Praktyczne zastosowanie AI w biznesie

Uczestnik szkolenia “Praktyczne zastosowanie AI w biznesie” zdobędzie umiejętność identyfikowania obszarów w swojej organizacji, gdzie sztuczna inteligencja może przynieść największe korzyści. Nabywa również wiedzę na temat integracji rozwiązań AI z istniejącymi procesami biznesowymi, co umożliwia efektywne wdrażanie tych technologii.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Praktyczne zastosowanie AI w biznesie

Grupa docelowa szkolenia “Praktyczne zastosowanie AI w biznesie” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy biznesowi, którzy chcą wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w celu zwiększenia efektywności i innowacyjności swoich przedsiębiorstw. Szkolenie jest również skierowane do analityków biznesowych, którzy pragną zrozumieć, jak AI może wspierać analizę danych i podejmowanie decyzji. Dodatkowo, jest to wartościowa propozycja dla specjalistów IT, którzy chcą lepiej zintegrować technologie AI z istniejącymi systemami oraz dla osób odpowiedzialnych za rozwój produktu, zainteresowanych implementacją AI w celu ulepszenia oferty firmy.

Idea szkolenia “Praktyczne zastosowanie AI w biznesie” skupia się na pokazaniu, jak technologie sztucznej inteligencji mogą być skutecznie wykorzystywane w różnych obszarach biznesowych. Celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat tego, jak AI może optymalizować procesy biznesowe, zwiększać efektywność, a także generować nowe możliwości w zakresie produktów i usług. Szkolenie ma na celu nie tylko zapoznanie uczestników z teoretycznymi podstawami AI, ale przede wszystkim skoncentrowanie się na praktycznych aspektach implementacji i wykorzystania tej technologii w rzeczywistych scenariuszach biznesowych, z naciskiem na analizę przypadków, rozwiązania problemów i planowanie strategiczne.

wyślij zapytanie

Praktyczne zastosowanie AI w biznesie – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie przejrzystości procesów: Użycie AI do analizy i monitorowania procesów biznesowych może prowadzić do większej przejrzystości w działaniach organizacji, co jest korzystne zarówno dla zarządu, jak i pracowników.
 • Wzrost adaptacyjności do zmieniającego się środowiska: Sztuczna inteligencja umożliwia szybsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, co jest ważne zarówno dla stabilności firmy, jak i bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników.
 • Poprawa jakości produktów i usług: Wykorzystanie AI do optymalizacji procesów produkcji i świadczenia usług może prowadzić do zwiększenia ich jakości, co jest korzystne zarówno dla reputacji firmy, jak i satysfakcji pracowników z efektów ich pracy.
 • Zwiększenie innowacyjności organizacyjnej: Integracja AI w różnych aspektach działalności firmy sprzyja kulturze innowacji, co może inspirować pracowników do twórczego myślenia i proponowania nowych rozwiązań.
 • Ułatwienie zdalnej pracy: Narzędzia AI mogą wspierać efektywne zarządzanie pracą zdalną, co jest korzystne dla organizacji ze względu na elastyczność, jak również dla pracowników ze względu na lepszą równowagę życia zawodowego i prywatnego.
 • Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju: Stosowanie AI do optymalizacji zużycia zasobów i efektywności energetycznej może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, co jest ważne zarówno z perspektywy etycznej firmy, jak i świadomości ekologicznej pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: AI umożliwia automatyzację wielu rutynowych i czasochłonnych procesów, co skutkuje optymalizacją pracy i obniżeniem kosztów operacyjnych.
 • Ulepszanie podejmowania decyzji: Sztuczna inteligencja potrafi analizować duże zbiory danych szybciej i dokładniej niż człowiek, co pozwala na podejmowanie bardziej świadomych i danych decyzji.
 • Innowacyjność produktów i usług: Wprowadzenie AI do produktów i usług może znacząco podnieść ich wartość, czyniąc je bardziej konkurencyjnymi i innowacyjnymi na rynku.
 • Personalizacja oferty dla klientów: AI pozwala na analizę zachowań i preferencji klientów, co umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanych ofert i usług.
 • Przewidywanie trendów i zachowań rynkowych: Dzięki analizie danych AI potrafi prognozować przyszłe trendy rynkowe, co pozwala organizacjom na lepsze planowanie i strategię.
 • Poprawa obsługi klienta: Automatyzacja obsługi klienta za pomocą chatbotów i systemów opartych na AI zwiększa efektywność i jakość obsługi, jednocześnie obniżając jej koszty.
 • Zarządzanie ryzykiem: AI może identyfikować i analizować potencjalne zagrożenia dla organizacji, pomagając w zarządzaniu ryzykiem i w podejmowaniu lepszych decyzji.
 • Optymalizacja łańcucha dostaw: Sztuczna inteligencja może zoptymalizować logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw, przewidując potencjalne problemy i automatyzując zarządzanie zapasami.

