Skuteczna komunikacja w firmie budowlanej

Uczestnik szkolenia “Skuteczna komunikacja w firmie budowlanej” zyska umiejętności lepszej komunikacji z zespołem i klientami, co przyczyni się do efektywniejszej pracy oraz zwiększenia satysfakcji klientów. Pozyska także narzędzia do rozwiązywania konfliktów i negocjacji, co wpłynie na poprawę relacji między pracownikami oraz osiąganie lepszych rezultatów w projektach budowlanych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Skuteczna komunikacja w firmie budowlanej

Grupa docelowa szkolenia “Skuteczna komunikacja w firmie budowlanej” to pracownicy firm budowlanych na różnych szczeblach hierarchii, w tym menedżerowie projektów, inżynierowie, pracownicy działów technicznych oraz kadra zarządzająca.

Idea szkolenia “Skuteczna komunikacja w firmie budowlanej” ma na celu nie tylko przekazanie uczestnikom konkretnych narzędzi i technik komunikacyjnych, ale także zbudowanie świadomości na temat roli komunikacji w procesach budowlanych. Poprzez praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz dyskusje grupowe, uczestnicy zdobędą umiejętności skutecznej negocjacji, zarządzania konfliktami oraz budowania pozytywnych relacji z klientami i współpracownikami. Dodatkowo, szkolenie będzie miało na celu uświadomienie uczestnikom specyfiki branży budowlanej, tak aby potrafili lepiej rozumieć potrzeby i oczekiwania klientów oraz efektywniej współpracować w ramach projektów budowlanych.

