System SENT – monitorowanie przewozu towarów wrażliwych

Uczestnik szkolenia “System SENT – monitorowanie przewozu towarów wrażliwych” zyska wiedzę na temat funkcjonowania systemu elektronicznego nadzoru nad transportem towarów o wysokim ryzyku nadużyć podatkowych i celnych. Dowie się, jak prawidłowo zgłaszać przewozy w systemie, co pozwoli na unikanie potencjalnych błędów i kar związanych z niewłaściwym dokumentowaniem transportu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: System SENT – monitorowanie przewozu towarów wrażliwych

Grupa docelowa szkolenia “System SENT – monitorowanie przewozu towarów wrażliwych” obejmuje szeroki zakres pracowników zaangażowanych w procesy logistyczne i transportowe w firmach produkcyjnych oraz organizacjach działających w branży Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL). W szczególności szkolenie adresowane jest do kierowników magazynów, którzy odpowiadają za prawidłowe przepływy towarów wrażliwych, brygadzistów, którzy nadzorują bezpośrednio pracę zespołów magazynowych, oraz magazynierów, którzy zajmują się codzienną obsługą towarów i muszą znać procedury związane z ich transportem. Szkolenie to jest również cenne dla osób odpowiedzialnych za koordynację przewozów w organizacjach TSL, zapewniając im kompetencje do efektywnego monitorowania i zgłaszania transportu towarów wrażliwych w systemie SENT.

Idea szkolenia “System SENT – monitorowanie przewozu towarów wrażliwych” zakłada przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania i monitorowania przewozów towarów wrażliwych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szkolenie ma na celu zwiększenie świadomości uczestników na temat ryzyk związanych z transportem towarów podlegających szczególnemu nadzorowi oraz sposobów ich minimalizacji poprzez prawidłowe stosowanie procedur systemu SENT. Dzięki zdobytym umiejętnościom, uczestnicy będą w stanie zapewnić zgodność operacji transportowych z wymogami prawnymi, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności procesów logistycznych w ich organizacjach. Szkolenie to jest odpowiedzią na potrzebę podnoszenia kwalifikacji pracowników branży TSL, kierowników magazynów, brygadzistów i magazynierów w kontekście dynamicznie zmieniających się regulacji dotyczących transportu towarów wrażliwych.

zapisz się na szkolenie już teraz

System SENT – monitorowanie przewozu towarów wrażliwych: korzyści ze szkolenia

 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej opartej na wiedzy: Szkolenia takie jak System SENT sprzyjają budowaniu kultury organizacyjnej, w której wiedza i ciągłe uczenie się są cenione. To z kolei przekłada się na wzrost innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Zrozumienie wspólnych procedur i przepisów sprzyja lepszej komunikacji między różnymi działami firmy, co ułatwia współpracę i efektywne realizowanie projektów.
 • Zwiększenie elastyczności operacyjnej: Pracownicy świadomi regulacji i procedur mogą szybciej dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych i prawnych, co zwiększa elastyczność organizacji w reagowaniu na nowe wyzwania.
 • Podniesienie standardów etycznych i odpowiedzialności: Szkolenie w zakresie przestrzegania przepisów związanych z transportem towarów wrażliwych podkreśla znaczenie etyki zawodowej i odpowiedzialności za powierzone zadania, co przyczynia się do wzrostu zaufania między pracownikami a zarządem.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie zgodności operacyjnej: Szkolenie pozwala na głębsze zrozumienie przepisów prawnych dotyczących transportu towarów wrażliwych, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka naruszeń prawa i unikanie wysokich kar finansowych za błędy w dokumentacji czy zgłoszeniach.
 • Podniesienie efektywności procesów logistycznych: Wiedza zdobyta podczas szkolenia umożliwia optymalizację procedur związanych z transportem towarów wrażliwych, co prowadzi do usprawnienia procesów logistycznych, zmniejszenia czasu realizacji zleceń oraz poprawy ogólnej wydajności pracy.
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw: Pracownicy świadomi specyfiki pracy z towarami wrażliwymi są lepiej przygotowani do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zapobiegania im, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa całego łańcucha dostaw.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: Organizacje stosujące się do wymogów prawnych i dbające o wysokie standardy w przewozie towarów są postrzegane jako bardziej wiarygodne i odpowiedzialne, co może przyciągać nowych klientów i partnerów biznesowych.
 • Rozwój kompetencji pracowników: Inwestycja w szkolenie pracowników to nie tylko unikanie kar za niezgodności z prawem, ale także rozwój wewnętrznych zasobów firmy, co ma bezpośredni wpływ na jej konkurencyjność na rynku.
 • Zapewnienie ciągłości operacyjnej: Pracownicy zaznajomieni z systemem SENT są w stanie szybciej reagować na ewentualne zmiany w przepisach lub procedurach, co zapewnia płynność i ciągłość operacji transportowych, nawet w obliczu zmieniających się warunków prawnych.

