Rozwój kompetencji managera

Uczestnik szkolenia “Rozwój kompetencji managera” zyska przede wszystkim wiedzę na temat efektywnego zarządzania zespołem i projektami, co przyczyni się do lepszego osiągania celów organizacji. Ponadto, nabędzie umiejętności w zakresie komunikacji i negocjacji, co jest kluczowe w budowaniu trwałych relacji biznesowych oraz efektywnym rozwiązywaniu konfliktów. Wreszcie, szkolenie pozwoli na rozwój osobistych kompetencji przywódczych, co zwiększy jego potencjał do awansu i efektywności w roli managera.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Rozwój kompetencji managera

Grupa docelowa szkolenia “Rozwój kompetencji managera” to przede wszystkim osoby pełniące funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach, takie jak menedżerowie, liderzy zespołów, czy kierownicy projektów. Szkolenie jest również odpowiednie dla osób aspirujących do ról kierowniczych, które chcą rozwinąć swoje umiejętności zarządcze i przywódcze, a także dla przedsiębiorców, którzy chcą efektywniej zarządzać swoją firmą i zespołem. Ponadto, może być korzystne dla specjalistów różnych dziedzin, którzy chcą zwiększyć swoją efektywność w pracy zespołowej i zarządzaniu projektami.

Idea szkolenia “Rozwój kompetencji managera” opiera się na trzech głównych filarach. Pierwszy z nich to rozwój umiejętności zarządzania zespołem, gdzie uczestnicy uczą się, jak efektywnie motywować, delegować zadania i budować zespoły wysokiej wydajności. Drugi filar koncentruje się na umiejętnościach komunikacyjnych i negocjacyjnych, niezbędnych do efektywnego rozwiązywania konfliktów i budowania silnych relacji biznesowych. Trzeci aspekt to rozwój osobistych kompetencji przywódczych, co obejmuje zarządzanie sobą w czasie, umiejętność podejmowania decyzji i rozwijanie wizji strategicznej. Całość szkolenia ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale również umożliwienie praktycznego zastosowania nabytych umiejętności w codziennej pracy zawodowej uczestników.

