Praca projektowa krok po kroku

Uczestnik szkolenia “Praca projektowa krok po kroku” zdobędzie umiejętność efektywnego planowania i realizacji projektów, ucząc się jak zarządzać zasobami, czasem i zespołem. Pozna metodyki i narzędzia wspierające pracę projektową, co pozwoli na skuteczniejsze osiąganie celów i minimalizację ryzyka niepowodzenia.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Praca projektowa krok po kroku

Grupa docelowa szkolenia “Praca projektowa krok po kroku”: Szkolenie adresowane jest do kierowników projektów, liderów zespołów
projektowych, specjalistów ds. zarządzania projektem oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat efektywnego zarządzania
projektami w różnych obszarach organizacji.

Idea szkolenia “Praca projektowa krok po kroku”: Celem szkolenia jest dostarczenie kierownikom projektów, liderom zespołów
projektowych oraz specjalistom ds. zarządzania projektami kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego planowania, monitorowania i realizacji projektów w różnych obszarach organizacji. Uczestnicy zdobędą zaawansowaną wiedzę na temat narzędzi zarządzania projektami, rozwinięte umiejętności przywódcze oraz zdolność do równoważenia kluczowych aspektów projektu, co przyczyni się do efektywnego osiągania celów projektowych. Szkolenie skupi się również na identyfikacji i inicjowaniu projektów, umożliwiając uczestnikom pełniejsze wykorzystanie potencjału projektowego w ramach organizacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Praca projektowa krok po kroku – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności i kreatywności – Szkolenia mogą inspirować pracowników do myślenia poza utartymi schematami i eksplorowania nowych rozwiązań problemów. Dla organizacji oznacza to możliwość wprowadzania innowacyjnych produktów lub usług i zwiększenia konkurencyjności.
 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia – Wspólne szkolenia sprzyjają rozwojowi kultury organizacyjnej, która ceni uczenie się i ciągłe doskonalenie. Taka kultura wspiera zarówno osiągnięcia organizacji, jak i rozwój osobisty pracowników.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem – Nabyte umiejętności w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem projektowym przynoszą korzyść zarówno pracownikom, jak i organizacjom, ponieważ minimalizują one potencjalne przeszkody i zwiększają szanse na sukces projektu.
 • Wzmocnienie relacji między pracownikami a zarządem – Szkolenia mogą pomóc zbudować mosty zrozumienia między różnymi poziomami organizacji, promując wspólny język i cele. Dzięki temu lepsza jest nie tylko komunikacja, ale również zaufanie i współpraca.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności i produktywności – Pracownicy, którzy są dobrze przeszkoleni w metodologiach pracy projektowej, są w stanie lepiej planować i realizować projekty. Oznacza to, że projekty są częściej zakończone na czas i w ramach budżetu, co przekłada się na oszczędności kosztów i zwiększenie efektywności operacyjnej.
 • Zwiększenie jakości i innowacyjności – Szkolenia z pracy projektowej często koncentrują się na metodach poprawy jakości i wprowadzania innowacji. Organizacje mogą więc oczekiwać, że ich projekty nie tylko będą realizowane efektywniej, ale także będą oferować lepsze rozwiązania i produkty, co może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności na rynku.
 • Lepsza komunikacja wewnątrz organizacji – Jednym z kluczowych aspektów pracy projektowej jest efektywna komunikacja. Szkolenia w tym obszarze mogą pomóc w usprawnieniu przepływu informacji między działami i zespołami, co z kolei może pomóc w redukcji nieporozumień i konfliktów, a także przyspieszyć realizację projektów.
 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych organizacji – Umiejętności nabyte podczas szkolenia z pracy projektowej, takie jak elastyczne planowanie, zarządzanie zmianą i rozwiązywanie problemów, mogą sprawić, że organizacja stanie się bardziej elastyczna i lepiej przystosowana do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego.
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników – Inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników poprzez szkolenia może również zwiększyć ich satysfakcję z pracy i poczucie przynależności do organizacji. Pracownicy, którzy czują, że ich rozwój jest wspierany przez pracodawcę, są często bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zarządzania projektami – Pracownicy nabywają wiedzę na temat efektywnego planowania, realizacji i monitorowania projektów, co zwiększa ich kompetencje w zarządzaniu zadaniami, czasem i zasobami. Te umiejętności są cenne nie tylko w kontekście projektów, ale także w codziennej pracy.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej – Praca projektowa wymaga skutecznej komunikacji i współpracy między różnymi członkami zespołu. Szkolenia pomagają w rozwijaniu tych umiejętności, co przekłada się na lepsze relacje w miejscu pracy oraz efektywniejsze działanie w grupie.
