Skuteczne zarządzanie zespołem poprzez efektywne udzielanie informacji zwrotnej

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznego zarządzania zespołem poprzez efektywne udzielanie informacji zwrotnej. Dzięki temu będzie lepiej w stanie kierować pracą swojego zespołu, identyfikować obszary do poprawy oraz budować bardziej efektywną i zmotywowaną grupę pracowników. Szkolenie pomoże mu także rozwijać umiejętności komunikacyjne, co przyczyni się do budowania lepszych relacji w zespole oraz osiągania lepszych wyników w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Skuteczne zarządzanie zespołem poprzez efektywne udzielanie informacji zwrotnej

Grupa docelowa to menedżerowie, liderzy zespołów oraz wszyscy profesjonaliści, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania zespołem i poprawić proces udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Szkolenie jest skierowane do osób, które pragną budować efektywne zespoły, rozwijać kompetencje przywódcze i tworzyć pozytywną atmosferę współpracy w organizacji.

Idea szkolenia polega na zapewnieniu uczestnikom praktycznych narzędzi i technik niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem oraz budowania efektywnych relacji z pracownikami. Głównym celem jest rozwijanie umiejętności udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, co przyczynia się do wzrostu efektywności pracy zespołu, motywacji pracowników i osiągania lepszych wyników w organizacji. Szkolenie opiera się na interaktywnych metodach nauczania i dostarcza praktycznych wskazówek, które można natychmiast wdrożyć w pracy zawodowej.

wyślij zapytanie

Skuteczne zarządzanie zespołem poprzez efektywne udzielanie informacji zwrotnej – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zaufania: Skuteczne udzielanie informacji zwrotnej może przyczynić się do budowania większego zaufania między pracownikami a kierownictwem, co sprzyja bardziej otwartej i uczciwej kulturze pracy.
 • Wzmocnienie komunikacji: Poprawa umiejętności komunikacyjnych i udzielania informacji zwrotnej może ogólnie wzmocnić komunikację w organizacji, co przekłada się na wyższą jakość dialogu między różnymi poziomami i sekcjami.
 • Przyczynienie się do rozwoju organizacji: Rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem i komunikacji wewnętrznej może przyczynić się do długotrwałego wzrostu organizacji, co jest korzystne zarówno dla organizacji, jak i dla jej pracowników.
 • Większa zdolność rozwiązywania problemów: Umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej pomaga pracownikom i organizacji lepiej identyfikować i rozwiązywać problemy w miejscu pracy.
 • Podniesienie poziomu zaangażowania pracowników: Kiedy pracownicy widzą, że organizacja inwestuje w ich rozwój i wspiera ich w rozwoju umiejętności, mogą być bardziej zaangażowani w pracę i bardziej oddani celom firmy.
 • Lepsza reakcja na zmiany: Pracownicy, którzy są dobrze przygotowani do udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, mogą być bardziej elastyczni i gotowi na zmiany w organizacji, co jest istotne w dynamicznym otoczeniu biznesowym.
 • Zwiększenie innowacyjności: Kultura otwartej komunikacji i zdolność do wyrażania opinii i sugestii może zachęcać pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami, co może prowadzić do bardziej innowacyjnych rozwiązań w organizacji.
 • Podniesienie satysfakcji klientów: Lepsza komunikacja wewnętrzna i skuteczne zarządzanie zespołem mogą przekładać się na dostarczanie produktów lub usług o wyższej jakości, co wpływa na zadowolenie klientów i długotrwały sukces organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Redukcja kosztów: Eliminowanie błędów i konfliktów wewnętrznych poprzez skuteczne udzielanie informacji zwrotnej może przyczynić się do zmniejszenia kosztów związanych z naprawą błędów oraz rozwiązywaniem konfliktów w organizacji.
 • Zatrzymanie utalentowanych pracowników: Tworzenie kultury, w której pracownicy otrzymują wsparcie i rozwijają się, może przyczynić się do zatrzymania wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, co zmniejsza koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Organizacja, która inwestuje w rozwijanie umiejętności swoich liderów i pracowników, może stać się bardziej konkurencyjna na rynku, co przekłada się na wzrost udziału w branżowym rywalizacji.
 • Wzrost satysfakcji klientów: Dzięki lepszej komunikacji i eliminacji błędów, organizacja może dostarczać klientom produkty lub usługi o wyższej jakości, co z kolei może przekładać się na zadowolenie klientów i ich lojalność.
 • Rozwój potencjału wewnętrznego: Szkolenie pozwala identyfikować i rozwijać talenty wewnętrzne, co może prowadzić do obsadzenia kluczowych stanowisk w organizacji pracownikami o dużym potencjale, co jest korzystne dla długoterminowego sukcesu organizacji.
 • Lepsza reputacja pracodawcy: Organizacja, która dba o rozwój swoich pracowników, może zyskać pozytywną reputację pracodawcy, co ułatwia przyciąganie nowych talentów do firmy.
 • Długotrwały sukces: Działania skierowane na poprawę zarządzania zespołem i komunikacji wewnętrznej przyczyniają się do budowania trwałego sukcesu organizacji, co może przekładać się na stabilność i rozwój firmy na przestrzeni lat.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy: Uczestnictwo w szkoleniu pozwala pracownikom rozwijać umiejętności związane z zarządzaniem zespołem i udzielaniem informacji zwrotnej, co może przyczynić się do rozwoju kariery zawodowej.
 • Zwiększenie pewności siebie: Dzięki nabytym umiejętnościom w zakresie komunikacji i udzielania informacji zwrotnej, pracownicy mogą poczuć większą pewność siebie w relacjach z przełożonymi i współpracownikami.
 • Wzrost motywacji: Otrzymywanie konstruktywnej informacji zwrotnej może zwiększyć motywację pracowników do ciągłego doskonalenia się i dążenia do osiągania lepszych wyników.
 • Lepsza współpraca w zespole: Umiejętność skutecznego komunikowania się i udzielania informacji zwrotnej przyczynia się do budowania lepszych relacji z innymi członkami zespołu, co wpływa na efektywną współpracę.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Pracownicy, którzy otrzymują konstruktywną informację zwrotną, mogą odczuwać większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków i poczucie, że ich praca jest ceniona.
 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: Szkolenie może pomóc pracownikom w doskonaleniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, co może przynieść korzyści nie tylko w miejscu pracy, ale także w życiu osobistym.
 • Podniesienie kompetencji przywódczych: Pracownicy aspirujący do stanowisk kierowniczych mogą zyskać cenne doświadczenie i wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania zespołem, co może pomóc im osiągnąć swoje zawodowe cele.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Cechy efektywnego zespołu
 • Czynniki decydujące o efektywności zespołu
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające funkcjonowanie zespołu
 • Jakie cele stoją przed moim zespołem?
 • Jakie cele stoją przede mną jako liderem?
 • Jakie widzę obszary do pracy?
 • Warunki efektywnej komunikacji w zespole
 • Skuteczne narzędzia i techniki komunikacji w pracy zespołowej
 • Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w kontekście komunikacji zespołowej

