Strategia rozwoju zespołu dla managerów

Uczestnik szkolenia “Strategia rozwoju zespołu dla managerów” zdobędzie kompleksową wiedzę na temat efektywnego rekrutowania, integrowania nowych pracowników oraz zarządzania zespołem, co zwiększy efektywność i zaangażowanie pracowników. Nabytych umiejętności będzie mógł użyć do budowania silnych relacji w zespole, motywowania pracowników i zwiększania ich samodzielności, co przyczyni się do wzrostu produktywności i innowacyjności.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Strategia rozwoju zespołu dla managerów

Grupa docelowa szkolenia “Strategia rozwoju zespołu dla managerów” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy zespołów na różnych szczeblach organizacyjnych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnego rekrutowania, onboardingu, motywowania i zarządzania pracownikami. Do grupy docelowej należą również osoby aspirujące do ról kierowniczych, które chcą przygotować się do przyszłych wyzwań menedżerskich, a także liderzy projektów i zespołów zdalnych, którzy poszukują nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania na odległość. Szkolenie jest także odpowiednie dla HR Business Partnerów i specjalistów HR wspierających menedżerów w procesach zarządzania talentami i rozwoju zespołu.

Idea szkolenia “Strategia rozwoju zespołu dla managerów” opiera się na założeniu, że kluczowym elementem sukcesu każdej organizacji jest efektywne i świadome zarządzanie ludźmi. Celem tego programu jest wyposażenie liderów i managerów w kompleksowe narzędzia, umiejętności oraz wiedzę, które pozwolą na budowanie wydajnych, zmotywowanych i zaangażowanych zespołów. Szkolenie skupia się na praktycznym podejściu do rekrutacji, onboarding, zarządzania talentami, komunikacji oraz liderstwa sytuacyjnego, podkreślając znaczenie adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy i potrzeb współczesnych pracowników. Kluczowym aspektem jest rozwijanie umiejętności zarządzania zdalnego i hybrydowego, które stało się nieodzowną częścią nowoczesnego świata pracy. Przez połączenie teorii z praktycznymi ćwiczeniami, uczestnicy szkolenia zdobywają gotowe do wdrożenia strategie, które umożliwiają skuteczne kierowanie zespołami i przyczyniają się do budowania silnej kultury organizacyjnej.

zapisz się na szkolenie już teraz

Strategia rozwoju zespołu dla managerów – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności – lepsze zarządzanie zespołem sprzyja kulturze otwartości i kreatywności, co zachęca pracowników do dzielenia się pomysłami i wspólnego szukania nowych rozwiązań. To z kolei przyczynia się do wzrostu innowacyjności w całej organizacji.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji – poprzez rozwijanie umiejętności zarządzania zmianą i adaptacji do nowych warunków, organizacja staje się bardziej elastyczna i lepiej przygotowana do radzenia sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami.
 • Poprawa reputacji firmy – organizacje, które inwestują w rozwój swoich liderów i pracowników, są postrzegane jako atrakcyjniejsi pracodawcy, co ułatwia przyciąganie talentów i buduje pozytywny wizerunek firmy na rynku.
 • Zwiększenie konkurencyjności – dzięki wyższej efektywności pracy, lepszemu zarządzaniu talentami i innowacyjności, organizacja zyskuje przewagę konkurencyjną, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe i pozycję na rynku.
 • Lepsza adaptacja do pracy zdalnej i hybrydowej – umiejętności zdobyte w ramach szkolenia pomagają w efektywniejszym zarządzaniu zespołami zdalnymi i hybrydowymi, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie pracy i przyczynia się do zwiększenia zadowolenia pracowników oraz efektywności organizacyjnej.
 • Wzmocnienie zaufania między pracownikami a zarządem – poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i liderowania, menedżerowie budują silniejsze relacje z pracownikami, co przyczynia się do wzrostu zaufania wewnątrz organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności i produktywności zespołów – poprzez rozwijanie umiejętności liderów w zakresie efektywnego zarządzania i motywowania pracowników, organizacja zyskuje zespoły o wyższej produktywności i lepszej współpracy.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – szkolenie wyposaża menedżerów w narzędzia do budowania zaangażowania i lojalności pracowników, co przekłada się na niższą rotację i lepsze wyniki pracy.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej – poprzez skuteczny onboarding i rozwój kompetencji menedżerskich, szkolenie przyczynia się do budowania silnej i pozytywnej kultury organizacyjnej, sprzyjającej innowacjom i otwartości na zmiany.
 • Zarządzanie talentami i rozwój kariery – umożliwia identyfikację i rozwijanie talentów w organizacji, wspierając planowanie sukcesji i ścieżki kariery pracowników, co zwiększa ich satysfakcję z pracy i efektywność.
 • Optymalizacja procesów rekrutacyjnych i onboardingu – dzięki zdobyciu wiedzy na temat skutecznych metod rekrutacji i integracji nowych pracowników, organizacja może zoptymalizować te procesy, co przekłada się na szybsze osiąganie pełnej produktywności przez nowo zatrudnionych.
 • Elastyczność i skuteczność w zarządzaniu zdalnym – w dobie pracy zdalnej i hybrydowej szkolenie dostarcza menedżerom narzędzi do efektywnego zarządzania zespołami na odległość, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości i efektywności operacji.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsza komunikacja z menedżerami – pracownicy doświadczają poprawy w komunikacji z liderami, co pomaga w jasnym określeniu oczekiwań, celów i feedbacku, zwiększając tym samym zrozumienie i efektywność współpracy.
 • Większe zaangażowanie w pracę – dzięki lepszemu zrozumieniu misji i wartości firmy oraz wzmocnieniu relacji z liderami, pracownicy czują się bardziej zaangażowani i lojalni wobec organizacji, co przekłada się na większą satysfakcję z pracy.
 • Rozwój osobisty i zawodowy – pracownicy korzystają z możliwości rozwoju, jakie oferuje firma poprzez inwestycje w szkolenia liderów. Lepsze zarządzanie umożliwia pracownikom realizację własnych ścieżek rozwoju, podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie nowych umiejętności.
 • Lepsze wsparcie w rozwoju kariery – poprzez bardziej skuteczne i zaangażowane liderowanie, pracownicy otrzymują wsparcie w planowaniu i realizacji swojej ścieżki kariery, co zwiększa ich motywację do pracy i perspektywy zawodowe.
 • Większe poczucie przynależności – efektywne strategie onboardingu i budowania zespołu sprzyjają tworzeniu silnych więzi między pracownikami, co przyczynia się do lepszego klimatu w pracy i poczucia przynależności do organizacji.
 • Zwiększona pewność siebie i samodzielność – dzięki klarownym oczekiwaniom i delegowaniu odpowiedzialności, pracownicy zdobywają większą pewność siebie w realizacji zadań i są bardziej skłonni do podejmowania inicjatyw, co przekłada się na ich rozwój osobisty i zawodowy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Analiza stanowiska pracy i określenie wymagań
 • Idealny kandydat czyli jaki
 • Młode pokolenie na rynku pracy – jego oczekiwania i potencjał
 • Opis behawioralny wyznaczników warunkujących zaangażowanie w pracy
 • Techniki odkrywania “prawdy” o kandydacie od CV po rozmowę rekrutacyjną
 • Pułapki psychologiczne w ocenie
 • Narzędzia ujawniające rzeczywisty “kapitał” kandydata
 • Symulacja rozmowy rekrutacyjnej
 • Zasady wprowadzenia do pracy nowego pracownika
 • Znaczenie pierwszej rozmowy wprowadzającej
 • Zespół podążający za managerem – Exposé szefa
 • Elementy skutecznego exposé – wizja zespołu
 • Symulacja Exposé Szefa
 • Budowanie zaangażowania pracownika od początku współpracy
 • Reguły współpracy i jasne oczekiwania w stosunku do pracownika
 • Instruktarz – czym jest, jak go realizować?
 • Trening przeprowadzania skutecznego instruktarzu
 • Najczęstsze błędy onboardingowe
 • Reguły skutecznej komunikacji
 • Efektywne zarządzanie młodym zespołem
 • Etapy rozwoju pracownika pod kątem różnych kryteriów gotowości i dojrzałości
 • Analiza zadań vs etap rozwoju pracownika
 • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego w praktyce
 • Trening skutecznego doboru stylu zarządzania vs etap rozwojowy pracownika
 • Świadome sterowanie zaangażowaniem pracownika
 • Wykorzystanie potencjału drzemiącego w pracowniku
 • Ja wiem najlepiej – pułapki managerskie
 • Skuteczne delegowanie obowiązków
 • Budowanie coraz większej samodzielności i odpowiedzialności pracownika
 • Motywowanie na odległość
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów zdalnie
 • Narzędzia współpracy zdalnej

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.