Psychologia w biznesie

Uczestnik szkolenia “Psychologia w biznesie” zyska przede wszystkim dogłębną wiedzę na temat zastosowania psychologii w środowisku biznesowym. Pozna metody efektywnej komunikacji, zarządzania emocjami oraz budowania relacji z klientami i pracownikami, co znacząco wpłynie na poprawę efektywności w pracy. Ponadto, nabędzie umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania zachowań konsumenckich oraz negocjacyjnych, co może przyczynić się do osiągania lepszych wyników sprzedażowych i zarządczych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Psychologia w biznesie

Grupa docelowa: Szkolenie “Psychologia w biznesie” jest skierowane do szerokiego spektrum profesjonalistów, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność w środowisku biznesowym poprzez lepsze zrozumienie i stosowanie zasad psychologii. Grupa docelowa obejmuje przedsiębiorców i menedżerów, którzy dążą do lepszego zarządzania zespołami i efektywniejszej komunikacji z klientami, specjalistów HR i coachów poszukujących nowych metod rozwoju pracowników oraz przedstawicieli działów sprzedaży i marketingu, którzy chcą lepiej rozumieć psychologię konsumencką i wpływać na decyzje zakupowe klientów. Szkolenie jest przydatne dla każdego, kto w swojej pracy zawodowej styka się z koniecznością efektywnej komunikacji, negocjacji oraz budowania i utrzymywania relacji biznesowych.

Idea szkolenia: “Psychologia w biznesie” opiera się na założeniu, że zrozumienie psychologicznych aspektów działania ludzi w środowisku zawodowym jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu biznesowego. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia i metody, które pomogą im lepiej rozumieć siebie i innych, a tym samym efektywniej zarządzać relacjami w miejscu pracy, zarówno z pracownikami, jak i z klientami. Koncentruje się na praktycznym zastosowaniu wiedzy psychologicznej w codziennych sytuacjach biznesowych, takich jak negocjacje, podejmowanie decyzji, zarządzanie konfliktami, budowanie zespołu oraz tworzenie strategii marketingowych i sprzedażowych, które odpowiadają na potrzeby i zachowania konsumentów. Celem jest zatem nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności praktycznych, które przyczynią się do wzrostu efektywności zawodowej uczestników.

wyślij zapytanie

Psychologia w biznesie – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: Zrozumienie różnych perspektyw psychologicznych może inspirować do myślenia poza utartymi schematami, co sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w pracy.
 • Lepsze zarządzanie zmianą: Uczestnicy szkolenia uczą się, jak efektywnie adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych i wewnętrznych zmian w organizacji, co przekłada się na większą elastyczność biznesową.
 • Podniesienie reputacji firmy: Firmy inwestujące w rozwój swoich pracowników poprzez szkolenia takie jak “Psychologia w biznesie” często postrzegane są jako bardziej odpowiedzialne społecznie, co może poprawić ich wizerunek na rynku.
 • Zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów: Zarówno pracownicy, jak i organizacje zyskują na umiejętności efektywnego identyfikowania i rozwiązywania problemów, co jest szczególnie ważne w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Poprawa zdrowia i dobrostanu: Lepsze zarządzanie stresem i konfliktami przyczynia się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i dobrostanu pracowników, co z kolei wpływa na zmniejszenie absencji i zwiększenie wydajności pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: lepsze rozumienie psychologicznych aspektów komunikacji przekłada się na skuteczniejszy przepływ informacji i zwiększenie współpracy między zespołami.
 • Zarządzanie konfliktami: pracownicy nabierają umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z konfliktami, co przyczynia się do harmonijniejszego środowiska pracy.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników: zrozumienie potrzeb i motywatorów pracowników pozwala na lepsze ich zarządzanie, co zwiększa ich motywację i zaangażowanie w pracy.
 • Efektywniejsze strategie marketingowe i sprzedażowe: wiedza na temat psychologii konsumentów pozwala na tworzenie bardziej skutecznych strategii marketingowych i sprzedażowych.
 • Lepsze zarządzanie zespołami: menedżerowie uzbrojeni w wiedzę psychologiczną są w stanie lepiej zarządzać swoimi zespołami, co przekłada się na ogólną efektywność pracy.
 • Optymalizacja procesów decyzyjnych: zrozumienie psychologicznych aspektów procesów decyzyjnych pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych i efektywnych decyzji.
 • Redukcja fluktuacji pracowników: lepsze zrozumienie i zarządzanie potrzebami pracowników może przyczynić się do zmniejszenia fluktuacji i zwiększenia lojalności pracowników.
 • Wzrost ogólnej wydajności organizacji: poprawa w wymienionych obszarach skutkuje wzrostem ogólnej wydajności i efektywności organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: pracownicy uczą się technik efektywnej komunikacji, co pomaga w budowaniu silnych relacji zawodowych, łatwiejszym rozwiązywaniu konfliktów i skuteczniejszym negocjacjom.
 • Zwiększona efektywność pracy: lepsze zrozumienie dynamiki grupowej i motywacji indywidualnej przyczynia się do optymalizacji własnej pracy i współdziałania w zespole.
 • Lepsze zarządzanie stresem i emocjami: nauka technik radzenia sobie ze stresem i emocjami przekłada się na zdrowsze środowisko pracy i lepsze samopoczucie.
 • Rozwój liderskich kompetencji: uczestnicy zdobywają umiejętności przydatne w przywództwie, takie jak motywowanie zespołu, efektywne delegowanie zadań i inspirowanie innych.
 • Zrozumienie psychologii klienta: wiedza na temat psychologii konsumentów pomaga w tworzeniu skuteczniejszych strategii sprzedażowych i marketingowych, co jest kluczowe dla ról związanych ze sprzedażą i obsługą klienta.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej: lepsze rozumienie procesów zachodzących w miejscu pracy może prowadzić do większego zadowolenia z wykonywanych obowiązków.
 • Rozwój osobisty i samoświadomość: szkolenie sprzyja rozwojowi osobistemu, pomagając uczestnikom lepiej zrozumieć własne zachowania, emocje i motywacje.
 • Budowanie skuteczniejszych relacji zawodowych: uczestnicy uczą się, jak budować i podtrzymywać wartościowe relacje zawodowe, co może przyczynić się do lepszej współpracy i wzrostu sieci kontaktów zawodowych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym jest model MBTI® – charakterystyka i zastosowanie
 • Cztery wymiary osobowości w teorii MBTI®
 • Autodiagnoza własnego typu
 • Jak zarządzać potencjałem swoim i innych w oparciu o MBTI®
 • Określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie zarządzania
  własną efektywnością w oparciu o MBTI®
 • Praktyczne zastosowanie MBTI® w procesie sprzedażowym, negocjacyjnym
  czy zarządzania zespołem
 • Typologia klientów
 • Uproszczony model typologii osobowości DISC w skutecznej diagnozie typu
  osobowości oraz właściwego dopasowania narzędzi i technik sprzedażowych,
  obsługi klienta, negocjacji oraz zarządzania
 • Jak skutecznie komunikować się oraz budować relacje biznesowe w oparciu
  o osobowość klienta
 • Zwiększenie sprzedaży w oparciu o osobowość Klienta
 • Proces decyzyjny klienta wynikający z typu osobowości
 • Autodiagnoza stylu społecznego, czyli znaj potencjał drzemiący w danym
  pracowniku
 • Role zespołowe –- kto i dlaczego lepiej sprawdza się w danej roli
 • Jak wykorzystać role zespołowe do realizacji celów sprzedażowych czy
  budowania zaangażowanych zespołów
 • Podstawowe zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej
 • Techniki skutecznej komunikacji i ich wpływ na obsługę klienta i sprzedaż
 • Komunikacja werbalna:
  • sposoby przekazywania informacji
  • język E-prime w biznesie
  • skuteczne zadawanie pytań
  • aktywne słuchanie kluczem do efektywnej komunikacji
  • perswazyjne techniki wpływania na drugą stronę
 • Komunikacja niewerbalna w przekazie informacji:
  • zasada pierwszego wrażenia
  • budowanie autorytetu z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej w negocjacjach, sprzedaży czy zarządzaniu
  • umiejętność czytania niewerbalnego komunikatu odbiorcy
  • prawidłowe odczytywanie blefu
 • Autoprezentacja i jasny przekaz komunikacyjny
 • Sprzedaż i obsługa klienta a rozpoznawanie jego potrzeb
 • Diagnoza narzędzi i metod komunikacyjnych stosowanych w firmie
 • Międzypokoleniowy zespół – jak czerpać z różnorodności
 •  Mozaika pokoleń – cztery pokolenia w pracy
 • Zróżnicowanie międzypokoleniowe w komunikowaniu swoich potrzeb, roszczeń, zażaleń, oczekiwań
 • Czynniki wpływające na dobre relacje w zróżnicowanym zespole
 • Zróżnicowanie międzypokoleniowe pokoleń X, Y, Z, milenialsów i pokoleń lat
  60’, 70’, 80’– idee, oczekiwania, możliwości, zarządzanie tym
  zróżnicowaniem.
 • Różnice w motywowaniu, udzielaniu reprymend, monitów i nagród w
  międzypokoleniowym zespole.
 • Międzypokoleniowi klienci jak dopasować proces sprzedaży i obsługi pod dane pokolenie

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Zapewnienie teoretycznej wiedzy na temat psychologii w biznesie, w tym teorii dotyczących motywacji, komunikacji i zachowań konsumenckich.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych sytuacji biznesowych, co pomaga w zrozumieniu zastosowania teorii psychologicznych w praktyce.

3

Ćwiczenia grupowe i role play

Symulacje realnych scenariuszy biznesowych, które pozwalają uczestnikom praktycznie wykorzystać nabyte umiejętności.

4

Dyskusje i debaty

Zachęcanie do wymiany doświadczeń i poglądów między uczestnikami, co sprzyja lepszemu zrozumieniu różnych aspektów psychologii w biznesie.

5

Gry i symulacje biznesowe

Używanie gier edukacyjnych i symulacji, które umożliwiają eksperymentowanie z różnymi strategiami biznesowymi i psychologicznymi.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.