Sztuka promptowania z Chatem GPT4

Uczestnik szkolenia zyska głębsze zrozumienie technik promptowania, umożliwiając bardziej efektywne wykorzystanie Chatu GPT4 w różnych dziedzinach. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i analizie przypadków nabędzie konkretną wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu tworzyć bardziej precyzyjne i skuteczne prompty. Ponadto, uczestnik dowie się, jak zapewnić bezpieczne i etyczne korzystanie z Chatu GPT4, co jest kluczowe w dzisiejszym środowisku cyfrowym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Sztuka promptowania z Chatem GPT4

Grupa docelowa to osoby o różnych specjalizacjach i dziedzinach zawodowych, które są zainteresowane wykorzystaniem Chatu GPT4 w swojej pracy. Mogą to być zarówno specjaliści zajmujący się marketingiem i komunikacją, którzy chcą poprawić efektywność swoich kampanii, jak i analitycy danych, którzy widzą potencjał narzędzia do analizy i interpretacji danych. Dodatkowo, pracownicy działów HR i rekrutacji mogą być zainteresowani wykorzystaniem Chatu GPT4 w procesie rekrutacyjnym, a edukatorzy mogą szukać sposobów na wzbogacenie procesu nauczania.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia skutecznych promptów i wykorzystywania Chatu GPT4 w różnych dziedzinach zawodowych. Szkolenie ma na celu ułatwienie uczestnikom maksymalnego wykorzystania potencjału tego zaawansowanego narzędzia sztucznej inteligencji w ich codziennej pracy.

wyślij zapytanie

Sztuka promptowania z Chatem GPT4 – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności organizacji: Pracownicy, którzy zdobywają umiejętności promptowania i wykorzystywania ChatGPT4, mogą wspólnie generować nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania, co przyczynia się do rozwoju organizacji.
 • Lepsza współpraca: Wspólne uczestnictwo w szkoleniu może sprzyjać lepszej komunikacji i współpracy między różnymi działami i zespołami w organizacji.
 • Wspólny język: Szkolenie wprowadza uczestników w terminologię i koncepcje związane z promptowaniem i AI, co pozwala na lepsze zrozumienie i współpracę przy projektach związanych z technologią.
 • Rozwój firmy: Korzystne efekty szkolenia przyczyniają się do ogólnego rozwoju firmy, zwiększając jej konkurencyjność i potencjał do rozwoju nowych produktów lub usług.
 • Działanie w zgodzie z trendami rynkowymi: Wspólne posiadanie umiejętności z zakresu promptowania i wykorzystywania ChatGPT4 pozwala organizacji pozostać w zgodzie z nowoczesnymi trendami technologicznymi i rynkowymi.
 • Wspólne rozwiązywanie wyzwań: Uczestnicy szkolenia mogą wspólnie rozwiązywać wyzwania związane z wykorzystaniem ChatGPT4 w swoich dziedzinach pracy, dzieląc się pomysłami i doświadczeniami.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie produktywności: Pracownicy, którzy opanują sztukę promptowania i efektywne wykorzystanie ChatGPT4, będą mogli wykonywać swoje zadania szybciej i efektywniej, co przyczyni się do zwiększenia ogólnej produktywności organizacji.
 • Poprawa jakości pracy: Dzięki umiejętnościom promptowania, pracownicy będą w stanie generować bardziej precyzyjne i wartościowe treści, analizy danych czy odpowiedzi na pytania klientów, co wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług.
 • Oszczędność czasu i zasobów: Wykorzystanie ChatGPT4 do automatyzacji pewnych zadań pozwoli organizacji zaoszczędzić czas i zasoby, zwalniając pracowników do bardziej strategicznych działań.
 • Innowacyjność: Szkolenie zachęci pracowników do eksperymentowania z ChatGPT4 w różnych kontekstach, co może prowadzić do nowatorskich rozwiązań i pomysłów.
 • Konkurencyjność: Organizacja, która ma pracowników z umiejętnościami promptowania, może lepiej wykorzystać potencjał ChatGPT4 i być bardziej konkurencyjna na rynku.
 • Bezpieczeństwo i zgodność: Szkolenie skupia się również na aspektach bezpieczeństwa i etyki, co pomaga organizacji uniknąć potencjalnych ryzyk związanych z używaniem ChatGPT4.
 • Rozwój zasobów ludzkich: Dla organizacji to także inwestycja w rozwój swojego personelu, co może przyczynić się do zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności: Uczestnicy zdobywają konkretną wiedzę i umiejętności związane z promptowaniem i wykorzystywaniem ChatGPT4, co pozwala im stawać się bardziej kompetentnymi w swojej pracy.
 • Efektywność zadań: Dzięki szkoleniu pracownicy mogą wykonywać swoje zadania szybciej i efektywniej, korzystając z potencjału ChatGPT4 do automatyzacji i optymalizacji procesów.
 • Zwiększenie kreatywności: Szkolenie zachęca do eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami i pomysłami, co może prowadzić do zwiększenia kreatywności w pracy.
 • Rozwój Kariery: Opanowanie umiejętności promptowania i korzystanie z ChatGPT4 może otwierać nowe możliwości zawodowe i pomagać w awansie.
 • Samorealizacja: Uczestnicy szkolenia mogą widzieć, jak ich umiejętności wpływają na efektywność i jakość pracy, co przyczynia się do większej satysfakcji z wykonywanej pracy.
 • Zrozumienie sztucznej inteligencji: Szkolenie pomaga pracownikom lepiej zrozumieć działanie sztucznej inteligencji, co może być cenne w kontekście zmieniającego się środowiska zawodowego.
 • Bezpieczeństwo i etyka: Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat bezpiecznego i etycznego wykorzystania narzędzi AI, co pomaga unikać potencjalnych problemów związanych z ich użytkowaniem.
 • Zwiększenie wartości dodanej: Umiejętność wykorzystywania ChatGPT4 przyczynia się do zwiększenia wartości dodanej, jaką pracownicy dostarczają swojej organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Podstawy sztucznej inteligencji
 • Algorytmy uczenia maszynowego
 • ChatGPT w kontekście sztucznej inteligencji
 • Wprowadzenie do Chatu GPT4
 • Tworzenie efektywnych promptów
 • Praktyczne zastosowania promptów
 • Zasady bezpiecznego użytkowania Chatu GPT
 • Zapobieganie nadużyciom i dezinformacji
 • Przykłady niebezpieczeństw i jak się przed nimi bronić
 • Wprowadzenie do analizy danych
 • Wykorzystywanie Chat GPT w analizie danych
 • Praktyczne zastosowania w analizie danych
 • Nowoczesne trendy w rekrutacji
 • Zastosowanie ChatGPT w procesie rekrutacji
 • Etyka i skuteczność w rekrutacji z wykorzystaniem ChatGPT
 • Rola Chatu GPT w zarządzaniu
 • Tworzenie efektywnych strategii z wykorzystaniem Chatu GPT
 • Case studies z zastosowaniem Chatu GPT w zarządzaniu
 • Transformacja edukacji dzięki ChatGPT
 • Tworzenie spersonalizowanych materiałów edukacyjnych
 • Ewaluacja efektywności nauczania z udziałem ChatGPT
 • Kreatywne zastosowania ChatGPT
 • Współpraca z ChatGPT w procesie tworzenia
 • Innowacyjne projekty z wykorzystaniem ChatGPT

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy mogą praktycznie stosować techniki promptowania, tworząc różne rodzaje promptów i eksperymentując z nimi.

2

Studia przypadków

Analiza realnych przypadków zastosowania Chatu GPT4 do rozwiązywania konkretnych problemów lub zadań.

3

Sesje praktyczne z wykorzystaniem Chatu GPT4

Uczestnicy mogą bezpośrednio korzystać z ChatGPT4, aby eksperymentować z promptami i rozwiązywać zadania podczas zajęć.

4

Dyskusje grupowe

Uczestnicy mogą dzielić się swoimi pomysłami, doświadczeniami i wnioskami w ramach grupowych dyskusji.

5

Wykład i prezentacja

Podczas wykładu trener przekazuje teoretyczne informacje na temat Chatu GPT4 i sztuki promptowania.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.