Prowadzenie rozmów managerskich

Uczestnik szkolenia “Prowadzenie rozmów managerskich” nauczy się efektywnych technik komunikacyjnych, które są kluczowe przy zarządzaniu zespołem. Pozna metody motywowania pracowników i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów. Zdobyte umiejętności pozwolą mu na budowanie silnych relacji z podwładnymi oraz na podnoszenie efektywności i jakości pracy całego zespołu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Prowadzenie rozmów managerskich

Grupa docelowa szkolenia “Prowadzenie rozmów managerskich” to przede wszystkim managerowie, liderzy zespołów, koordynatorzy projektów oraz wszyscy pracownicy, którzy w swoich rolach zawodowych odpowiadają za kierowanie grupą osób, motywowanie ich do pracy i rozwiązywanie konfliktów. Szkolenie to jest również przydatne dla osób aspirujących do ról kierowniczych, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie efektywnego komunikowania się i zarządzania ludźmi.

Idea szkolenia “Prowadzenie rozmów managerskich” zakłada wyposażenie uczestników w narzędzia i techniki niezbędne do skutecznego komunikowania się w kontekście zarządzania. Celem jest rozwój umiejętności prowadzenia różnorodnych rozmów z pracownikami, od codziennego feedbacku, przez motywujące i coachingowe, po trudne, dotyczące np. oceny wydajności czy dyscypliny. Szkolenie ma na celu również wzmacnianie relacji międzyludzkich oraz budowanie autorytetu i zaufania, co przekłada się na lepsze wyniki całego zespołu.

