Public relations w marketingu

Uczestnik szkolenia “Public relations w marketingu” nabędzie kompleksową wiedzę na temat integracji działań PR z strategiami marketingowymi, co pozwoli na skuteczniejsze budowanie wizerunku marki i komunikację z klientami. Nauczy się wykorzystywać nowoczesne narzędzia i techniki PR, w tym media społecznościowe i zarządzanie kryzysowe, co zwiększy jego zdolności w efektywnym zarządzaniu reputacją firmy oraz radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Public relations w marketingu

Grupa docelowa: Szkolenie “Public relations w marketingu” jest skierowane głównie do profesjonalistów zajmujących się marketingiem i public relations, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności w efektywnym łączeniu tych dwóch dziedzin. Jest idealne dla osób pracujących w działach marketingu i komunikacji różnych organizacji, które chcą zwiększyć skuteczność swoich strategii komunikacyjnych. Również osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w branży marketingowej lub PR, znajdą w tym szkoleniu cenne wskazówki i wiedzę praktyczną, niezbędną do skutecznego budowania i utrzymywania pozytywnego wizerunku marki.

Idea szkolenia “Public relations w marketingu” opiera się na założeniu, że skuteczna komunikacja i budowanie pozytywnego wizerunku marki wymaga zintegrowanego podejścia łączącego strategie marketingowe z technikami public relations. Celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do tworzenia spójnych i efektywnych kampanii, które wzmocnią relacje z klientami i partnerami biznesowymi oraz zbudują trwałą wartość marki. Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie teorii PR w realnych scenariuszach marketingowych, uwzględniając zarówno tradycyjne metody, jak i nowoczesne kanały komunikacji cyfrowej.

wyślij zapytanie

Public relations w marketingu – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Umiejętności nabyte w zakresie komunikacji mogą być z powodzeniem stosowane nie tylko w relacjach zewnętrznych, ale również we współpracy wewnątrz organizacji, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i efektywności działań między różnymi działami.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej: Wspólne szkolenie i rozwój umiejętności mogą przyczynić się do budowania silniejszej kultury organizacyjnej, wspierającej współpracę, innowacyjność i zaangażowanie pracowników.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji: Szkolenie w zakresie PR i marketingu może pomóc pracownikom i organizacji w lepszym adaptowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań klientów, zwiększając tym samym elastyczność i zdolność do szybkiego reagowania na nowe wyzwania.
 • Podniesienie ogólnych standardów profesjonalizmu: Nabyte umiejętności i wiedza przyczyniają się do podniesienia ogólnych standardów pracy, zarówno w aspekcie komunikacji zewnętrznej, jak i efektywności wewnętrznych procesów biznesowych.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost skuteczności komunikacji marketingowej: Organizacja, dzięki szkoleniu, zyska umiejętności tworzenia bardziej spójnych i przekonujących przekazów, co przyczyni się do lepszego zrozumienia i akceptacji ich przez klientów i partnerów.
 • Poprawa wizerunku firmy: Nabyte umiejętności w zakresie Public Relations pozwolą na budowanie silniejszej, bardziej pozytywnej reputacji firmy, co jest kluczowe dla zdobywania zaufania i lojalności klientów.
 • Zwiększenie efektywności zarządzania kryzysowego: Wiedza na temat zarządzania sytuacjami kryzysowymi pozwoli organizacji na lepsze przygotowanie do potencjalnych problemów i szybsze ich rozwiązywanie, minimalizując negatywne skutki dla firmy.
 • Optymalizacja budżetu marketingowego: Szkolenie pomoże w lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów marketingowych, poprzez integrację działań PR z innymi strategiami marketingowymi, co może przynieść lepsze wyniki przy niższych kosztach.
 • Zwiększenie zasięgu i wpływu na rynku: Uczenie się efektywnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi PR, w tym mediów społecznościowych, pozwoli organizacji na dotarcie do szerszego grona odbiorców i wzmocnienie swojej pozycji na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie zrozumienia współczesnych trendów: Szkolenie pozwala na bieżąco śledzić i adaptować się do zmieniających się trendów w komunikacji marketingowej i PR, co jest kluczowe w dynamicznie rozwijającym się środowisku.
 • Lepsze zarządzanie stresem i praca w warunkach wysokiego ciśnienia: Techniki i umiejętności nabyte podczas szkolenia pomogą w radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami, takimi jak zarządzanie kryzysowe czy pilne kampanie marketingowe.
 • Rozwój umiejętności interdyscyplinarnych: Szkolenie łączy elementy marketingu, PR, komunikacji, psychologii oraz biznesu, co sprzyja rozwojowi wszechstronnych umiejętności i szerokiego spojrzenia na działania firmy.
 • Zwiększenie zrozumienia współczesnych trendów: Szkolenie pozwala na bieżąco śledzić i adaptować się do zmieniających się trendów w komunikacji marketingowej i PR, co jest kluczowe w dynamicznie rozwijającym się środowisku.
 • Rozwój umiejętności interdyscyplinarnych: Szkolenie łączy elementy marketingu, PR, komunikacji, psychologii oraz biznesu, co sprzyja rozwojowi wszechstronnych umiejętności i szerokiego spojrzenia na działania firmy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Definicje i podstawy PR
  • Historia PR
  • Różnica między PR a marketingiem
 • Rola PR w strategii marketingowej
  • Znaczenie PR w budowaniu marki
  • PR jako element komunikacji marketingowej
 • Komunikacja z mediami
  • Tworzenie i dystrybucja materiałów prasowych
  • Budowanie relacji z dziennikarzami
 • Wydarzenia i sponsorowanie
  • Organizacja eventów PR-owych
  • Wybór i zarządzanie sponsorowanymi projektami
 • Media Społecznościowe w PR
  • Strategie i kampanie w mediach społecznościowych
  • Monitorowanie i analiza mediów społecznościowych
 • PR w świecie cyfrowym
  • Zarządzanie reputacją online
  • Wpływ opinii i recenzji online
 • Planowanie i reagowanie na kryzys
  • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem
  • Komunikacja kryzysowa
 • Etyczne aspekty PR
  • Zasady etyczne w Public Relations
  • Rola PR w społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Prawne ramy PR
  • Prawo prasowe i ochrona danych
  • Przepisy dotyczące reklamy i promocji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów z praktyki PR i marketingu pozwala uczestnikom na zrozumienie, jak teoria znajduje zastosowanie w realnych sytuacjach biznesowych, a także uczy ich wyciągania wniosków i tworzenia strategii na podstawie doświadczeń innych firm.

2

Warsztaty i ćwiczenia grupowe

Interaktywne zajęcia, w których uczestnicy pracują w grupach nad konkretnymi zadaniami i projektami, sprzyjają praktycznemu zastosowaniu zdobytej wiedzy oraz rozwijają umiejętności współpracy i kreatywnego myślenia.

3

Symulacje i role play

Symulacje różnych scenariuszy PR i marketingowych, w których uczestnicy odgrywają określone role, pomagają w lepszym zrozumieniu dynamiki branży i wyzwań, z jakimi mogą się spotkać w praktyce.

4

Dyskusje i sesje Q&A

Otwarte dyskusje oraz sesje pytań i odpowiedzi pozwalają uczestnikom na wymianę doświadczeń, zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości, co przyczynia się do głębszego zrozumienia tematu.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.