Psychologia wyglądu i mowa ciała w biznesie

Uczestnik szkolenia “Psychologia wyglądu i mowy ciała w biznesie” zyska głębsze zrozumienie wpływu wyglądu i gestów na efektywność komunikacji w środowisku biznesowym. Dzięki zdobytej wiedzy będzie w stanie świadomie kontrolować swoje ciało i wykorzystywać je jako narzędzie do budowania lepszych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i współpracownikami.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Psychologia wyglądu i mowa ciała w biznesie

Grupa docelowa szkolenia to osoby pracujące w środowisku biznesowym, które chcą lepiej zrozumieć i wykorzystać aspekty psychologii wyglądu i gestów w swojej codziennej pracy. Szkolenie może być przydatne zarówno dla menedżerów, przedstawicieli handlowych, jak i wszystkich, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne w biznesie.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i narzędzi pozwalających świadomie wykorzystywać aspekty wyglądu i gestów w celu poprawy efektywności komunikacji oraz budowania lepszych relacji biznesowych. Szkolenie ma na celu uświadomienie uczestnikom, jak istotna jest psychologia w biznesie i jakie znaczenie ma wygląd oraz mowa ciała w procesie zawierania umów, negocjacji i budowania zaufania w środowisku korporacyjnym. Poprzez praktyczne przykłady i trening uczestnicy zdobędą umiejętności, które mogą zastosować w swojej codziennej pracy, przyczyniając się do osiągnięcia sukcesów zawodowych.

 

wyślij zapytanie

Psychologia wyglądu i mowa ciała w biznesie – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności spotkań i prezentacji: Pracownicy będą lepiej przygotowani do skutecznego prezentowania swoich pomysłów i projektów, co może przekładać się na bardziej produktywne spotkania i lepsze wyniki prezentacji.
 • Redukcja konfliktów: Dzięki większej świadomości komunikacyjnej, pracownicy mogą unikać nieporozumień i konfliktów, co przyczyni się do harmonijniejszego środowiska pracy.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego: Organizacja, w której pracownicy lepiej rozumieją się nawzajem i są bardziej świadomi skutków swojego zachowania, może doświadczyć poprawy ogólnego klimatu organizacyjnego, co wpłynie na morale i zaangażowanie pracowników.
 • Większa konkurencyjność na rynku: Dzięki lepszym umiejętnościom komunikacyjnym i budowaniu pozytywnego wizerunku, organizacja może zyskać przewagę konkurencyjną na rynku, przyciągając nowych klientów i partnerów biznesowych.
 • Zwiększenie lojalności pracowników: Pracownicy, którzy widzą, że organizacja inwestuje w ich rozwój, mogą być bardziej lojalni wobec firmy i bardziej zaangażowani w jej sukces.
 • Poprawa jakości obsługi klienta: Lepsza komunikacja wewnętrzna może przekładać się na lepszą obsługę klienta, co może zwiększyć satysfakcję klientów i ich lojalność.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa wizerunku firmy: Uczestnicy będą lepiej reprezentować firmę, dbając o swój wygląd i zachowanie w kontekście biznesowym. To może wpłynąć na postrzeganie firmy jako profesjonalnej i godnej zaufania.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Dzięki lepszym umiejętnościom komunikacyjnym, pracownicy będą bardziej przekonujący i wiarygodni w kontaktach z klientami, co może zwiększyć zaufanie i lojalność klientów wobec organizacji.
 • Motywacja pracowników: Wiedza zdobyta podczas szkolenia może pomóc pracownikom w budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. To może wpłynąć na ich motywację do osiągania lepszych wyników w pracy.
 • Zwiększenie efektywności zespołu: Współpracownicy, którzy lepiej rozumieją sygnały niewerbalne i psychologiczne aspekty komunikacji, mogą lepiej współpracować, co przyczynia się do większej efektywności zespołu.
 • Wzrost umiejętności negocjacyjnych: Szkolenie może pomóc uczestnikom w identyfikowaniu sygnałów niewerbalnych podczas negocjacji. To z kolei może zwiększyć ich skuteczność w procesie zawierania umów i osiągania korzystnych warunków.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności nie tylko w rozumieniu sygnałów niewerbalnych u innych, ale także w kontrolowaniu własnej mowy ciała i gestów. To może pomóc im budować lepsze relacje z kolegami z pracy i przełożonymi.
 • Większa pewność siebie: Dzięki zdobyciu wiedzy na temat psychologii wyglądu i komunikacji niewerbalnej, pracownicy mogą zyskać większą pewność siebie w sytuacjach biznesowych, co może przekładać się na skuteczniejsze działanie i podejmowanie decyzji.
 • Skuteczniejsza komunikacja: Pracownicy będą bardziej świadomi wpływu swojego zachowania i mowy ciała na innych, co pozwoli im dostosowywać swoją komunikację do różnych sytuacji i odbiorców, co jest szczególnie istotne w biznesie.
 • Lepsze szanse kariery: Posiadanie umiejętności związanych z psychologią wyglądu i mowy ciała może przyczynić się do rozwoju zawodowego pracowników. Mogą oni być bardziej atrakcyjni dla pracodawców i awansować na wyższe stanowiska.
 • Zwiększenie skuteczności negocjacji: Pracownicy będą bardziej zręczeni w interpretowaniu zachowań negocjacyjnych partnerów biznesowych, co może pomóc w osiągnięciu lepszych wyników podczas negocjacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