 • Zwiększenie pewności siebie i kompetencji w rozwiązywaniu problemów – Dzięki zdobytej wiedzy i praktycznym umiejętnościom pracownicy czują się bardziej pewni w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu napotykanych wyzwań, co przekłada się na ich ogólną efektywność i satysfakcję z pracy.
 • Zdobywanie wiedzy na temat nowych metod i narzędzi – Szkolenia często obejmują naukę o najnowszych trendach, metodologiach (np. Agile, Scrum) i narzędziach technologicznych wspierających zarządzanie projektami. Pozwala to pracownikom być na bieżąco z innowacjami i zwiększać ich produktywność.
 • Lepsze zarządzanie stresem i większa elastyczność – Umiejętność efektywnego zarządzania projektami pomaga w lepszym radzeniu sobie z presją czasu i wymaganiami, co może zmniejszać poziom stresu i zwiększać zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Otoczenie projektowe w organizacji– warunki sprzyjające i utrudniające
 • Dojrzałość organizacji
 • Środowisko projektowe
 • Pomysły na projekty- Projekt, działanie operacyjne, cel, inicjatywa i inne
  formy zadań w organizacji
 • Typy i cechy projektów
 • Wyzwania lidera projektu
 • Karta Projektu i jej kluczowe elementy. Uniwersalna karta projektu
 • Trójkąt zakresu projektu (zakres, jakość, koszty, czas, zasoby, ryzyko)
 • Identyfikacja pomysłów na projekt i przyczyny powołania
 • IRACIS
 • Role w projekcie- Identyfikacja interesariuszy projektu oraz ocena ich
  nastawienia i wpływu na projekt
 • Zainicjowanie projektu– 12 kroków
 • Modele cyklu zarządzania projektami (tradycyjny, zwinny, ekstremalny,
  emertxe)
 • Wybór modelu (całkowity koszt, czas trwania, stabilność rynku,
  technologia, klimat biznesowy, liczba działów zaangażowanych,
  uwarunkowania organizacyjne, umiejętności i kompetencje zespołu)
 • Kluczowe etapy realizacji projektu. Cykl życia projektu
 • Prawidłowe określenie celu projektu
 • 10 obszarów wiedzy (integracja, zakres, czas, koszty, jakość, zasoby
  ludzkie, komunikacja, ryzyko, zaopatrzenie, relacje)– mapowanie
  obszarów
 • Dekompozycja– od ogółu do szczegółu (wyznaczanie zakresu,
  planowanie, rozpoczynanie, monitorowanie i kontrola, zamykanie)
 • Diagram sieciowy, bufory i ścieżka krytyczna
 • Kto to zrobi, czyli RASCI. Macierz odpowiedzialności i uprawnień
 • Zakres projektu (WBS– struktura podziału pracy)
 • Harmonogram,kamienie milowe, diagram sieciowy
 • Szacowanie, bufory i błędy
 • Zależności, ograniczenia, zmienne opóźnione
 • Sieć projektu
 • Wykres/Diagram Ganta
 • Ścieżka krytyczna projektu
 • Dlaczego tak drogo? Trzy cykle i projekty bezkosztowe
 • Szacowanie, budżetowanie, kontrola
 • Materiały wejściowe, narzędzia i techniki, rezultaty
 • Kontrola kosztów
 • Monitorowanie i kontrola postępów (narzędzia, szablony, procesy)
 • Najczęstsze błędy i dobre praktyki
 • Ocena sytuacji i zmian w projekcie– monitorowanie i raportowanie prac
 • Cykl Deminga
 • Diament decyzji
 • Rozwiązywanie problemów– Diagram Ishikawy)
 • Problemy z czasem, czyli jak bardzo jesteśmy spóźnieni?
 • Pieniądze? Ile musimy jeszcze dołożyć?
 • Co jeszcze możemy dla Pana zrobić? czyli zakres i jego „elastyczność”
 • Jakość–wystarczająco dobry projekt
 • Zasoby, czyli wszystkie ręce na pokład
 • Złota siódemka problemów projektowych
 • Struktura organizacyjna projektu
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu
 • Plan komunikacji w projekcie
 • Delegowanie zadań, informacja zwrotna i egzekwowanie wykonania
 • Ocena(stopnia i miar) realizacji projektu
 • Stopklatka / retrospekcja
 • Źródła porażek i cmentarz projektów
 • Praca na błędzie
 • Efekt motyla
 • Świętowanie sukcesu- konfetti, tort i hulańce

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Są to sesje prowadzone przez trenera, które nie tylko przekazują teoretyczną wiedzę, ale również angażują uczestników do dyskusji i zadawania pytań. Dzięki temu uczestnicy mogą lepiej zrozumieć materiał i odnieść go do własnych doświadczeń.

2

Studia przypadków

Analiza realnych projektów pozwala uczestnikom zrozumieć, jak teoria zarządzania projektami jest stosowana w praktyce. Umożliwia to identyfikację najlepszych praktyk oraz analizę błędów, które można unikać w przyszłości.

3

Warsztaty i symulacje

Praktyczne zajęcia, w których uczestnicy pracują w grupach nad rozwiązywaniem konkretnych problemów projektowych. Te interaktywne sesje pomagają w rozwijaniu umiejętności takich jak praca zespołowa, komunikacja, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.

Trenerzy

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.