Skuteczna rekrutacja w organizacji

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne umiejętności i strategie, które pomogą mu w procesie rekrutacji. Będzie potrafił identyfikować i przyciągać kandydatów, którzy najlepiej pasują do potrzeb i wartości organizacji. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie skutecznie budować zespół pracowników, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników i sukcesu organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane głównie do specjalistów ds. rekrutacji, kadr, HR oraz menedżerów związanych z procesem zatrudniania pracowników. Szkolenie będzie korzystne dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie rekrutacji w firmach, zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę w dziedzinie rekrutacji, jak i dla doświadczonych rekruterów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności.

Dodatkowo, szkolenie może być przydatne dla właścicieli firm, dyrektorów personalnych oraz innych decydentów, którzy chcą zrozumieć proces rekrutacyjny i zdobyć wiedzę, która pozwoli im współpracować z zespołem rekrutacyjnym i podejmować lepsze decyzje dotyczące zatrudniania pracowników.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu praktycznych narzędzi i strategii, które umożliwią uczestnikom skuteczne i efektywne przeprowadzanie procesu rekrutacji. Szkolenie koncentruje się na budowaniu atrakcyjnego wizerunku pracodawcy, wykorzystaniu różnych strategii rekrutacyjnych, takich jak sieci kontaktów czy platformy rekrutacyjne, oraz nauczeniu uczestników technik selekcji i oceny kandydatów. Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom doskonalenia swoich umiejętności w obszarze rekrutacji, aby skutecznie pozyskiwać i zatrudniać pracowników, którzy pasują do organizacji i przyczyniają się do jej rozwoju.

wyślij zapytanie

Skuteczna rekrutacja w organizacji – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: Zatrudnienie różnorodnych i odpowiednich pracowników przyczynia się do wzrostu innowacyjności i kreatywności w organizacji. Dzięki różnym perspektywom i umiejętnościom, pracownicy mogą wnosić nowe pomysły, rozwiązania i spojrzenie na problemy, co sprzyja twórczemu podejściu i przyczynia się do rozwoju organizacji.
 • Wzmocnienie reputacji pracodawcy: Skuteczna rekrutacja, która prowadzi do zatrudnienia odpowiednich pracowników, pomaga w budowaniu pozytywnej reputacji organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy. Pozytywne doświadczenia pracowników, ich sukcesy i zaangażowanie przyczyniają się do przyciągania utalentowanych kandydatów i budowy pozytywnego wizerunku organizacji jako miejsca pracy.
 • Wzrost produktywności: Zatrudnienie odpowiednich pracowników, którzy mają odpowiednie umiejętności i doświadczenie, przekłada się na wzrost produktywności w organizacji. Pracownicy dobrze pasujący do swoich ról są bardziej skuteczni i efektywni w wykonywaniu swoich zadań, co przyczynia się do wzrostu wydajności całego zespołu i organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Pozyskiwanie odpowiednich pracowników: Szkolenie dostarcza narzędzi i strategii, które umożliwiają skuteczne i celowe pozyskiwanie pracowników, którzy pasują do kultury organizacyjnej i mają odpowiednie umiejętności i kompetencje. To przyczynia się do zwiększenia szans na zatrudnienie najlepszych kandydatów.
 • Efektywność rekrutacji: Dzięki szkoleniu, pracownicy odpowiedzialni za rekrutację zyskują wiedzę na temat efektywnych metod i narzędzi, które pomagają w skróceniu czasu i zwiększeniu skuteczności procesu rekrutacyjnego. Odpowiednie strategie rekrutacyjne i techniki selekcji pozwalają wyłonić najlepszych kandydatów w bardziej efektywny sposób.
 • Budowanie silnego employer brandu: Szkolenie skupia się na kreowaniu atrakcyjnego wizerunku pracodawcy (employer branding), co przyciąga utalentowanych kandydatów i buduje reputację organizacji jako atrakcyjnego miejsca pracy. To przyczynia się do zwiększenia zainteresowania potencjalnych pracowników i umożliwia pozyskiwanie wyjątkowych talentów.
 • Redukcja kosztów rekrutacji: Dzięki lepszemu dopasowaniu kandydatów do wymagań organizacji, szkolenie przyczynia się do ograniczenia kosztów związanych z rekrutacją. Wybierając odpowiednich pracowników od samego początku, organizacja unika konieczności kolejnych procesów rekrutacyjnych lub rekrutacji na zastępstwo.
 • Poprawa retencji pracowników: Skuteczna rekrutacja ma istotny wpływ na zadowolenie pracowników i ich długoterminową lojalność wobec organizacji. Dzięki selekcji odpowiednich pracowników, którzy dobrze wpisują się w kulturę organizacyjną i cele firmy, szkolenie przyczynia się do poprawy retencji pracowników i redukcji rotacji kadr.

