Czat GPT od podstaw do zaawansowania

Uczestnik szkolenia zyska kompleksową wiedzę na temat Czat GPT – od podstawowej implementacji po zaawansowane techniki. Szkolenie pozwoli mu opanować teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji w komunikacji z Czat GPT. Uczestnicy zdobędą umiejętności konfiguracji, personalizacji i rozwoju modeli językowych, co pozwoli im na wykorzystanie Czat GPT do zwiększenia efektywności komunikacji w różnych obszarach.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Czat GPT od podstaw do zaawansowania

Grupą docelową szkolenia, są osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i wykorzystywania modeli językowych opartych na Czacie GPT. Szkolenie jest skierowane zarówno do początkujących, którzy chcą poznać podstawy Czatu GPT, jak i do osób o pewnym doświadczeniu, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym obszarze.

Idea szkolenia “Czat GPT od podstaw do zaawansowania” polega na zapoznaniu uczestników z podstawowymi i zaawansowanymi aspektami tworzenia i wykorzystywania modeli językowych opartych na Czat GPT. Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom solidnych fundamentów teoretycznych i praktycznych umiejętności, które umożliwią im skuteczne tworzenie interaktywnych rozmów i generowanie tekstu przy użyciu Czat GPT.

wyślij zapytanie

Czat GPT od podstaw do zaawansowania – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności i wyników biznesowych: Zdobycie umiejętności w zakresie Czat GPT może przyczynić się do poprawy efektywności komunikacji, obsługi klienta i generowania tekstu. To z kolei może przyczynić się do wzrostu wyników biznesowych, zadowolenia klientów i budowania lojalności.
 • Innowacyjność i konkurencyjność organizacji: Szkolenie pozwoli organizacji na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanej technologii Czat GPT. To umożliwi wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, tworzenie unikalnych produktów i usług oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku.
 • Budowanie potencjału wewnętrznego: Szkolenie umożliwi organizacji budowanie potencjału wewnętrznego w obszarze Czat GPT. Pracownicy, którzy zdobędą nowe umiejętności, staną się wewnętrznymi ekspertami i mogą wspierać rozwój innych członków zespołu, tworząc silne fundamenty w organizacji.
 • Wzrost zaangażowania i motywacji pracowników: Dostarczenie pracownikom szkolenia i możliwości rozwoju w obszarze Czat GPT może przyczynić się do wzrostu ich zaangażowania i motywacji. Pracownicy będą czuć, że organizacja inwestuje w ich rozwój zawodowy, co może wpływać na większą satysfakcję i lojalność.
 • Twórcze podejście i innowacyjne rozwiązania: Szkolenie zachęca do twórczego podejścia i eksploracji różnych zastosowań Czat GPT. Wspólne badanie przypadków użycia i projektowanie innowacyjnych rozwiązań mogą przyczynić się do generowania nowych pomysłów i rozwijania kreatywności w organizacji.
 • Budowanie silniejszych zespołów i większa współpraca: Szkolenie może stanowić platformę do budowania silniejszych zespołów i większej współpracy między różnymi dziedzinami organizacji. Pracownicy będą mieli okazję pracować razem, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, co przyczyni się do lepszej komunikacji i kooperacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zdobycie nowych umiejętności: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i wykorzystywania modeli językowych opartych na Czat GPT. To pozwoli im na rozwinięcie kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego, co może przynieść wartość dodaną w ich codziennej pracy.
 • Poprawa efektywności: Tworzenie interaktywnych interfejsów użytkownika opartych na Czat GPT może przyczynić się do zwiększenia efektywności komunikacji z klientami, użytkownikami lub odbiorcami. Zaawansowane generowanie tekstu pozwoli na szybkie i precyzyjne udzielanie odpowiedzi na pytania i prośby.
 • Innowacyjność i konkurencyjność: Wykorzystanie Czat GPT w organizacji może przyczynić się do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i usług. Umożliwi to wyróżnienie się na rynku, zaspokojenie oczekiwań klientów oraz zwiększenie konkurencyjności.
