Skuteczne metody prowadzenia rozmów managerskich

Uczestnik szkolenia “Skuteczne metody prowadzenia rozmów managerskich” nauczy się efektywnych technik komunikacji, co umożliwi budowanie pozytywnych relacji z zespołem i zwiększy efektywność współpracy. Pozna metody motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów, co przyczyni się do poprawy atmosfery w miejscu pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Skuteczne metody prowadzenia rozmów managerskich

Grupa docelowa szkolenia “Skuteczne metody prowadzenia rozmów managerskich” to menedżerowie, liderzy zespołów, właściciele firm oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze, które chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i zdobyć narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem.

Idea szkolenia “Skuteczne metody prowadzenia rozmów managerskich” koncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych menedżerów, które pozwalają im skutecznie zarządzać zespołem na różnych etapach rozwojowych, prowadzić efektywne rozmowy motywacyjne i wspierające oraz skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami czy emocjami w trakcie komunikacji z pracownikami.

zapisz się na szkolenie już teraz

Skuteczne metody prowadzenia rozmów managerskich – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie zaufania – Efektywna komunikacja i otwarte dialogi między menedżerami a pracownikami wzmacniają wzajemne zaufanie. To zaufanie jest fundamentem dla stabilnych i pozytywnych relacji w pracy, co przekłada się na lepsze wyniki dla organizacji oraz większe poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji dla pracowników.
 • Rozwój osobisty i zawodowy – Szkolenia te oferują narzędzia nie tylko do efektywniejszego zarządzania zespołami, ale także do osobistego rozwoju menedżerów i ich pracowników. Uczą, jak skutecznie komunikować swoje potrzeby, cele oraz oczekiwania, co jest kluczowe zarówno dla sukcesu zawodowego, jak i osobistego.
 • Poprawa efektywności i innowacyjności – Pracownicy, którzy czują się wysłuchani i doceniani, są bardziej zaangażowani i skłonni do podejmowania inicjatyw. Organizacje korzystają na innowacyjnych pomysłach i zwiększonej produktywności, a pracownicy na możliwości realizacji własnych pomysłów i rozwijania kreatywności.
 • Zwiększenie zaangażowania – Kiedy menedżerowie efektywnie komunikują się ze swoimi zespołami i odpowiednio motywują pracowników, zwiększa się zaangażowanie w pracę. To zaangażowanie jest korzystne dla organizacji, ponieważ przekłada się na lepsze wyniki, a dla pracowników, ponieważ sprawia, że ich praca jest bardziej satysfakcjonująca.
 • Lepsza jakość życia w pracy – Skuteczne metody prowadzenia rozmów managerskich mogą przyczynić się do zmniejszenia poziomu stresu zarówno dla pracowników, jak i menedżerów, poprzez budowanie otwartego środowiska, w którym każdy czuje się słyszany i szanowany. Poprawia to ogólną atmosferę w miejscu pracy, co ma bezpośredni wpływ na jakość życia zawodowego wszystkich członków organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost produktywności i efektywności pracy – Menedżerowie wyposażeni w umiejętności skutecznej komunikacji potrafią lepiej zarządzać zespołem, co bezpośrednio przekłada się na wydajność pracy i realizację celów organizacji.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego – Efektywne metody rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji między pracownikami wpływają na atmosferę w miejscu pracy, co z kolei zwiększa zaangażowanie i satysfakcję z pracy.
 • Zwiększenie retencji pracowników – Organizacje, które inwestują w rozwój umiejętności managerskich, często obserwują niższą rotację pracowników. Menedżerowie potrafiący efektywnie motywować i doceniać swoje zespoły sprawiają, że pracownicy czują się wartościowi i związani z firmą.
 • Rozwój potencjału pracowników – Szkolenia z zakresu prowadzenia rozmów oceniających i feedbackowych umożliwiają menedżerom skuteczne wspieranie rozwoju zawodowego pracowników, co prowadzi do budowania kompetentnych i innowacyjnych zespołów.
 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji – Firmy dysponujące skutecznymi liderami są lepiej przygotowane do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe, innowacji i realizacji ambitnych projektów, co stanowi o ich przewadze konkurencyjnej.