wyślij zapytanie

Rozwój kompetencji managera – korzyści ze szkolenia

 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej: Szkolenie wspiera budowanie pozytywnej kultury pracy, gdzie priorytetem jest rozwój osobisty, współpraca i efektywna komunikacja.
 • Zwiększenie elastyczności i adaptacji do zmian: Zarówno pracownicy, jak i organizacja uczą się lepiej dostosowywać do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego, co jest kluczowe w dynamicznych warunkach rynkowych.
 • Poprawa jakości podejmowania decyzji: Lepsze umiejętności analityczne i strategiczne zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym, prowadzą do bardziej efektywnego i przemyślanego podejmowania decyzji.
 • Zwiększenie potencjału innowacyjnego: Poprzez rozwijanie kreatywności i otwartości na nowe pomysły, zarówno pracownicy, jak i organizacja zyskują na zdolności do innowacji i tworzenia wartościowych rozwiązań.
 • Wzrost zaufania i lepsza współpraca: Szkolenie pomaga budować zaufanie między pracownikami i kierownictwem, co przekłada się na lepszą współpracę i efektywność działań zespołowych.
 • Rozwój kompetencji cyfrowych: W dzisiejszym świecie cyfrowym, zdobywanie umiejętności związanych z technologiami informacyjnymi i cyfrowymi jest kluczowe zarówno dla pracowników, jak i organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne, co jest kluczowe w efektywnym przekazywaniu celów, oczekiwań i feedbacku, a także w rozwiązywaniu konfliktów w zespole.
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: wyposażenie liderów w narzędzia do efektywnego zarządzania i inspirowania zespołów może prowadzić do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i podnoszenia kreatywności w organizacji.
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników: lepsze zarządzanie i komunikacja przyczyniają się do większej satysfakcji i zaangażowania pracowników, co może zmniejszać fluktuację i zwiększać lojalność wobec firmy.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: szkolenie kładzie nacisk na rozwój osobistych kompetencji przywódczych, co przyczynia się do lepszego zarządzania zespołami i efektywniejszego realizowania strategii organizacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy: poprzez rozwój umiejętności managerów, organizacja może lepiej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i być bardziej konkurencyjna.
 • Optymalizacja procesów zarządczych: uczestnicy szkolenia uczą się, jak lepiej organizować pracę, co może prowadzić do optymalizacji procesów zarządczych i redukcji kosztów operacyjnych.
 • Poprawa zarządzania projektem: menadżerowie nabywają umiejętności skutecznego zarządzania projektami, co przekłada się na lepsze planowanie, monitorowanie i realizację projektów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój osobisty i zawodowy: szkolenie pozwala na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, co przekłada się na lepsze możliwości rozwoju kariery i awansu zawodowego.
 • Zwiększenie efektywności pracy: nabyte umiejętności zarządzania i komunikacji pozwalają pracownikom na efektywniejszą pracę, lepsze organizowanie czasu i zadań.
 • Poprawa umiejętności interpersonalnych: szkolenie pomaga w rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca i rozwiązywanie konfliktów, co jest ważne zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.
 • Zwiększenie poczucia wartości i kompetencji: udział w szkoleniu może podnieść samoocenę pracowników i poczucie ich własnej wartości zawodowej.
 • Lepsza adaptacja do zmian: pracownicy nabywają umiejętności potrzebne do efektywnego radzenia sobie ze zmianami w organizacji i otoczeniu biznesowym.
 • Budowanie sieci kontaktów zawodowych: szkolenie stanowi okazję do nawiązywania relacji z innymi profesjonalistami, co może być wartościowe dla przyszłej kariery.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania: rozwijając swoje umiejętności i kompetencje, pracownicy mogą czuć się bardziej zmotywowani i zaangażowani w swoją pracę.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Świadomość zadań na stanowisku kierowniczym,
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość,
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Budowanie autorytetu w zespole,
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych,
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Coaching,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące praktycznego zarządzania podwładnymi,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Trudne sytuacje managerskie w praktyce – case study,
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi,
 • Rozpracowywanie konkretnych przypadków uczestników warsztatu,
 • Poznanie indywidualnych preferencji dotyczących planowania, wyznaczania priorytetów,
 • Rywalizacja w zespołach,
 • Dobra zabawa,
 • Walka o puchar,
 • Omówienie wniosków z wieczornej gry
 • Planowanie, wyznaczanie zadań, zarządzanie priorytetami,
 • Organizacja pracy własnej i pracowników,
 • Efektywność osobista, metody działania poprawiające efektywność,
 • Inspirowanie do działania i współpracy,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI)
 • Asertywność w komunikacji z pracownikami,
 • Udzielanie informacji zwrotnej (feedback),
 • Scenki rozmów z pracownikami,
 • Motywatory pozapłacowe,
 • Metody budowania zaangażowania,
 • Grupa a zespół – na czym polega synergia zespołu,
 • Kluczowe obszary skutecznych zespołów,
 • Analiza mojego zespołu,
 • Plan działań rozwojowych,
 • Etapy przeprowadzania zmian,
 • Pracownik w zmianie,
 • Opór / emocje w zmianie – konieczne działania managera,
 • Jak przeprowadzać pracowników przez zmianę,
 • Plan działań,

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty interaktywne

To praktyczne sesje, gdzie uczestnicy angażują się w zadania grupowe, dyskusje i symulacje, co pozwala na aktywne stosowanie i testowanie nowych umiejętności w praktyce.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów z biznesu pomaga uczestnikom zrozumieć złożoność różnych sytuacji zarządczych i uczy ich, jak stosować teorie w praktyce.

3

Gry i symulacje biznesowe

Gry rozwijają umiejętności strategicznego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w kontrolowanym, ale realistycznym środowisku biznesowym.

4

Dyskusje panelowe

Uczestnicy mogą brać udział w panelach dyskusyjnych, gdzie wymieniają się doświadczeniami i poglądami na różne tematy związane z zarządzaniem.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.