Sprzedaż, negocjacje oraz budowanie relacji z klientami

Uczestnik szkolenia zyska niezbędne umiejętności, które pozwolą mu stać się prawdziwym mistrzem w sprzedaży, negocjacjach oraz budowaniu trwałych relacji z klientami. Pozna skuteczne techniki komunikacyjne, które przyczynią się do osiągania lepszych wyników biznesowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Sprzedaż, negocjacje oraz budowanie relacji z klientami

Grupa docelowa szkolenia “Sprzedaż, negocjacje oraz budowanie relacji z klientami” obejmuje zarówno doświadczonych profesjonalistów z dziedziny sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności i osiągać jeszcze lepsze wyniki, jak i osoby dopiero rozpoczynające karierę w tych obszarach. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, menedżerów, handlowców, przedstawicieli działów sprzedaży, jak również do kadry zarządzającej, która pragnie poszerzyć swoją wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania relacjami z klientami oraz osiągania sukcesów w negocjacjach biznesowych.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się sztuki skutecznej sprzedaży, poznają zaawansowane techniki negocjacyjne, jak również nabędą umiejętności budowania pozytywnych relacji z klientami. Szkolenie połączy teoretyczne aspekty z praktycznymi case studies, aby uczestnicy mogli zastosować zdobyte umiejętności w rzeczywistych sytuacjach.

wyślij zapytanie

Sprzedaż, negocjacje oraz budowanie relacji z klientami – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Doskonalenie obsługi klienta i umiejętności negocjacyjnych przyczynią się do zwiększenia satysfakcji klientów, co przełoży się na lojalność i rekomendacje.
 • Efektywna współpraca w zespole: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zespołowi lepiej współpracować i dzielić się wiedzą, co przyczyni się do lepszych wyników.
 • Budowanie pozytywnej atmosfery: Rozwój umiejętności interpersonalnych przyczyni się do budowania pozytywnej atmosfery w pracy, co wpłynie korzystnie na motywację i zaangażowanie zespołu.
 • Budowanie marki pracodawcy: Inwestycja w rozwój pracowników i dbałość o jakość obsługi klienta przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie sprzedaży: Udoskonalenie umiejętności sprzedażowych, negocjacyjnych i budowania relacji z klientami wpłynie pozytywnie na wzrost wskaźników sprzedażowych, co przyczyni się do zwiększenia przychodów organizacji.
 • Poprawa wizerunku: Profesjonalna obsługa klienta i skuteczne negocjacje pozytywnie wpłyną na wizerunek firmy, co przyciągnie nowych klientów i zwiększy lojalność obecnych.
 • Zwiększenie efektywności: Doskonalenie procesów sprzedażowych i negocjacyjnych przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy zespołu, co przełoży się na oszczędność czasu i zasobów.
 • Lepsze relacje z klientami: Wyższy poziom obsługi klienta i umiejętność budowania trwałych relacji przyczynią się do lojalności klientów i zwiększenia poziomu retencji.
 • Konkurencyjność na rynku: Doskonałe umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne pozwolą organizacji utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku i zdobyć przewagę nad konkurentami.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi pracownikom zdobycie nowych umiejętności, które przyczynią się do ich rozwoju zawodowego i podniesienia wartości na rynku pracy.
 • Zwiększenie pewności siebie: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych przyczyni się do zwiększenia pewności siebie pracowników w kontakcie z klientami i w negocjacjach.
 • Satysfakcja z pracy: Skuteczne zarządzanie klientami i pozytywne relacje z nimi przyczynią się do większej satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy.
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: Szkolenie pozwoli pracownikom rozwijać umiejętności interpersonalne, takie jak empatia i umiejętność budowania zaufania, co przyczyni się do efektywniejszej pracy z klientami.
 • Perspektywa awansu: Udoskonalenie umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych otworzy przed pracownikami nowe perspektywy awansu i rozwoju kariery.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Skuteczna autoprezentacja
 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Cechy i umiejętności sprzedawcy sprzyjające sprzedaży i dobrym relacjom z Klientem – sprzedawca odpowiadający oczekiwaniom Klienta i firmy
 • Elementy wizerunku budujące zaufanie: kompetencje, wiarygodność, akceptacja, poczucie własnej wartości, entuzjazm, zaangażowanie
 • Budowanie kontaktu i motywacji do rozmowy handlowej (złożenia zamówienia, zakupu, podjęcia decyzji o współpracy)
 • Od poszukiwania klienta do zamknięcia transakcji – koło sprzedaży – świadomość procesu sprzedaży i jego etapów
 • Rozpoznanie potrzeb klienta – znaczenie i sposoby zadawania pytań oraz sztuka aktywnego słuchania i prowadzenia klienta
 • Doskonalenie umiejętności wywierania pozytywnego wrażenia
 • Znaczenie wymiarów komunikacji werbalnej, niewerbalnej i parawerbalnej
 • Na czym polega skuteczna komunikacja z klientem? Jakie ma znaczenie i jak budować firmowy wizerunek sprzedawcy?
 • Język sprzedaży przedstawiciela firmy, jego znaczenie i treść
 • Jak przygotować materiały do prezentacji oferty i jak je wykorzystywać?
 • Jak zamienić cechy produktu i usługi na korzyści dla konkretnego klienta?
 • Konieczność zaspokojenia psychologicznych potrzeb klienta dla zamknięcia sprzedaży.
 • Rożne typy klientów – czego oczekują i jakie argumenty do nich przemawiają.
 • Jak prezentować produkt prosprzedażowo przy pomocy techniki „czarnego obrazu”, aby skutecznie motywować do zakupu tych klientów, którzy mają obawy, wątpliwości, problemy, negatywne doświadczenia z przeszłości itp.?
 • Metaprogramy – klucz do skutecznej perswazji i komunikacji z klientem
 • Jakim klientem jesteś sam i dlaczego ma to wpływ na to, w jaki sposób sprzedajesz.
 • Techniki radzenia sobie ze specyficznymi zachowaniami niektórych klientów
 • Komunikacja niewerbalna, jako wzmocnienie relacji z Klientem
 • Komunikacja werbalna jako środek poznania potrzeb Klienta i zamknięcia sprzedaży
 • Sposoby usprawnienia komunikacji-techniki aktywnego słuchania
 • „Odczytywanie” wniosków-informacji ze sposobu mówienia rozmówcy
 • Umiejętne wykorzystywanie technik perswazji
 • Strategie argumentowania
 • Znaczenie i zastosowanie schematu rozmowy handlowej