Korzyści dla pracowników

 • Efektywne zarządzanie zespołem: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i przywództwa pozwoli menedżerom lepiej zarządzać zespołem, zwiększając efektywność pracy i osiąganie celów biznesowych.
 • Redukcja konfliktów i lepsze rozwiązywanie problemów: Poprawa umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pozwala menedżerom lepiej zarządzać konfliktami w zespole, co prowadzi do sprawniejszego rozwiązywania problemów.
 • Efektywne delegowanie zadań: Zdobycie umiejętności skutecznego delegowania zadań pozwala menedżerom na efektywne wykorzystanie potencjału zespołu oraz rozwijanie umiejętności każdego pracownika.
 • Wzrost produktywności i wydajności: Lepsza komunikacja i zrozumienie potrzeb zespołu przekładają się na bardziej efektywną pracę, co może skutkować zwiększeniem produktywności całego zespołu.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Ustalanie zasad współpracy w zespole (Expose managera).
 • Budowanie zaufania i zaangażowania w rozmowie z pracownikiem.
 • Zasady zarządzania informacją w organizacji i zespole.
 • Narzędzia aktywnego słuchania w pracy managera: parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań otwartych i zamkniętych
 • Budowanie wiarygodności menadżera poprzez spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 • Kluczowe elementy udanych rozmów.
 • Omówienie modelu Blancharda.
 • Etapy pracy i rozwoju pracowników od R1 do R4.
 • Dopasowanie stylu zarządzania do etapu rozwojowego pracownika.
 • Rozpoznawanie i analiza stylów w praktyce.
 • Dopasowanie narzędzi komunikacyjnych i managerskich na poszczególnych etapach rozwojowych.
 • Pierwsza rozmowa managera z pracownikiem na poziomie R1 – kluczem do dalszej współpracy.
 • Prowadzenie efektywnych rozmów wdrożeniowych.
 • Tworzenie planu onboardingu dla nowych pracowników.
 • Prawidłowe przeprowadzenie instruktażu na stanowisku pracy.
 • Narzędzia wspierające onboarding.
 • Techniki prowadzenia rozmów onboardngowych.
 • Rola rozmów mentorskich i wspierających na etapie rozwoju pracowników R2 i R3.
 • Znaczenie relacji mentorskich i ich wpływ na realizacje zadań i budowanie zaangażowania pracownika
 • Dopasowanie narzędzi komunikacyjnych względem potrzeb rozwojowych i zadaniowych pracowników na etapie R2, R3.
 • Skuteczny coaching w rozmowie motywacyjnej przy zmiennym zaangażowaniu pracownika do pracy.
 • Identyfikacja kompetencji kluczowych na poziomach R2 i R3.
 • Techniki prowadzenia rozmów mentorskich i wspierających.
 • Kluczowe zasady skutecznego delegowania
 • Metody weryfikacji poziomu zrozumienia przez pracownika zdelegowanego zadania
 • Rola i znaczenie rozmów korygujących i doceniających w zarządzaniu zespołem.
 • Dlaczego równowaga między rozmowami korygującymi a doceniającymi jest istotna.
 • Identyfikacja celów i oczekiwań przed rozmową.
 • Planowanie struktury i harmonogramu rozmowy.
 • Zbieranie informacji i danych potrzebnych do rozmowy.
 • Techniki konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej.
 • Omawianie bieżących wyzwań i problemów.
 • Ustalanie konkretnych działań naprawczych i terminów.
 • Wyrażanie uznania i wdzięczności za osiągnięcia i wysiłek.
 • Prawidłowe udzielanie informacji doceniającej.
 • Rozwijanie umiejętności doceniania różnorodności i wkładu każdego pracownika.
 • Techniki prowadzenia rozmów korygujących i doceniających.
 • Radzenie sobie z emocjami pracownika podczas rozmowy silnie emocjonalnej.
 • Techniki wywierania wpływu na emocje w sposób konstruktywny.
 • Zapobieganie eskalacji konfliktów i tworzenie atmosfery otwartej komunikacji.
 • Degradacja pracownika – jak prawidłowo przekazać trudną informację.
 • Zwolnienie pracownika z ludzką twarzą.
 • Techniki prowadzenia trudnych rozmów.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.