Akademia Menedżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku (Ekspert: Szymon Nęcki)

Uczestnik szkolenia zyska zaawansowane umiejętności zarządzania w nowoczesnym, cyfrowym środowisku pracy. Pozyska strategie efektywnego przywództwa, umiejętność skutecznej komunikacji  oraz zarządzania różnorodnymi zespołami, także w kontekście pracy wirtualnej. Szkolenie umożliwi uczestnikowi doskonalenie zdolności do motywowania i wspierania pracowników zdalnych, a także adaptowania strategii zarządzania do dynamicznie zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości biznesowej.

wyślij zapytanie

Grupda docelowa i idea szkolenia: Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Grupa docelowa menedżerowie, liderzy zespołów oraz inni profesjonaliści pełniący rolę kierowniczą w firmach i organizacjach.

Idea szkolenia opiera się na potrzebie dostosowania umiejętności przywódczych i zarządczych do nowoczesnego środowiska pracy, które coraz bardziej opiera się na technologiach cyfrowych i pracy zdalnej. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia, strategie i techniki, które pozwolą im skutecznie zarządzać zespołami pracującymi wirtualnie, utrzymywać efektywną komunikację, motywować pracowników oraz osiągać cele biznesowe w dynamicznym i globalnym kontekście.

Uczestnicy poznają metody doboru członków zespołu oraz narzędzia do zarządzania rozproszonymi i wirtualnymi zespołami. Będą potrafili identyfikować sposoby motywowania interdyscyplinarnych z zespołów, a także przygotowywać plany rozwoju kompetencji kadr, które wynikają z diagnozy i strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Szkolenie przekazuje wiedzę na temat wyznaczania realnych i mierzalnych celów dla zespołów interdyscyplinarnych i monitorowania ich pracy w oparciu o dane. Stawia nacisk na rozwinięcie umiejętności przywódczych i zdolności adaptacyjnych, aby uczestnicy mogli pełnić rolę efektywnych liderów w erze cyfryzacji, tworząc jednocześnie warunki sprzyjające sukcesowi swojego zespołu i organizacji.

wyślij zapytanie

Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku – korzyści ze szkolenia

Lepsze zarządzanie cyfryzacją: Szkolenie umożliwia menadżerom zdobycie umiejętności zarządzania procesem cyfryzacji w firmie, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie technologii.

Skuteczne zarządzanie zespołami wirtualnymi: Wprowadzenie do umiejętności menadżerskich elementów dotyczących zarządzania wirtualnymi zespołami przyczynia się do poprawy efektywności pracy na odległość.

Lepsze wykorzystanie technologii: Umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwalają firmie lepiej wykorzystywać dostępne narzędzia i technologie do efektywnego zarządzania zespołem zdalnym.

Zwiększona adaptacyjność: Szkolenie rozwija zdolności menadżerów do adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego i technologicznego.

Zwiększona efektywność zespołu: Umiejętności przywódcze i zarządcze dostosowane do cyfrowego środowiska pracy przyczyniają się do lepszej organizacji pracy, efektywnej komunikacji oraz osiągania celów biznesowych.

Korzyści dla organizacji

Poprawa wyników firmy: Zarówno firma, jak i jej pracownicy, odnoszą korzyści poprzez lepszą efektywność pracy i osiąganie celów biznesowych.

Poprawa wydajności zespołów: Umiejętności menadżerskie rozwijane w ramach szkolenia przekładają się na lepsze zarządzanie i efektywność pracowników.

Tworzenie korzystnego wizerunku: Pracownicy dobrze przygotowani do pracy w cyfrowym środowisku mogą przyczynić się do pozytywnego wizerunku firmy jako nowoczesnej i innowacyjnej organizacji.

Zachowanie konkurencyjności: Firma może lepiej radzić sobie z wyzwaniami cyfryzacji, co przekłada się na zdolność do dostosowywania się do zmieniającego się rynku i technologii.

Lepsze wykorzystanie narzędzi pracy: Pracownicy uczą się wydajnego wykorzystywania dostępnych narzędzi cyfrowych i technologicznych.

Lepsze dostosowanie do pracy zdalnej: Nabywanie umiejętności pracy w wirtualnym środowisku wpływa na zdolność pracowników do efektywnej pracy na odległość.

Zwiększenie elastyczności: Nabywanie umiejętności pracy w wirtualnym środowisku zwiększa elastyczność pracowników w adaptacji do różnych warunków pracy.

Korzyści dla pracowników

Rozwój umiejętności: Uczestnictwo w szkoleniu pozwala pracownikom rozwijać umiejętności przywódcze i zarządcze, które są coraz bardziej pożądane w dzisiejszym cyfrowym środowisku pracy.

Zwiększona pewność siebie: Pracownicy zdobywają pewność siebie w zarządzaniu pracą zdalną oraz w komunikacji wirtualnej.

Rozwinięcie zdolności adaptacyjnych: Szkolenie pomaga pracownikom lepiej radzić sobie z dynamicznymi zmianami i wyzwaniami, które niesie ze sobą cyfryzacja.

Rozwój umiejętności technologicznych: Szkolenie pozwala pracownikom na zdobycie lub doskonalenie umiejętności związanych z korzystaniem z narzędzi cyfrowych.

Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie rozwija zdolności komunikacyjne pracowników, co ma wpływ na lepszą współpracę i zrozumienie wirtualnych zespołów.

Lepsze wykorzystanie narzędzi pracy: Pracownicy uczą się wydajnego wykorzystywania dostępnych narzędzi cyfrowych i technologicznych.

Zwiększenie elastyczności: Nabywanie umiejętności pracy w wirtualnym środowisku zwiększa elastyczność pracowników w adaptacji do różnych warunków pracy.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

Jak przeprowadzić członków zespołu przez cztery etapy rozwoju konieczne do osiągnięcia samodzielności w wykonywaniu zadań.

Jak jasno sprecyzować cele osobiste i cele wspólne dla poszczególnych członków zespołu, aby stały się one motywatorem w pracy.

Najważniejsze elementy trzech rodzajów rozmów: przy wyznaczaniu celów, wspieraniu w wykonaniu zadań i ocenie rezultatów.

Jak zaplanować spotkanie, aby efektywnie wykorzystać czas i spotęgować owocność rezultatów.

Jak dobrać członków zespołu, rozdzielać role i zadania, aby wzmacniać poczucie satysfakcji i zmniejszać ryzyko powstania frustracji i wypalenia zawodowego.

10 zaleceń, których stosowanie poprawi zadowolenie członków zespołu i ułatwi współpracę.

Konflikt w zespole to naturalny element procesu grupowego, jak wykorzystać budujący potencjał konfliktu i nie pozwolić, by stał się niszczycielski.

Jak skutecznie dobrać i wdrożyć narzędzia do zarządzania pracą zespołową.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Szymon Nęcki

Posiada 9 lat doświadczenia i ponad 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych. Ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Posiada także tytuły magistra z zarządzania i marketingu (obydwa kierunki studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim). Prowadzi działalność naukową w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową. W jej ramach projektuje i wdraża programy szkoleniowe i mentoringowe z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA. Wspieraa firmy z branż finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, medycznej, technologicznej, FMCG i przemysłu ciężkiego w uporządkowaniu i zoptymalizowaniu procesów komunikacyjnych i negocjacyjnych. Doświadczenie trenerskie zdobył u boku cenionego eksperta oraz trenera – prof. Zbigniewa Nęckiego, autora jednego z pierwszych podręczników negocjacji na polskim rynku wydawniczym oraz założyciela Katedry Negocjacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w szkoleniach dla doświadczonych profesjonalistów, którzy oczekują praktycznej wiedzy, gotowej do zastosowania w złożonych procesach biznesowych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.