Skuteczne tworzenie zespołu

Uczestnik szkolenia “Skuteczne tworzenie zespołu” nauczy się, jak identyfikować i wykorzystywać indywidualne umiejętności członków zespołu, co jest kluczowe dla budowania efektywnych i zintegrowanych grup pracowniczych. Pozna także różnorodne techniki komunikacji i motywacji, które są niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem i rozwiązywania konfliktów wewnątrzgrupowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Skuteczne tworzenie zespołu

Grupa docelowa szkolenia “Skuteczne tworzenie zespołu” to menadżerowie i liderzy zespołów, którzy na co dzień zarządzają grupami pracowników i odpowiadają za osiąganie celów organizacyjnych. Szkolenie jest również skierowane do przyszłych liderów oraz osób aspirujących do ról kierowniczych, które pragną rozwijać swoje umiejętności w efektywnym zarządzaniu zespołami. Specjaliści HR, zajmujący się tworzeniem zespołów projektowych i rozwojem kompetencji pracowników, również znajdą w nim cenne narzędzia wspierające ich w codziennej pracy. To szkolenie może być korzystne dla każdego, kto chce zwiększyć swoją efektywność jako lider i poprawić funkcjonowanie zespołów w swojej organizacji.

Idea szkolenia “Skuteczne tworzenie zespołu” skupia się na rozwijaniu umiejętności potrzebnych do efektywnego budowania, zarządzania i utrzymania wydajnych zespołów pracowniczych. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi, które pomagają w identyfikacji i wykorzystywaniu indywidualnych talentów członków zespołu, co przekłada się na lepsze wyniki i atmosferę w pracy. Kluczowymi elementami są: umiejętność efektywnej komunikacji, techniki motywowania zespołu, a także strategie rozwiązywania konfliktów i zarządzania zmianą. Uczestnicy uczą się, jak tworzyć zgrane i zaangażowane zespoły, które potrafią wspólnie osiągać cele strategiczne firmy.