Od czego zależy ocena nowo poznanej osoby? Mózg potrzebuje 1/100 sekundy, aby ocenić
drugą osobę. Dzięki dostępnej wiedzy psychologicznej uczestnicy zapoznają się z
zaskakującymi schematami rządzącymi pierwszym wrażeniem. Dowiedzą się również na
podstawie jakich elementów wyrabiają sobie opinię na temat rozmówcy (zanim zdążą go
dobrze poznać) oraz jak są oceniani na podstawie własnego wyglądu.
▪ Cechy, które oceniamy automatycznie tylko na podstawie wyglądu.
▪ Działanie stereotypów i uprzedzeń.
▪ Od czego zależy sympatia i zaufanie przy pierwszym kontakcie
▪ Jakie sygnały niewerbalne wysyłamy swoim wyglądem?

Zanim nauczymy się mówić komunikujemy się ze światem wyłącznie niewerbalnie. Mówi się,
że nasze dłonie i stopy to najbardziej szczere części naszego ciała, bo zazwyczaj pokazują, co
naprawdę myśli dany człowiek. Każda zmiana stanu emocjonalnego, jak stres, złe
samopoczucie, podniecenie czy radość uwidacznia się w gestykulacji i ruchach ciała. Nauka
najważniejszych gestów i pozycji ciała gwarantuje nam lepsze relacje z pracownikami, a
także minimalizuje ryzyko stania się ofiarą oszustwa.
▪ Znaczenie niezbędnych gestów i pozycji mowy ciała.
▪ Rozkodowanie zachowań m.in. rąk, nóg i tułowia.
▪ Sygnały ostrzegawcze, których nie należy lekceważyć w trakcie spotkań.
▪ Oznaki kłamstwa w mowie ciała.

