Skuteczne badanie potrzeb klienta

Uczestnik szkolenia “Skuteczne badanie potrzeb klienta” nauczy się identyfikować i analizować oczekiwania oraz potrzeby swoich klientów, co pozwoli na lepsze dostosowanie oferowanych produktów i usług. Ponadto, uczestnik zdobędzie praktyczne narzędzia do tworzenia spersonalizowanych ofert, które będą bezpośrednio odpowiadać na specyficzne potrzeby klientów, co może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i satysfakcji klientów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Skuteczne badanie potrzeb klienta

Grupa docelowa szkolenia “Skuteczne badanie potrzeb klienta” to przede wszystkim specjaliści zajmujący się sprzedażą, marketingiem oraz obsługą klienta. Dotyczy to zarówno przedstawicieli handlowych, konsultantów sprzedaży, menedżerów produktu, jak i pracowników działów obsługi klienta, którzy chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie efektywnego identyfikowania i zaspokajania potrzeb klientów. Szkolenie to może być również wartościowe dla właścicieli firm i liderów zespołów, którzy pragną optymalizować strategie sprzedaży i komunikacji w swoich organizacjach.

Idea szkolenia “Skuteczne badanie potrzeb klienta” opiera się na przekonaniu, że głębokie zrozumienie i skuteczne adresowanie potrzeb klientów jest kluczowe dla sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia i techniki, które umożliwiają dokładną analizę tych potrzeb poprzez skuteczne komunikowanie się i budowanie relacji z klientami. Przez interaktywne warsztaty i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy uczą się, jak stosować metody analityczne i pytania w formie sondaży, które pomagają odkryć prawdziwe oczekiwania klientów, a następnie jak przekuć te informacje w działania, które prowadzą do zwiększenia sprzedaży i poprawy satysfakcji klientów.

zapisz się na szkolenie już teraz

Skuteczne badanie potrzeb klienta – korzyści ze szkolenia

 • Usprawnienie procesu sprzedaży – Pracownicy, którzy lepiej rozumieją, czego potrzebują ich klienci, mogą skuteczniej prowadzić proces sprzedaży, minimalizując czas i zasoby potrzebne do zamknięcia transakcji. Efektywniejsze dopasowanie oferty do potrzeb klienta przyspiesza cykl sprzedaży.
 • Zwiększenie współpracy z zespołem marketingowym – Pracownicy sprzedaży, którzy mają głębsze zrozumienie potrzeb klientów, mogą lepiej współpracować z działem marketingu w tworzeniu skutecznych kampanii i materiałów promocyjnych, które precyzyjnie trafiają w potrzeby i oczekiwania odbiorców.
 • Podniesienie skuteczności cross-sellingu i up-sellingu – Zdolność do identyfikacji szerokiego zakresu potrzeb klientów pozwala na efektywne stosowanie strategii cross-sellingu (sprzedaż krzyżowa) i up-sellingu (sprzedaż dodatkowa). Pracownicy są w stanie proponować dodatkowe produkty lub ulepszone wersje produktów, które oferują większą wartość dla klienta.
 • Optymalizacja oferty – Wiedza o rzeczywistych potrzebach i preferencjach klientów pozwala na ciągłe dostosowywanie i optymalizację oferty produktowej. To nie tylko zwiększa atrakcyjność oferty, ale także pozwala unikać zbędnych kosztów związanych z prowadzeniem nieefektywnych lub niechcianych linii produktów.
 • Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej – Głębsze zrozumienie potrzeb klienta umożliwia pracownikom sprzedaży lepsze przygotowanie do negocjacji i uzasadnienie wartości swojej oferty, co może skutkować lepszymi warunkami sprzedaży i większymi marżami.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie sprzedaży – Poprzez dokładniejsze zrozumienie potrzeb klientów, pracownicy są w stanie lepiej dopasować produkty i usługi do ich oczekiwań, co bezpośrednio przekłada się na wzrost sprzedaży. Szkolenie umożliwia identyfikację nie tylko jawnie wyrażonych, ale także ukrytych potrzeb klientów, co pozwala na kreowanie bardziej celowanych i atrakcyjnych ofert.
 • Poprawa satysfakcji i lojalności klientów – Uczestnicy szkolenia uczą się, jak budować solidne i długotrwałe relacje z klientami poprzez skuteczne komunikowanie się i reagowanie na ich potrzeby. Większa satysfakcja klientów często prowadzi do zwiększenia lojalności i mniejszej rotacji klientów, co jest kluczowe dla długoterminowej stabilności i wzrostu firmy.
 • Efektywniejsze zarządzanie zasobami – Zdobycie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb klientów umożliwia lepsze planowanie i alokację zasobów. Organizacje mogą skuteczniej zarządzać swoimi inwestycjami w rozwój produktów czy usług, eliminując te, które nie przynoszą wartości dla klientów.
 • Wzmocnienie innowacji – Zrozumienie potrzeb klientów może stanowić podstawę dla innowacji. Uczestnicy szkolenia mogą identyfikować nowe możliwości rynkowe i obszary, w których istniejące produkty lub usługi mogą być ulepszone lub gdzie mogą być rozwijane całkowicie nowe rozwiązania.
 • Wzrost kompetencji pracowników – Pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniu, rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, analityczne i sprzedażowe. Lepsze zrozumienie potrzeb klientów i umiejętność ich skutecznego adresowania wpływa na ogólną efektywność i profesjonalizm zespołu.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze wyniki sprzedażowe – Uczestnicy szkolenia uczą się tworzyć oferty, które dokładniej odpowiadają na oczekiwania klientów, co zwykle przekłada się na wyższą konwersję sprzedaży i większą ilość zamówień. Pracownicy mogą osiągnąć lepsze wyniki, co często prowadzi do wyższych premii i nagród.
 • Rozwój umiejętności analizy potrzeb – Pracownicy zdobywają wiedzę na temat metod analizy i oceny potrzeb klientów, co jest szczególnie cenne w tworzeniu spersonalizowanych strategii sprzedaży i podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Długotrwałe relacje z klientami – Efektywne zaspokajanie potrzeb klientów prowadzi do budowania trwałych i lojalnych relacji. Pracownicy, którzy potrafią utrzymać długotrwałe kontakty, są bardziej wartościowi dla swoich firm i mogą liczyć na stabilniejsze środowisko pracy.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – Szkolenie skupia się na nauczaniu technik efektywnego komunikowania się, co obejmuje słuchanie aktywne, zadawanie odpowiednich pytań i interpretowanie odpowiedzi klientów. Te umiejętności są kluczowe dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań klientów, co bezpośrednio wpływa na skuteczność sprzedaży.
 • Zwiększona pewność siebie – Lepsze rozumienie potrzeb klientów oraz posiadanie narzędzi do ich identyfikacji i zaspokajania zwiększa pewność siebie pracowników. Ta większa pewność siebie manifestuje się podczas negocjacji i prezentacji, co prowadzi do lepszych wyników sprzedaży i większej satysfakcji z pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Zrozumienie zachowań konsumentów i czynników wpływających na ich decyzje.
 • Analiza różnic między potrzebami wyrażonymi a ukrytymi.
 • Modelowanie person kupujących.
 • Słuchanie aktywne i techniki zadawania pytań.
 • Rozpoznawanie sygnałów niewerbalnych.
 • Budowanie zaufania i empatia w rozmowach z klientami.
 • Wywiady i ankiety jako narzędzia badawcze.
 • Obserwacje i analiza danych z interakcji z klientami.
 • Korzystanie z narzędzi cyfrowych do analizy zachowań klientów online.
 • Techniki analizy danych jakościowych i ilościowych.
 • Wykorzystanie narzędzi do wizualizacji danych.
 • Przypadki użycia analizy danych w strategiach sprzedaży.
 • Projektowanie strategii adresowania potrzeb klientów.
 • Integracja zasad Customer Experience w procesach firmy.
 • Metody monitorowania skuteczności podejmowanych działań.
 • Techniki feedbacku i jego wykorzystanie do optymalizacji działań.
 • Łączenie feedbacku klienta z innowacjami produktowymi.
 • Case study zasady uczenia się na błędach i sukcesach.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Umożliwiają uczestnikom wykorzystanie teoretycznej wiedzy w praktyce, co jest kluczowe dla efektywnego uczenia się umiejętności sprzedażowych i komunikacyjnych.

2

Studia przypadków

Pozwalają na głębsze zrozumienie i krytyczne myślenie na temat podejmowania decyzji oraz strategii związanych z badaniem i zaspokajaniem potrzeb klientów.

3

Role-playing

Uczestnicy odgrywają role w symulowanych interakcjach z klientami, co pozwala na bezpośrednie zastosowanie nauczonych technik komunikacyjnych i negocjacyjnych.

4

Wykład i prezentacja

Są niezbędne do wprowadzenia i zrozumienia kluczowych pojęć, które następnie są rozwijane w bardziej interaktywnych formatach szkolenia.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii