Rozwój umiejętności komunikacyjnych

Uczestnik szkolenia “Rozwój umiejętności komunikacyjnych” zyska lepszą zdolność do skutecznego porozumiewania się w życiu zawodowym, co pozwoli na bardziej efektywne rozwiązywanie konfliktów i negocjacje. Zwiększy swoją pewność siebie podczas wystąpień publicznych i prezentacji, dzięki czemu będzie mógł bardziej przekonująco przedstawiać swoje idee i projekty.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Rozwój umiejętności komunikacyjnych

Grupa docelowa szkolenia “Rozwój umiejętności komunikacyjnych” to osoby, które chcą poprawić swoje umiejętności interpersonalne i komunikacyjne w kontekście zawodowym. Szkolenie jest skierowane do managerów, liderów zespołów, pracowników działów obsługi klienta, handlowców, a także wszystkich, którzy chcą skuteczniej komunikować się z innymi ludźmi i budować lepsze relacje interpersonalne.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i technik, które pomogą im efektywnie porozumiewać się w różnych sytuacjach zawodowych. Szkolenie ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie aktywnego słuchania, precyzyjnego wyrażania myśli, budowania konstruktywnej komunikacji oraz zarządzania konfliktami. Uczestnicy będą mogli ćwiczyć różnorodne scenariusze komunikacyjne, co pozwoli im na zdobycie pewności siebie i skuteczność w relacjach interpersonalnych oraz w wystąpieniach publicznych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Rozwój umiejętności komunikacyjnych – korzyści ze szkolenia

 • Lepsza atmosfera pracy: Zarówno organizacja, jak i pracownicy skorzystają na bardziej pozytywnej i wspierającej atmosferze w miejscu pracy, co sprzyja zadowoleniu i motywacji.
 • Wzrost zaangażowania: Pracownicy, którzy czują się lepiej zrozumiani i doceniani, są bardziej zaangażowani, co przekłada się na większą produktywność i lojalność wobec organizacji.
 • Efektywniejsza realizacja projektów: Dzięki poprawie komunikacji, projekty są realizowane sprawniej, co przynosi korzyści zarówno firmie, jak i pracownikom zaangażowanym w ich realizację.
 • Kreatywność i innowacje: Lepsza komunikacja sprzyja wymianie pomysłów i współpracy, co prowadzi do większej kreatywności i wprowadzania innowacji, z czego korzystają obie strony.
 • Zmniejszenie stresu: Efektywna komunikacja redukuje nieporozumienia i konflikty, co zmniejsza poziom stresu zarówno wśród pracowników, jak i menedżerów, przyczyniając się do zdrowszego środowiska pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność pracy zespołowej: Dzięki lepszej komunikacji, pracownicy będą mogli efektywniej współpracować, dzielić się pomysłami i szybko rozwiązywać problemy, co przełoży się na wyższą produktywność całego zespołu.
 • Lepsze relacje z klientami: Pracownicy z rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi będą bardziej kompetentni w obsłudze klienta, co poprawi satysfakcję klientów i może prowadzić do zwiększenia lojalności i liczby powtarzających się transakcji.
 • Redukcja konfliktów wewnętrznych: Dzięki umiejętnościom zarządzania konfliktami i efektywnej komunikacji, liczba nieporozumień i konfliktów w organizacji będzie mniejsza, co pozytywnie wpłynie na atmosferę pracy i morale pracowników.
 • Wzrost innowacyjności: Lepsza komunikacja sprzyja dzieleniu się wiedzą i pomysłami, co może prowadzić do większej liczby innowacyjnych rozwiązań i usprawnień procesów w organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Pracownicy, którzy potrafią efektywnie komunikować się z przełożonymi i kolegami, czują się bardziej zaangażowani i doceniani, co przekłada się na większą motywację i lojalność wobec organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększona pewność siebie: Pracownicy zdobędą umiejętności, które pomogą im pewniej wyrażać swoje myśli i opinie, zarówno w kontaktach zawodowych, jak i prywatnych.
 • Lepsze relacje interpersonalne: Dzięki rozwinięciu umiejętności aktywnego słuchania i empatii, pracownicy będą mogli budować bardziej harmonijne i efektywne relacje z kolegami z pracy, przełożonymi oraz klientami.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie konfliktów: Pracownicy nauczą się technik zarządzania konfliktami, co pozwoli im lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i unikać eskalacji nieporozumień.
 • Poprawa umiejętności negocjacyjnych: Szkolenie pomoże pracownikom w rozwinięciu umiejętności negocjacyjnych, co może być korzystne zarówno w kontekście zawodowym, jak i w życiu codziennym.
 • Większa efektywność zawodowa: Lepsza komunikacja przekłada się na większą klarowność celów i oczekiwań, co pozwala pracownikom efektywniej wykonywać swoje zadania i osiągać lepsze wyniki.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej
  • Definicja i znaczenie komunikacji
  • Różnice między komunikacją werbalną i niewerbalną
 • Modele komunikacyjne
  • Kluczowe modele i teorie komunikacyjne
  • Proces komunikacji i jego etapy
 • Bariery komunikacyjne
  • Identyfikacja barier
  • Techniki przezwyciężania barier w komunikacji
 • Techniki aktywnego słuchania
  • Parafraza, klaryfikacja i podsumowanie
 • Empatia w komunikacji
  • Budowanie empatycznego podejścia
  • Ćwiczenia praktyczne z aktywnego słuchania
 • Formułowanie jasnych i precyzyjnych komunikatów
  • Techniki skutecznego wyrażania myśli
 • Język ciała
  • Znaczenie komunikacji niewerbalnej
  • Interpretacja sygnałów niewerbalnych
 • Adaptacja stylu komunikacji
  • Dopasowanie komunikacji do odbiorcy
  • Zastosowanie różnych stylów komunikacyjnych w praktyce
 • Rozpoznawanie źródeł konfliktów
  • Typowe przyczyny konfliktów w miejscu pracy
 • Techniki rozwiązywania konfliktów
  • Mediacja i negocjacja
  • Strategie radzenia sobie z konfliktami
 • Budowanie efektywnych zespołów
  • Rola komunikacji w zespole
  • Komunikacja wirtualna vs. face-to-face
 • Kultura feedbacku
  • Dawanie i otrzymywanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Ćwiczenia zespołowe
  • Gry i zadania wspierające komunikację w grupie
 • Przygotowanie do wystąpienia
  • Struktura i planowanie prezentacji
 • Techniki prezentacyjne
  • Użycie wizualizacji i pomocy audiowizualnych
 • Praktyka wystąpień
  • Ćwiczenia z zakresu autoprezentacji i mowy ciała
  • Feedback od grupy
 • Różnice kulturowe w komunikacji
  • Zrozumienie i respektowanie różnorodności kulturowej
 • Strategie komunikacji międzykulturowej
  • Techniki adaptacji komunikacyjnej

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady interaktywne

Wykłady interaktywne łączą tradycyjne prezentacje z aktywnym udziałem uczestników poprzez pytania, dyskusje i interaktywne narzędzia. Celem jest zaangażowanie słuchaczy i dynamiczne przyswajanie wiedzy.

2

Ćwiczenia praktyczne i warsztaty

Ćwiczenia praktyczne i warsztaty pozwalają uczestnikom stosować zdobytą wiedzę w praktyce poprzez wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów w grupach lub indywidualnie. Umożliwiają natychmiastowe testowanie i doskonalenie umiejętności.

3

Symulacje i role-playing

Symulacje i role-playing to metoda, w której uczestnicy odgrywają scenariusze odzwierciedlające rzeczywiste sytuacje zawodowe. Pozwala to na praktyczne ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych i otrzymywanie feedbacku.

4

Studia przypadków

Studia przypadków polegają na analizie rzeczywistych sytuacji lub problemów, które miały miejsce w organizacjach. Uczestnicy identyfikują wyzwania, omawiają możliwe rozwiązania i wyciągają wnioski na przyszłość.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.