Psychologia sprzedaży w obsłudze klienta eko – trzy kroki do zadowolenia klienta

Uczestnik szkolenia zyska głębsze zrozumienie psychologicznych aspektów sprzedaży i obsługi klienta w kontekście ekologicznego podejścia. Rozwinie umiejętności rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klientów oraz budowania zaufania i relacji z nimi poprzez komunikację.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Psychologia sprzedaży w obsłudze klienta eko – trzy kroki do zadowolenia klienta

Grupa docelowa: osoby chcące doskonalić umiejętności w zakresie obsługi klienta. Szkolenie jest skierowane do pracowników działu obsługi klienta, sprzedaży, a także osób odpowiedzialnych za budowanie relacji z klientami. Ze szkolenia skorzystają pracownicy udzielający informacji i rozwiązujący problemy w procesie sprzedaży. Do grupy docelowej należą także przedsiębiorcy i właściciele firm o ekologicznym profilu działalności.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży oraz obsługi klienta. Celem jest wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające skutecznie komunikować i prezentować produkty lub usługi z uwzględnieniem ich korzyści ekologicznych.

Uczestnicy usystematyzują wiedzę na temat technik oraz metod sprzedaży. Udoskonalą umiejętności badania potrzeb w procesie sprzedaży. Zwiększą swój profesjonalizm w pracy z klientami. W efekcie szkolenie pomoże uczestnikom w rozumieniu potrzeb klientów oraz budowaniu trwałych relacji.

wyślij zapytanie

Psychologia sprzedaży w obsłudze klienta eko – korzyści ze szkolenia

Efektywna obsługa klienta: Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie lepiej komunikować się z klientami i stosować takie techniki, które pomogą lepiej rozpoznać potrzeby klientów i odpowiedzieć na nie.

Lepsze zrozumienie klientów: Wiedza psychologiczna pomaga pracownikom lepiej zrozumieć klientów, rozpoznawać ich potrzeby i dostosowywać ofertę do ich oczekiwań.

Większa lojalność klientów: Lepsze zrozumienie psychologicznych aspektów sprzedaży ekologicznej może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów, którzy cenią zgodność wartości firmy z ich przekonaniami.

Zwiększenie zrozumienia rynku: Lepsze zrozumienie psychologicznych aspektów zakupów ekologicznych pomaga firmie i pracownikom lepiej dostosować się do potrzeb klientów.

Budowanie pozytywnego wizerunku: Wspólne dążenie do etycznej i zgodnej z wartościami firmy obsługi klienta przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku.

Korzyści dla organizacji

Poprawa wyników biznesowych: Skuteczniejsza obsługa klienta oparta na psychologii sprzedaży ekologicznej przekłada się na zwiększenie zysków firmy.

Budowanie pozytywnych relacji z klientami: Zarówno organizacja, jak i pracownicy mogą czerpać korzyści z budowania trwałych relacji z klientami.

Budowanie wizerunku ekologicznego: Szkolenie pozwala firmie skoncentrować się na ekologicznych aspektach swoich produktów lub usług, co może przyczynić się do zbudowania pozytywnego wizerunku jako odpowiedzialnego biznesu.

Efektywność marketingowa: Skuteczne wykorzystanie psychologii sprzedaży może przekładać się na lepsze wyniki kampanii marketingowych.

Zwiększenie zaangażowania pracowników: Dążenie do doskonalenia obsługi klienta może zmotywować pracowników do większego zaangażowania w pracę.

Wzrost zysków: Lepsza obsługa klienta i zwiększona sprzedaż przekładają się na potencjalny wzrost zysków firmy.

Konkurencyjność na rynku: Poprawa obsługi klienta i wykorzystanie psychologii sprzedaży może wpłynąć na zdolność firmy do rywalizowania na rynku.

Korzyści dla pracowników

Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych: Uczestnictwo w szkoleniu przyczyni się do rozwinięcia umiejętności efektywnej komunikacji, co może pomóc pracownikom w budowaniu lepszych relacji z klientami.

