Rozwiązywanie konfliktów

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów, co przyczyni się do harmonijniejszych relacji zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Nabędzie techniki komunikacji, negocjacji i mediacji, umożliwiające konstruktywne rozwiązywanie sporów i osiąganie win-win. Uczestnik szkolenia będzie potrafił identyfikować przyczyny konfliktów, angażować się w dialog i budować porozumienie, co przyczyni się do efektywnego rozwiązywania problemów i tworzenia pozytywnej atmosfery.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane dla pracowników na różnych szczeblach organizacji, włączając menedżerów, liderów zespołów oraz pracowników operacyjnych. A także osoby zaangażowane w relacje zawodowe, które regularnie napotykają na sytuacje konfliktowe.

Idea szkolenia: Celem szkolenia  jest umożliwienie uczestnikom rozwinięcia umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z różnymi sytuacjami konfliktowymi, które mogą występować w miejscu pracy. Poprzez zdobycie praktycznych narzędzi i strategii, uczestnicy będą w stanie skutecznie rozwiązywać konflikty, budować pozytywną komunikację i zwiększać efektywność relacji zawodowych.

W ramach szkolenia, uczestnicy będą mieli możliwość zgłębienia wiedzy na temat różnych aspektów konfliktów, takich jak ich źródła, rodzaje, fazy oraz ukryte motywacje i mechanizmy konfliktu. Będą również uczyć się skutecznych sposobów reagowania na konflikty, takich jak komunikaty, które warto stosować oraz unikać w trudnych sytuacjach.

wyślij zapytanie

Rozwiązywanie konfliktów – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności komunikacji: Szkolenie pomaga w rozwinięciu umiejętności skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Poprawa komunikacji między pracownikami przekłada się na lepsze zrozumienie, mniejszą ilość nieporozumień i większą skuteczność w realizacji zadań. To z kolei przyczynia się do wzrostu efektywności całej organizacji.
 • Tworzenie harmonijnych relacji w zespole: Szkolenie umożliwia pracownikom poznanie narzędzi i strategii skutecznego rozwiązywania konfliktów, co prowadzi do tworzenia harmonijnych relacji w zespole. Pracownicy zyskują umiejętność rozpoznawania i eliminowania konfliktów na wczesnym etapie, co pozytywnie wpływa na atmosferę pracy, współpracę i efektywność zespołową.
 • Redukcja negatywnych skutków konfliktów: Szkolenie pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązywanie konfliktów, co minimalizuje negatywne skutki, jakie mogą one mieć na organizację i pracowników. Poprzez rozwinięcie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, można szybko odwrócić negatywne skutki, przywrócić harmonię w relacjach i skupić się na osiąganiu celów organizacyjnych.
 • Wzrost zaangażowania i retencji pracowników: Szkolenie daje pracownikom narzędzia i umiejętności, które umożliwiają im skuteczne radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi. Zwiększenie kompetencji interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania konfliktów przyczynia się do wzrostu zaangażowania pracowników w pracę, a także wpływa na ich satysfakcję zawodową. Zadowoleni pracownicy są bardziej lojalni wobec organizacji i mają większą motywację do długotrwałej współpracy.
 • Poprawa wizerunku organizacji: Efektywne rozwiązywanie konfliktów w organizacji przyczynia się do pozytywnego wizerunku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Organizacje, które potrafią skutecznie zarządzać konfliktami i tworzyć harmonijne środowisko pracy, są postrzegane jako miejsca, gdzie panuje dobra atmosfera, a pracownicy są odpowiedzialni i skuteczni.

