej wiedzy na temat planowania, zarządzania czasem i organizacji pracy. Prezentacje będą oparte na rzetelnych badaniach i praktycznych przykładach, aby uczestnicy zrozumieli znaczenie skutecznego zarządzania czasem.

2

Studia przypadków

Uczestnicy będą analizować różnorodne studia przypadków związane z zarządzaniem czasem i organizacją pracy. Dzięki temu nabędą umiejętność identyfikacji kluczowych problemów oraz wypracowywania efektywnych rozwiązań w rzeczywistych sytuacjach.

3

Warsztaty praktyczne

Podczas warsztatów uczestnicy będą wykonywać praktyczne ćwiczenia, takie jak tworzenie planów działań, określanie priorytetów, eliminowanie marnotrawstwa czasu. To pozwoli im wdrożyć nowe umiejętności w codziennej pracy.

4

Symulacje

Przeżywanie symulowanych sytuacji związanych z ograniczonym czasem i różnymi wyzwaniami pozwoli uczestnikom na rozwinięcie zdolności szybkiego reagowania, podejmowania decyzji i organizacji czasu.

5

Indywidualne konsultacje

Każdy uczestnik otrzyma możliwość skonsultowania swoich indywidualnych problemów z zarządzaniem czasem i pracy z trenerem. Będzie to czas na dostosowanie strategii do indywidualnych potrzeb i celów.

Anita Goździkowska

Ponad 6 tysięcy godzin szkoleniowych. 27 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia trenerskiego. Certyfikowana Trenerka Biznesu oraz licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP. Menedżerka i Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i obsłudze klienta. Od roku 2007 – Trenerka zarządzania zespołami, rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, umiejętności osobistych i HR. Zajmowała stanowiska menedżerskie w Auchan Polska, Groupe Andre czy SigmaKalon Deco Polska w obszarach zarządzania zespołami, sprzedaży i obsługi Klienta; współuczestniczyła w tworzącym się na rynku polskim procesie zarządzania dużą dystrybucją handlową; zarządzała zespołami sprzedaży i obsługi klienta w różnych branżach i strukturach organizacyjnych; liderka wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta; od 2007 roku prowadzi szkolenia dla różnych branż i środowisk oraz indywidulany coaching kariery.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.