Sztuczna inteligencja w firmie produkcyjnej

Uczestnik szkolenia “Sztuczna inteligencja w firmie produkcyjnej” zyska wiedzę na temat integracji rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji z procesami produkcyjnymi, co pozwoli na optymalizację pracy, zwiększenie efektywności i redukcję kosztów. Pozna przykłady zastosowań AI w przemyśle, takie jak automatyzacja, kontrola jakości czy prognozowanie awarii, co umożliwi identyfikację potencjalnych obszarów do wdrożenia innowacji w swojej firmie.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Sztuczna inteligencja w firmie produkcyjnej

Grupa docelowa szkolenia “Sztuczna inteligencja w firmie produkcyjnej” to przede wszystkim menedżerowie i decydenci z sektora przemysłowego, którzy są zainteresowani zastosowaniem nowoczesnych technologii w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. Obejmuje to również specjalistów ds. innowacji, inżynierów, projektantów systemów produkcyjnych oraz liderów zespołów technologicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji w produkcji. Szkolenie jest także skierowane do osób odpowiedzialnych za rozwój i implementację strategii cyfrowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, poszukujących skutecznych rozwiązań dla podnoszenia konkurencyjności firmy.

Idea szkolenia “Sztuczna inteligencja w firmie produkcyjnej” opiera się na przekonaniu, że integracja sztucznej inteligencji (AI) z procesami produkcyjnymi jest kluczowym elementem przyszłości przemysłu. Celem jest nie tylko zapoznanie uczestników z najnowszymi technologiami i trendami w zakresie AI, ale również pokazanie praktycznych zastosowań tych rozwiązań, które mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie efektywności, jakości i innowacyjności w produkcji. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i narzędzia do skutecznego wdrażania projektów wykorzystujących AI, zachęcając jednocześnie do krytycznego myślenia i innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów w sektorze produkcyjnym.

zapisz się na szkolenie już teraz

Sztuczna inteligencja w firmie produkcyjnej – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności – Implementacja AI sprzyja kreatywnemu myśleniu i poszukiwaniu nowych rozwiązań, co może prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. To z kolei wzmacnia pozycję konkurencyjną firmy na rynku.
 • Zrównoważony rozwój – Wykorzystanie AI do optymalizacji zużycia surowców i energii przyczynia się do bardziej zrównoważonej produkcji, co jest ważne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby ochrony środowiska.
 • Lepsza obsługa klienta – AI może być wykorzystywana do analizy danych klientów, co pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby i preferencje, a także do oferowania spersonalizowanych produktów i usług, co przekłada się na wzrost satysfakcji klientów.
 • Zwiększenie elastyczności rynkowej – Dzięki AI firmy mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i dostosowywać swoje procesy produkcyjne do aktualnych wymagań, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności.
 • Poprawa zarządzania łańcuchem dostaw – AI umożliwia bardziej efektywne planowanie i optymalizację łańcucha dostaw, co przyczynia się do zmniejszenia opóźnień w dostawach, obniżenia kosztów i poprawy relacji z dostawcami.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności produkcji – AI pozwala na automatyzację powtarzalnych i czasochłonnych zadań, co przyczynia się do przyspieszenia procesów produkcyjnych i zwiększenia ich wydajności. Dzięki temu organizacja może realizować większe wolumeny produkcji w krótszym czasie.
 • Optymalizacja kosztów – Użycie sztucznej inteligencji pomaga w identyfikacji nieefektywności oraz w minimalizacji odpadów produkcyjnych, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych. AI umożliwia także lepszą kontrolę nad zużyciem surowców i energii, co dodatkowo obniża wydatki.
 • Poprawa jakości produktów – Technologie AI mogą być wykorzystywane do monitorowania i analizy jakości produktów w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką identyfikację i korektę potencjalnych błędów produkcyjnych. To z kolei prowadzi do zmniejszenia ilości produktów wadliwych i podniesienia ogólnej jakości oferowanych towarów.
 • Zwiększenie elastyczności produkcji – Sztuczna inteligencja umożliwia szybką adaptację linii produkcyjnych do zmieniających się wymagań rynkowych czy nowych zamówień. Dzięki temu organizacje mogą lepiej reagować na dynamiczne zmiany w preferencjach konsumentów i szybciej wprowadzać nowe produkty na rynek.
 • Zaawansowana analiza danych – AI umożliwia gromadzenie i analizę dużych ilości danych produkcyjnych w celu identyfikacji trendów, prognozowania popytu oraz optymalizacji procesów decyzyjnych. Dostęp do szczegółowych analiz i raportów wspiera lepsze planowanie strategiczne i operacyjne.
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy – Technologie oparte na AI mogą być wykorzystywane do monitorowania warunków pracy i zapewnienia wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Korzyści dla pracowników

 • Zmniejszenie obciążenia pracą fizyczną – Automatyzacja powtarzalnych i fizycznie obciążających zadań za pomocą AI pozwala pracownikom unikać ciężkiej pracy fizycznej. Dzięki temu mogą skupić się na bardziej wartościowych i mniej męczących zadaniach, co przekłada się na lepsze samopoczucie i zdrowie.
 • Rozwój zawodowy i szkolenia – Implementacja rozwiązań opartych na AI często wymaga od pracowników zdobycia nowych umiejętności i wiedzy. Dostęp do szkoleń i możliwość rozwoju w obszarze najnowszych technologii zwiększa ich kwalifikacje zawodowe i otwiera przed nimi nowe perspektywy kariery.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych i wyeliminowaniu monotonii pracy, pracownicy mogą czerpać większą satysfakcję z wykonywanych zadań. Możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami i uczestnictwo w innowacyjnych projektach może również podnieść motywację i zaangażowanie.
 • Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym – Efektywność i automatyzacja procesów może przyczynić się do bardziej elastycznej organizacji pracy, umożliwiając lepsze dopasowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb pracowników, co jest korzystne dla zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji – Technologie AI mogą wspierać lepszą komunikację między różnymi działami firmy poprzez automatyczne systemy raportowania i analizy danych. To z kolei może sprzyjać lepszemu zrozumieniu celów organizacji i wzmocnieniu współpracy między zespołami.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Ekonomia 2B – jak AI może pogodzić świat fizyczny, cyfrowy i wirtualny (i pomóc lepiej zrozumieć smart technologie)?
 • Myślisz o technologii jak XIX-wieczni farmerzy czyli o błędnych obawach przed AI (i o tym jak zmienić nastawienie) – AI z perspektywy biznesu i pracownika
 • “Poznaj wroga” – czy AI jest naprawdę tak trudne (i co wspólnego ma z tym robienie kawy)?
 • Jak zmienić nastawienie do do AI?
 • Dane to złoto XXI wieku – jak firmy ignorują własne dane (i jak przygotować je pod naukę AI)
 • Gdzie jesteśmy z kwestiami technologii – jak przeprowadzić audyt firmy pod kątem AI (i dlaczego i tak zrobisz to błędnie)?
 • Od czego zacząć – jakie narzędzia AI warto znać – AI do analizy PDF, AI do prezentacji, AI do arkusza kalkulacyjnego, AI do notatek i protokołów, AI do szkoleń
 • Wprowadzenie do Chat GPT – na czym polega (skuteczne) promptowanie i jak zbudować własny program do analizy ocen konsumentów bez jednej linijki kodu?
 • Pudełka pełne słów – w jaki sposób ChatGPT rozumie język i dlaczego tak długo zajęła nam nauka NLM?
 • Co potrafi ChatGPT – tworzenie tekstów, analiza PDFów, podsumowanie wiedzy, tworzenie emaili, wsparcie programistów, weryfikacja SEO, tłumacz i wiele więcej
 • Wtyczki do ChatGPT – płatne/darmowe – rozszerzające możliwości ChatGPT
 • Wersja premium – dlaczego warto mieć – i jak niewiele trzeba by posiadać własnego analityka AI, grafika AI, dziennikarza AI, badacza AI
 • Jak działa generowanie obrazów AI (i co wspólnego mają z tym zdrapki lotto)?
 • Możliwości MidJourney – tworzymy zdjęcia, grafiki, obrazy, materiały promocyjne
 • Cyfrowa higiena – jak 30 sekund nagrania wystarczy by używając AI i socjotechnik udawać twojego szefa i wykraść dane?
 • Przegląd kwestii związanych z bezpieczeństwem danych, prywatnością i ochroną danych (w kontekście AI)
 • Co na to prawo – czyli jak selfie pewnej małpy sprawiło, że prawo rozkłada ręce w kwestii “twórczości AI”?
 • Etyka i moralność w dobie AI – czyli czy samochód powinien decydować kogo przejechać?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Sesje praktyczne, podczas których uczestnicy mogą pracować nad rzeczywistymi problemami i projektami, stosując narzędzia i technologie AI. Pozwala to na zastosowanie teorii w praktyce oraz rozwijanie umiejętności technicznych.