Korzyści dla pracowników

 • Możliwości rozwoju i awansu zawodowego: Inwestycja w szkolenia świadczy o otwartości firmy na rozwój kompetencji swoich pracowników, co może otwierać drogę do awansów zawodowych i przejmowania większej odpowiedzialności.
 • Wyższa efektywność pracy: Szkolenia takie jak o monitorowaniu przewozu towarów wrażliwych zwiększają wiedzę i umiejętności pracowników, co przyczynia się do wydajniejszej pracy i lepszego zarządzania czasem.
 • Konkurencyjność firmy na rynku: Pracownicy posiadający aktualną wiedzę i umiejętności są kluczowi dla utrzymania konkurencyjności firmy, co może wpływać na zdobywanie nowych klientów i rynków.
 • Zwiększone zaufanie klientów: Klienci i partnerzy biznesowi cenią firmy, które inwestują w jakość i bezpieczeństwo swoich usług, co przekłada się na lepsze relacje biznesowe i większe zaufanie.
 • Ochrona przed ryzykiem zawodowym: Znajomość przepisów i procedur związanych z transportem towarów wrażliwych zmniejsza ryzyko błędów, które mogą prowadzić do konsekwencji prawnych nie tylko dla firmy, ale również dla poszczególnych pracowników.
 • Wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach: Pracownicy przeszkoleni w zakresie systemu SENT są lepiej przygotowani do radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami i problemami, co zwiększa ich samodzielność i zdolność do szybkiego reagowania.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Na czym polega oraz w jakim celu został wprowadzony system monitorowania przewozu towarów?
 • Zmiany w ustawie.
 • Jakie towary określane są mianem towarów wrażliwych?
 • Jakie są wyjątki od obowiązkowego zgłaszania przewozu towarów wrażliwych?
 • Objęcie gazu LPG systemem SENT.
 • Objęcie paliw opałowych systemem SENT.
 • Objęcie węgla i koksu systemem SENT.
 • Objęcie odpadów systemem SENT.
 • W jaki sposób dokonuje się zgłoszeń w systemie SENT?
 • Kto jest odpowiedzialny za dokonywanie zgłoszeń w systemie SENT?
 • Co powinno zawierać zgłoszenie SENT
 • Zgłoszenie przewozu w systemie SENT – jego uzupełnienie i aktualizowanie.
 • Kto może dokonywać kontroli przewozu towarów wrażliwych?
 • Jakie sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku dokonywania zgłoszenia w systemie SENT?
 • Jakie obowiązki ciążą na przewoźniku w związku z przewozem towarów objętych monitorowaniem?
 • Jakie obowiązki ciążą na kierowcy w związku z przewozem towarów objętych monitorowaniem?
 • Jak się zabezpieczyć – zapisy w zleceniach?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

Trener przedstawia teoretyczne podstawy systemu SENT, przepisy prawne oraz zasady monitorowania przewozu towarów wrażliwych. Interaktywność wykładu polega na możliwości zadawania pytań i wymianie doświadczeń w czasie rzeczywistym, co sprzyja lepszemu zrozumieniu tematu.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów zastosowania systemu SENT w praktyce pozwala uczestnikom zrozumieć, jak teoria sprawdza się w działaniu. Studia przypadków umożliwiają dyskusję na temat najlepszych praktyk, błędów do uniknięcia oraz strategii radzenia sobie z trudnościami.

3

Warsztaty praktyczne

Sesje te skupiają się na praktycznym stosowaniu wiedzy, np. na ćwiczeniach z wprowadzania danych do systemu, symulacji zgłaszania przewozów czy analizie raportów. Warsztaty pozwalają uczestnikom na zdobycie bezpośredniego doświadczenia w korzystaniu z systemu SENT.

4

Sesje Q&A

Zarezerwowany czas na sesje pytań i odpowiedzi z trenerem pozwala na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i uzyskanie porad dotyczących specyficznych sytuacji, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.