Skuteczne zarządzanie zespołem i budowanie autorytetu szefa

Uczestnik szkolenia “Skuteczne zarządzanie zespołem i budowanie autorytetu szefa” zyska praktyczne umiejętności efektywnego zarządzania zespołem, co pozwoli na zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników. Pozna techniki budowania autorytetu i zaufania wśród podwładnych, co przyczyni się do lepszej współpracy i komunikacji w zespole.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Skuteczne zarządzanie zespołem i budowanie autorytetu szefa

Grupa docelowa szkolenia “Skuteczne zarządzanie zespołem i budowanie autorytetu szefa” to kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla, właściciele firm oraz specjaliści HR. Szkolenie skierowane jest także do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami przywództwa i zwiększania efektywności zarządzania zespołami ludzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem budowania stabilności i skuteczności w osiąganiu wyznaczonych celów. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania zespołem oraz budowania autorytetu jako liderzy.

Idea szkolenia “Skuteczne zarządzanie zespołem i budowanie autorytetu szefa” opiera się na założeniu, że zmotywowany i zgrany zespół to nieoceniony skarb, który pozwala organizacji stawić czoła największym wyzwaniom, a nawet świadomie je kształtować. W dzisiejszych czasach, charakteryzujących się ostrą konkurencją, niepewnością, ogromną zmiennością oraz presją czasu i wyników, umiejętne zarządzanie zespołem jest kluczowe. Szkolenie ma na celu pomóc menedżerom w efektywnym wykorzystaniu swoich predyspozycji w połączeniu z potencjałem zespołu, rozwijaniu tego potencjału oraz uwolnieniu pełni energii, zaangażowania i kreatywności pracowników. Uczestnicy dowiedzą się, jak budować swój autorytet, tworzyć przyjazne miejsce pracy oraz jak świadomie kształtować swoją drogę zawodową na korzyść siebie, zespołu i całej organizacji. Szkolenie łączy teorię z praktycznymi warsztatami i ćwiczeniami, dostosowując podejście do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, aby pomóc im stać się lepszymi liderami.

zapisz się na szkolenie już teraz

Skuteczne zarządzanie zespołem i budowanie autorytetu szefa – korzyści ze szkolenia

 • Spadek poziomu stresu oraz wzrost komfortu i satysfakcji z pracy personelu różnych szczebli: ma to realny wpływ na wzrost jakości obsługi klientów i interesariuszy poprawiając wyniki całej organizacji
 • Wzrost świadomości wspólnoty celów organizacji i pracowników: lojalność, wiązanie swojej własnej przyszłości zawodowej z pracodawcą, eliminacja konfliktów interesów i dysonansów poznawczych to atuty pozwalające na dynamiczny rozwój każdej organizacji

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności zarządzania zespołami pracowników: skuteczna realizacja zadań, łatwiejsze osiąganie celów ilościowych i jakościowych; optymalna alokacja zasobów związana z podporządkowaniem działań strategii i priorytetom organizacji
 • Wzrost zaangażowania i poczucia tożsamości pracowników z organizacją: dzięki wzmocnieniu transparentnego i systemowego podejścia menedżerów do procesu motywacji, oceny i rozwoju członków zespołu
 • Lepsza komunikacja: usprawnienie  wielokierunkowego procesu przekazywania i odbioru informacji, z naciskiem na precyzję i zwięzłość przekazu, przekładającą się na oszczędność czasu i eliminację błędów
 • Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności: poprzez optymalizację wewnętrznych procesów decyzyjnych, wzmacnianie zachowań zorientowanych na wynik oraz akumulację wiedzy
 • Zmniejszenie współczynnika rotacji pracowników: bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, skrócenie wakatów, wykorzystanie efektu doświadczenia