Mimika twarzy oraz rozpoznawanie ekspresji mimicznych są według badań kluczem do
inteligencji emocjonalnej. Mikroekspresja to termin wymyślony przez Paula Ekmana, który
zaliczany jest do 100 najwybitniejszych psychologów XX wieku. Mikroekspresje pojawiają się
automatycznie i nieświadomie. Obserwator zwykle nie jest w stanie spostrzec ich świadomie,
istnieją jednak techniki treningu, dzięki którym większość ludzi potrafi nauczyć się je
zauważać na twarzy rozmówcy.
▪ Wprowadzenie do ekspresji mimicznych – jak rozpoznawać podstawowe emocje?
▪ Trening rozpoznawania mikroekspresji – złości, wstrętu, pogardy, smutku,
zaskoczenia, strachu i szczęścia oraz ich odmian.
▪ Znaczenie panowania nad własnymi emocjami oraz mimiką.
▪ Sposoby reagowania na negatywne emocje widoczne u rozmówcy.
▪ Wykorzystanie ekspresji mimicznych w wykrywaniu kłamstwa.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Autodiagnoza

Ta metoda polega na tym, że uczestnicy sami oceniają swoje umiejętności i zachowania związane z psychologią wyglądu i mowy ciała. Mogą to robić poprzez ankiety, testy samooceny lub refleksję nad własnymi doświadczeniami.

2

Ćwiczenia indywidualne

To indywidualne praktyki, podczas których uczestnicy szkolenia mogą doskonalić swoje umiejętności związane z psychologią wyglądu i mowy ciała. Mogą to być ćwiczenia związane z kontrolą własnej mimiki, postawy ciała czy gestów.

3

Ćwiczenia grupowe

Uczestnicy pracują razem w grupie, aby ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne. To może obejmować interaktywne gry, scenki z życia biznesowego lub wspólne dyskusje.

4

Konsultacje indywidualne

Uczestnicy mają możliwość indywidualnych spotkań z trenerem, gdzie mogą omówić swoje konkretne potrzeby i otrzymać spersonalizowaną opinię zwrotną oraz wskazówki do poprawy.

5

Analiza zdjęć i nagrań

Przy użyciu zdjęć i nagrań uczestnicy mogą ocenić swoje własne zachowanie, mimikę i gesty w kontekście biznesowym. To pomaga w identyfikacji obszarów do poprawy.

6

Case study

Uczestnicy analizują przypadki z życia biznesowego, gdzie psychologia wyglądu i mowy ciała miała istotne znaczenie. Dzięki temu mogą zrozumieć, jakie skutki może mieć właściwa lub nieodpowiednia komunikacja niewerbalna.

7

Skanowanie ekspresji mimicznych za pomocą technologii

Zaawansowane technologie pozwalają na analizę mimiki twarzy i ekspresji uczestników. To może dostarczyć obiektywnych danych na temat ich zachowań niewerbalnych, które mogą być wykorzystane do analizy i doskonalenia ich komunikacji.

Trenerzy

Alina Stasiak

Certyfikowany profiler behawioralny oraz ekspert w zakresie strategii budowania wizerunku, autoprezentacji, charyzmy i stage presence opartych o komunikację niewerbalną i mocne strony. Szkoli i doradza. Pracuje z artystami, ekspertami, osobami publicznymi i liderami oraz osobami indywidualnymi i grupami nad ich mową ciała, wizerunkiem, charyzmą, autoprezentacją i budowaniem rozpoznawalności. Autorka książki „Droga do gwiazd. Jak budować wizerunek i markę osobistą?”, bloga na www.alinastasiak.pl oraz artykułów specjalistycznych w Marketing&Biznes i PRoto. Udziela komentarzy eksperckich dla mediów w temacie wizerunku oraz mowy ciała osób publicznych: Polsat News, Polskie Radio „Czwórka”, K-MAG, Radio Olsztyn, Radio Lublin. Jeden ze 100 globalnych łowców talentów wyselekcjonowanych do programu A&R Scout Training Program amerykańskiej firmy GREATERTHAN (programu stworzonego i prowadzonego przez amerykańską ekspertkę A&R – Paule Moore), szuka nowych talentów muzycznych oraz pracuje nad wizerunkiem i stage presence artystów. Właściciel Agencji IMAGE TEAM, która współpracuje z osobami publicznymi i artystami w zakresie managementu artystycznego, produkcji festiwali i koncertów, eventów oraz marketingu i PR w nowych mediach.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.