Korzyści dla organizacji

 • Korzystna atmosfera i efektywność pracy zespołowej: Szkolenie umożliwi pracownikom zdobycie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów, co przyczyni się do poprawy atmosfery w miejscu pracy. Poprawione relacje między pracownikami skutkują większą harmonią i współpracą w zespole, co z kolei przekłada się na wyższą efektywność pracy i osiąganie lepszych wyników.
 • Redukcja strat związanych z konfliktami: Konflikty w miejscu pracy mogą prowadzić do napięć, spadku produktywności i zwiększonej absencji pracowników. Szkolenie umożliwi pracownikom skuteczne radzenie sobie z konfliktami, co przyczyni się do redukcji strat związanych z obniżoną wydajnością i nieobecnościami.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Umożliwienie pracownikom rozwoju umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów sprawia, że czują się bardziej zaangażowani w swoją pracę. Zdolność do radzenia sobie z konfliktami daje im większe poczucie kontroli nad sytuacją i wpływu na swoje relacje zawodowe.
 • Poprawa komunikacji między pracownikami: Szkolenie skupia się również na budowaniu pozytywnej komunikacji. Pracownicy zdobędą umiejętności asertywnego komunikowania się, wyrażania swoich potrzeb i słuchania innych. To przyczyni się do poprawy komunikacji między pracownikami, eliminacji nieporozumień i błędów oraz zwiększenia efektywności komunikacyjnej w organizacji.
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji: Organizacje, które stawiają na rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów u swoich pracowników, budują pozytywny wizerunek zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz. Pracownicy, którzy potrafią skutecznie zarządzać konfliktami, są postrzegani jako profesjonalni, kompetentni i gotowi do budowania pozytywnych relacji.

Korzyści dla pracowników

 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów, co przekłada się na poprawę relacji interpersonalnych. Pracownicy zyskują zdolność do konstruktywnej komunikacji, negocjacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem i presją: Konflikty w miejscu pracy często są źródłem stresu i presji dla pracowników. Szkolenie w zakresie rozwiązywania konfliktów daje im narzędzia i strategie, które pomagają w zarządzaniu stresem i utrzymaniu spokoju w trudnych sytuacjach. Pracownicy uczą się skutecznie kontrolować emocje, utrzymywać perspektywę i podejmować racjonalne decyzje, co przekłada się na lepsze samopoczucie i większą odporność psychiczną.
 • Poprawa umiejętności negocjacyjnych: Konflikty często wymagają negocjacji i osiągnięcia kompromisu. Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych, takich jak identyfikowanie interesów, szukanie rozwiązań win-win i skuteczne argumentowanie. Pracownicy zyskują pewność siebie i umiejętność osiągania satysfakcjonujących porozumień.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów daje pracownikom większą kontrolę nad swoją sytuacją zawodową. Pozwala im aktywnie wpływać na poprawę relacji, eliminować napięcia i tworzyć harmonijne środowisko pracy. Poprawa atmosfery i relacji między pracownikami przekłada się na większą satysfakcję z pracy, co może prowadzić do większej motywacji i zaangażowania.
 • Rozwój zawodowy i kariery: Umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów jest ceniona w środowisku biznesowym. Pracownicy, którzy posiadają te umiejętności, stają się atrakcyjnymi kandydatami do awansu i rozwoju zawodowego. Szkolenie w tym zakresie może przyczynić się do rozwoju kompetencji, które są cenione przez pracodawców, co otwiera drogę do nowych możliwości i wzrostu kariery zawodowej.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Skąd się biorą konflikty – źródła nieporozumień
 • Rodzaje konfliktów
 • Koło konfliktu
 • Fazy konfliktu
 • Style rozwiązywania konfliktów i ich konsekwencje
 • Zrozumieć konflikt – ukryte motywacje i mechanizmy konfliktu
 • Indywidualne style reakcji na konflikt – rozpoznanie, wykorzystanie
 • Komunikaty, których warto w konflikcie unikać
 • Komunikaty, które warto stosować w konflikcie
 • Techniki rozwiązywania konfliktów
 • Model pozytywnej komunikacji w konflikcie
 • Elementy analizy transakcyjnej, przydatne w konflikcie
 • Przyjmowanie ocen
 • Krytyka i pochwały – jak na nie reagować
 • Techniki konstruktywnego radzenia sobie z krytyką i atakiem
 • Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
 • Wyrażanie własnych opinii i przekonań
 • Odmawianie i formułowanie próśb
 • Zachowania asertywne w relacjach: zawodowych, społecznych, prywatnych
 • Czy unikanie to rozwiązanie?
 • Zespół a konflikt
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole – najważniejsze zasady
 • Wybór podejścia do rozwiązania konfliktu
 • Analiza case studies

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.