Skuteczny styl zarządzania zespołem

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiele cennych korzyści i umiejętności, które pozytywnie wpłyną na jego zdolność zarządzania zespołem. Rozwinie swoje umiejętności przywódcze, nauczy się motywować, inspirować i kierować pracownikami w sposób efektywny i lepiej realizować cele organizacji. Nauczy się także technik coachingu, które pozwolą mu wspierać rozwój pracowników.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Skuteczny styl zarządzania zespołem

Grupa docelowa: menedżerowie, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania zespołem, a także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę kierowniczą i chcą zdobyć odpowiednie narzędzia i wiedzę do skutecznego zarządzania.

Odbiorcami szkolenia mogą być kierownicy na różnych szczeblach hierarchii, odpowiedzialni za zarządzanie zespołami pracowników. Do grupy docelowej należą osoby, które mają na swoim koncie zarządzanie projektami lub planują przejąć rolę lidera projektowego. Ze szkolenia skorzystają także osoby zarządzające własnymi firmami, mający zespół pracowników.

Grupa docelowa szkolenia jest różnorodna, a głównym celem jest dostarczenie uczestnikom narzędzi, technik i wiedzy niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania zespołem pracowników w różnych kontekstach biznesowych.

Idea szkolenia: rozwijanie umiejętności przywódczych, komunikacyjnych, motywacyjnych oraz coachingu, które są niezbędne do skutecznego kierowania grupą ludzi w celu osiągnięcia wspólnych celów organizacyjnych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania zespołem oraz narzędzi budowania lidera V poziomu. Zagłębią się w tematykę planowania i organizacji zadań w zespole. Nauczą się delegować zadania oraz wyrażać asertywne komunikaty managerskie takie jak expose, konstruktywna krytyka, reprymenda, a także stosować rozmowy coachingowe. Poznają swój własny styl zarządzania zespołem.

Szkolenie dostarczy wiedzy na temat przydzielania ról zespołowych oraz stosowania coachingu. Będzie kłaść nacisk na umiejętną i świadomą komunikację interpersonalną, udzielanie feedbacku i rozwiązywanie problemów zespołowo. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejetności, dzięki którym podniosą swoje kompetencje menedżerskie w relacji z członkami zespołu.

wyślij zapytanie

Skuteczny styl zarządzania zespołem – korzyści ze szkolenia

Wyższa efektywność zespołu: Poprzez szkolenie, liderzy zyskują umiejętności, które pozwalają skuteczniej zarządzać zespołem, prowadzić pracowników w sposób motywujący i dostosowywać strategie do celów organizacyjnych. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia efektywności całego zespołu.

Wzrost efektywności i osiąganie celów: Skuteczne zarządzanie zespołem pozwala osiągać cele organizacji oraz indywidualne cele pracowników, co przekłada się na sukces całej firmy i osobisty sukces pracowników.

Lepsza atmosfera w miejscu pracy: Poprawa stylu zarządzania wpływa na atmosferę w miejscu pracy, tworząc pozytywny klimat, który motywuje pracowników do osiągania wyższych standardów pracy i buduje pozytywną kulturę organizacyjną.

Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Skuteczne zarządzanie zespołem sprzyja budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej, w której współpraca, zaufanie i wsparcie są wartościami priorytetowymi.

Korzyści dla organizacji

 • Wyższa produktywność: Skuteczne zarządzanie zespołem prowadzi do lepszego wykorzystania czasu i zasobów, co pozytywnie wpływa na produktywność pracowników i organizacji jako całości.
 • Lepsze relacje z klientami: Skuteczne zarządzanie zespołem wpływa na jakość pracy i usług, które oferuje firma, co przekłada się na lepsze relacje z klientami i większą satysfakcję klientów.
 • Wyższa retencja pracowników: Kiedy pracownicy czują się dobrze zarządzani i wsparci, są bardziej zadowoleni z pracy i bardziej skłonni pozostać w firmie na dłuższy okres, co ogranicza rotację pracowników i redukuje koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych osób.
 • Poprawa komunikacji w zespole: Menedżerzy zyskają umiejętności lepszej komunikacji, co przyczyni się do eliminacji nieporozumień i konfliktów w zespole.
 • Efektywne rozwiązywanie problemów: Umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów zespołu może prowadzić do szybszych i bardziej skutecznych działań.
 • Zwiększenie innowacyjności: Menedżerzy, którzy tworzą środowisko sprzyjające twórczości i innowacji, mogą przyczynić się do generowania nowych pomysłów i rozwiązań.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie pozwala pracownikom rozwijać umiejętności przywódcze, które mogą się przydać nie tylko w pracy, ale także w innych obszarach życia.
 • Rozwój kompetencji miękkich: Szkolenie może pomóc pracownikom w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, empatia i rozwiązywanie konfliktów.
 • Większa satysfakcja z pracy: Lepsze zarządzanie zespołem tworzy bardziej sprzyjające środowisko pracy, co przyczynia się do większej satysfakcji pracowników z wykonywanych obowiązków.
 • Większe zaangażowanie: Skuteczne zarządzanie zespołem pomaga pracownikom lepiej zrozumieć swoje role i cele, co wpływa na ich większe zaangażowanie i motywację do osiągania wyników.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego: Skuteczny styl zarządzania może pomóc pracownikom w lepszym rozumieniu ich celów zawodowych i wspierać ich w osiąganiu sukcesów.
 • Lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym: Efektywne zarządzanie może prowadzić do lepszej organizacji pracy, co z kolei przyczynia się do lepszej równowagi między pracą a życiem osobistym.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Rola menedżera we współczesnym środowisku biznesowym.
 • Nowoczesne podejście do zarządzania: elastyczność, adaptacyjność, zdolność do innowacji.
 • Skuteczne wykorzystywanie narzędzi i technologii w procesie zarządzania.
 • Wprowadzenie do teorii przywództwa: różnice między zarządzaniem a przywództwem.
 • Analiza różnych stylów kierowania: autokratyczny, demokratyczny, laissez-faire.
 • Wybór odpowiedniego stylu w zależności od sytuacji i zespołu.
 • Rozpoznawanie różnych typów osobowości i ich wpływ na styl zarządzania.
 • Dopasowanie stylu zarządzania do cech osobowości menedżera i jego zespołu.
 • Wykorzystanie wiedzy o osobowościach do budowania efektywnych relacji i komunikacji.
 • Lider V poziom.
 • Kluczowe elementy budowania zaufania i współpracy w relacji kierownik-podwładny.
 • Skuteczne komunikowanie celów i oczekiwań.
 • Rozwiązywanie konfliktów i skuteczna komunikacja w relacji hierarchicznej.
 • Co to jest autorytet i jak go budować w roli lidera.
 • Skuteczne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia do zdobywania szacunku.
 • Konsekwencja i spójność działań jako elementy budowania autorytetu.
 • Planowanie i organizacja zadań w zespole.
 • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów w procesie kierowania.
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów.

Asertywne komunikaty managerskie.

Konstruktywny feedback narzędziem wpływania na zaangażowanie pracowników.

Coaching i mentoring jako metody kierowania zespołem.

Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

5

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii