Rozwój współpracy między kierownikami w firmie produkcyjnej

Uczestnik szkolenia “Rozwój współpracy między kierownikami w firmie produkcyjnej” zyska umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy między działami, co przyczyni się do lepszej koordynacji procesów produkcyjnych. Pozna narzędzia i techniki zarządzania zespołem, które pomogą w rozwiązywaniu konfliktów i zwiększaniu efektywności pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Rozwój współpracy między kierownikami w firmie produkcyjnej

Grupa docelowa szkolenia “Rozwój współpracy między kierownikami w firmie produkcyjnej” to kierownicy i menedżerowie średniego oraz wyższego szczebla w firmach produkcyjnych. Szkolenie skierowane jest również do liderów zespołów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi i współpracy międzydziałowej. Mogą z niego skorzystać także specjaliści ds. zarządzania projektami oraz osoby odpowiedzialne za optymalizację procesów produkcyjnych.

Idea szkolenia “Rozwój współpracy między kierownikami w firmie produkcyjnej” polega na zwiększeniu efektywności współpracy między kierownikami w firmie produkcyjnej poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarządzania zespołem oraz rozwiązywania konfliktów. Celem jest stworzenie synergii między różnymi działami, co przyczyni się do optymalizacji procesów produkcyjnych i osiągania lepszych wyników biznesowych. Szkolenie ma również na celu budowanie zaufania i motywacji wśród pracowników, co wpłynie na pozytywną atmosferę w miejscu pracy i wyższą jakość zarządzania.

