Prezentowanie oferty przed klientem

Uczestnik szkolenia “Prezentowanie oferty przed klientem” nauczy się efektywnych metod komunikacji, które pomogą w klarownym i przekonującym przedstawianiu oferty, zwiększając tym samym szanse na sukces sprzedażowy. Dowie się również, jak dostosować prezentację do potrzeb i oczekiwań klienta, co pozwoli na budowanie trwałych relacji i zrozumienie jego potrzeb.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Prezentowanie oferty przed klientem

Grupa docelowa szkolenia “Prezentowanie oferty przed klientem” to przede wszystkim przedstawiciele handlowi, menedżerowie ds. sprzedaży oraz wszyscy pracownicy bezpośrednio zaangażowani w proces sprzedaży i negocjacje z klientami. Szkolenie jest także przydatne dla specjalistów z działów marketingu, którzy pragną lepiej rozumieć proces sprzedaży, aby tworzyć bardziej skuteczne komunikaty marketingowe.

Idea szkolenia “Prezentowanie oferty przed klientem” opiera się na założeniu, że skuteczna prezentacja oferty handlowej stanowi klucz do sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne do efektywnego komunikowania się z klientami, budowania z nimi trwałych relacji oraz efektywnego reagowania na ich potrzeby i oczekiwania. Poprzez praktyczne ćwiczenia, analizę case studies oraz interaktywne warsztaty uczestnicy nauczą się, jak przekładać cechy i korzyści swoich produktów lub usług na język korzyści dla klienta, jak również jak skutecznie radzić sobie z zastrzeżeniami i obiekcjami, co w rezultacie ma prowadzić do zwiększenia efektywności sprzedaży i wzrostu satysfakcji klientów.