zapisz się na szkolenie już teraz

Skuteczna komunikacja w firmie budowlanej – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności projektów budowlanych: Skuteczniejsza komunikacja pozwala na lepszą koordynację działań w ramach projektów budowlanych, co może skrócić czas realizacji oraz zwiększyć jakość wykonanej pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Lepsza komunikacja zarówno wewnątrz firmy, jak i z klientami, może prowadzić do lepszej obsługi klienta, co przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Udział w szkoleniu może zmotywować pracowników do większego zaangażowania w swoją pracę oraz do aktywnego udziału w procesach komunikacyjnych, co może przyczynić się do wzrostu efektywności i satysfakcji z pracy.
 • Kreowanie pozytywnej atmosfery w pracy: Poprawa komunikacji może przyczynić się do budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy, co może wpłynąć na większą harmonię w zespole oraz na lepsze relacje między pracownikami.
 • Redukcja kosztów związanych z błędami i konfliktami: Skuteczniejsza komunikacja może przyczynić się do redukcji kosztów związanych z popełnianiem błędów oraz rozwiązywaniem konfliktów, co może przynieść oszczędności dla firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności działania zespołu: Poprawa umiejętności komunikacyjnych przyczynia się do lepszej współpracy między członkami zespołu. Klarowna komunikacja może skrócić czas potrzebny na wykonywanie zadań oraz zminimalizować ryzyko nieporozumień, co przekłada się na wydajniejsze realizowanie projektów budowlanych.
 • Poprawa relacji z klientami: Lepsza komunikacja nie tylko ułatwia porozumiewanie się wewnętrzne, ale także buduje pozytywne relacje z klientami. Klienci docenią klarowność w komunikacji, co może skutkować zwiększeniem zaufania do firmy oraz większą skłonnością do powierzania kolejnych projektów.
 • Redukcja konfliktów i poprawa atmosfery pracy: Umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów, którą uczestnicy szkolenia mogą zdobyć, przyczynia się do utrzymania harmonii w zespole. Lepsza komunikacja pozwala unikać napięć oraz konfliktów interpersonalnych, co sprzyja lepszej atmosferze pracy i zwiększa zaangażowanie pracowników.
 • Wzrost satysfakcji pracowników: Uczestnictwo w szkoleniu może również przyczynić się do wzrostu satysfakcji pracowników. Lepsza komunikacja może być postrzegana jako inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy pracowników, co może skutkować większym poczuciem wartości oraz motywacją do efektywniejszej pracy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom rozwijać umiejętności komunikacyjne, co jest niezwykle przydatne w pracy zespołowej oraz w relacjach z klientami i współpracownikami.
 • Większa pewność siebie w komunikacji: Dzięki zdobytym narzędziom i technikom komunikacyjnym, pracownicy zyskują większą pewność siebie w wyrażaniu swoich myśli i potrzeb, co może przełożyć się na bardziej skuteczną komunikację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną.
 • Lepsze radzenie sobie z konfliktami: Szkolenie może wyposażyć pracowników w umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów, co pozwoli im unikać eskalacji sporów i utrzymywać pozytywne relacje zarówno w pracy zespołowej, jak i w kontaktach z klientami.
 • Możliwość lepszego zrozumienia specyfiki branży: Szkolenie może dostarczyć pracownikom wiedzy na temat specyfiki branży budowlanej, co pozwoli im lepiej zrozumieć kontekst swojej pracy oraz dostosować się do wymagań i oczekiwań klientów.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej
  • Komunikacja wewnątrz firmy- dlaczego nie zawsze wszyscy, wszystko wiedzą
  • Przekaz werbalny – jednoznacznie zrozumiały dla obu stron
  • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji
  • Znaczenie gestów, mimiki i tonu głosu
  • Sygnały kłamstwa
  • Komunikacja asertywna: wyrażanie swoich potrzeb i opinii w sposób klarowny i szanujący innych
  • Komunikacja e-prime i perswazyjna
  • Rola lidera i innych członków zespołu w koordynowaniu komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami
  • Analiza wyzwań i barier w komunikacji w zespole oraz sposoby ich przezwyciężenia
 • MBTI – kluczem do efektywnej komunikacji
  • Poznanie czterech wymiarów MBTI
  • Kluczowe różnice pomiędzy preferencjami dotyczące zbierania informacji, podejmowania decyzji
  • Moje preferencje – poznaj swój indywidualny typ osobowości
  • Analiza innych modeli osobowości
  • Jak komunikują się osoby o różnych typologiach osobowości
  • Dopasowanie komunikatów do preferencji odbiorców
  • Błędy komunikacyjne pomiędzy typologiami
  • Poznanie strategii komunikacyjnych i zarządzania relacjami z różnymi typami osobowości
  • Zwiększanie efektywności komunikacyjnej i zespołowej dzięki MBTI
 • Kluczowe narzędzia komunikacyjne
  • Wyrażanie jasnych przekazów: klarowność i precyzja w przekazywaniu informacji
  • Słuchanie aktywne: umiejętność słuchania z pełnym zaangażowaniem i zrozumieniem
  • Narzędzia aktywnego słuchania: parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań
  • Pytania otwarte i refleksyjne: narzędzie do pogłębiania zrozumienia i analizy problemów
  • Feedback konstruktywny: umiejętność udzielania i przyjmowania opinii w sposób konstruktywny
  • Techniki prezentacji: budowanie przekonujących i inspirujących prezentacji dla zespołu
  • Techniki radzenia sobie z konfliktami komunikacyjnymi w zespole
  • Ćwiczenia praktyczne: trening umiejętności komunikacyjnych w różnych scenariuszach biznesowych
 • Komunikacja managerska
  • Budowanie wiarygodności menadżera poprzez spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych
  • Budowanie odpowiedzialności pracowników i współpracowników za powierzone zadania oraz angażowanie ich w procesy firmowe
  • Narzędzia komunikacji managerskiej (ustalanie priorytetów, komunikowanie zadań, delegowanie zadań, informowanie o zmianach, prowadzenie rozmów oceniających, zasady zarządzania informacją w organizacji, zasady prowadzenia „exit interview”)
  • Reguły jako fundament pracy każdego managera
  • Skuteczna rozmowa dyscyplinująca
  • Docenienie pracownika a „pochwała”
  • Wydobycie potencjału pracownika – rozmowa coachingowa
  • Asertywność managera, czyli jak uczyć pracowników samodzielności i sprawiedliwie delegować zadania?
 • Komunikacja otwarta i transparentna jako klucz do udanej współpracy.
 • Budowanie relacji opartych na współpracy, a nie
 • Efektywność zespołu ukryta w rolach zespołowych wg Belbina
 • Autodiagnoza stylu społecznego, czyli znaj swoje mocne i słabe strony
 • Role zespołowe –- kto i dlaczego lepiej sprawdza się w danej roli (wg założeń Belbina)
 • Uświadomienie sobie, czym jest efekt synergii w wewnątrz zespołu

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

 

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.