Korzyści dla pracowników

 • Zmniejszenie obciążenia pracą rutynową: AI może przejąć powtarzalne, rutynowe zadania, pozwalając pracownikom skoncentrować się na bardziej kreatywnych i wymagających działaniach.
 • Rozwój umiejętności i kwalifikacji: Pracownicy mają możliwość uczenia się nowych technologii i rozwijania umiejętności w obszarze AI, co zwiększa ich wartość na rynku pracy.
 • Poprawa warunków pracy: Automatyzacja ciężkich, niebezpiecznych lub monotonnych zadań może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Dzięki wykorzystaniu AI w analizie danych i podejmowaniu decyzji, praca może stać się bardziej efektywna i satysfakcjonująca.
 • Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Automatyzacja i efektywność pracy mogą skutkować bardziej elastycznymi godzinami pracy i lepszą równowagą między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Otwarcie nowych ścieżek kariery: Rozwój AI tworzy nowe role i specjalizacje w organizacjach, oferując pracownikom możliwości awansu i eksploracji nowych ścieżek kariery.
 • Wspieranie ciągłego uczenia się: W środowisku, gdzie AI jest często stosowana, pracownicy mają zachętę do ciągłego rozwijania swoich umiejętności i adaptacji do zmieniających się technologii.
 • Lepsza komunikacja w organizacji: Narzędzia AI mogą wspierać efektywniejszą komunikację wewnątrz organizacji, co przekłada się na lepszą współpracę i przepływ informacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wstęp i wprowadzenie do zagadnienia AI.
 • Krótka historia rozwoju AI, tempo postępu technologii i omówienie aktualnych możliwości.
 • Wprowadzenie do Prompt Engineering: rodzaje i metody tworzenia promptów, mechanizm działania LLM i „rozumowanie” kontekstu, główne ograniczenia, błędy i zagrożenia.
 • Omówienie narzędzia ChatGPT, dostępnych funkcjonalności i przykładów użycia (tworzenie prezentacji, ofert, rola asystenta, analityka danych, tłumacza itp.)
 • Pluginy, wtyczki i rozszerzenia – jak wyjść poza ograniczenia modelu językowego.
 • Optymalizacje w pracy biurowej, obsłudze klienta, sprzedaży etc.
 • Zaawansowane funkcje ChatGPT: generowanie prezentacji, research, analiza i wizualizacja danych, analiza i projektowanie procesów, generowanie diagramów procesowych etc.

 

 • Prezentacja innych narzędzi: generowanie obrazów, lektor AI, prezenter AI, osobisty awatar-klon AI.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów zastosowania AI w biznesie, które pomagają uczestnikom zrozumieć, jak teoria przekłada się na praktykę oraz jakie są realne efekty wdrożenia AI.

2

Warsztaty praktyczne

Sesje interaktywne, gdzie uczestnicy mają możliwość samodzielnie pracować nad rozwiązaniami opartymi na AI, co pomaga w rozwijaniu praktycznych umiejętności.

3

Projekty grupowe

Zadania, gdzie uczestnicy w grupach opracowują własne projekty wykorzystujące AI, co wspiera rozwój umiejętności współpracy i zarządzania projektami.

4

Symulacje biznesowe

Zastosowanie gier symulacyjnych i scenariuszy biznesowych, które pozwalają uczestnikom eksperymentować z wykorzystaniem AI w kontrolowanych warunkach.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.