Sprzedawca na ladzie mięsno – wędliniarskiej

Uczestnik szkolenia “Efektywna sprzedaż na dziale mięso-wędliny” nauczy się skutecznych technik sprzedaży oraz obsługi klienta, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia obrotów na tym dziale. Pozna również specyfikę produktów mięsnych i wędlin, co umożliwi mu lepsze doradztwo i prezentację towaru.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Sprzedawca na ladzie mięsno – wędliniarskiej

Grupa docelowa: Szkolenie “Sprzedawca na ladzie mięsno – wędliniarskiej” przeznaczone jest dla sprzedawców stoisk mięsno-wędliniarskich oraz kierowników sklepów odpowiedzialnych za wyniki stoiska mięsno – wędliniarskiego. Kluczowe jest aby wiedza osób nadzorujące stoisko oraz pracowników stoisk była na podobnym poziomie – to gwarantuje jasny i czytelny przekaz odnośnie obowiązujących standardów pracy, jak również wymagań odnośnie efektywności stoiska zwłaszcza realizacji wyznaczanych celów sprzedażowych.

Idea szkolenia “Sprzedawca na ladzie mięsno – wędliniarskiej”, polega na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, standardów pracy na stoisku m.in. zasad skutecznej ekspozycji mięsa i wędlin, praktycznej wiedzy odnośnie minimalizacji strat jak również uświadomieniu sprzedawcom, że za sukces stoiska lub jego brak odpowiadają głównie sprzedawcy.

zapisz się na szkolenie już teraz

Sprzedawca na ladzie mięsno – wędliniarskiej: korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności pracy: zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności pracowników przekłada się na wzrost ich skuteczności jako sprzedawców co z kolei przekłada się wzrost wyników finansowych stoiska.
 • Wzrost satysfakcji klientów: zrozumienie potrzeb i preferencji klientów (budowanie relacji z klientami) pomaga dostarczyć im lepsze doświadczenie zakupowe, co przekłada się na zwiększoną lojalność obecnych jak również pozyskiwanie nowych klientów.
 • Zmniejszenie strat: wzrost wiedzy zarówno odnośnie technik zwiększających sprzedaż co przekłada się na zwiększoną rotacja zapasu jak również podniesienie wiedzy odnośnie technik minimalizacji strat co w wyniku końcowym oznacza obniżenie strat.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: inwestycja w rozwój umiejętności pracowników pokazuje, że firma ceni ich wkład i stanowią wartość dla firmy. To z kolei zwiększa zaangażowanie pracowników, ich lojalność wobec firmy oraz motywację do pracy. Zaangażowanie pracowników nie tylko wpływa na ich produktywność co przekłada się na wyniki finansowe ale również na mniejszą skalę odejść z pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie sprzedaży: uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę i umiejętności  z zakresu m.in. profesjonalne obsługi klienta, technik sprzedaży, efektywnej prezentacji produktów co bezpośrednio przekłada się na wyższy poziom sprzedaży.
 • Poprawa jakości obsługi klienta: poprzez wzrost kompetencji pracowników firma może zapewnić profesjonalny poziom obsługi, co przekłada się na utrzymanie obecnych jak i pozyskanie nowych klientów.
 • Wzrost kompetencji pracowników: pracownicy uzyskują nowe umiejętności i  wiedzę, co nie tylko zwiększa ich efektywność w pracy, ale również podnosi ich motywacje i satysfakcję z pracy. Wyszkoleni pracownicy mogą lepiej wykorzystać swój potencjał jako sprzedawcy (sprzedawca jako ekspert, doradca a nie podawacz) co przyczynia się do poprawy wyników organizacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy: organizacja, która inwestuje w rozwój umiejętności swoich pracowników staje się bardziej konkurencyjna na rynku – rynku, gdzie „walczy” się o zapewnienie klientowi pozytywnych  doświadczeń  zakupowych m.in. poprzez zapewnienie dobrej jakości produktów, odpowiedniej ich prezentacji  a przede wszystkim wysokiej jakości obsługi.

Korzyści dla pracowników

 • Podniesienie kompetencji: udział w szkoleniu umożliwia pracownikom zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, dostarcza praktycznych technik, które później pozwalają im bardziej efektywniej wykonywać swoje obowiązki.
 • Wzrost  pewności siebie: dzięki zdobyciu nowych umiejętności i wiedzy pracownicy mogą zyskać większą pewność siebie wykonywaniu swoich zadań, radzeniu sobie z różnymi sytuacjami problematycznymi oraz lepiej obsługiwać klientów.
 • Zwiększenie skuteczności sprzedaży: praktyczne umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwalają pracownikom działać skuteczniej i bardziej efektywniej,  co przyczyni się do osiągania lepszych wyników sprzedażowych.
 • Poprawa relacji z klientami: dzięki zdobyciu nowych umiejętności i wiedzy  pracownicy mogą bardziej skutecznie komunikować się z klientami oraz lepiej odpowiadać na ich potrzeby i oczekiwania. Są postrzegani przez klientów jak doradcy, eksperci z zakresu lady, co również przekłada się na wzrost sprzedaży.
 • Motywacja i zaangażowanie: uczestnictwo w szkoleniu daje pracownikom poczucie, że firma inwestuje w ich rozwój, że jako pracownicy są cenni dla firmy, co zwiększa motywację i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Standardy profesjonalnej obsługi klienta.
 • Profesjonalny wizerunek sprzedawcy – ekspert, doradca.
 • Potrzeby/oczekiwania klientów – budowanie pozytywnego doświadczenia zakupowego klienta.
 • Rozpoznanie potrzeb klienta przez pytanie  i aktywne słuchanie .
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w komunikacji z klientem.
 • Trudny klient czy wymagający klient ? – zasady postępowania.
 • Obiekcje w sprzedaży jako oznaka zainteresowania klienta i realna szansa na sprzedaż.
 • Standardy pracy na stoisku mięsno – wędliniarskim.
 • Zasady merchandising-u na stoisku mięsno – wędliniarskim.
 • Podział stref chłodni według intensywności sprzedaży.
 • Ekspozycja pionowa – schemat blokowy w asortymencie mięs i wędlin.
 • Omówienie poznanych zasad w odniesieniu do zdjęć – poprawna/niepoprawna ekspozycja.
 • Zasady HACCP (wizerunek pracownika/ekspozycja/przechowywanie).
 • Poprawne datowanie produktów/praca z etykietami.
 • Optymalna/skuteczna ekspozycja produktów.
 • Zasady HACCP (przyjęcie towaru/ekspozycja/przechowywanie).
 • Aktywne polecanie produktów i jego wpływ na poziom strat.
 • Poprawne datowanie produktów /monitorowanie terminów ważności.
 • Przyjęcie towaru/monitoring zapasu.
 • Pro – kliencki model sprzedaży: nawiązanie relacji/analiza potrzeb/prezentacja
 • produktu/zamknięcie sprzedaży.
 • Aktywna sprzedaż – techniki sprzedaży m.in. język korzyści.
 • Oferowanie towarów dodatkowych, uzupełniających, zastępczych.
 • Zasady skutecznej perswazji w odniesieniu do sprzedaży.
 • Sprzedawca jako ekspert a nie podawacz – wzrost świadomości sprzedawcy jako realny wpływ na wzrost średniej wartości koszyka.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Pokazy praktyczne

Trener przeprowadza na żywo pokaz elementów związanych z aktywna obsługę klientów, prezentacją ekspozycji ma stoisku a następnie uczestnicy ćwiczą i utrwalają w oparciu o demonstracje trenera prawidłowe zachowania.

2

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy samodzielnie wykonują określone zadania, np. aktywna obsługa klienta, efektywna ekspozycja stoiska wg. poznanych zasad. Takie aktywne ćwiczenia pomagają w utrwaleniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Uczestnicy otrzymują na bieżąco informacje zwrotną od trenera.

3

Wykład

Polega na przekazywaniu niezbędniej wiedzy, zasad, procedur w formie prezentacji, dyskusji, wymiany doświadczeń by później w części praktycznej skupić się tylko na kluczowych elementach pracy na stoisku.

4

Scenki sytuacyjne

Uczestnicy odgrywają rolę zarówno klientów jak i sprzedawców, co w „bezpiecznych” warunkach pozwala im przećwiczenie zdobytej wiedzy.

5

Studium przypadku

Analiza rzeczywistych sytuacji związanych z pracą na stoisku w których uczestnicy mogą zastosować zdobytą wiedzę i posiadane doświadczenie do rozwiązania problemu.

Trenerzy

Beata Huszban

Posiada certyfikat Trenera Biznesu. Absolwentka WSB w Chorzowie na kierunkach: Psychologia w biznesie, Psychologia w zarządzaniu, Zarzadzanie zasobami ludzkimi. 5-letnie doświadczenie w wewnętrznych szkoleniach pracowników/kierowników sklepów działów świeżych gównie lad mięsno – wędliniarskiej: obsługa klienta, ekspozycja, sprzedaż, straty, zasady HACCP. 15-letnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu sklepami w dwóch największych sieciach w Polsce (sklepy nisko i wysokoobrotowe) tj. Lidl i Biedronka. Realizowała również szkolenia dla: Społem Kalisz, Społem Podwawelska Kraków, Sieć sklepów Bisam Pszczyna, Zakłady Mięsne Gaik Niedośpielin, Sklepy sieci Łysoń, Sklepy sieci Tyran. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Sprzedaży Produktów Świeżych, zdobyte w jednej z największych sieci handlowych w Polsce. Doświadczona w zarządzaniu sprzedażą w strukturze rozproszonej (10/12 sklepów, sklepy nisko i wysokoobrotowe) w zakresie kategorii świeżych generujących około 50% wartości obrotu sklepu, analizie i monitoringu wyników wpływających na realizację celów budżetowych, opracowywaniu i wdrażaniu planów naprawczych. Doświadczona w szkoleniach pracowników sklepów w zakresie kategorii produktów świeżych głównie lada mięso – wędliny jak również stoiska warzywa-owoce oraz piekarsko-ciastkarskie. Przeprowadza szkolenia sprzedażowe w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, technik sprzedaży, efektywnej ekspozycji towarów oraz standardów obowiązujących w sklepach mięsnych. Wdrażanie minimalizacji strat na działach świeżych oraz jak skutecznie polecić produkt podnosząc wartość koszyka sprzedażowego.  Prowadzi praktyczny monitoring poszkoleniowy podtrzymujący założone cele szkoleniowe dla klienta. Obecnie jest niezależnym trenerem specjalizującym się w szkoleniach oraz doradztwie z  zakresu zarządzania stoiskami świeżymi – głównie lada mięsno – wędliniarską.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.