zapisz się na szkolenie już teraz

Prezentowanie oferty przed klientem – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej: Pracownicy, którzy posiadają umiejętności w zakresie skutecznego prezentowania oferty, są bardziej elastyczni i mogą być efektywnie wykorzystywani w różnych działach organizacji. Taka wszechstronność pracowników pozwala firmie na szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Poprawa wizerunku firmy na zewnątrz: Firma inwestująca w rozwój swoich pracowników jest postrzegana jako atrakcyjny pracodawca, co ułatwia pozyskiwanie nowych talentów. Ponadto, profesjonalne podejście pracowników do prezentowania oferty odzwierciedla pozytywny wizerunek firmy w oczach klientów i partnerów biznesowych.
 • Wspieranie innowacyjności i kreatywności: Szkolenie może inspirować pracowników do myślenia twórczego i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w prezentowaniu oferty. Kreatywne podejście do wyzwań sprzedażowych może przyczynić się do opracowania unikalnych strategii marketingowych i sprzedażowych, wyróżniających firmę na rynku.
 • Optymalizacja kosztów działalności: Poprawa efektywności sprzedaży i procesów pracy przekłada się na optymalizację kosztów operacyjnych. Lepsze zarządzanie czasem pracy i zasobami, wynikające z umiejętności nabytych podczas szkolenia, pozwala na racjonalniejsze wykorzystanie zasobów firmy.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Wspólne szkolenia i dążenie do celów sprzedażowych mogą zwiększyć poczucie przynależności do organizacji i zaangażowanie w jej cele. Pracownicy, którzy czują, że firma inwestuje w ich rozwój, są bardziej lojalni i gotowi do włożenia większego wysiłku w realizację zadań.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie skuteczności sprzedaży: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności, które pozwalają im lepiej zrozumieć potrzeby klientów i odpowiednio prezentować ofertę, co bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność sprzedaży i wzrost przychodów dla organizacji.
 • Poprawa jakości obsługi klienta: Szkolenie kładzie duży nacisk na budowanie trwałych relacji z klientami, co prowadzi do lepszej obsługi i zwiększa lojalność klientów. Długoterminowe relacje z klientami są kluczowe dla stabilności i rozwoju firmy.
 • Wzrost kompetencji pracowników: Pracownicy uzyskują nowe umiejętności i wiedzę, co nie tylko zwiększa ich efektywność w pracy, ale również podnosi ich motywację i satysfakcję z pracy. Wyszkoleni pracownicy mogą lepiej wykorzystywać swoje potencjały, co przyczynia się do ogólnej poprawy wyników organizacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy: Organizacja, która inwestuje w rozwój umiejętności swoich pracowników, staje się bardziej konkurencyjna na rynku. Efektywne prezentowanie oferty może wyróżnić firmę na tle konkurencji, co jest szczególnie ważne w sektorach o wysokiej konkurencyjności.
 • Optymalizacja procesów sprzedaży: Szkolenie pomaga zidentyfikować i wyeliminować słabe punkty w procesie sprzedaży, co prowadzi do jego usprawnienia i optymalizacji. Lepsza organizacja pracy i efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy przekładają się na koszty i zwiększają rentowność działalności.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Pracownicy uczą się, jak efektywnie komunikować się z klientami, co przekłada się nie tylko na poprawę wyników sprzedaży, ale również na lepsze relacje interpersonalne w życiu prywatnym.
 • Zwiększenie pewności siebie: Opanowanie technik prezentacji oferty i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami sprzedażowymi buduje pewność siebie pracowników, co pozytywnie wpływa na ich działania zawodowe i osobiste.
 • Rozwój kompetencji zawodowych: Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności związanych z prezentowaniem oferty, co może otworzyć drogę do awansu zawodowego i rozwoju kariery.
 • Zwiększenie motywacji do pracy: Lepsze wyniki sprzedażowe i pozytywny feedback od klientów mogą znacząco zwiększyć motywację pracowników do pracy, co przekłada się na ich ogólną satysfakcję zawodową.
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem: Pracownicy uczą się technik zarządzania stresem i radzenia sobie z obiekcjami klientów, co obniża poziom stresu związanego z pracą i pomaga w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia psychicznego.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Znaczenie komunikacji w procesie sprzedaży
 • Elementy skutecznej komunikacji z klientem
 • Budowanie pierwszego wrażenia i jego wpływ na proces sprzedaży
 • Techniki identyfikacji potrzeb i oczekiwań klientów
 • Aktywne słuchanie i zadawanie pytań otwartych
 • Analiza potrzeb klienta jako fundament skutecznej prezentacji
 • Struktura efektywnej prezentacji handlowej
 • Dopasowanie oferty do profilu klienta
 • Tworzenie atrakcyjnych materiałów wspierających prezentację
 • Techniki prezentacyjne zwiększające zaangażowanie odbiorcy
 • Wykorzystanie historii i storytellingu w prezentacji
 • Przekazywanie korzyści i unikalnych cech produktu/usługi
 • Typowe obiekcje i sposoby ich przewidywania
 • Techniki skutecznego reagowania na obiekcje
 • Budowanie argumentacji i obrona wartości oferty
 • Rozpoznawanie sygnałów gotowości klienta do zakupu
 • Techniki zamykania transakcji
 • Postępowanie po zakończeniu prezentacji – follow-up

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty interaktywne

Uczestnicy biorą aktywny udział w ćwiczeniach praktycznych, które symulują rzeczywiste sytuacje sprzedażowe. Metoda ta pozwala na eksperymentowanie z różnymi technikami prezentacji i otrzymywanie bezpośredniego feedbacku od prowadzącego oraz pozostałych uczestników.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych scenariuszy biznesowych, w których uczestnicy szkolenia rozwiązują konkretny problem lub pracują nad zaplanowaniem i wykonaniem prezentacji oferty. Metoda ta pozwala na głębsze zrozumienie kontekstu biznesowego i znaczenia adaptacji oferty do potrzeb klienta.

3

Symulacje i role play

Uczestnicy odgrywają role w symulowanych scenariuszach sprzedaży, co pozwala na praktyczne zastosowanie teorii w bezpiecznym środowisku. Symulacje mogą obejmować różne etapy procesu sprzedaży, od pierwszego kontaktu z klientem po zamykanie transakcji.

4

Dyskusje grupowe

Metoda polegająca na wspólnej wymianie opinii i doświadczeń między uczestnikami. Dyskusje mogą dotyczyć przemyśleń na temat konkretnych technik, problemów napotkanych w pracy czy sposobów na ich rozwiązanie.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.