Strategiczne zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania magazynem oraz optymalizacji łańcucha dostaw. Będzie potrafił projektować strategie składowania, monitorować zapasy, planować dostawy i współpracować z dostawcami, co przyczyni się do poprawy efektywności operacyjnej i redukcji kosztów logistycznych. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie doskonalić procesy magazynowe i dostawcze, zapewniając płynność i sprawność całego łańcucha dostaw w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów magazynów, pracowników działu logistyki i produkcji, osób zajmujących się zarządzaniem łańcuchem dostaw, jak również dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Idea szkolenia

 • Szkolenie ma na celu nauczenie uczestników, jak efektywnie zarządzać magazynem i łańcuchem dostaw w firmie produkcyjnej, z naciskiem na strategicznąe planowanie, optymalizację procesów i zarządzanie ryzykiem.
 • Przygotuj się na teoretyczne wprowadzenie do kluczowych koncepcji zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw, w tym planowania zapotrzebowania, zarządzania zapasami, logistyki i dystrybucji.
 • Praktyczne aspekty szkolenia obejmują analizę przypadków biznesowych, praktyczne ćwiczenia i symulacje, które pomogą uczestnikom zrozumieć, jak zastosować te koncepcje w prawdziwym środowisku biznesowym.
 • Szkolenie zakończy się modułem poświęconym zaawansowanym technikom zarządzania łańcuchem dostaw, w tym zarządzaniu ryzykiem, technologii informacyjnej i zrównoważonym zarządzaniu łańcuchem dostaw.
wyślij zapytanie

Strategiczne zarządzanie magazynem i łańcuchem dostawa – korzyści ze szkolenia

 • Efektywność operacyjna: Poprawa zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw przyczynia się do wzrostu efektywności operacyjnej organizacji. Lepsze planowanie, optymalizacja procesów i skuteczne zarządzanie zapasami pozwalają na zoptymalizowanie kosztów, minimalizację strat i zwiększenie wydajności.
 • Poprawa jakości: Skuteczne zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw przekłada się na poprawę jakości produktów i usług organizacji. Lepsze zarządzanie zapasami, terminowość dostaw i skuteczne rozwiązywanie problemów wpływają na zadowolenie klientów i budowanie reputacji organizacji.
 • Lepsza obsługa klienta: Skuteczne zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw sprzyja lepszej obsłudze klienta. Dostawy w terminie, precyzyjne prognozowanie popytu i elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klienta tworzą pozytywne doświadczenia zakupowe i zwiększają satysfakcję klientów.
 • Zwiększenie rentowności: Poprawa zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw przyczynia się do zwiększenia rentowności organizacji. Optymalizacja kosztów, minimalizacja strat i wydajne wykorzystanie zasobów skutkują lepszymi wynikami finansowymi i większą rentownością operacyjną.
 • Zadowolenie pracowników: Efektywne zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw przyczynia się do zadowolenia pracowników. Lepsza organizacja pracy, skuteczne planowanie i wsparcie w realizacji zadań sprawiają, że pracownicy czują się docenieni i zaangażowani w osiąganie celów organizacji.
 • Konkurencyjność na rynku: Skuteczne zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw daje organizacji przewagę konkurencyjną. Lepsza efektywność, jakość obsługi klienta i elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych sprawiają, że organizacja może wyprzedzić konkurencję i pozostać atrakcyjna dla klientów.

