Rozwój umiejętności delegowania zadań i usamodzielniania pracowników

Uczestnik szkolenia “Rozwój umiejętności delegowania zadań i usamodzielniania pracowników” zdobędzie umiejętność skutecznego przekazywania obowiązków, co zwiększy efektywność zespołu. Nauka odpowiednich technik delegowania zadań pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz rozwój ich samodzielności.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Rozwój umiejętności delegowania zadań i usamodzielniania pracowników

Grupa docelowa szkolenia “Rozwój umiejętności delegowania zadań i usamodzielniania pracowników” to menedżerowie, liderzy zespołów oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w organizacjach. Szkolenie skierowane jest także do specjalistów HR oraz wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zarządcze i efektywnie wspierać rozwój swojego zespołu. Ponadto, mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy i właściciele małych i średnich firm, którzy pragną usprawnić proces delegowania zadań w swoich przedsiębiorstwach.

Idea szkolenia “Rozwój umiejętności delegowania zadań i usamodzielniania pracowników” polega na wyposażeniu uczestników w narzędzia i techniki, które pozwolą im efektywnie przekazywać obowiązki i odpowiedzialność swoim podwładnym. Szkolenie ma na celu rozwinięcie kompetencji menedżerskich w zakresie budowania autonomicznych i samodzielnych zespołów, co przekłada się na lepszą organizację pracy oraz większą motywację pracowników. Kluczowym elementem szkolenia jest nauka balansowania między kontrolą a zaufaniem, co umożliwia tworzenie środowiska sprzyjającego innowacyjności i proaktywności wśród pracowników.

zapisz się na szkolenie już teraz

Rozwój umiejętności delegowania zadań i usamodzielniania pracowników – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa kultury organizacyjnej: Wdrażanie praktyk delegowania i usamodzielniania sprzyja tworzeniu bardziej otwartej i wspierającej kultury organizacyjnej, w której zarówno pracownicy, jak i menedżerowie czują się docenieni i zmotywowani.
 • Wzrost zaufania w zespole: Regularne delegowanie zadań buduje zaufanie między menedżerami a pracownikami, co prowadzi do bardziej spójnego i zgranego zespołu.
 • Zwiększona innowacyjność: Usamodzielnieni pracownicy i elastyczne podejście menedżerów stymulują kreatywność i innowacyjność w organizacji, co przyczynia się do lepszego wdrażania nowych pomysłów i rozwiązań.
 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej: Zarówno organizacja, jak i pracownicy stają się bardziej elastyczni i gotowi do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe oraz wewnętrzne potrzeby firmy.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Pracownicy, którzy otrzymują odpowiedzialność za zadania, rozwijają swoje umiejętności przywódcze, co jest korzystne zarówno dla ich własnego rozwoju, jak i dla organizacji, która zyskuje przyszłych liderów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Dzięki umiejętnemu delegowaniu zadań menedżerowie mogą skupić się na strategicznych aspektach zarządzania, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów organizacji.
 • Podniesienie motywacji i zaangażowania pracowników: Usamodzielnianie pracowników i powierzanie im odpowiedzialnych zadań zwiększa ich poczucie wartości oraz zaangażowanie w wykonywaną pracę, co przekłada się na lepsze wyniki.
 • Lepsze wykorzystanie talentów i potencjału zespołu: Delegowanie zadań umożliwia odkrywanie i rozwijanie talentów wśród pracowników, co prowadzi do bardziej innowacyjnych rozwiązań i zwiększenia konkurencyjności firmy.
 • Redukcja ryzyka przeciążenia menedżerów: Poprawne delegowanie obowiązków pomaga w unikaniu przeciążenia pracą liderów zespołów, co minimalizuje ryzyko wypalenia zawodowego i zapewnia zdrowsze środowisko pracy.
 • Skalowalność i elastyczność organizacyjna: Organizacja, w której pracownicy są bardziej samodzielni, jest w stanie lepiej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i szybciej reagować na nowe wyzwania i możliwości.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji i umiejętności: Pracownicy zyskują możliwość rozwoju swoich kompetencji, ucząc się nowych umiejętności i podejmując bardziej odpowiedzialne zadania, co sprzyja ich profesjonalnemu rozwojowi.
 • Zwiększenie motywacji i satysfakcji z pracy: Przekazywanie większej odpowiedzialności i zaufania przez przełożonych zwiększa motywację i satysfakcję z wykonywanej pracy, co pozytywnie wpływa na ogólną atmosferę w zespole.
 • Samodzielność i autonomia: Pracownicy uczą się działać bardziej samodzielnie, co zwiększa ich pewność siebie i poczucie wartości w miejscu pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania w projekty zespołowe: Pracownicy, którzy mają większą autonomię i odpowiedzialność, są bardziej zaangażowani i aktywnie uczestniczą w realizacji projektów zespołowych.
 • Podniesienie jakości wykonywanej pracy: Dzięki lepszemu zrozumieniu swoich ról i odpowiedzialności, pracownicy mogą skupić się na doskonaleniu swoich zadań, co prowadzi do wyższej jakości pracy i lepszych wyników.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Dlaczego warto delegować zadania? Skuteczne delegowanie uprawnień
 • Jak przygotować się do delegowania? Co i komu delegować? Dobór pracowników do realizacji zadań
 • Definicja delegowania zadań oraz funkcje jakie pełni ono w zarządzaniu
 • Zasady skutecznego delegowania zadań
 • Jak przygotować się do delegowania?
 • Etapy delegowania, czyli kolejne kroki procesu.
 • 5 stref delegowania – które zadania można przekazać innym, a które należy wykonać samemu?
 • Stopnie delegowania – różnice między nimi i zalety stosowania.
 • Błędy w procesie delegowania i ich konsekwencje
 • Potrzeby, motywacja i kompetencje pracownika
 • Przyczyny niechęci pracowników do przyjmowania delegowanych zadań
 • Korzyści dla pracownika wynikające z delegowania (burza mózgów, pogadanka, wnioski)
 • Cechy i umiejętności menedżera
 • Style zarządzania i kierowania
 • Przyczyny nie delegowania
 • Możliwe sposoby monitorowania stopnia wykonania zadania.
 • Metody egzekwowania poleceń: co zrobić kiedy pracownik się nie wywiązuje z zadania?
 • Powód czy wymówka?, skuteczne sposoby radzenia sobie z usprawiedliwieniami nie wykonania zadań.
 • Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący ich do rozwoju- praca ze wskaźnikami realizacji celów.
 • Ćwiczenie: Sposoby przekazywania informacji zwrotnych
 • Czynniki blokujące samodzielność
 • Rozwijanie, uczenie i motywowanie pracowników do samodzielnego wykonywania zadań
 • Korzyści dla kierownika wynikające z samodzielności podwładnych

