Strategie cyfryzacji procesów produkcyjnych

Uczestnik szkolenia “Strategie cyfryzacji procesów produkcyjnych” zyska dogłębne zrozumienie kluczowych założeń Przemysłu 4.0 oraz będzie mógł zgłębić wiedzę na temat dziewięciu obszarów cyfryzacji procesów. Nauczy się również, jak efektywnie planować i harmonogramować produkcję przy użyciu nowoczesnych narzędzi i metod, takich jak systemy ERP, APS, kanban elektroniczny, QRM oraz metody “paczkowania” produkcji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Strategie cyfryzacji procesów produkcyjnych

Grupa docelowa szkolenia “Strategie cyfryzacji procesów produkcyjnych” są menedżerowie produkcji, kierownicy działów IT, inżynierowie procesów, specjaliści ds. digitalizacji, a także wszyscy pracownicy zaangażowani w procesy produkcyjne i logistyczne chcący zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii i metod cyfryzacji. Szkolenie to jest również skierowane do osób odpowiedzialnych za decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie, które pragną zrozumieć możliwości, jakie oferuje Przemysł 4.0 oraz jak efektywnie wdrażać innowacyjne rozwiązania cyfrowe w swoich organizacjach.

Idea szkolenia “Strategie cyfryzacji procesów produkcyjnych” opiera się na przekazaniu uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat przekształcania tradycyjnych procesów produkcyjnych w zautomatyzowane i zintegrowane systemy cyfrowe. Celem jest wyposażenie uczestników w narzędzia i metody niezbędne do zrozumienia, planowania oraz wdrażania strategii cyfryzacji, które umożliwią podniesienie efektywności, elastyczności oraz konkurencyjności ich przedsiębiorstw. Szkolenie koncentruje się na praktycznym zastosowaniu wiedzy teoretycznej, umożliwiając uczestnikom identyfikację i analizę potencjalnych obszarów do wprowadzenia innowacji cyfrowych oraz naukę zarządzania związanymi z tym wyzwaniami i ryzykiem.

zapisz się na szkolenie już teraz

Strategie cyfryzacji procesów produkcyjnych – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności: Szkolenie inspiruje do myślenia kreatywnego i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w procesach produkcyjnych, co może przyczynić się do rozwoju nowych produktów lub usług.
 • Budowanie kultury ciągłego doskonalenia: Uczestnictwo w szkoleniu podkreśla znaczenie ciągłego uczenia się i doskonalenia, co sprzyja tworzeniu kultury organizacyjnej otwartej na zmiany i innowacje.
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej: Zarówno organizacje, jak i ich pracownicy stają się bardziej konkurencyjni na rynku dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu najnowszych technologii cyfrowych.
 • Poprawa współpracy międzydziałowej: Wspólne szkolenie pracowników różnych działów może przyczynić się do lepszego zrozumienia między nimi, ułatwiając współpracę i integrację procesów w całej organizacji.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów: Poprzez implementację zdobytej wiedzy i umiejętności, organizacje mogą oferować wyższą jakość produktów i usług, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności produkcyjnej: Poprzez optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych, organizacje mogą znacząco zwiększyć swoją produktywność oraz zmniejszyć czas potrzebny na realizację poszczególnych etapów produkcji.
 • Redukcja kosztów: Automatyzacja i cyfryzacja procesów pozwala na znaczące obniżenie kosztów operacyjnych, m.in. przez zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych, optymalizację zużycia surowców czy efektywniejsze zarządzanie zasobami.
 • Zwiększenie elastyczności i skalowalności: Cyfryzacja umożliwia szybszą adaptację do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów, jak również łatwiejsze skalowanie operacji produkcyjnych w odpowiedzi na rosnący popyt.
 • Poprawa jakości produktów i usług: Precyzyjniejsze monitorowanie i kontrola procesów produkcyjnych dzięki systemom cyfrowym przyczynia się do podnoszenia jakości wytwarzanych produktów oraz oferowanych usług.
 • Lepsze zarządzanie danymi i informacjami: Integracja systemów cyfrowych pozwala na lepsze gromadzenie, analizowanie i wykorzystanie danych operacyjnych, co umożliwia podejmowanie bardziej informowanych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności i kompetencji: Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie nowych umiejętności związanych z cyfryzacją procesów produkcyjnych, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy oraz otwiera drogę do awansu zawodowego.
 • Zwiększenie zaangażowania w pracę: Pracownicy, którzy uczestniczą w innowacyjnych projektach i mają wpływ na wprowadzanie zmian w organizacji, często czują się bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy.
 • Poprawa warunków pracy: Automatyzacja monotonicznych i czasochłonnych zadań dzięki cyfryzacji może przyczynić się do poprawy warunków pracy, umożliwiając pracownikom skupienie się na bardziej strategicznych i twórczych aspektach swoich ról.
 • Lepsza komunikacja i współpraca: Cyfryzacja procesów często wiąże się z lepszym przepływem informacji w organizacji, co ułatwia współpracę między różnymi działami i zespołami.
 • Zdobywanie wiedzy o najnowszych trendach: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia pracownikom pozostanie na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w dziedzinie cyfryzacji i automatyzacji, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się środowisku pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Przemysł 4.0 – podstawowe założenia,
 • 9 obszarów cyfryzacji procesów,
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji – opcje:
 • Systemy ERP,
 • APS – Advanced Planning and Scheduling,
 • System kanban / elektroniczny kanban,
 • QRM – Quick Response Manufacturing,
 • „Paczkowanie” produkcji (metoda planowania i harmonogramowania produkcji),
 • Integracja z systemami zewnętrznymi,
 • Które podejście jest najbardziej obiecujące i dlaczego?
 • Które podejście ma największe szanse wdrożenia i dlaczego?
 • Które podejście nadaje się do szybkiego wdrożenia?
 • Które podejście ma szanse stać się rozwiązaniem docelowym i dlaczego?
 • Każda z opcji z pkt. 4 powinna być, przynajmniej pobieżnie, oceniona pod względem problemów, jakie mogą wiązać się z jej wdrożeniem, eksploatacją i utrzymaniem,
 • Każda z opcji z pkt. 4 powinna być przeanalizowana pod względem ryzyka związanego z wdrożeniem, eksploatacją i utrzymaniem,

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadku

Analiza rzeczywistych przykładów zastosowania cyfryzacji w różnych branżach pozwala na lepsze zrozumienie wyzwań i korzyści płynących z wdrażania tych rozwiązań. Uczestnicy uczą się przez identyfikację problemów i opracowywanie strategii ich rozwiązania.

2

Warsztaty praktyczne

Sesje warsztatowe, podczas których uczestnicy mają możliwość pracy w grupach nad konkretnymi projektami. Pozwala to na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie planowania, implementacji oraz zarządzania procesami cyfryzacji.

3

Sesje dyskusyjne

Sesje dyskusyjne umożliwiają wymianę doświadczeń, poglądów oraz najlepszych praktyk w zakresie cyfryzacji procesów.

Trenerzy

Henryk Metz

37 lat doświadczeń zawodowych na różnych stanowiskach, w tym 16 lat jako trener, mentor i coach. Inżynier informatyk, z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach od programisty, poprzez analityka i kierownika projektów, do dyrektora dużych programów wdrożeniowych. Doświadczenie w dziedzinie ciągłego doskonalenia procesów, badania i mapowania strumienia wartości (Value Stream Mapping), wdrażania narzędzi IT wspierających zarządzanie produkcją, wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. Wdrażanie systemów automatyki przemysłowej (ENERGOPOMIAR), systemów AKPiA i wizualizacji parametrów produkcji, systemy bazodanowe, CRM, ERP, MES dla firm wielu branż, realizacja projektów IT w branży energetycznej dla Klientów na Słowacji, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Republice Dominikany i Polsce, organizacja pracy w projekcie obejmującym swoim zasięgiem cały kraj (Polska), w którym uczestniczyło ponad 650 osób, nagroda Prezesa TP S.A. Marka Józefiaka za usprawnienia metod zarządzania dużymi projektami, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Oddziału INCOSE (International Council on Systems Engineering), wsparcie metodyczne w doskonaleniu rozwoju nowych produktów i usług, wsparcie merytoryczne w przenoszeniu i doskonaleniu procesów produkcyjnych (branża chemiczna) z Holandii (Deventer) do Polski (Gliwice), udział w wielu projektach IT oraz stricte przemysłowych (doskonalenie produkcji), wdrażanie narządzi IT wspomagających planowania i kontrolę produkcji na bazie platform low-code, wdrażanie rozwiązań z obszaru Przemysł 4.0.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.