2

Ćwiczenia grupowe

Praca w grupach nad wspólnymi projektami może sprzyjać wymianie doświadczeń, rozwijaniu umiejętności współpracy oraz kreatywnemu myśleniu w rozwiązywaniu problemów związanych z implementacją AI w procesach produkcyjnych.

3

Studia przypadków

Analiza szczegółowych przykładów zastosowania AI w przemyśle produkcyjnym, co pomaga zrozumieć, jak te technologie są wykorzystywane w praktyce, jakie przynoszą korzyści i jak można przezwyciężyć napotkane trudności.

Trenerzy

Marcin Sikorski

Ekspert i popularyzator Internetu Rzeczy, który obecnie współpracuje z Platformą Przemysłu Przyszłości. Były członek Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy Ministerstwa Cyfryzacji, który współtworzył raport „IoT w Polskiej Gospodarce” określający kierunek rozwoju Polski w najbliższych latach. Współautor i doradca raportów dla CPK (Centralny Port Komunikacyjny). Od 2013 roku pracuje wraz z najnowszymi technologiami i znanymi markami (IoT konsumenckie, automotive, reaktory atomowe) doradzając w kwestiach wprowadzania dobrych praktyk dotyczących jakości oraz testowania. Specjalista kultury chińskiej, który od lat doradza w kwestiach współpracy z Chinami i chińskimi pracownikami. Członek Poland Hong Kong Business Association. Autor książki „Real IT World – Internet Rzeczy”, wydanej przez wydawnictwo PWN, która analizuje współczesny rynek nowoczesnych technologii w perspektywie Polski, świata i Chin oraz „Oszukani przez Smart” (seria wywiadów z czołowymi przedstawicielami polskiego, smart środowiska). Prelegent, felietonista, współtwórca raportów dotyczących IoT i regularny gość stacji radiowych w Polsce i za granicą oraz licznych publikacji tworzonych we współpracy z branżowymi pismami poświęconymi testowaniu oprogramowania.

An expert and promoter of the Internet of Things, currently collaborating with the Future Industry Platform. Former member of the Working Group for the Internet of Things at the Ministry of Digital Affairs, co-authoring the “IoT in the Polish Economy” report, defining Poland’s development direction in the coming years. Co-author and advisor for reports for CPK (Central Communication Port). Since 2013, working with the latest technologies and well-known brands (consumer IoT, automotive, nuclear reactors), providing advice on quality and testing best practices. A specialist in Chinese culture, advising on collaboration with China and Chinese employees for years. Member of the Poland Hong Kong Business Association. Author of the book “Real IT World – Internet of Things,” published by PWN, which analyzes the contemporary market of modern technologies from the perspective of Poland, the world, and China, as well as “Deceived by Smart” (a series of interviews with leading representatives of the Polish smart environment). Speaker, columnist, co-author of IoT reports, and a regular guest on radio stations in Poland and abroad, as well as numerous publications created in collaboration with industry magazines dedicated to software testing.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.