Korzyści dla organizacji

 • Optymalizacja procesów: Szkolenie umożliwia organizacji poznanie strategii i narzędzi efektywnego zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw. Dzięki temu można optymalizować procesy logistyczne, minimalizować koszty, redukować czas dostaw i zwiększać efektywność operacyjną.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Skuteczne zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw daje organizacji przewagę konkurencyjną. Poprzez zoptymalizowanie procesów logistycznych, organizacja może dostarczać produkty szybciej, skuteczniej obsługiwać klientów i zwiększać swoją pozycję na rynku.
 • Lepsze planowanie zapasów: Szkolenie umożliwia organizacji lepsze planowanie zapasów. Poznanie technik prognozowania popytu, analizy trendów sprzedażowych i efektywnego zarządzania zapasami pozwala na unikanie niedoborów lub nadmiaru towarów, co przekłada się na obniżenie kosztów i poprawę obsługi klienta.
 • Skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem: Szkolenie z strategicznego zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw pozwala organizacji lepiej zarządzać ryzykiem. Nauka identyfikacji potencjalnych zagrożeń, planowania awaryjnego i elastycznego podejścia do dostaw pozwala na szybką reakcję na nieprzewidziane sytuacje i minimalizację negatywnych skutków.
 • Poprawa współpracy między działami: Szkolenie sprzyja poprawie współpracy między różnymi działami organizacji, takimi jak produkcja, logistyka, sprzedaż i obsługa klienta. Wspólne zrozumienie strategii zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw ułatwia koordynację działań, wymianę informacji i rozwiązywanie problemów, co przekłada się na efektywność i jakość obsługi klienta.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów: Skuteczne zarządzanie magazynem i łańcuchem dostaw ma bezpośredni wpływ na zadowolenie klientów. Dostarczanie produktów w terminie, minimalizacja problemów z dostawami i poprawa jakości obsługi przyczyniają się do budowania lojalności klientów i reputacji organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem magazynem i łańcuchem dostaw. Poznanie strategii, narzędzi i technik zarządzania daje pracownikom możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia swojego zakresu kompetencji.
 • Zwiększenie wartości rynkowej: Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw zwiększa wartość rynkową pracowników. Takie kompetencje są poszukiwane przez organizacje, co daje pracownikom większe możliwości rozwoju kariery i podnoszenia swojej pozycji zawodowej.
 • Wzrost efektywności pracy: Szkolenie umożliwia pracownikom bardziej efektywne wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem magazynem i łańcuchem dostaw. Posiadanie wiedzy na temat optymalizacji procesów, planowania zapasów i zarządzania ryzykiem przekłada się na wydajność pracy i osiąganie lepszych rezultatów.
 • Lepsza komunikacja i współpraca: Szkolenie sprzyja lepszej komunikacji i współpracy w zespole. Wspólne zrozumienie strategii i narzędzi zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw ułatwia komunikację między różnymi działami i zespołami, co przekłada się na efektywną realizację zadań.
 • Zwiększenie pewności siebie: Szkolenie z strategicznego zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw może przyczynić się do zwiększenia pewności siebie pracowników. Posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności daje pewność w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów i efektywnym działaniu w zespole.
 • Możliwość awansu: Posiadanie umiejętności zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw może otworzyć pracownikom drzwi do awansu zawodowego. Pracownicy, którzy wykazują się wiedzą i umiejętnościami w tym obszarze, mogą być rozważani do bardziej odpowiedzialnych stanowisk lub pełnienia roli lidera w zespołach.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Rola magazynu w łańcuchu dostaw: Przedstawienie znaczenia magazynu jako strategicznego elementu łańcucha dostaw i omówienie jego roli w efektywnym zarządzaniu zapasami.
 • Procesy magazynowe: Szczegółowe omówienie procesów magazynowych, takich jak przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja zamówień, pakowanie, etykietowanie i wysyłka.
 • Technologie w magazynie: Przedstawienie nowoczesnych technologii stosowanych w magazynach, takich jak automatyzacja, systemy skanowania kodów kreskowych i zarządzanie za pomocą systemów ERP.
 • Optymalizacja przestrzeni magazynowej: Szkolenie dotyczące strategii optymalizacji przestrzeni magazynowej, takich jak właściwe rozmieszczenie towarów, wykorzystanie regałów i kontroli zapasów.
 • Zarządzanie zapasami: Omówienie technik zarządzania zapasami, takich jak metoda ABC, metoda Kanban czy stosowanie wskaźników obrotu zapasów.
 • Analiza efektywności magazynu: Nauka analizowania i oceny efektywności magazynu za pomocą kluczowych wskaźników wydajności, takich jak poziom obsługi zamówień, czas realizacji i dokładność kompletacji.
 • Planowanie zapasów: Szkolenie w zakresie planowania i prognozowania zapasów na podstawie analizy popytu, trendów rynkowych i innych czynników wpływających na zmienność popytu.
 • Zasady zamawiania i uzupełniania zapasów: Przedstawienie metod i strategii zamawiania i uzupełniania zapasów, takich jak metoda EOQ, punkt zamówienia i metoda rezerwy bezpieczeństwa.
 • Systemy kontroli zapasów: Omówienie różnych systemów kontroli zapasów, takich jak FIFO (First In, First Out) czy LIFO (Last In, First Out), oraz technik minimalizujących ryzyko utraty i przeterminowania zapasów.
 • Analiza kosztów zapasów: Szkolenie w zakresie analizy kosztów związanych z zarządzaniem zapasami, takich jak koszty utrzymania, koszty zamawiania i koszty braków towarowych.
 • Wydajność logistyczna: Przedstawienie metryk i wskaźników mierzących wydajność logistyczną, takich jak wskaźnik dostępności towaru, wskaźnik realizacji zamówień i wskaźnik zadowolenia klienta.
 • Innowacje w zarządzaniu zapasami: Omówienie najnowszych trendów i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu zapasami, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji czy analiza danych.
 • Planowanie łańcucha dostaw: Szkolenie dotyczące planowania procesów logistycznych w łańcuchu dostaw, takich jak planowanie produkcji, planowanie transportu i planowanie dostaw.
 • Koordynacja dostaw: Omówienie strategii i technik koordynacji dostaw, takich jak zarządzanie harmonogramami, śledzenie przesyłek i współpraca z dostawcami.
 • Optymalizacja tras transportu: Szkolenie w zakresie optymalizacji tras transportu, wybierania odpowiednich środków transportu, planowania tras i minimalizowania kosztów logistycznych.
 • Zarządzanie magazynem centralnym: Przedstawienie zasad zarządzania magazynem centralnym w kontekście gromadzenia towarów z różnych źródeł, konsolidacji przesyłek i efektywnego dystrybuowania towarów.
 • Monitorowanie i śledzenie przesyłek: Omówienie technik monitorowania i śledzenia przesyłek, takich jak zastosowanie technologii RFID, systemów GPS i integracji systemów informatycznych.
 • Logistyka odwrotna: Nauka strategii i technik związanych z logistyką odwrotną, czyli zarządzaniem zwrotami, recyklingiem i utylizacją produktów oraz obsługą reklamacji i napraw.
 • Identyfikacja ryzyka w łańcuchu dostaw: Szkolenie w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z różnymi elementami łańcucha dostaw, takimi jak dostawcy, transport, magazynowanie czy zmienne warunki rynkowe.
 • Analiza ryzyka: Przedstawienie metod i narzędzi analizy ryzyka w łańcuchu dostaw, takich jak analiza SWOT, analiza scenariuszowa i analiza czynników ryzyka.
 • Planowanie działań zapobiegawczych: Omówienie strategii i technik planowania działań zapobiegawczych mających na celu minimalizację ryzyka w łańcuchu dostaw, takich jak plany awaryjne, dywersyfikacja dostaw czy zwiększanie redundancji.
 • Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem: Szkolenie dotyczące monitorowania ryzyka w łańcuchu dostaw, stosowania odpowiednich wskaźników ryzyka, zarządzania incydentami i podejmowania szybkich działań naprawczych.
 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw: Przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw, takich jak ochrona przed kradzieżami, cyberbezpieczeństwo czy zagrożenia naturalne.
 • Kontynuacje działania: Nauka strategii zapewnienia kontynuacje działania łańcucha dostaw w przypadku wystąpienia zakłóceń lub kryzysowych sytuacji, takich jak opracowywanie planów awaryjnych i zarządzanie kluczowymi ryzykami.
 • Strategie SCM (Supply Chain Management): Przedstawienie zaawansowanych strategii SCM, takich jak just-in-time (JIT), quick response (QR) czy vendor-managed inventory (VMI).
 • Współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi: Szkolenie w zakresie efektywnego zarządzania relacjami z dostawcami i partnerami biznesowymi, w tym omówienie technik negocjacji, zawierania umów i monitorowania współpracy.
 • Doskonalenie procesów logistycznych: Nauka doskonalenia procesów logistycznych w łańcuchu dostaw poprzez wykorzystanie metodyki Six Sigma, Lean Management i innych narzędzi doskonalenia.
 • Innowacje w łańcuchu dostaw: Omówienie najnowszych trendów i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw, takich jak automatyzacja, analiza big data czy internet rzeczy (IoT).
 • Zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw: Szkolenie dotyczące strategii zarządzania jakością w łańcuchu dostaw, w tym stosowanie systemów zarządzania jakością, audytów dostawców i kontroli jakości.
 • Zrównoważony rozwój łańcucha dostaw: Przedstawienie znaczenia zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw, omówienie strategii CSR (Corporate Social Responsibility) i zarządzania śladem ekologicznym w łańcuchu dostaw.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć od ekspertów w dziedzinie zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków pozwoli uczestnikom zrozumieć, jak teoria przekłada się na praktykę.

3

Symulacje

Przy pomocy specjalistycznego oprogramowania uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia symulacji zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw.

4

Warsztaty

Uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy podczas warsztatów, które pomogą im zrozumieć, jak podejmować strategiczne decyzje w zarządzaniu magazynem i łańcuchem dostaw.

5

Dyskusje grupowe

Dzięki dyskusjom grupowym uczestnicy będą mogli wymieniać się doświadczeniami i pomysłami, co pomoże im zrozumieć, jak różne firmy podchodzą do zarządzania magazynem i łańcuchem dostaw.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.