Zasady prowadzenia rozmów o cenach i jakości produktów

 • Pozytywne nastawienie sprzedawcy do własnych cen i jakości
 • Wybór odpowiedniego czasu na skuteczne zaprezentowanie ceny i elementów pozacenowych
 • Skuteczne metody prezentowania cen przez personel sprzedażowy
 • Mowa ciała sprzedawcy podczas prezentowania ceny, korzyści produktu
 • Zwiększanie własnej siły podczas rozmowy o cenie

 

Zmniejszanie wrażliwości Klientów na cenę

 • Skuteczne słowa zmniejszające wrażliwość na cenę, techniki psychologicznego zmniejszania wrażliwości na ceny, użycie wizualizacji
 • Rozmowy zestawiające ceny z korzyściami dla Klienta,
 • Techniki wyliczania korzyści dla Klienta i indywidualizacja obsługi
 • Rozmowy nawiązujące do ryzyka poniesienia straty
 • Tworzenie zestawu argumentów zmniejszających wrażliwość na cenę

 

Odpowiadanie na obiekcje cenowe klientów (oraz wszelkie inne dodatkowe obiekcje czy wybiegi klientów, zidentyfikowane podczas szkolenia) 

 • Obrona przed próbnym atakiem na cenę
 • Odpieranie prawdziwych ataków na cenę
 • Techniki odpowiadania na obiekcje cenowe
 • Przygotowanie zestawów odpowiedzi na obiekcje cenowe
 • Radzenie sobie z tzw. wybiegami klientów odraczającymi w czasie proces podejmowania decyzji o zakupie przez klienta, typu: Nie jestem zainteresowany, Współpracujemy już z innym dostawcą, Muszę to jeszcze przemyśleć, Nie mam czasu itp.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady i prezentacje

Organizacja interaktywnych wykładów i prezentacji pozwoli na przekazanie teoretycznych podstaw sprzedaży, negocjacji i budowania relacji z klientami. Uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę od doświadczonego eksperta w danej dziedzinie.

2

Studia przypadków

Przeprowadzenie analizy realnych przypadków sprzedażowych i negocjacyjnych pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie różnych sytuacji oraz wypracowanie skutecznych strategii działania.

3

Symulacje i role-play

Organizacja praktycznych symulacji i ćwiczeń w formie ról pozwoli uczestnikom na bezpośrednią praktykę w sprzedaży i negocjacjach, umożliwiając rozwijanie umiejętności w bezpiecznym środowisku.

4

Warsztaty

Interaktywne warsztaty umożliwią uczestnikom praktyczne ćwiczenia w zakresie komunikacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów z klientami.

5

Ćwiczenia grupowe

Organizacja zespołowych ćwiczeń pozwoli na rozwijanie umiejętności pracy w grupie, co jest kluczowe w obszarze sprzedaży i negocjacji.

Anita Goździkowska

Ponad 6 tysięcy godzin szkoleniowych. 27 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia trenerskiego. Certyfikowana Trenerka Biznesu oraz licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP. Menedżerka i Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i obsłudze klienta. Od roku 2007 – Trenerka zarządzania zespołami, rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, umiejętności osobistych i HR. Zajmowała stanowiska menedżerskie w Auchan Polska, Groupe Andre czy SigmaKalon Deco Polska w obszarach zarządzania zespołami, sprzedaży i obsługi Klienta; współuczestniczyła w tworzącym się na rynku polskim procesie zarządzania dużą dystrybucją handlową; zarządzała zespołami sprzedaży i obsługi klienta w różnych branżach i strukturach organizacyjnych; liderka wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta; od 2007 roku prowadzi szkolenia dla różnych branż i środowisk oraz indywidulany coaching kariery.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.