wyślij zapytanie

Prowadzenie rozmów managerskich – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności pracy – Lepsze umiejętności komunikacyjne przekładają się na efektywniejszą wymianę informacji, ograniczenie nieporozumień i szybsze osiąganie celów zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy – Szkolenie pomaga w budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich, co sprzyja lepszemu klimatowi w pracy i redukuje stres związany z konfliktami.
 • Rozwój kultury organizacyjnej – Pracownicy, którzy są dobrze przeszkoleni w zakresie komunikacji, przyczyniają się do rozwoju kultury otwartości i feedbacku, co jest ważne dla ciągłego doskonalenia procesów i innowacyjności.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy – Zespoły, które są efektywnie zarządzane i komunikują się skutecznie, przyczyniają się do lepszej realizacji strategii firmy, co z kolei może wpływać na jej pozycję na rynku.
 • Rozwój liderów wewnętrznych – Szkolenie umożliwia identyfikację i wsparcie pracowników z potencjałem lidera, co z czasem przekłada się na wzmocnienie kadry kierowniczej z własnych zasobów.
 • Podniesienie satysfakcji i lojalności pracowników – Inwestycja w rozwój umiejętności pracowników zwiększa ich zadowolenie z pracy i buduje ich lojalność wobec firmy.
 • Lepsze zarządzanie zmianą – Pracownicy, którzy są dobrze przeszkoleni w zakresie komunikacji, są w stanie efektywniej radzić sobie ze zmianami, które są nieuniknione w każdej dynamicznie rozwijającej się organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsza komunikacja wewnętrzna – Szkolenie podnosi kompetencje managerskie w zakresie efektywnego przekazywania informacji, co pomaga zminimalizować nieporozumienia i błędy komunikacyjne.
 • Zwiększone zaangażowanie pracowników – Menadżerowie uczący się, jak efektywnie rozmawiać i motywować zespoły, przyczyniają się do wzrostu satysfakcji pracowników i ich większej identyfikacji z celami firmy.
 • Efektywne zarządzanie konfliktami – Nabycie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów i rozwiązywania konfliktów skutkuje harmonijną współpracą i zmniejsza wewnętrzne napięcia w zespole.
 • Wzrost produktywności – Menadżerowie, którzy potrafią skutecznie komunikować oczekiwania, cele i feedback, wpływają na lepsze zrozumienie zadań przez pracowników, co przekłada się na wzrost produktywności.
 • Rozwój liderów – Szkolenie to umożliwia identyfikację i rozwój kluczowych talentów wewnątrz organizacji, które mogą objąć przyszłe role liderów i managerskich.
 • Poprawa jakości pracy – Zdolność do przeprowadzania konstruktywnych rozmów pomaga w szybszym identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, co wpływa na jakość pracy i ogólną wydajność.
 • Budowanie kultury feedbacku – Stworzenie środowiska, w którym regularny feedback jest normą, przyczynia się do ciągłego rozwoju pracowników i organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji komunikacyjnych – Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności, jak efektywnie komunikować swoje myśli i idee, co jest kluczowe w każdym aspekcie życia zawodowego.
 • Lepsze zrozumienie mechanizmów motywacji – Uczestnicy uczą się, jakie czynniki motywują ich samych oraz innych, co pozwala im lepiej zarządzać własną motywacją i wpływać na motywację zespołu.
 • Zwiększona pewność siebie – Nabycie umiejętności prowadzenia różnorodnych rodzajów rozmów, także tych trudnych, przyczynia się do wzrostu pewności siebie i kompetencji społecznych.
 • Rozwój osobisty i zawodowy – Uczestnicy szkolenia zyskują szanse na awans i podjęcie większych wyzwań w pracy dzięki nowym umiejętnościom.
 • Lepsza zdolność do rozwiązywania konfliktów – Pracownicy uczą się technik i strategii efektywnego rozwiązywania konfliktów, co jest przydatne w pracy zespołowej.
 • Zrozumienie własnych emocji i emocji innych – Szkolenie może obejmować elementy inteligencji emocjonalnej, co pomaga w lepszym zarządzaniu emocjami w pracy.
 • Budowanie lepszych relacji z kolegami i przełożonymi – Uczestnicy szkolenia uczą się, jak budować i utrzymywać zdrowe i produktywne relacje zawodowe.
 • Otwartość na feedback – Szkolenie rozwija umiejętność przyjmowania i wykorzystywania feedbacku do osobistego rozwoju.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Ustalanie zasad współpracy w zespole (Expose managera).
 • Budowanie zaufania i zaangażowania w rozmowie z pracownikiem.
 • Zasady zarządzania informacją w organizacji i zespole.
 • Narzędzia aktywnego słuchania w pracy managera: parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań otwartych i zamkniętych
 • Budowanie wiarygodności menadżera poprzez spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 • Kluczowe elementy udanych rozmów.
 • Omówienie modelu Blancharda.
 • Etapy pracy i rozwoju pracowników od R1 do R4.
 • Dopasowanie stylu zarządzania do etapu rozwojowego pracownika.
 • Rozpoznawanie i analiza stylów w praktyce.
 • Dopasowanie narzędzi komunikacyjnych i managerskich na poszczególnych etapach rozwojowych.
 • Pierwsza rozmowa managera z pracownikiem na poziomie R1 – kluczem do dalszej współpracy.
 • Prowadzenie efektywnych rozmów wdrożeniowych.
 • Tworzenie planu onboardingu dla nowych pracowników.
 • Prawidłowe przeprowadzenie instruktażu na stanowisku pracy.
 • Narzędzia wspierające onboarding.
 • Techniki prowadzenia rozmów onboardngowych.
 • Rola rozmów mentorskich i wspierających na etapie rozwoju pracowników R2 i R3.
 • Znaczenie relacji mentorskich i ich wpływ na realizacje zadań i budowanie zaangażowania pracownika
 • Dopasowanie narzędzi komunikacyjnych względem potrzeb rozwojowych i zadaniowych pracowników na etapie R2, R3.
 • Skuteczny coaching w rozmowie motywacyjnej przy zmiennym zaangażowaniu pracownika do pracy.
 • Identyfikacja kompetencji kluczowych na poziomach R2 i R3.
 • Techniki prowadzenia rozmów mentorskich i wspierających.
 • Kluczowe zasady skutecznego delegowania
 • Metody weryfikacji poziomu zrozumienia przez pracownika zdelegowanego zadania
 • Rola i znaczenie rozmów korygujących i doceniających w zarządzaniu zespołem.
 • Dlaczego równowaga między rozmowami korygującymi a doceniającymi jest istotna.
 • Identyfikacja celów i oczekiwań przed rozmową.
 • Planowanie struktury i harmonogramu rozmowy.
 • Zbieranie informacji i danych potrzebnych do rozmowy.
 • Techniki konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej.
 • Omawianie bieżących wyzwań i problemów.
 • Ustalanie konkretnych działań naprawczych i terminów.
 • Wyrażanie uznania i wdzięczności za osiągnięcia i wysiłek.
 • Prawidłowe udzielanie informacji doceniającej.
 • Rozwijanie umiejętności doceniania różnorodności i wkładu każdego pracownika.
 • Techniki prowadzenia rozmów korygujących i doceniających.
 • Radzenie sobie z emocjami pracownika podczas rozmowy silnie emocjonalnej.
 • Techniki wywierania wpływu na emocje w sposób konstruktywny.
 • Zapobieganie eskalacji konfliktów i tworzenie atmosfery otwartej komunikacji.
 • Degradacja pracownika – jak prawidłowo przekazać trudną informację.
 • Zwolnienie pracownika z ludzką twarzą.
 • Techniki prowadzenia trudnych rozmów.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych lub hipotetycznych sytuacji zawodowych, które pozwalają na praktyczne zastosowanie teorii i technik prowadzenia rozmów managerskich.

2

Role-play

Symulacje rozmów managerskich, gdzie uczestnicy wcielają się w role menedżerów i pracowników, co pozwala na ćwiczenie umiejętności w bezpiecznym środowisku.

3

Gry i symulacje

Gry szkoleniowe skoncentrowane na zarządzaniu zespołami i podejmowaniu decyzji, które symulują realne wyzwania managerskie.

4

Dyskusje grupowe i burze mózgów

Wspólne dyskusje, podczas których uczestnicy dzielą się wiedzą i poszukują nowych rozwiązań dla typowych problemów managerskich.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.