Świadome komunikowanie i zarządzanie zespołem

Uczestnik szkolenia “Świadome komunikowanie i zarządzanie zespołem” nauczy się efektywnych metod komunikacji, co pozwoli na budowanie lepszych relacji w zespole oraz zwiększenie jego zaangażowania i produktywności. Zdobędzie narzędzia do skutecznego zarządzania zespołem, w tym techniki motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Świadome komunikowanie i zarządzanie zespołem

Grupa docelowa szkolenia “Świadome komunikowanie i zarządzanie zespołem” to przede wszystkim menedżerowie, liderzy zespołów, kierownicy projektów oraz wszyscy pracownicy, którzy w swoich obowiązkach mają zarządzanie zespołem lub są odpowiedzialni za koordynację pracy grupy. Szkolenie jest również skierowane do osób aspirujących do ról kierowniczych, które chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji i zarządzania ludźmi.

Idea szkolenia “Świadome komunikowanie i zarządzanie zespołem” opiera się na przekonaniu, że efektywna komunikacja i umiejętność zarządzania ludźmi są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia i techniki, które pomogą im budować silne, zmotywowane zespoły, efektywnie rozwiązywać konflikty i komunikować się w sposób, który wzmacnia zaangażowanie i produktywność pracowników. Poprzez rozwijanie umiejętności lidera, uczestnicy szkolenia uczą się, jak skutecznie inspirować i prowadzić swoje zespoły do osiągania celów, jednocześnie dbając o dobre relacje i atmosferę pracy. Szkolenie podkreśla znaczenie świadomego podejścia do zarządzania i komunikacji, co przekłada się na lepsze wyniki całej organizacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Świadome komunikowanie i zarządzanie zespołem – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie kultury opartej na zaufaniu – Szkolenie wspiera tworzenie środowiska pracy, w którym dominuje otwartość i wzajemne zaufanie, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji.
 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej – Rozwijając umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków i efektywnego komunikowania się w trudnych sytuacjach, pracownicy i organizacje stają się bardziej elastyczne i odporne na kryzysy.
 • Poprawa efektywności pracy zespołowej – Szkolenie kładzie nacisk na prace zespołową i komunikację, co przekłada się na lepszą koordynację działań i skuteczniejsze osiąganie wspólnych celów.
 • Wzrost innowacyjności – Poprzez stworzenie środowiska wspierającego otwartą wymianę myśli i pomysłów, organizacje zyskują większy potencjał innowacyjny, a pracownicy mają możliwość aktywnego wpływania na rozwój firmy.
 • Zwiększenie konkurencyjności firmy – Organizacja, która inwestuje w rozwój umiejętności swoich pracowników, staje się bardziej atrakcyjna na rynku pracy, przyciągając talent i zwiększając swoją konkurencyjność.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Dzięki zdobytym umiejętnościom komunikacyjnym pracownicy będą potrafili lepiej wyrażać swoje myśli i potrzeby, co przyczyni się do zwiększenia przejrzystości procesów decyzyjnych oraz efektywniejszego przepływu informacji w organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – Szkolenie kładzie nacisk na techniki motywacyjne i budowanie pozytywnych relacji, co przekłada się na wyższe zaangażowanie pracowników, ich większą satysfakcję z pracy oraz mniejszą rotację kadry.
 • Efektywniejsze zarządzanie zespołami – Przekazanie liderom i menedżerom narzędzi do efektywnego zarządzania zespołami umożliwi lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, co bezpośrednio wpłynie na wzrost produktywności i jakości pracy.
 • Rozwój kultury organizacyjnej – Poprzez świadome budowanie kultury opartej na otwartej komunikacji i szacunku, organizacja staje się atrakcyjniejszym miejscem pracy, co przyciąga i zatrzymuje wartościowych pracowników.
 • Zmniejszenie konfliktów – Nabyta wiedza i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów pomogą w utrzymaniu harmonii w zespole, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości pracy i osiągania założonych celów.