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach i symulacjach, które pozwalają na praktyczne zastosowanie poznanych technik delegowania i usamodzielniania. Dzięki temu mogą zdobyć doświadczenie i pewność siebie w bezpiecznym środowisku szkoleniowym.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów i sytuacji z życia zawodowego pomaga uczestnikom zrozumieć, jak teoria przekłada się na praktykę. Dyskusje nad studiami przypadków umożliwiają wymianę doświadczeń i wyciąganie wniosków z cudzych błędów oraz sukcesów.

3

Role-playing

Uczestnicy wcielają się w różne role, takie jak menedżerowie czy pracownicy, aby ćwiczyć delegowanie zadań i komunikację. Ta metoda pomaga zrozumieć perspektywę drugiej strony i doskonalić umiejętności interpersonalne.

4

Praca w grupach

Uczestnicy pracują w małych zespołach nad rozwiązaniem określonych problemów związanych z delegowaniem. Ta metoda sprzyja współpracy, dzieleniu się pomysłami oraz budowaniu umiejętności pracy zespołowej.

Trenerzy

Dariusz Walczak

Ponad 25 letnie doświadczenie praktyczne w biznesie, jako menadżer i trener wewnętrzny. Przeprowadzonych ponad 8 000 godzin szkoleniowych, procesów doradczych. Dyplomowany Psycholog organizacji, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w dynamice relacji biznesowych, wszystkim tym co dzieje się pomiędzy ludźmi w miejscu pracy. Ukończone kursy doskonalące umiejętności trenerskie. Od 2015 w ramach własnej działalności konsultingowo-szkoleniowej projektuje i prowadzi regularne zajęcia rozwojowe, warsztaty, szkolenia dla menedżerów, zarządów, w tematach skuteczna komunikacja, techniki negocjacji i sprzedaży, zarządzanie emocjami i sytuacjami stresowymi, asertywność, nawiązywanie i utrzymywanie efektywnych relacji biznesowych, rozwiązywanie konfliktów, budowanie efektywnych zespołów, delegowanie zadań. Doświadczenie szkoleniowe obejmuje firmy dystrybucyjne, firmy transportowo-spedycyjne, usługowe, produkcyjne, administracji publicznej, banki i instytucje finansowe, usług telekomunikacyjnych. Aktywnie tworzył struktury organizacji, strategii rozwojowych, planując rekrutacje i wdrażanie do pracy pracowników, menadżerów. Przez ponad 11 lat biznesowo związany z czołowym domem inwestycyjnym jako menadżer, aktywnie uczestniczył w opracowaniu strategii  zarządzania doradcami finansowymi oraz zasad obsługi klientów inwestycyjnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.