Korzyści dla menedżerów

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania: przegląd aktualnych teorii skonfrontowany z praktyką zarządzania na różnych szczeblach i w różnych kontekstach organizacyjnych
 • Ćwiczenie czyni mistrza: wypracowywanie i utrwalanie właściwych nawyków i reakcji menedżerskich w trakcie warsztatów i ćwiczeń uwzgledniających realne sytuacje w kontakcie szefa z pracownikiem
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji z zespołem: doskonalenie technik opracowywania i przekazywania komunikatu oraz analizy informacji zwrotnej. Wzrost elastyczności reagowania w różnych sytuacjach, włączając działanie pod presją i zarządzanie kryzysowe
 • Wzrost świadomości dotyczącej swoich mocnych i słabych stron jako szefa: autoanaliza, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w poszukiwaniu własnego, oryginalnego a zarazem skutecznego stylu zarządzania zespołem. Zyskanie punktu odniesienia w procesie dalszego rozwoju umiejętności przywódczych.
 • Zwiększenie szans na szeroko rozumiany sukces: jesteśmy silni siłą swoich ludzi. Szkolenie wspomaga uczestników w budowaniu długofalowych wewnętrznych relacji z zespołem, opartych na zaufaniu i wspólnych wartościach, co przekłada się na osiąganie wyznaczonych ambitnych celów
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Otoczenie zewnętrzne ważnym czynnikiem determinującym działanie organizacji.
 • Wizja, misja, wartości i strategia oraz kultura organizacyjna – ich rola wytyczająca ramy działania menedżera.
 • Struktura organizacji i wewnętrzna współpraca pomiędzy działami z uwzględnieniem szczególnej roli HR.
 • Od strategii poprzez priorytety do codziennych działań.
 • Uwarunkowania zewnętrzne.
 • Proces rekrutacji i wdrożenia.
 • Motywacja warunkiem sukcesu i rozwoju osobistego.
 • Etapy rozwoju pracownika.
 • Typy osobowości i role spełniane w zespole.
 • Proces grupowy – od grupy do zespołu, etapy ewolucji.
 • Energia zespołu i rodzaje współpracy.
 • Reguły wywierania wpływu, perswazja.
 • Indywidualna ścieżka dotarcia do pracownika.
 • Podstawy coachingu, mentoring, GROW.
 • Zasady komunikacji zespołowej.
 • Proces decyzyjny, delegowanie.
 • Planowanie, wytyczanie celów, monitoring.
 • Konflikt, zarządzanie kryzysowe.
 • Planowanie sukcesji.
 • Moja rola jako szefa.
 • Moje silne i słabe strony.
 • Style zarządzania, mój oryginalny styl.
 • Dawanie przykładu, wiarygodność, charyzma.
 • Pomiar efektywności zarządzania.
 • Równowaga życiowa menedżera.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład/prezentacja

Trener przedstawia teorię nawiązującą do zebranych przed chwilą doświadczeń.

2

Symulacje, scenki

Uczestnicy odgrywają zadane role nawiązujące do realnych sytuacji, z sukcesywną autoanalizą i konstruktywną dyskusją grupową.

3

Praca grupowa

Uczestnicy zebrani w grupy opracowują poszczególne zadania, następnie prezentują swoje rezultaty na forum plenarnym. Dyskusja uwypukla elementy wspólne i różnice, następuje synteza zaprezentowanych rozwiązań.    Inną formą pracy grupowej jest burza mózgów moderowana przez trenera, w zależności od kontekstu spontaniczna bądź z założeniami wstępnymi.

4

Test autodiagnostyczny

Test dotyczący określenia własnego profilu kompetencyjnego, polegający na przyporządkowywaniu wartości kolejnym stwierdzeniom odpowiadającym typowym zachowaniom Uczestnika.

5

Studium przypadku

Śledzenie omawianego zagadnienia na przykładzie sytuacji, która miała miejsce w rzeczywistości, zaprezentowanej przez trenera (również z użyciem multimediów, np. video) lub przez uczestników z ich indywidualnych doświadczeń. Wspólna analiza i omówienie alternatywnych rozwiązań.

Trenerzy

Maciej Dąbrowski

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu umiejętności sprzedażowych (z uwzględnieniem wykorzystania CRM), obsługi klienta, efektywności osobistej, komunikacji, motywacji i zarządzania zespołem. Pomaga również w opracowaniu i przełożeniu języka strategii marketingowej i sprzedażowej (w tym dotyczącej produktów i marek premium) na codzienne działania zespołu. Doradza i szkoli w obszarze budowania i koordynowania sieci dystrybucyjnej. Absolwent SGGW AR Warszawa – lekarz weterynarii, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie – Executive MBA, Malik Academy St. Gallen Szwajcaria w dziedzinie zarządzania, Akademii Trenera Ernst & Young oraz certyfikowany coach i tłumacz NOT (język angielski w dziedzinach: zarządzanie, medycyna, ochrona zdrowia i farmacja). Karierę rozpoczął jako pracownik naukowy PAN w dziedzinie immunologii, by po kilku latach przejść do komercyjnego rynku medycznego. Przeszedł drogę od przedstawiciela handlowego poprzez menedżera produktu do szefa sprzedaży w międzynarodowych koncernach zajmujących się diagnostyką medyczną (Abbott, Roche, Beckman). Od roku 2000 kierował polskimi filiami międzynarodowych korporacji działających na rynku polskim i w krajach bałtyckich. Stworzył od podstaw struktury organizacyjne dla firm Cegedim (CRM i marketing farmaceutyczny) oraz Eppendorf (dostawca rozwiązań z zakresu life sciences i biotechnologii dla uczelni, nauki i przemysłu). Członek Zarządu Eppendorf Poland przez 12 lat. Wewnętrzny coach dla zespołu sprzedaży Eppendorf. Obecnie aktywny na polu pracy trenerskiej i doradczej. Prowadził zajęcia z marketingu i biznesowego języka angielskiego w Warszawskiej Akademii Reklamy, szkolił i kierował projektami wdrożenia systemu CRM i towarzyszących produktów marketingowych w największych firmach farmaceutycznych w Polsce, obecnie prowadzi szkolenia otwarte oraz zamknięte dedykowane dla indywidualnych firm i organizacji po przeprowadzeniu dogłębnej analizy ich potrzeb szkoleniowych. Doradza menedżerom w zakresie rozwoju osobistego.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.