Reskilling i upskilling

Uczestnik szkolenia z zakresu reskillingu i upskillingu zdobędzie nowe umiejętności i wiedzę, które pozwolą mu na przekwalifikowanie się lub rozwijanie obecnych kompetencji w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku pracy. Ponadto, zwiększy swoją atrakcyjność na rynku pracy, co może prowadzić do awansu zawodowego lub zmiany ścieżki kariery.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Reskilling i upskilling

Grupa docelowa szkolenia “Reskilling i upskilling” to pracownicy różnych branż, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zmienić ścieżkę kariery w odpowiedzi na dynamiczne zmiany na rynku pracy. Mogą to być osoby zagrożone utratą pracy z powodu automatyzacji, pracownicy chcący rozwijać swoje kompetencje w nowych technologiach oraz osoby poszukujące nowych możliwości zawodowych. Szkolenie skierowane jest również do firm, które chcą inwestować w rozwój swoich pracowników, aby dostosować się do nowych trendów i wyzwań rynkowych.

Idea szkolenia “Reskilling i upskilling” polega na umożliwieniu uczestnikom zdobycia nowych umiejętności (reskilling) lub rozwinięcia już posiadanych (upskilling) w celu lepszego dostosowania się do szybko zmieniającego się rynku pracy. Szkolenie ma na celu zwiększenie konkurencyjności uczestników poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i praktyczne kompetencje, które są obecnie poszukiwane przez pracodawców. Dzięki temu uczestnicy mogą nie tylko zabezpieczyć swoje obecne stanowiska, ale także otworzyć sobie drzwi do nowych możliwości zawodowych i ścieżek kariery.

zapisz się na szkolenie już teraz

Reskilling i upskilling – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej: Reskilling i upskilling pracowników pozwala organizacjom na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Pracownicy, którzy posiadają szeroki zakres umiejętności, mogą być przenoszeni między różnymi rolami i projektami, co zwiększa zdolność firmy do reagowania na nowe wyzwania i możliwości.
 • Zmniejszenie luki kompetencyjnej: Inwestowanie w reskilling i upskilling pomaga organizacjom zmniejszyć lukę kompetencyjną, która może pojawić się w wyniku zmian technologicznych i rynkowych. Pracownicy zdobywają nowe umiejętności, które są potrzebne do wypełnienia tych luk, co pozwala firmie na ciągły rozwój i innowacje.
 • Poprawa jakości pracy: Pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach z zakresu reskillingu i upskillingu, często wykonują swoje zadania z większą precyzją i jakością. Organizacje zyskują na lepszej jakości produktów i usług, co może prowadzić do większej satysfakcji klientów i lepszej reputacji firmy.
 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych: Szkolenia z zakresu reskillingu i upskillingu przygotowują pracowników do szybkiego uczenia się i adaptacji do nowych technologii i metod pracy. To sprawia, że zarówno pracownicy, jak i organizacje są bardziej odporni na zmiany i mogą lepiej radzić sobie w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Wzmacnianie kultury innowacji: Reskilling i upskilling promują kulturę ciągłego doskonalenia i innowacji w organizacji. Pracownicy są zachęcani do eksperymentowania z nowymi pomysłami i podejściami, co prowadzi do bardziej kreatywnego i innowacyjnego środowiska pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Redukcja ryzyka związanego z brakami kadrowymi: Szkolenie pracowników w nowych dziedzinach i technologiach pozwala organizacjom na łatwiejsze zastępowanie kluczowych osób w przypadku ich odejścia, co minimalizuje ryzyko operacyjne związane z brakiem odpowiednich kompetencji w zespole.
 • Zwiększenie produktywności: Dzięki inwestycji w rozwój pracowników, organizacje mogą liczyć na wzrost efektywności i wydajności pracy, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe i operacyjne.
 • Lepsza adaptacja do zmian rynkowych: Pracownicy z aktualnymi i zaawansowanymi umiejętnościami są bardziej elastyczni i zdolni do szybkiego przystosowania się do nowych technologii, procesów i trendów, co pozwala firmie lepiej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej: Organizacje, które inwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, mogą wyróżniać się na rynku jako innowacyjne i nowoczesne, co przyciąga zarówno klientów, jak i talenty z rynku pracy.
 • Zwiększenie innowacyjności: Pracownicy, którzy regularnie aktualizują swoje umiejętności i zdobywają nowe kompetencje, są bardziej kreatywni i skłonni do proponowania innowacyjnych rozwiązań, co sprzyja rozwojowi nowych produktów i usług.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy i osobisty: Uczestnictwo w szkoleniach pozwala pracownikom na zdobywanie nowych umiejętności i poszerzanie wiedzy, co wspiera ich rozwój zawodowy i osobisty, zwiększając ich kompetencje i pewność siebie.
 • Większa elastyczność zawodowa: Dzięki zdobytym umiejętnościom pracownicy mogą łatwiej dostosować się do zmieniających się wymagań rynku pracy oraz podejmować różnorodne zadania i role w organizacji.
 • Poprawa stabilności zawodowej: Rozwój umiejętności w odpowiedzi na zmieniające się technologie i procesy pomaga pracownikom utrzymać stabilność zawodową, minimalizując ryzyko utraty pracy z powodu braku odpowiednich kompetencji.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności zwiększa satysfakcję z wykonywanej pracy, co pozytywnie wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników.
 • Lepsze perspektywy kariery: Uczestnictwo w szkoleniach otwiera pracownikom drzwi do nowych ścieżek kariery, umożliwiając im rozwój w nowych kierunkach i branżach.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicje i znaczenie
  • Definicje reskillingu i upskillingu
  • Znaczenie reskillingu i upskillingu w kontekście globalnych zmian na rynku pracy
 • Trendy rynkowe
  • Analiza obecnych trendów na rynku pracy
  • Przykłady branż najbardziej dotkniętych zmianami technologicznymi
 • Wpływ technologii na rynek pracy
  • Przegląd kluczowych technologii zmieniających rynek pracy (AI, IoT, automatyzacja)
  • Dyskusja o wpływie tych technologii na różne zawody i sektory
 • Samoocena umiejętności
  • Metody teoretyczne oceny własnych umiejętności (SWOT, analiza kompetencji)
  • Narzędzia wspierające samoocenę
 • Analiza potrzeb rynku pracy
  • Techniki analizy potrzeb rynkowych
  • Wykorzystanie raportów i badań rynkowych
 • Tworzenie planu rozwoju
  • Teoria tworzenia planu kariery
  • Ustalanie celów krótko- i długoterminowych
 • Umiejętności technologiczne
  • Przegląd umiejętności technologicznych (programowanie, analiza danych, cyberbezpieczeństwo)
  • Znaczenie certyfikacji technologicznych
 • Umiejętności miękkie
  • Teoretyczne znaczenie umiejętności miękkich w miejscu pracy
  • Przykłady kluczowych umiejętności miękkich (komunikacja, przywództwo, współpraca)
 • Zintegrowane umiejętności
  • Łączenie umiejętności technicznych i miękkich
  • Przykłady zintegrowanych ról zawodowych
 • Metody uczenia się
  • Przegląd różnych metod uczenia się (samodzielne uczenie się, kursy online, mentoring)
  • Teorie uczenia się dorosłych
 • Narzędzia i zasoby
  • Narzędzia wspierające proces uczenia się (platformy e-learningowe, aplikacje edukacyjne)
  • Wykorzystanie dostępnych zasobów edukacyjnych
 • Techniki motywacyjne
  • Teoretyczne strategie utrzymywania motywacji (wyznaczanie celów, nagrody, tworzenie harmonogramów)
  • Psychologia motywacji
 • Psychologia zmiany
  • Teorie zarządzania zmianą (Model Kottera, ADKAR)
  • Radzenie sobie z oporem wobec zmian
 • Adaptacja do nowych ról
  • Przygotowanie do przejścia na nowe stanowisko
  • Teorie adaptacji zawodowej
 • Metody monitorowania postępów
  • Teoretyczne metody śledzenia postępów (KPI, OKR)
  • Wykorzystanie narzędzi do monitorowania
 • Ocena skuteczności
  • Teorie oceny efektywności szkoleń
  • Narzędzia do oceny skuteczności działań reskillingowych i upskillingowych
 • Feedback i korekta kursu
  • Znaczenie feedbacku w procesie uczenia się
  • Jak wdrażać feedback w plan rozwoju

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Tradycyjna metoda prezentacji informacji przez trenera.

2

Dyskusje grupowe

Interaktywne sesje, w których uczestnicy wymieniają się pomysłami i doświadczeniami.

3

Praca w grupach

Uczestnicy pracują w małych zespołach nad konkretnymi zadaniami lub problemami.

4

Warsztaty

Praktyczne sesje, które angażują uczestników w aktywne uczenie się poprzez ćwiczenia i symulacje.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.