zapisz się na szkolenie już teraz

Rozwój współpracy między kierownikami w firmie produkcyjnej – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona innowacyjność: Lepsza współpraca i otwarta komunikacja sprzyjają wymianie pomysłów i wspólnemu rozwiązywaniu problemów, co prowadzi do większej kreatywności i innowacyjności w firmie.
 • Zwiększenie zaufania i lojalności: Ulepszona komunikacja i współpraca budują silniejsze relacje między pracownikami i kierownikami, co zwiększa zaufanie i lojalność wobec organizacji.
 • Wspólne osiąganie celów: Dzięki lepszej koordynacji i zrozumieniu celów organizacji, pracownicy i kierownicy mogą skuteczniej współpracować w ich realizacji, co prowadzi do większego poczucia osiągnięcia i satysfakcji z wyników.
 • Rozwój kultury organizacyjnej: Szkolenie sprzyja budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na współpracy, zaufaniu i wspólnym dążeniu do sukcesu, co przekłada się na lepszą atmosferę w pracy i długoterminowy rozwój firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność procesów produkcyjnych: Poprzez lepszą współpracę i koordynację działań między działami, organizacja może optymalizować procesy, co prowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa czasu i zasobów.
 • Lepsza komunikacja wewnętrzna: Szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne kierowników, co przekłada się na jasniejszy przekaz informacji, szybsze podejmowanie decyzji oraz redukcję błędów wynikających z nieporozumień.
 • Zwiększone zaangażowanie i motywacja pracowników: Kierownicy, którzy lepiej zarządzają zespołami i potrafią budować zaufanie, tworzą środowisko pracy sprzyjające wyższej motywacji i lojalności pracowników.
 • Efektywne rozwiązywanie konfliktów: Uczestnicy szkolenia nauczą się technik rozwiązywania sporów i problemów w sposób konstruktywny, co zmniejsza napięcia w zespole i pozwala na szybsze pokonywanie przeszkód.
 • Lepsza adaptacja do zmian: Kierownicy wyposażeni w nowe umiejętności i narzędzia są bardziej elastyczni i przygotowani do wprowadzania i zarządzania zmianami w organizacji, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku produkcyjnym.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsza komunikacja i współpraca: Pracownicy zyskują na bardziej efektywnej i jasnej komunikacji z kierownikami oraz innymi zespołami, co przekłada się na płynniejszą współpracę i redukcję stresu związanego z nieporozumieniami.
 • Zwiększone możliwości rozwoju zawodowego: Udział w szkoleniu sprzyja rozwojowi umiejętności miękkich i zarządczych, co może prowadzić do awansów i dalszego rozwoju kariery zawodowej.
 • Lepsze zarządzanie konfliktem: Pracownicy uczą się technik efektywnego rozwiązywania konfliktów, co pomaga w utrzymaniu harmonii w miejscu pracy i poprawia ogólną atmosferę.
 • Wyższe zaangażowanie i motywacja: Dzięki lepszemu zarządzaniu i zrozumieniu potrzeb zespołu, pracownicy czują się bardziej docenieni i zmotywowani do działania, co zwiększa ich satysfakcję z pracy.
 • Zwiększona pewność siebie: Pracownicy zyskują pewność siebie, wiedząc, że ich kierownicy są dobrze przygotowani do wspierania i prowadzenia ich w codziennych zadaniach i wyzwaniach.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Budowanie świadomości zespołu jako całość– wspólnota celu, wspólnota zadań, wspólnota losu
 • Integracja zespołu: wspólna troska o wynik vs własne Ego czyli pięć podstawowych dysfunkcji pracy zespołu P. Lencioniego.
 • Barometr dobrego zespołu czyli funkcjonalność vs dysfunkcjonalności pracy w grupie
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów praca z modelem P-MOS
 • Wykorzystanie synergii zespołu, czynniki motywujące do wspólnej pracy nad podejmowaniem decyzji
 • Ćwiczenia z informacją zwrotną
 • Proaktywna postawa w miejscu pracy czyli zaangażowanie i odpowiedzialność na pierwszym miejscu…
 • Zarządzanie własną energią, skuteczne sposoby utrzymania zaangażowania,
 • Uporządkowanie życiowych indywidualnych celów i potrzeb zawodowych vs cele i potrzeby firmy, jako metoda radzenia sobie z wyczerpaniem
 • Budowanie Pewności Siebie w relacjach zawodowych
 • Ćwiczenia z informacją zwrotną
 • Zasady skutecznej i efektywnej komunikacji pomiędzy współpracownikami w
 • Komunikacja werbalna – dobór odpowiedniego słownictwa i sposobu mówienia.
 • Komunikacja niewerbalna – postawa, ton głosu, mimika,
 • Rozpoznawanie i       dostosowywanie się do typów psychologicznych współpracowników.
 • Komunikacja na wdechu czyli dobre zrozumienie drugiej osoby
 • Podstawowe błędy w komunikacji i metody, jak ich unikać; czego nie robić?
 • Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, gdy rozpoczyna się współpracę w zespole i jak wówczas budować relację opartą na zaufaniu?
 • Nawyki i  Schematy  porozumiewania  się  w  naszym  życiu  zachowując  „work-balance” (życie zawodowe vs życie osobiste)
 • Relacje zawodowe w miejscu pracy vs relacje towarzyskie (różnice vs podobieństwa)
 • Formułowanie skutecznego przekazu między nadawcą i odbiorcą, aby uniknąć niedomówień.
 • Jak wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania wobec partnerów
 • Siła aktywnego słuchania jako narzędzie do budowania relacji i pracy zespołowej
 • Doskonała i naturalna parafraza – przećwiczona w bardzo głęboki i sensowny sposób
 • Specyfika kontaktu telefonicznego (tempo mówienia, ton głosu, długość rozmowy).
 • Ćwiczenia z informacją zwrotną
 • Asertywność definicje
 • Konstruktywne przyjęcie opinii klienta, partnera biznesowego
 • FUKO- czyli konstruktywne przekazanie informacji
 • Wyrażanie opinii, czyli język JA w obronie poczucia godności siebie i rozmówcy
 • Rola emocji w Zarządzanie swoimi emocjami tak, aby komunikacja nadal była skuteczna.
 • Perswazja w kontaktach z współpracownikiem – Dlaczego nie wszyscy nas słuchają.
 • Jak nie ulec porwaniu emocjonalnego czyli praktyczne dzielenie się swoimi uczuciami, emocjami
 • Jak sobie radzić z manipulacją
 • Ćwiczenia z informacją zwrotną
 • Mamy nieporozumienie i co dalej?
 • Po co jest spór, konflikt w relacjach Pozytywne strony konfliktów.
 • Skuteczne sposoby rozwiązywania sporów czyli jak z klienta w reklamacji tworzymy promotora
 • Jak dać sobie radę z emocjami drugiej osoby i efektywnie wypracować
 • Świadomość własnych zamierzeń, wartości oraz praw w sytuacjach
 • Zachowania agresywne, manipulacyjne i uległe – dlaczego nie są skuteczne?
 • Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach. „Studzenie” negatywnych emocji rozmówcy.
 • Skuteczna argumentacja w trudnej rozmowie z współpracownikiem, jak poprowadzić rozmowę z „trudną osobą”, by być wysłuchanym do końca i samemu nie dać się ponieść emocjom?
 • Ćwiczenia z informacją zwrotną

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy biorą udział w interaktywnych ćwiczeniach, które symulują rzeczywiste sytuacje w pracy. Dzięki temu mogą praktycznie zastosować zdobywaną wiedzę i umiejętności w bezpiecznym środowisku, co zwiększa ich skuteczność w rzeczywistych sytuacjach.

2

Studia przypadków

Analizowanie konkretnych przykładów z życia innych firm produkcyjnych pomaga uczestnikom zrozumieć, jak różne strategie i narzędzia były stosowane w praktyce. To pozwala na wyciąganie wniosków i adaptację najlepszych praktyk do własnej organizacji.

3

Dyskusje grupowe

Umożliwiają wymianę doświadczeń i pomysłów między uczestnikami, co sprzyja wzajemnemu uczeniu się i budowaniu sieci kontaktów. Dyskusje te prowadzone są pod okiem doświadczonego trenera, który moderuje rozmowy i zapewnia konstruktywną wymianę opinii.

4

Sesje feedbackowe

Regularne sesje feedbackowe z trenerem oraz między uczestnikami pomagają w identyfikowaniu mocnych stron i obszarów do poprawy. Dzięki temu uczestnicy mogą na bieżąco korygować swoje podejście i techniki, co zwiększa efektywność nauki.

Trenerzy

Dariusz Walczak

Ponad 25 letnie doświadczenie praktyczne w biznesie, jako menadżer i trener wewnętrzny. Przeprowadzonych ponad 8 000 godzin szkoleniowych, procesów doradczych. Dyplomowany Psycholog organizacji, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w dynamice relacji biznesowych, wszystkim tym co dzieje się pomiędzy ludźmi w miejscu pracy. Ukończone kursy doskonalące umiejętności trenerskie. Od 2015 w ramach własnej działalności konsultingowo-szkoleniowej projektuje i prowadzi regularne zajęcia rozwojowe, warsztaty, szkolenia dla menedżerów, zarządów, w tematach skuteczna komunikacja, techniki negocjacji i sprzedaży, zarządzanie emocjami i sytuacjami stresowymi, asertywność, nawiązywanie i utrzymywanie efektywnych relacji biznesowych, rozwiązywanie konfliktów, budowanie efektywnych zespołów, delegowanie zadań. Doświadczenie szkoleniowe obejmuje firmy dystrybucyjne, firmy transportowo-spedycyjne, usługowe, produkcyjne, administracji publicznej, banki i instytucje finansowe, usług telekomunikacyjnych. Aktywnie tworzył struktury organizacji, strategii rozwojowych, planując rekrutacje i wdrażanie do pracy pracowników, menadżerów. Przez ponad 11 lat biznesowo związany z czołowym domem inwestycyjnym jako menadżer, aktywnie uczestniczył w opracowaniu strategii  zarządzania doradcami finansowymi oraz zasad obsługi klientów inwestycyjnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.