Sprzedaż konsultacyjna w segmencie B2B

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznego budowania relacji z klientami biznesowymi. Udoskonali umiejętność poznawania potrzeb, co pozwoli mu dostosować ofertę. Rozwinie zdolność doradczego podejścia, co przełoży się na zwiększoną skuteczność i budowanie długoterminowych relacji w segmencie B2B.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Sprzedaż konsultacyjna w segmencie B2B

Grupa docelowa to osoby zajmujące się sprzedażą B2B. Szkolenie skierowane jest m.in. do przedstawicieli handlowych i osób odpowiedzialnych za nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami biznesowymi, prezentowanie im ofert oraz prowadzenie procesu sprzedażowego. Do grupy docelowej należą także menedżerowie ds. kluczowych klientów, którzy zarządzają strategicznymi relacjami z ważnymi klientami biznesowymi.

Idea szkolenia to rozwijanie umiejętności z zakresu sprzedaży biznesowej, która opiera się na doradztwie i tworzeniu wartościowych rozwiązań dla klientów biznesowych.

Uczestnicy usystematyzują wiedzę dotyczącą technik oraz metod sprzedaży. Udoskonalą umiejętności badania potrzeb w procesie sprzedaży B2B. Zwiększą asertywność w negocjacjach cenowych.

Poprzez aktywne słuchanie, analizowanie sytuacji klienta oraz kreatywne podejście do rozwiązywania problemów uczestnicy opanowują umiejętność skutecznej sprzedaży opartej na wartości, co prowadzi do zwiększonej lojalności klientów, lepszych wyników i budowania trwałych relacji biznesowych.

wyślij zapytanie

Sprzedaż konsultacyjna w segmencie B2B – korzyści ze szkolenia

Zwiększona efektywność sprzedaży: Pracownicy będą w stanie lepiej zrozumieć potrzeby klientów biznesowych i dostosować oferty do ich wymagań, co przełoży się na wyższą skuteczność w procesie sprzedaży.

Rozwój umiejętności doradztwa: Nabyte umiejętności konsultacyjne pomagają pracownikom stawać się bardziej skutecznymi doradcami dla klientów.

Budowanie trwałych relacji: Efektywna sprzedaż konsultacyjna przyczynia się do budowania trwałych i korzystnych relacji z klientami.

Wzrost zaufania klientów: Kompetentna sprzedaż konsultacyjna buduje zaufanie klientów do firmy i jej ekspertów.

Poprawa wizerunku: Skuteczna sprzedaż konsultacyjna pozytywnie wpłynie na reputację firmy, tworząc wrażenie partnera, który rozumie i dba o potrzeby swoich klientów.

Rozwinięcie kultury organizacyjnej: Wdrażanie nowych umiejętności przyczynia się do kształtowania kultury opartej na profesjonalizmie i wartościach.

Korzyści dla organizacji

Wzrost lojalności klientów: Działanie oparte na doradztwie pozwoli zbudować trwałe relacje z klientami, co zwiększy ich lojalność i długoterminowe zaangażowanie w relację z firmą.

Zwiększenie satysfakcji klientów: Profesjonalne podejście do sprzedaży konsultacyjnej przekłada się na większą satysfakcję klientów.

Poprawa współpracy: Skuteczne doradztwo wymaga współpracy wewnątrz firmy. Szkolenie może zachęcić do większej współpracy między działami, co przekłada się na lepszą obsługę klientów.

Wzrost efektywności zespołu: Opanowanie sprzedaży konsultacyjnej poprawi skuteczność działu sprzedaży, co przyczyni się do osiągania lepszych wyników i wspólnego sukcesu.

Lepsze wykorzystanie potencjału: Efektywne wykorzystanie umiejętności konsultacyjnych pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału sprzedażowego firmy.

Budowanie kultury wartości: Szkolenie może przyczynić się do kształtowania kultury opartej na wartościach, takich jak empatia, zrozumienie potrzeb klienta i dążenie do wspólnego sukcesu.

Korzyści dla pracowników

Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych: Pracownicy zdobędą umiejętność aktywnego słuchania i zadawania odpowiednich pytań, co poprawi ich zdolność zrozumienia potrzeb klientów.

Doradztwo jako wartość dodana: Zdobycie umiejętności doradczego podejścia sprawi, że pracownicy staną się dla klientów wartościowymi źródłami wiedzy i wsparcia, co wzmacnia ich rolę jako ekspertów.

Zwiększona pewność siebie: Opanowanie sprzedaży konsultacyjnej przyczyni się do większej pewności siebie w kontaktach z klientami oraz do skuteczniejszego przekazywania wartości oferowanych produktów lub usług.

Umiejętność słuchania: Szkolenie rozwija zdolność słuchania i zrozumienia potrzeb klientów.

Umiejętność analizy: Pracownicy uczą się analizowania potrzeb klientów i sytuacji biznesowych, co pomaga w tworzeniu trafniejszych rozwiązań.

Lepsze negocjacje: Pracownicy mogą zdobyć umiejętności negocjacyjne, które są elementem w obszarze sprzedaży konsultacyjnej.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Model ORDER – proces dochodzenia do rozwiązania dla Klienta (dyskusja).
 • Proces podejmowania decyzji klienta B2B.

 

 • Prawa statystyki w pracy sprzedawcy: małe i wielkie liczby w sprzedaży.
 • Lejek sprzedaży, czyli analiza procesów sprzedaży.
 • Zasada Pareto (20/80) – kwalifikowanie potencjału zakupowego Klienta i koncentrowanie się na perspektywicznych kontaktach (praca w grupach).
 • Cold call – jak rozmawiać z osobami decyzyjnymi przez telefon? (odgrywanie ról).

 

 • Rozpoznawanie grupy decyzyjnej i celów poszczególnych osób zaangażowanych w proces podejmowania decyzji zakupowej.
 • Stawianie celów na rozmowę (ćwiczenie).
 • Jakimi kategoriami myślą Klienci biznesowi? – najpierw staraj się zrozumieć.
 • Analiza konieczności biznesowej mapa empatii Klienta – docieranie do różnych osób w procesie podejmowania decyzji (praca w grupach).

 

 • Kreowanie potrzeb – kiedy Klient nie jest świadomy możliwości (ćwiczenie).
 • Badanie potrzeb modelem SPIN: sytuacja → problem → implikacje → naprowadzenie na rozwiązanie (ćwiczenie).

 

 • Prezentacja rozwiązań z uwzględnieniem wartości dodanej dla Klienta (ćwiczenie).
 • Język korzyści w prezentacji handlowej (ćwiczenie).
 • Historie sprzedażowe motywujące Klienta do podjęcia decyzji (ćwiczenie).
 • Strategia POWER  budowania prezentacji dla Klienta (ćwiczenie).

 

 • Odkrywanie pozytywnych intencji zgłaszanych obiekcji.
 • Metody odpierania zastrzeżeń.
 • Wzorce językowe pozwalające na pokonanie obiekcji.

 

 • Psychologiczne aspekty postrzegania ceny przez Klientów.
 • Strategie prezentacji ceny.
 • Przenoszenie ciężaru rozmowy z ceny na potrzeby Klienta.
 • Psychologiczne aspekty finalizacji negocjacje sprzedażowe.

 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta, w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Dyskusje grupowe

Dzięki dyskusjom grupowym uczestnicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami i pomysłami.

5

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

6

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.