 • Lepsze wyniki finansowe – Wszystkie wyżej wymienione korzyści przyczyniają się do lepszego funkcjonowania zespołów, co bezpośrednio wpływa na poprawę wyników finansowych organizacji dzięki zwiększeniu efektywności operacyjnej i redukcji kosztów związanych z wysoką rotacją czy nieefektywnymi procesami pracy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – Pracownicy zdobędą wiedzę na temat efektywnych metod komunikacji, co pomoże im lepiej wyrażać swoje myśli i potrzeby, a także skuteczniej współpracować z innymi członkami zespołu.
 • Poprawa umiejętności zarządczych – Dla osób aspirujących do ról kierowniczych lub już pełniących takie funkcje, szkolenie oferuje narzędzia do skutecznego motywowania zespołu, rozwiązywania konfliktów i efektywnego zarządzania projektami.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Uczestnictwo w szkoleniu może przyczynić się do lepszego zrozumienia własnych zadań i roli w zespole, co z kolei może zwiększyć satysfakcję z pracy i poczucie własnej wartości.
 • Rozwój osobisty – Szkolenie umożliwia nie tylko zdobycie nowych umiejętności zawodowych, ale także rozwój kompetencji osobistych, takich jak umiejętność radzenia sobie ze stresem, budowanie pewności siebie czy rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Lepsze relacje w zespole – Nabyte umiejętności pomogą w budowaniu pozytywnych relacji z kolegami z pracy, co przyczyni się do tworzenia bardziej wspierającego i przyjaznego środowiska pracy.
 • Lepsze zarządzanie konfliktami – Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie rozwiązywać konflikty, co jest nieocenioną umiejętnością w każdym miejscu pracy i może przyczynić się do zmniejszenia poziomu stresu związanego z napięciami w zespole.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • DISC/FRIS – koncepcja kolorów – tacy sami, a jednak różni
 • Dobry kontakt – czynniki ułatwiające i utrudniające
 • Komunikacja jako ciągły proces
 • Tak, jak zawsze – przekonania i błędy poznawcze
 • Komunikacja niewerbalna, czyli „Lie to me” w praktyce
 • Słownictwo, tempo, temat, komunikat „Ja” i zarządzanie emocjami
 • Budowanie komunikatu – minimum słów maksimum treści
 • Intencja i emocje w przekazie
 • Mój indywidualny styl – cztery pary uszu von Thun’a
 • Aktywne słuchanie – jak słuchać, żeby słyszeć
 • Siedem złotych pytań – jak pytać, żeby wiedzieć
 • Mój multitool – narzędzia komunikacji (klaryfikacja, parafraza, interpretowanie, sondowanie, odzwierciedlanie, podsumowanie i inne)
 • Współpraca zbudowana na jasnej komunikacji – ok/ok
 • Granice i codzienna asertywność
 • Feedback – Informacja zwrotna – myślę, mówię…żałuję (?)
 • Feedforward – wykorzystanie rozwiązania i planu działania
 • Kodeks komunikacji zespołu
 • Ocena okresowa i podsumowanie wyników pracy
 • Trudne tematy i jeszcze trudniejsze rozmowy
 • Delegowanie celów, a delegowanie zadań
 • Planowanie pracy
 • Etapy rozwoju pracownika a zadanie, czyli kiedy instrukcja, a kiedy zlecenie realizacji
 • Angażowanie przez delegowanie
 • Monitorowanie i kontrola
 • Udzielanie wsparcia

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty i ćwiczenia grupowe

Uczestnicy mają możliwość bezpośredniego stosowania zdobytej wiedzy w praktyce poprzez symulacje sytuacji zawodowych, co sprzyja lepszemu zrozumieniu procesów komunikacyjnych i mechanizmów zarządzania zespołem.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków z życia zawodowego pozwala na głębsze zrozumienie problemów związanych z zarządzaniem i komunikacją, a także nauczenie się strategii ich rozwiązywania.

3

Dyskusje i burza mózgów

Te interaktywne formy pracy zachęcają do wymiany doświadczeń i poglądów między uczestnikami, co wzbogaca proces uczenia się i pozwala na spojrzenie na problem z różnych perspektyw.

Trenerzy

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.