zapisz się na szkolenie już teraz

Skuteczne tworzenie zespołu – korzyści ze szkolenia

 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej – Szkolenie promuje wartości takie jak współpraca, zaufanie, i wzajemne wsparcie, które są fundamentami silnej kultury organizacyjnej. Dzięki temu zarówno pracownicy, jak i cała organizacja zyskują środowisko, które sprzyja innowacyjności i otwartości na nowe pomysły.
 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej – Poprzez rozwijanie umiejętności adaptacji do zmian i zarządzania niepewnością, pracownicy stają się bardziej elastyczni w obliczu wyzwań, co przekłada się na większą odporność całej organizacji na zewnętrzne i wewnętrzne turbulencje.
 • Poprawa przepływu informacji – Skuteczne techniki komunikacji i umiejętności interpersonalne uczą pracowników, jak lepiej przekazywać ważne informacje, co usprawnia procesy decyzyjne i operacyjne w organizacji.
 • Lepsze zarządzanie talentami – Szkolenie pozwala liderom lepiej rozpoznawać i wykorzystywać unikalne umiejętności i kompetencje pracowników, co maksymalizuje potencjał ludzki w firmie.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Organizacja, której pracownicy są dobrze przygotowani do efektywnego tworzenia i zarządzania zespołami, jest lepiej wyposażona do konkurowania na rynku dzięki szybszej realizacji projektów, innowacji i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona produktywność i efektywność – Poprzez optymalne wykorzystanie umiejętności i talentów członków zespołu, organizacja może doświadczać wyższej produktywności i lepszej efektywności w realizacji projektów. Szkolone umiejętności w zakresie delegowania zadań i zarządzania czasem przyczyniają się do bardziej efektywnej pracy.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Nauka efektywnych metod komunikacji pomaga w zmniejszeniu nieporozumień i konfliktów w zespole, co prowadzi do lepszego przepływu informacji i zrozumienia między pracownikami na różnych szczeblach organizacyjnych.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – Pracownicy, którzy czują, że ich umiejętności są odpowiednio wykorzystane i doceniane, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy. Szkolenie uczy liderów, jak efektywnie motywować swoje zespoły, co wpływa na ich zadowolenie i redukcję fluktuacji.
 • Lepsze zarządzanie zmianą – Zdolność do skutecznego przewodzenia zespołom przez zmiany jest kluczowa w dynamicznie zmieniających się środowiskach biznesowych. Uczestnicy szkolenia uczą się, jak zarządzać oporem, stosować elastyczne podejścia i prowadzić zespoły przez trudne okresy transformacji.
 • Rozwój kultury współpracy – Szkolenie pomaga w budowaniu silnych, zintegrowanych zespołów, które wspierają się nawzajem, co sprzyja tworzeniu kultury otwartości i współpracy. Dzięki temu organizacja może lepiej realizować wspólne cele i innowacje.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności lidera – Pracownicy uczą się, jak efektywnie zarządzać zespołem, co jest kluczowe dla tych, którzy aspirują do awansu na wyższe stanowiska. Szkolenie zapewnia narzędzia do efektywnego delegowania zadań, motywowania zespołu i rozwiązywania konfliktów.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych – Nauka efektywnych metod komunikacji pomaga w lepszym wyrażaniu swoich myśli i potrzeb, co przekłada się na lepsze relacje w miejscu pracy i poza nim. Pracownicy uczą się, jak skutecznie komunikować się zarówno z przełożonymi, jak i podwładnymi.
 • Zwiększenie pewności siebie – Poprzez rozwijanie nowych umiejętności i zdobywanie wiedzy na temat zarządzania zespołami, pracownicy zyskują większą pewność siebie w swoich codziennych obowiązkach oraz w podejmowaniu decyzji.
 • Lepsze zrozumienie dynamiki zespołowej – Uczestnicy szkolenia uczą się, jak funkcjonują zespoły i jakie czynniki wpływają na ich efektywność. To wiedza, która pomaga w lepszym adaptowaniu się do różnych sytuacji zawodowych i skuteczniejszym współdziałaniu z innymi.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Lepsze umiejętności zarządzania i komunikacji mogą prowadzić do bardziej efektywnej i mniej stresującej pracy. To z kolei zwiększa ogólną satysfakcję z pracy, co jest kluczowe dla dobrego samopoczucia i zdrowia psychicznego.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Część teoretyczna:
  • Wprowadzenie do MBTI®: Omówienie, czym jest model MBTI®, jego charakterystyka i zastosowanie.
  • Czym jest preferencja: Wyjaśnienie pojęcia preferencji i jej wpływu na zachowania i współpracę w zespole.
  • Cztery dychotomie MBTI®:
  • Sposób ładowania energii (E i I)
  • Rodzaj preferowanych informacji (S i N)
  • Sposób podejmowania decyzji (T i F)
  • Stosunek do świata zewnętrznego (J i P)
  • Autodiagnoza: Uczestnicy określają swój typ osobowości MBTI®.
 • Część praktyczna (na sali):
  • Ćwiczenie „Mój typ, mój styl”: Każdy uczestnik na podstawie autodiagnozy przygotowuje krótką prezentację na temat swojego typu MBTI® i dzieli się z grupą swoimi mocnymi stronami oraz obszarami do rozwoju.
  • Warsztat „Zrozumienie innych”: Praca w parach – uczestnicy analizują wzajemnie swoje typy MBTI® i dyskutują o tym, jak różnice mogą wpłynąć na współpracę.
 • Ćwiczenia terenowe:
  • Gra „Znajdź swoje miejsce”: Uczestnicy zostają podzieleni na grupy według swoich typów MBTI®. W terenie muszą znaleźć ukryte wskazówki, które pomogą im zrozumieć, jak ich preferencje wpływają na sposób pracy i współpracy.
 • Część teoretyczna:
  • Mozaika pokoleń: Przegląd cech charakterystycznych czterech pokoleń obecnych na rynku pracy.
  • Zróżnicowanie komunikacyjne: Analiza różnic w sposobie komunikowania się i współpracy między pokoleniami.
  • Czynniki dobrych relacji: Omówienie kluczowych czynników, które wpływają na dobrą współpracę w zespołach wielopokoleniowych.
 • Część praktyczna (na sali):
  • Ćwiczenie „Pokolenia w akcji”: Uczestnicy tworzą grupy wielopokoleniowe i rozwiązują wspólne zadania, skupiając się na komunikacji i współpracy.
  • Debata „Pokolenia na rynku pracy”: Grupy dyskutują o wyzwaniach i korzyściach wynikających z pracy w zespole wielopokoleniowym.
 • Ćwiczenia terenowe:
  • Zadanie „Pokolenia budują”: Zespoły w różnych konfiguracjach pokoleniowych muszą zbudować konstrukcję z dostępnych materiałów, wykorzystując umiejętności komunikacji i współpracy.
 • Część teoretyczna:
  • Reguły skutecznej komunikacji: Omówienie podstawowych zasad komunikacji w zespole.
  • Świadoma i nieświadoma komunikacja: Rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
  • Empatyczne słuchanie: Znaczenie empatii i zrozumienia w relacjach zespołowych.
 • Część praktyczna (na sali):
  • Warsztat „Słucham i rozumiem”: Uczestnicy ćwiczą umiejętność aktywnego słuchania i udzielania informacji zwrotnej w małych grupach.
  • Gra „Mosty komunikacyjne”: Zadanie polega na przekazywaniu informacji bez użycia słów i budowaniu wspólnego rozwiązania.
 • Ćwiczenia w terenie:
  • Warsztat „Komunikacja w praktyce”: Symulacja sytuacji kryzysowej, gdzie uczestnicy muszą skutecznie komunikować się w ograniczonym czasie, aby rozwiązać
  • Zadanie „Słowa i gesty”: Ćwiczenie na zrozumienie komunikacji niewerbalnej, gdzie uczestnicy muszą przekazywać informacje tylko za pomocą gestów.
 • Część teoretyczna:
  • Autodiagnoza stylu społecznego: Uczestnicy poznają swoje role zespołowe według modelu Belbina.
  • Role zespołowe: Omówienie, jakie role zespołowe istnieją i jakie zadania są dla nich najbardziej odpowiednie.
 • Część praktyczna (na sali):
  • Warsztat „Mój styl pracy”: Uczestnicy dzielą się swoimi wynikami autodiagnozy i omawiają, jak mogą wykorzystać swoje role zespołowe w codziennej pracy.
  • Gra „Budowanie zespołu”: Zadanie polega na przydzieleniu ról w zespole zgodnie z modelem Belbina i wspólnej realizacji projektu.
 • Ćwiczenia terenowe:
  • Zadanie „Rola w zespole”: Praktyczne ćwiczenie na świeżym powietrzu, gdzie uczestnicy muszą zrealizować skomplikowane zadanie, wykorzystując swoje role zespołowe.
 • Część teoretyczna:
  • Zasady współpracy w zespole: Omówienie zasad budowania efektywnych relacji zespołowych.
  • Cztery filary zespołu: Przegląd kluczowych elementów budowania silnego zespołu: procesy, atmosfera, współpraca, koncentracja na rezultatach.
 • Część praktyczna (na sali):
  • Warsztat „Zasady i wartości”: Uczestnicy wypracowują wspólne zasady współpracy, które będą obowiązywać w ich zespole.
  • Trening „Rozmowy wewnętrzne”: Ćwiczenie komunikacji wewnątrz zespołu, koncentrując się na konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów.
 • Ćwiczenia terenowe:
  • Warsztat „Atmosfera pracy”: Uczestnicy pracują nad budowaniem pozytywnej atmosfery w zespole poprzez wspólne działania i gry integracyjne.
  • Zadanie „Budowanie mostu”: Uczestnicy muszą wspólnie zbudować most, który symbolizuje współpracę i zaufanie w zespole.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Ćwiczenia zespołowe

Zadania wymagające współpracy i komunikacji między uczestnikami, które mają na celu wzmocnienie umiejętności pracy zespołowej i lidera w praktycznym kontekście.

2

Studia przypadków

Analiza realnych scenariuszy biznesowych, gdzie uczestnicy rozwiązują specyficzne problemy zespołowe, ucząc się jak zastosować teorie w praktyce. Studia przypadków pomagają zrozumieć skomplikowane dynamiki zespołowe i podejmowanie decyzji w realnych warunkach.

3

Symulacje i role-play

Ćwiczenia, w których uczestnicy odgrywają role w symulowanych sytuacjach, co pozwala na eksperymentowanie z różnymi stylami liderowania i technikami zarządzania konfliktem. Te aktywności sprzyjają rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i zarządczych w kontrolowanym środowisku.

4

Warsztaty interaktywne

Zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy pracują w grupach nad konkretnymi projektami lub problemami. Warsztaty kładą nacisk na współpracę, kreatywne myślenie i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.