Korzyści dla pracowników

 • Większe szanse na zatrudnienie: Szkolenie dostarcza uczestnikom wiedzę i umiejętności, które pomagają w skutecznym procesie rekrutacji. Uczestnicy zyskują narzędzia, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie, umożliwiając im lepsze przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i prezentację swoich umiejętności.
 • Lepsze dopasowanie do organizacji: Dzięki szkoleniu, pracownicy zdobywają wiedzę na temat strategii rekrutacyjnych i celów organizacji. To pomaga im lepiej zrozumieć oczekiwania pracodawcy i dopasować swoje umiejętności i doświadczenie do potrzeb organizacji. W rezultacie, pracownicy są bardziej odpowiedni do danej roli i lepiej pasują do kultury organizacyjnej.
 • Rozwój umiejętności rekrutacyjnych: Szkolenie pozwala pracownikom na rozwinięcie umiejętności rekrutacyjnych, takich jak prowadzenie skutecznych wywiadów kwalifikacyjnych, ocena kompetencji czy tworzenie atrakcyjnych aplikacji. Te umiejętności są cenne nie tylko podczas własnej rekrutacji, ale także w przyszłych procesach poszukiwania pracy.
 • Zwiększenie świadomości rynku pracy: Szkolenie dostarcza informacji na temat aktualnych trendów rekrutacyjnych i oczekiwań pracodawców. Pracownicy stają się bardziej świadomi wymagań rynku pracy, co pomaga im w skutecznym planowaniu swojej kariery i podejmowaniu lepiej dopasowanych decyzji związanych z poszukiwaniem pracy.
 • Poprawa szans na rozwój kariery: Dzięki szkoleniu, pracownicy mają większe szanse na zatrudnienie w organizacji, która odpowiada ich umiejętnościom i ambicjom. To może otworzyć drzwi do nowych możliwości rozwoju kariery, awansu zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia w organizacji, która inwestuje w skuteczną rekrutację i dobór odpowiednich pracowników.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Aktualne trendy i sytuacja na rynku pracy
 • Employer Branding i Employee Value Proposition jako podstawa komunikacji z kandydatem w procesie rekrutacyjnym. Jak przyciągać kandydatów do organizacji.
 • Dopasowanie kandydata do profilu stanowiska i kultury organizacyjnej firmy

 

 • Kompetencje rekrutera
 • Budowanie autorytetu i zaufania jako podstawa pracy skutecznego rekrutera
 • Komunikacja w procesie rekrutacji
  • jak komunikować się z partnerami biznesowymi
  • psychologia komunikacji z kandydatem
 • Poszczególne etapy procesu.
 • Proces rekrutacyjny jako projekt.
 • Opis stanowiska
 • Ogłoszenie rekrutacyjne i jego rola w procesie
 • Selekcja aplikacji
 • Wywiad rekrutacyjny
 • Assessment Center
 • Wykorzystanie „case study” w procesie rekrutacyjnym
 • Testy wspierające proces rekrutacji
 • Referencje i programy poleceń
 • Social media w procesie rekrutacji
 • Direct search
 • Rodzaje wywiadów.
 • Dostosowanie wywiadu do specyfiki stanowiska.

 

 • Oferta pracy i ustalenie warunków współpracy
 • Feedback dla kandydatów
 • Przygotowanie planu adaptacji dla nowego pracownika

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dyskusja moderowana

To forma interakcji między trenerem a uczestnikami, w której moderator (w tym przypadku trener) nadzoruje przebieg dyskusji podczas szkolenia. Celem dyskusji moderowanej w szkoleniach jest umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, wymianie poglądów, zadawaniu pytań i dzieleniu się doświadczeniami.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Praca w parach

Praca w parach na szkoleniu to metoda, która polega na tworzeniu dwuosobowych zespołów w celu realizacji zadań lub ćwiczeń. Ta forma pracy ma wiele korzyści i jest często wykorzystywana. Praca w parach sprzyja aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Partnerzy mogą wzajemnie wspierać się, dzielić wiedzą i doświadczeniem, a także rozwiązywać problemy razem. To stwarza dogodne warunki do efektywnego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności.

4

Praca w podgrupach

To metoda, która umożliwia uczestnikom podzielenie się na mniejsze zespoły w celu realizacji określonych zadań lub projektów. Jest to popularna praktyka stosowana podczas szkoleń i warsztatów w różnych dziedzinach. Praca w podgrupach na szkoleniu ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia bardziej aktywne zaangażowanie uczestników, ponieważ każda podgrupa jest odpowiedzialna za wykonanie konkretnego zadania. Uczestnicy mają szansę uczestniczyć aktywnie w dyskusji, dzielić się pomysłami i podejmować decyzje w swoich małych zespołach.

5

Wykład interaktywny

To forma prezentacji, która angażuje uczestników i zachęca ich do aktywnego udziału w procesie nauki. W przeciwieństwie do tradycyjnego wykładu, w którym prowadzący jedynie przekazuje informacje, wykład interaktywny stawia na dialog, dyskusję i interakcję z publicznością.

Izabela Chojnacka-Naskręt

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 20 lat pracowała w obszarze HR dużych, międzynarodowych organizacji. 25 lat pracy z ludźmi, w tym ponad 1000 h na sali szkoleniowej, ponad 30 firm, które wspierała w rozwoju, blisko 200 h pracy coachingowej z klientami indywidualnymi. Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej, jest fanką talentów Gallupa, koncepcji Komunikacji Bez Przemocy i budowania kariery w oparciu o mocne strony. Propagatorka siostrzeństwa, wzajemnego wspierania się i łączenia energii kobiet. Certyfikowana joginka śmiechu, pełna pozytywnej energii i radości życia. Certyfikowana trenerka, coach VCC, konsultantka biznesu, pasjonatka wspierania w rozwoju. Certyfikowany doradca zawodowy. Wykładowca na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim. Dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych spotkań, stacjonarnie oraz on-line.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.