 

 • Asertywność ułatwia porozumienie
 • Zachowanie agresywne, asertywne i uległe
 • Zrozumienie psychologii konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Praktyczne ćwiczenia w udzielaniu konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Tworzenie środowiska wspierającego otwartą komunikację
 • Jak reagować na obiekcje i krytykę ze strony pracownika bez nerwów, stanowczo, skutecznie
 • Wyrażanie uczuć negatywnych
 • Komunikat „ja”
 • Asertywne udzielanie informacji zwrotnej – FUKO

 

 • Znaczenie doceniania i motywowania pracowników
 • Skuteczne techniki wyrażania uznania i pochwały
 • Tworzenie kultury organizacyjnej, która wspiera pozytywną informację zwrotną
 • Umiejętność skutecznego odmawiania bez naruszania relacji
 • Zarządzanie priorytetami i czasem
 • Techniki negocjacji i rozwiązywania problemów przy odmawianiu żądań

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Mini wykład

To skuteczna technika wykorzystywana podczas szkoleń, która polega na krótkim i intensywnym przekazie wiedzy lub informacji przez prowadzącego. Podczas tej metody prowadzący prezentuje istotne treści lub kluczowe punkty tematyczne w formie krótkiego wykładu.

2

Dyskusja grupowa

To metoda interaktywna wykorzystywana podczas szkoleń i warsztatów, której celem jest angażowanie uczestników w wymianę poglądów, myśli i doświadczeń na określony temat. Podczas dyskusji grupowej uczestnicy dzielą się swoimi opiniami, analizują różne punkty widzenia oraz wspólnie rozwiązują problemy lub podejmują decyzje.

3

Ćwiczenia indywidualne

To metoda szkoleniowa, która skupia się na samodzielnej pracy uczestników bez bezpośredniego udziału innych osób. W ramach tych ćwiczeń uczestnicy pracują nad rozwojem swoich umiejętności, zdobywają wiedzę lub rozwiązują konkretne zadania samodzielnie.

4

Ćwiczenia grupowe

To metoda szkoleniowa, w której uczestnicy pracują razem w grupie nad rozmaitymi zadaniami, problemami lub projektami. Te interaktywne zajęcia grupowe mają na celu rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz budowania relacji w grupie.

5

Burza mózgów

To kreatywna metoda zbierania pomysłów i generowania nowych rozwiązań na określony problem lub temat. Jest to proces grupowego myślenia, w którym uczestnicy swobodnie i spontanicznie wymieniają swoje pomysły bez oceny lub krytyki. Burza mózgów ma na celu stworzenie otwartej i inspirującej atmosfery, sprzyjającej tworzeniu innowacyjnych idei.

6

Lodołamacze

To specjalne jednostki pływające lub statki, które zostały zaprojektowane i wyposażone w celu przebijania się przez gęste i grube pokrywy lodowe na morzach lub rzekach. Służą głównie do utrzymania żeglugi w warunkach ekstremalnie niskich temperatur i lodowych pokrywach wodnych.

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.