Podstawy prawne procesu logistycznego

Uczestnik szkolenia “Podstawy prawne procesu logistycznego” zdobędzie kompleksową wiedzę na temat przepisów prawnych regulujących branżę logistyczną, co pozwoli mu na lepsze zrozumienie obowiązujących norm i wymagań. Dzięki temu będzie mógł efektywniej zarządzać procesami logistycznymi w swojej firmie, minimalizując ryzyko prawne i finansowe związane z niewłaściwym przestrzeganiem prawa.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Podstawy prawne procesu logistycznego

Grupa docelowa szkolenia “Podstawy prawne procesu logistycznego” to przede wszystkim pracownicy działów logistyki, spedycji oraz transportu w firmach różnej wielkości, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o aspekty prawne związane z ich codzienną pracą. Szkolenie jest również skierowane do menedżerów i osób zarządzających procesami logistycznymi, pragnących zaktualizować swoje informacje o obowiązujących przepisach i najlepszych praktykach.

Idea szkolenia “Podstawy prawne procesu logistycznego” zakłada przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy o prawnych aspektach zarządzania procesami logistycznymi. Ma na celu przybliżenie i wyjaśnienie kluczowych przepisów, regulacji oraz obowiązków prawnych, które mają bezpośredni wpływ na codzienną działalność firm logistycznych, transportowych i spedycyjnych. Szkolenie skupia się na umożliwieniu uczestnikom zrozumienia, jak prawo wpływa na decyzje biznesowe i operacyjne, oraz jak można zarządzać ryzykiem prawnym w logistyce. Przez połączenie teorii z praktycznymi przykładami, uczestnicy mają zostać wyposażeni w narzędzia niezbędne do efektywnego i zgodnego z prawem prowadzenia działalności w dynamicznie zmieniającym się środowisku prawnym.

zapisz się na szkolenie już teraz

Podstawy prawne procesu logistycznego – korzyści ze szkolenia

 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej – Wspólne zrozumienie i stosowanie przepisów prawnych w działaniach codziennych przyczynia się do budowania silnej i spójnej kultury organizacyjnej. Pracownicy i zarządzanie działają w oparciu o wspólne wartości i normy, co sprzyja lepszej komunikacji i współpracy.
 • Poprawa relacji z klientami i partnerami biznesowymi – Organizacja znająca i przestrzegająca przepisy prawne buduje swoją reputację jako wiarygodny i profesjonalny partner. To z kolei przekłada się na wzrost zaufania ze strony klientów i partnerów, co jest kluczowe dla długotrwałych relacji biznesowych.
 • Zwiększenie elastyczności i zdolności adaptacji do zmian – Wiedza na temat obowiązującego prawa i trendów w regulacjach umożliwia szybsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i prawnych. Taka elastyczność i zdolność adaptacji są kluczowe dla utrzymania konkurencyjności na dynamicznie zmieniającym się rynku.
 • Promowanie innowacyjności – Pracownicy świadomi aspektów prawnych mogą lepiej identyfikować obszary do innowacji, które są zgodne z prawem, co przyczynia się do rozwoju nowych usług i produktów. Innowacyjność wspierana jest przez bezpieczne ramy prawne, które są dobrze zrozumiałe przez pracowników.
 • Wzrost zaangażowania pracowników – Udział w szkoleniach i możliwość rozwoju zawodowego zwiększają ogólne zaangażowanie pracowników w życie organizacji. Motywuje ich to do dalszego rozwoju, co przekłada się na lepsze wyniki pracy i większe zaangażowanie w realizację celów firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Zmniejszenie ryzyka prawnych konsekwencji – Poprzez pogłębienie wiedzy pracowników na temat przepisów prawnych, organizacje mogą znacząco zredukować ryzyko wystąpienia błędów, które mogłyby skutkować sankcjami prawnymi, finansowymi, czy reputacyjnymi. To z kolei przekłada się na stabilniejsze funkcjonowanie firmy na rynku.
 • Optymalizacja procesów logistycznych – Wiedza na temat prawnych aspektów procesów logistycznych umożliwia ich lepsze planowanie i zarządzanie, co może przynieść korzyści w postaci obniżenia kosztów operacyjnych, poprawy efektywności oraz skrócenia czasu realizacji zadań.
 • Wzrost konkurencyjności – Organizacje, które są na bieżąco z przepisami i potrafią efektywnie zarządzać ryzykiem prawnym, stają się bardziej atrakcyjne na rynku. Wiedza na temat nowych regulacji i trendów prawnych może stanowić przewagę konkurencyjną, pozwalającą na oferowanie nowych, innowacyjnych usług zgodnych z obowiązującym prawem.
 • Podniesienie kwalifikacji pracowników – Szkolenie to jest również inwestycją w rozwój kompetencji pracowników, co zwiększa ich motywację i lojalność wobec firmy. Pracownicy lepiej rozumiejący skomplikowane aspekty prawne są bardziej efektywni i mogą samodzielnie rozwiązywać problemy, co przyczynia się do wzrostu produktywności.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy – Organizacja dbająca o prawidłowe przestrzeganie przepisów i szkoląca w tym zakresie swoich pracowników buduje pozytywny wizerunek w oczach klientów, partnerów biznesowych oraz organów regulacyjnych. To z kolei może prowadzić do lepszych relacji biznesowych i zwiększenia zaufania do marki.

Korzyści dla pracowników

 • Poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych – Pracownicy zdobywają szczegółową wiedzę na temat przepisów prawnych regulujących procesy logistyczne, co pozwala im na lepsze rozumienie swojej roli i wpływu ich pracy na funkcjonowanie całej organizacji. To przekłada się na wzrost ich kompetencji i profesjonalizmu.
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy i redukcja stresu – Zrozumienie przepisów prawnych i umiejętność ich stosowania w praktyce przyczyniają się do lepszego zarządzania ryzykiem oraz unikania sytuacji konfliktowych, co może zmniejszyć poziom stresu związanego z obawą przed ewentualnymi naruszeniami prawa.
 • Rozwój umiejętności praktycznych – Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne aspekty stosowania wiedzy prawnej, co pomaga pracownikom w codziennym rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Uczestnicy uczą się, jak efektywnie aplikować przepisy w realnych sytuacjach biznesowych, co przekłada się na ich większą samodzielność i pewność siebie w pracy.
 • Wzrost pewności siebie w działaniu – Głębsza znajomość przepisów i regulacji prawnych daje pracownikom większą pewność siebie w podejmowaniu decyzji związanych z logistyką i transportem. Ta pewność może przekładać się na skuteczniejsze działanie w sytuacjach wymagających szybkich i przemyślanych rozwiązań.
 • Lepsza zdolność do identyfikacji i zarządzania ryzykiem – Szkolenie pozwala na rozwinięcie umiejętności rozpoznawania potencjalnych ryzyk prawnych oraz ich efektywnego zarządzania. Pracownicy uczą się, jak minimalizować ryzyko przez odpowiednie planowanie i zastosowanie odpowiednich procedur.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Uwarunkowania prawne określające zasady oraz odpowiedzialność przewoźnika w transportach drogowych krajowych (prawo przewozowe) i międzynarodowych (Konwencja CMR).
 • Różnice pomiędzy spedytorem, a przewoźnikiem? Konsekwencje mylenia tych dwóch pojęć.
 • Odpowiedzialność przewoźnika, kontra odpowiedzialność spedytora – podobieństwa i różnice. Zasady odpowiedzialności spedytora.
 • Zlecenie spedycyjne, a zlecenie przewozowe i konsekwencje związane z brakiem rozróżnienia tych dwóch pojęć.
 • Zapisy w zleceniach spedycyjnych i ich interpretacja.
 • Podział Incoterms, ze względu na rodzaj transportu (morski, lotniczy, drogowy)
 • Różnice i podobieństwa w międzynarodowych regułach handlowych. (DAP a DDP, oraz EXW a FCA)
 • Incoterms w odniesieniu do informacji, kto ponosi odpowiedzialność, ryzyko i koszty związane z transportem na każdym etapie procesu logistycznego.
 • Szkody w trakcie załadunku, zabezpieczenie towaru na pojeździe, wyznaczanie trasy przewozu, opóźnienia w dostawie – kto odpowiada na jakim etapie?
 • Zniszczenie bądź utrata ładunku, a odpowiedzialność przewoźnika i związana z tym dokumentacja.
 • List przewozowy – fakty i mity.
 • Inna dokumentacja transportowa niezbędna przy procesie transportu.
 • Jak zweryfikować przewoźnika?
 • Studium przypadku – 4 rundy który z nich wygra?
 • Metody weryfikacji podwykonawców i ich skuteczności w ujawnianiu oszustwa.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Pozwalają na przekazanie teoretycznej wiedzy w przystępny sposób, jednocześnie angażując uczestników do aktywnego udziału poprzez zadawanie pytań, dyskusje czy krótkie quizy. Taka forma zachęca do myślenia i interakcji, co zwiększa zapamiętywanie informacji.

2

Analiza studiów przypadków

Metoda ta polega na omawianiu rzeczywistych sytuacji, które miały miejsce w branży logistycznej. Uczestnicy analizują dane przypadki, identyfikują problemy prawne i proponują rozwiązania. To pozwala na lepsze zrozumienie zastosowania przepisów w praktyce.

3

Gry i symulacje biznesowe

Symulacje sytuacji biznesowych, gdzie uczestnicy mogą wcielać się w role menedżerów logistyki lub pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów prawa. Takie gry rozwijają umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i analizy skutków prawnych różnych działań.

4

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy pracują w grupach nad konkretnymi zadaniami, np. przygotowaniem dokumentacji zgodnie z wymogami prawnymi, co pozwala na praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej. Dzięki bezpośredniej pracy nad materiałem uczestnicy mogą lepiej zrozumieć wymagania prawne.

5

Dyskusje grupowe

Zachęcają do wymiany doświadczeń między uczestnikami, co może być szczególnie wartościowe w przypadku osób pochodzących z różnych sektorów branży logistycznej. Dyskusje te mogą również pomóc w znalezieniu nowych, często kreatywnych rozwiązań problemów.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.