Wzrost satysfakcji zawodowej: Skuteczna obsługa klienta oparta na wartościach ekologicznych może przyczynić się do większej satysfakcji pracowników, którzy widzą pozytywny wpływ swojej pracy.

Podniesienie kompetencji: Pracownicy nabędą specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii sprzedaży ekologicznej, co może wpłynąć na ich rozwój zawodowy.

Zwiększona pewność siebie: Nabywanie wiedzy z psychologii sprzedaży może przyczynić się do większej pewności siebie pracowników w interakcjach z klientami.

Rozwój umiejętności sprzedażowych: Pracownicy zdobywają lub doskonalą umiejętności sprzedażowe, które są przydatne nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym.

Zwiększona efektywność pracy: Lepsze zrozumienie klientów i ich potrzeb przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

Proces sprzedaży:

 • Eliminowanie obaw w pierwszym kontakcie.
 • Koncentracja na potrzebach klienta.
 • Ograniczanie ryzyka w podejmowaniu decyzji przez klienta.

Rola nastawienia w sprzedaży:

 • Koło wpływu – koło troski – proaktywność w sprzedaży.
 • Radzenie sobie z niepowodzeniami w sprzedaży.

 

 • Jak zdobyć zaufanie klienta w pierwszym kontakcie? – rozpoczynanie rozmowy.
 • Budowanie efektu pierwszego wrażenia.
 • Wykorzystanie zasady autorytetu w pierwszym kontakcie.
 • Zasada wzajemności – jak ją wykorzystać w pierwszym kontakcie.
 • Typologia Klientów ze względu na zachowanie: energiczny, społeczny, dominujący i analityczny.

 

Badanie potrzeb

 • Potrzeby merytoryczne, proceduralne i psychologiczne przy zakupie.
 • Kluczowe motywacje zakupowe Klientów: jakość, czas, cena, funkcjonalność, prestiż, innowacyjność.
 • Doskonalenie umiejętności sondowania potrzeb klientów.

Prezentacja i argumentacja rozwiązań

 • Prezentacja rozwiązań pod kątem rozpoznanych.
 • Posługiwanie się językiem korzyści dostosowanym do potrzeb w taki sposób, aby wzbudzać zainteresowanie klienta.
 • Sukcess story w sprzedaży.

Aktywizowanie sprzedaży w procesie obsługi klienta

 • Cross selling, czyli metoda aktywnego „nienachalnego” proponowania dodatkowych usług i produktów w trakcie obsługi Klienta, powiązanych z dokonywanym zakupem.
 • Up selling, czyli oferowanie rozwiązań z wyższej półki cenowej, które lepiej zaspokoją potrzeby Klienta.

 

Rozwiewanie obaw merytorycznych:

 • Ogólne zasady radzenia sobie z zastrzeżeniami.
 • Zasada PZU w odpowiadaniu na zastrzeżenia: posłuchaj -> zrozum -> udziel odpowiedzi.
 • Strategie radzenia sobie z obiekcjami cenowymi.
 • Obrona jakości produktów marki premium.

Motywowanie do podjęcia decyzji zakupowej:

 • Zasada kontrastu – pokazywanie alternatyw zakupowych.
 • Zasada społecznego dowodu słuszności ograniczającego ryzyko podejmowania decyzji.
 • Zasada zaangażowania – budowanie zaangażowania w podejmowanie decyzji zakupowej.
 • Zasada niedostępności – motywowanie klienta do podjęcia zakupu w kontekście ograniczonej dostępności towaru (magazyn, czas oczekiwania, promocja).

Wykorzystanie w sprzedaży narzędzi typu gwarancja, usługi finansowe:

 • Argumentowanie korzyści z przedłużonej gwarancji.
 • Argumentowanie korzyści z korzystania z usług finansowych.

 

 • Zasady odbierania telefonów i komunikacji z klientem.
 • Jak wykorzystać przychodzące telefony do  aktywizowania sprzedaży.

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.