 • Optymalizacja procesów: Wykorzystanie Czat GPT do automatyzacji zadań, udzielania odpowiedzi na często zadawane pytania lub obsługi klienta może znacznie usprawnić i zoptymalizować procesy w organizacji. Może to prowadzić do oszczędności czasu i zasobów.
 • Rozwój zespołu: Szkolenie w obszarze Czat GPT może przyczynić się do rozwoju zawodowego członków zespołu. Zdobycie nowych umiejętności technicznych i praktycznych może zwiększyć ich wartość na rynku pracy oraz wpłynąć na motywację i zaangażowanie w realizację projektów.
 • Zwiększenie zrozumienia technologii: Szkolenie pozwoli uczestnikom na lepsze zrozumienie potencjału i ograniczeń związanych z wykorzystaniem Czat GPT. To z kolei umożliwi lepsze podejmowanie decyzji dotyczących projektów opartych na tej technologii i minimalizację ryzyka.
 • Budowanie ekspertyzy wewnętrznej: Szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy i doświadczenia, które mogą przekazać innym członkom zespołu w organizacji. Budowanie ekspertyzy wewnętrznej pozwoli na rozwijanie i utrzymanie kompetencji związanych z Czat GPT na dłuższą metę.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności technicznych: Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć nowe umiejętności związane z tworzeniem i wykorzystywaniem modeli językowych opartych na Czat GPT. Będą mogli rozwijać swoje kompetencje w obszarze sztucznej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego.
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Posiadanie umiejętności w zakresie Czat GPT może znacząco zwiększyć atrakcyjność pracowników na rynku pracy. Umiejętność tworzenia zaawansowanych interfejsów użytkownika i generowania tekstu przy użyciu Czat GPT może być cennym dodatkiem do ich portfolio zawodowego.
 • Zrozumienie nowych technologii: Szkolenie pozwoli pracownikom na lepsze zrozumienie i świadome wykorzystanie technologii Czat GPT. Zdobycie wiedzy na temat zalet, ograniczeń i potencjalnych zastosowań Czat GPT pozwoli im na skuteczne wykorzystywanie tej technologii w swojej pracy.
 • Efektywność komunikacji i obsługi klienta: Uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do poprawy efektywności komunikacji i obsługi klienta. Zrozumienie technik generacji tekstu i interaktywnych interfejsów użytkownika pozwoli na szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie na potrzeby klientów.
 • Twórcze podejście do rozwiązywania problemów: Szkolenie w obszarze Czat GPT zachęca do kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem tej technologii. Pracownicy będą mieli możliwość eksploracji różnych przypadków użycia i projektowania innowacyjnych rozwiązań.
 • Wzrost zaangażowania i motywacji: Rozwój umiejętności i zdobycie wiedzy w obszarze Czat GPT może przyczynić się do wzrostu zaangażowania i motywacji pracowników. Posiadanie nowych umiejętności i możliwość wykorzystywania ich w praktyce może dawać satysfakcję i poczucie osiągnięcia.
 • Możliwość budowania ekspertyzy: Szkolenie pozwoli pracownikom na budowanie swojej ekspertyzy w obszarze Czat GPT. Staną się oni wewnętrznymi ekspertami, którzy mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi członkami zespołu, co przyczyni się do rozwoju całej organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Omówienie podstawowych koncepcji związanych z Czat GPT
 • Wyjaśnienie różnych modeli językowych używanych w Czat GPT
 • Zastosowania Czat GPT w praktyce
 • Przykłady projektów wykorzystujących Czat GPT
 • Techniki trenowania modeli językowych
 • Praktyczne ćwiczenia z trenowania własnego modelu Czatu GPT
 • Optymalizacja parametrów modelu
 • Zaawansowane techniki generacji tekstu przy użyciu Czat GPT
 • Fine-tuning modelu Czat GPT dla specyficznych zastosowań
 • Tworzenie interaktywnych interfejsów użytkownika z wykorzystaniem Czat GPT
 • Omówienie etycznych aspektów związanych z Czat GPT
 • Potencjalne problemy i wyzwania związane z nieodpowiednim wykorzystaniem Czat GPT
 • Minimalizacja negatywnych skutków poprzez odpowiednie wytyczne i regulacje
 • Analiza różnych przypadków użycia Czat GPT w praktyce
 • Przykłady projektów wykorzystujących Czat GPT w różnych branżach
 • Prezentacje i dyskusje na temat projektów uczestników

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.