Pokonywanie barier komunikacyjnych

Uczestnik szkolenia “Pokonywanie barier komunikacyjnych” nauczy się skutecznych metod identyfikowania i przełamywania różnorodnych przeszkód w komunikacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Pozna techniki budowania otwartej i efektywnej wymiany informacji, co przyczyni się do lepszego zrozumienia między osobami oraz zwiększy efektywność współpracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Pokonywanie barier komunikacyjnych

Grupa docelowa szkolenia “Pokonywanie barier komunikacyjnych” to przede wszystkim osoby, które w swojej pracy zawodowej doświadczają trudności w skutecznej komunikacji z innymi. Obejmuje to pracowników wszystkich szczebli w organizacjach, od pracowników biurowych po kierownictwo, a także osoby pracujące w zespołach projektowych, gdzie efektywna komunikacja jest kluczowa.

Idea szkolenia “Pokonywanie barier komunikacyjnych” opiera się na przekonaniu, że efektywna komunikacja jest fundamentem udanych relacji interpersonalnych i profesjonalnego sukcesu. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w zestaw narzędzi i umiejętności niezbędnych do identyfikacji, zrozumienia i pokonywania barier komunikacyjnych, które mogą występować na różnych poziomach interakcji. Poprzez praktyczne ćwiczenia, uczestnicy uczą się, jak przełamywać bariery językowe, kulturowe, emocjonalne i technologiczne, aby osiągnąć pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące porozumienie z innymi. Szkolenie kładzie szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności słuchania, empatii oraz asertywnego wyrażania swoich myśli i uczuć, co ma kluczowe znaczenie dla budowania pozytywnych i trwałych relacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Pokonywanie barier komunikacyjnych – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie innowacyjności – Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji sprzyja wymianie pomysłów i kreatywnemu myśleniu. Pracownicy, którzy czują się swobodnie w dzieleniu się swoimi myślami i propozycjami, mogą przyczynić się do generowania innowacyjnych rozwiązań, co bezpośrednio wpływa na rozwój i konkurencyjność firmy.
 • Optymalizacja procesów decyzyjnych – Efektywna komunikacja ułatwia procesy decyzyjne, ponieważ decyzje są podejmowane na podstawie pełniejszej i dokładniejszej wymiany informacji. To z kolei przyspiesza realizację projektów i wprowadzanie zmian, minimalizując ryzyko błędów.
 • Poprawa zarządzania wiedzą – Szkolenie promuje kulturę otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń w organizacji. Pracownicy, którzy efektywnie komunikują się, lepiej przekazują wiedzę, co sprzyja budowaniu silniejszego, bardziej kompetentnego zespołu.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy – Organizacja, która inwestuje w rozwój umiejętności komunikacyjnych swoich pracowników, jest postrzegana jako odpowiedzialny i nowoczesny pracodawca. To nie tylko przyciąga talent, ale także buduje pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów, partnerów i społeczności lokalnej.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności pracy – Pracownicy, którzy potrafią skutecznie komunikować się, są w stanie szybciej rozwiązywać problemy i efektywniej pracować nad projektami. Dzięki umiejętności pokonywania barier komunikacyjnych, przepływ informacji w organizacji staje się płynniejszy, co przekłada się na zwiększenie produktywności.
 • Lepsza atmosfera w zespole – Szkolenie pomaga zbudować atmosferę wzajemnego zrozumienia i szacunku, co ma bezpośredni wpływ na poprawę relacji między pracownikami. Zmniejsza się ilość konfliktów, a współpraca staje się bardziej harmonijna i efektywna.
 • Lepsza obsługa klienta – Umiejętności komunikacyjne są kluczowe w interakcjach z klientami. Pracownicy, którzy potrafią skutecznie słuchać, empatycznie reagować i jasno komunikować rozwiązania, znacząco podnoszą poziom satysfakcji klienta, co może prowadzić do wzrostu lojalności klientów i lepszej reputacji firmy.
 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych organizacji – W środowisku biznesowym, gdzie zmiany są nieuniknione, organizacje z pracownikami posiadającymi wysokie kompetencje komunikacyjne są lepiej przygotowane do adaptacji. Skuteczna komunikacja umożliwia szybsze reagowanie na zmiany, lepsze zarządzanie kryzysowe i efektywniejsze wdrażanie innowacji.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zrozumienie siebie i innych: Poznanie typologii osobowości według metodologii MBTI pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć swoje preferencje komunikacyjne oraz innych współpracowników.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, włączając w to aktywne słuchanie, asertywne wyrażanie swoich myśli i uczuć, oraz skuteczne rozwiązywanie konfliktów.
 • Poprawa relacji zespołowych: Dzięki zrozumieniu różnorodności typów osobowości w zespole, uczestnicy będą w stanie budować efektywniejszą współpracę, redukując konflikty i zwiększając efektywność komunikacji w grupie.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów: Uczestnicy nauczą się rozpoznawać sygnały konfliktu oraz wykorzystywać techniki efektywnego rozwiązywania sporów, co pozwoli im szybciej i skuteczniej reagować na trudne sytuacje.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Poznanie czterech wymiarów MBTI.
 • Kluczowe różnice pomiędzy preferencjami dotyczące zbierania informacji, podejmowania decyzji.
 • Autodiagnoza indywidualnego typu osobowości.
 • Jak komunikują się osoby o różnych typologiach osobowości.
 • Dopasowanie komunikatów do preferencji odbiorców.
 • Błędy komunikacyjne pomiędzy typologiami.
 • Omówienie potencjalnych źródeł konfliktów wynikających z różnic w typach osobowości.
 • Techniki rozwiązywania konfliktów z uwzględnieniem preferencji MBTI.
 • Diagnozowanie konfliktów w zespole i tworzenie strategii ich rozwiązania.
 • Znaczenie komunikacji interpersonalnej w miejscu pracy.
 • Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.
 • Sterotypy i przekonania ograniczające.
 • Znaczenie aktywnego słuchania w procesie komunikacji.
 • Elementy skutecznego słuchania: empatia, zrozumienie, potwierdzanie.
 • Rozumienie potrzeb, uczuć i perspektyw rozmówcy.
 • Interpretacja niewerbalnych sygnałów.
 • Techniki skutecznego udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Techniki skutecznego wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb.
 • Unikanie języka oskarżeń i generalizacji.
 • Rozwijanie umiejętności asertywnego wyrażania swoich poglądów.
 • Budowanie efektywnej komunikacji w zespołach pracy.
 • Przekazywanie informacji w sposób klarowny i zrozumiały.
 • Rozpoznawanie sygnałów konfliktu w miejscu pracy.
 • Techniki skutecznego rozwiązywania konfliktów.
 • Budowanie porozumienia i kompromisu.
 • Bariery komunikacyjne w naszym zespole i sposoby ich przezwyciężania.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.