Stres zawodowy

Uczestnik szkolenia zyska skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem w pracy, dzięki czemu nauczy się redukować napięcie i lepiej kontrolować emocje. Pozna metody zapobiegania stresowi, które pomogą mu unikać negatywnych skutków i zachować równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Dzięki temu szkoleniu uczestnik zdobędzie narzędzia, które pozwolą mu efektywniej funkcjonować w wymagającym środowisku pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Stres zawodowy

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do pracowników na różnych stanowiskach w organizacji oraz osób zarządzających, które chcą nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem związanym z pracą. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i technik, które pomogą im skutecznie zarządzać stresem zawodowym, zapobiegać jego negatywnym skutkom oraz tworzyć zdrowsze i bardziej zrównoważone podejście do pracy.

Idea szkolenia polega na zapewnieniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem związanym z pracą. Szkolenie skupia się na identyfikowaniu źródeł stresu, analizie jego wpływu na zdrowie i efektywność zawodową, a także na wypracowywaniu skutecznych strategii zarządzania stresem i unikania jego negatywnych konsekwencji. Poprzez warsztaty, dyskusje i ćwiczenia praktyczne, szkolenie ma na celu wspieranie uczestników w osiągnięciu większej równowagi i satysfakcji w pracy oraz podniesienie jakości życia zawodowego.

wyślij zapytanie

Stres zawodowy – korzyści ze szkolenia

 • Zmniejszenie negatywnych skutków stresu: Skuteczne zarządzanie stresem może pomóc w zmniejszeniu negatywnych skutków, takich jak wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie czy frustracja, zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego: Organizacje, które wspierają swoich pracowników w radzeniu sobie ze stresem, tworzą bardziej sprzyjający klimat organizacyjny, co przyczynia się do pozytywnej atmosfery i większej chęci do współpracy.
 • Rozwój zdolności adaptacyjnych: Szkolenie pomaga w rozwoju zdolności adaptacyjnych, które są istotne w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. Pracownicy, którzy potrafią elastycznie reagować na stresujące sytuacje, lepiej radzą sobie z wyzwaniami organizacyjnymi.
 • Wspieranie zdrowego stylu życia: Szkolenie zachęca pracowników do dbania o zdrowie i dobrostan, co może przyczynić się do promowania zdrowego stylu życia w organizacji.
 • Zwiększenie zaufania i współpracy: Pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniu, rozwijają większe zaufanie do swoich kolegów i przełożonych, co przyczynia się do lepszej współpracy i synergii w zespole.
 • Promowanie pozytywnego przywództwa: Szkolenie może wspierać menadżerów w rozwijaniu pozytywnego i empatycznego podejścia do zarządzania, co przekłada się na inspirujące i wspierające przywództwo.
 • Zmniejszenie konfliktów w miejscu pracy: Pracownicy, którzy potrafią lepiej radzić sobie ze stresem, są mniej podatni na konflikty, co przyczynia się do redukcji napięć w miejscu pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność i wydajność pracy: Pracownicy, którzy potrafią skutecznie radzić sobie ze stresem, są bardziej skoncentrowani i produktywni, co wpływa pozytywnie na wyniki organizacji.
 • Redukcja kosztów związanych z absencjami i chorobami: Skuteczne techniki zarządzania stresem pomagają zmniejszyć liczbę absencji i chorób związanych ze stresem, co przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych z zastępstwami i opieką zdrowotną pracowników.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy: Wdrażanie strategii radzenia sobie ze stresem tworzy bardziej pozytywną i wspierającą atmosferę w organizacji, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i satysfakcji pracowników.
 • Zwiększenie retencji pracowników: Organizacje, które oferują szkolenia i wsparcie w zakresie radzenia sobie ze stresem, zyskują bardziej zadowolonych pracowników, co przyczynia się do większej retencji kadry.
 • Poprawa jakości pracy i obsługi klienta: Pracownicy, którzy opanowali techniki zarządzania stresem, lepiej radzą sobie z presją i konfliktami, co wpływa na jakość wykonywanej pracy i poziom obsługi klienta.
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: Skuteczne zarządzanie stresem może pomóc pracownikom odblokować swoją kreatywność i pomysłowość, co przyczynia się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań w organizacji.
 • Pozytywny wizerunek firmy: Dbanie o zdrowie psychiczne pracowników i oferowanie wsparcia w zakresie radzenia sobie ze stresem może budować pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy dbającego o dobro swoich pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne: Pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniu, opanowują techniki radzenia sobie ze stresem, co przekłada się na lepsze zdrowie psychiczne i fizyczne. Redukcja stresu może pomóc w unikaniu problemów zdrowotnych związanych ze stresem.
 • Poprawa równowagi między pracą a życiem osobistym: Skuteczne techniki zarządzania stresem pozwalają pracownikom lepiej balansować między wymaganiami pracy a życiem prywatnym, co przyczynia się do większej harmonii życiowej.
 • Zwiększenie odporności na stres: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i napięciami zawodowymi, co przekłada się na większą odporność na przyszłe sytuacje stresowe.
 • Wzrost samoświadomości: Przez refleksję nad własnym stresem i technikami jego redukcji, pracownicy zdobywają większą samoświadomość, co może pomóc w identyfikowaniu źródeł stresu i unikaniu powtarzających się problemów.
 • Poprawa komunikacji i relacji: Szkolenie pomaga w lepszym rozumieniu potrzeb i emocji własnych oraz innych osób, co przyczynia się do budowania pozytywnych relacji z kolegami i współpracownikami.
 • Wzrost efektywności zawodowej: Pracownicy, którzy radzą sobie lepiej ze stresem, są bardziej skoncentrowani i skuteczni w wykonywaniu swoich obowiązków, co przekłada się na wyższą efektywność zawodową.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej: Skuteczne zarządzanie stresem może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy i poczucia spełnienia zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Jakie są pozytywne aspekty złości i innych trudnych emocji (tak, tak, pozytywne!)?
 • Jak za pomocą odpowiednich pytań dotrzeć do źródła emocji i znaleźć konstruktywne rozwiązanie w każdej trudnej sytuacji?
 • Algorytm wygaszania złości – autorskie narzędzie, umożliwiającego zmianę złości w neutralny stan, umożliwiający komfortowe, normalne funkcjonowanie.
 • Jak zmieniać negatywne przekonania, które stoją za przeżywaną złością, frustracją, strachem – trening modyfikacji przekonań i radzenie sobie z nawykowymi, nawracającymi myślami.
 • Czym jest stres, jak powstaje i kiedy staje się zagrożeniem – poznaj proces powstawania stresu.
 • Źródła stresu: trudna rozmowa, presja czasu, natłok spraw, konflikty, zawodowe wyzwania itd. – jakie potrzeby, przekonania, wartości kryją się pod doświadczeniem stresu w różnych zawodowych sytuacjach?
 • Stres objawia się w ciele i w Twojej głowie – jak rozpoznawać stresory i odpowiednio reagować na pierwsze sygnały stresu?
 • Skutki długotrwałego napięcia i stresu – do czego może doprowadzić funkcjonowanie w warunkach chronicznego stresu?
 • Co na to nauka? – najnowsze badania dotyczących stresu i ich praktyczne zastosowaniu.
 • Jaki jest Twój styl radzenia sobie w trudnych sytuacjach?.
 • Konflikt, presja czasu, posiadanie dużej odpowiedzialności, wystąpienia publiczne – co zrobić aby umiejętnie posługiwać się wszystkimi stylami adekwatnie do sytuacji i celu jaki chcesz, uzyskać.
 • Kilka kroków radzenia sobie ze stresem – autorskie narzędzie, które pomoże Ci zamienić niepokój w mobilizację i ukierunkować się na konstruktywne działanie.
 • Co zrobić, żeby nie przenosić emocji i stresu z domu do pracy i z pracy do domu?
 • Co sprawia, że niektórzy ludzie lepiej radzą sobie z emocjami i stresem niż inni?
 • Techniki oddechowe – jak pracować oddechem, by skutecznie regulować własną reakcję stresową.
 • Czym jest mindfulness i jak trenować uważność – poznaj skuteczny sposób na przeciwdziałanie skutkom funkcjonowania w chronicznym stresie.
 • Techniki relaksacyjne – sposób na rozluźnienie po ciężkim dniu i redukcję napięcia mięśni w reakcji na stres: trening Jacobsona, trening autogenny Schultza.
 • Neuropsychologia w praktyce, czyli jak zmienić negatywne nastawienie mózgu i mieć więcej energii do działania? – trening pozytywnego myślenia

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Gry i symulacje

Zastosowanie gier i symulacji, które pozwalają na odtworzenie sytuacji stresowych w miejscu pracy i wypracowanie skutecznych rozwiązań.

2

Role-play

Praktyczne ćwiczenia typu role-play, w których uczestnicy odgrywają różne role, pozwalają na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.

3

Zadania praktyczne

Trener może zaproponować zadania praktyczne, które uczestnicy wykonują poza szkoleniem, np. prowadzenie dziennika myśli i emocji, co pomaga w lepszym zrozumieniu własnych reakcji na stres.

4

Prezentacja i wykład

Prezentacja prowadzona przez trenera, która zawiera wiedzę teoretyczną na temat radzenia sobie ze stresem.

Agata Rajchel

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 25 lat w zawodzie. Opracowywała autorskie projekty i szkolenia menadżerów w działach: Telewindykacji, Infoliii, Call Center i Telesprzedaży, Wsparcia Technicznego oraz IT, Reklamacji oraz Salonów Firmowych oraz zrealizowała około 450 dni szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich dla jednej z firm telekomunikacyjnych, jako trener wewnętrzny. Przez wiele lat była trenerem biznesu, coachem, doradcą i wykładowcą w branży B2B. W latach 1998-2000 była trenerem oraz specjalistą ds. wdrażania programów informatycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Gliwicach. Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist, autoryzowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming oraz certyfikat TRENERA NVC otrzymany w 3 letnim Studium Trenerów Nonviolent Communication.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.