Techniki pamięciowe w sytuacjach zawodowych

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznego zapamiętywania istotnych informacji. Będzie potrafił szybko i efektywnie organizować oraz przetwarzać dane, co przyczyni się do zwiększenia produktywności w pracy. Dzięki tym umiejętnościom uczestnik będzie w stanie lepiej radzić sobie z dużym przepływem informacji i podejmować bardziej świadome decyzje zawodowe.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie z technik pamięciowych w sytuacjach zawodowych jest skierowane do pracowników, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności pamięciowe w kontekście pracy. Program szkolenia ma na celu pomóc uczestnikom w szybkim zapamiętywaniu informacji oraz skoncentrowaniu się na istotnych elementach w ich codziennej pracy.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznych narzędzi i technik, które pomogą im skutecznie zapamiętywać informacje i skoncentrować się na tym, co jest istotne w kontekście zawodowym. Szkolenie ma na celu zwiększenie produktywności, efektywności i sukcesu zawodowego poprzez rozwinięcie umiejętności pamięciowych i koncentracji.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z teorią dotyczącą pracy mózgu i procesów zapamiętywania. Dowiedzą się również, jak zmierzyć się z blokującymi przekonaniami na temat pamięci oraz jakie istnieją techniki pamięciowe. Nie oznacza to jednak rezygnacji z elektroniki, lecz wykorzystanie odpowiednich strategii w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami.

wyślij zapytanie

Techniki pamięciowe w sytuacjach zawodowych – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa komunikacji międzykulturowej: Techniki pamięciowe mogą być szczególnie przydatne w sytuacjach międzykulturowych, gdzie pamiętanie imion, zwyczajów czy informacji o innych kulturach ma duże znaczenie. Pracownicy, którzy opanują techniki pamięciowe, będą lepiej przygotowani do efektywnej komunikacji z partnerami biznesowymi, klientami i kolegami z różnych kultur.
 • Rozwój umiejętności uczenia się: Szkolenie z technik pamięciowych rozwija umiejętność uczenia się przez całe życie. Pracownicy będą bardziej otwarci na zdobywanie nowych informacji i umiejętności, co przyczyni się do ich rozwoju zawodowego. Będą chętniej uczestniczyć w szkoleniach i programach rozwojowych, co przyniesie korzyści zarówno organizacji, jak i im samym.
 • Zwiększona kreatywność: Doskonalenie umiejętności pamięciowych może pobudzić kreatywność pracowników. Skuteczniejsze zapamiętywanie i łączenie różnych informacji oraz ćwiczenia kreatywności i wyobraźni sprzyjają generowaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, co przyczynia się do rozwoju organizacji.
 • Poprawa zdolności analizy i podejmowania decyzji: Umiejętność skutecznego zapamiętywania informacji pozwala pracownikom na lepsze analizowanie sytuacji i podejmowanie świadomych decyzji. Zwiększona pamięć wspomaga przetwarzanie informacji, identyfikowanie zależności i wybieranie optymalnych rozwiązań, co przekłada się na skuteczniejsze działanie organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Konkurencyjność na rynku: Firma, której pracownicy posiadają zaawansowane umiejętności pamięciowe, może osiągać przewagę konkurencyjną. Lepsze zapamiętywanie informacji, szybkie odnajdywanie danych czy skuteczne planowanie prezentacji mogą przyczynić się do lepszego obsługiwania klientów, budowania pozytywnego wizerunku i zdobywania przewagi nad konkurencją.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Poprawa umiejętności pamięciowych pracowników pozwoli im lepiej zapamiętywać preferencje i potrzeby klientów. Dzięki temu będą w stanie bardziej personalizować obsługę i budować silniejsze relacje z klientami, co z
 • Lepsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych: Dzięki skuteczniejszemu zapamiętywaniu informacji, firma będzie lepiej wykorzystywać zgromadzoną wiedzę i doświadczenie swoich pracowników. Unikanie dublowania pracy, szybkie odnajdywanie ekspertów w danej dziedzinie czy efektywniejsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych pozwolą firmie działać bardziej efektywnie i osiągać lepsze rezultaty.
 • Pozytywny wizerunek pracodawcy: Inwestowanie w rozwój pracowników, w tym w umiejętności pamięciowe, przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku firmy jako miejsca, gdzie inwestuje się w rozwój i umiejętności swoich pracowników. To przyciąga wysokiej jakości kandydatów do pracy i buduje reputację jako atrakcyjnego pracodawcy.

Korzyści dla pracowników

 • Skuteczne zapamiętywanie informacji: Uczestnicy szkolenia nauczą się technik, które pozwolą im skutecznie zapamiętywać istotne informacje, takie jak terminy, procedury, dane klientów czy treści prezentacji. To umożliwi im wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w praktyce i lepsze wykonywanie swoich zadań.
 • Lepsza koncentracja i uwaga: Szkolenie rozwija umiejętności koncentracji uwagi, co przekłada się na lepsze skupienie na wykonywanych zadaniach i minimalizację rozproszeń. Pracownicy będą w stanie skuteczniej eliminować czynniki zakłócające uwagę i lepiej radzić sobie z wymaganiami współczesnego środowiska pracy.
 • Poprawa samoorganizacji: Szkolenie pomoże pracownikom w lepszym planowaniu i organizacji swoich obowiązków. Nauczą się technik zarządzania informacjami, tworzenia skutecznych planów działań oraz zapamiętywania terminów i priorytetów. To pozwoli im efektywniej realizować zadania i zwiększać swoją efektywność.
 • Rozwój umiejętności kognitywnych: Szkolenie, które obejmuje gimnastykę umysłu, rozwija umiejętności kreatywnego myślenia, wyobraźni, koncentracji oraz koordynacji pracy lewej i prawej półkuli mózgu. Pracownicy zyskują możliwość doskonalenia swoich umiejętności poznawczych, co przekłada się na rozwój osobisty i zawodowy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Teoria dotycząca pracy mózgu i procesów zapamiętywania
 • Zmierzenie się z blokującymi przekonaniami na temat pamięci
 • Omówienie teorii dotyczących technik pamięciowych
 • Czy wykorzystanie technik pamięciowych oznacza rezygnację z elektroniki?
 • Dzielenie się własnymi doświadczeniami i oczekiwaniami
 • Gimnastyka umysłu: ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • Część praktyczna: Wprowadzenie do techniki “Pokój Rzymski”
 • Przykłady “na rozgrzewkę”
 • Zadanie wdrożeniowe dla uczestników
 • Gimnastyka umysłu: ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność i wyobraźnię
 • Ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgu
 • Ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
 • Ćwiczenia rozpraszające i dalsze rozwijanie koncentracji uwagi
 • Ćwiczenia kreatywności
 • Część praktyczna: Doskonalenie techniki “Pokój Rzymski”
 • Przykłady “na rozgrzewkę”
 • Przykłady uczestników
 • Planowanie prezentacji i przemówień
 • Zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • Zapamiętywanie informacji we wskazanej kolejności
 • Przykłady zastosowania technik pamięciowych
 • Ćwiczenia i doskonalenie technik pamięciowych
 • Zadanie wdrożeniowe dla uczestników
 • Gimnastyka umysłu: ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność i wyobraźnię
 • Ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgu
 • Ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
 • Ćwiczenia rozpraszające i dalsze rozwijanie koncentracji uwagi
 • Ćwiczenia kreatywności
 • Część praktyczna: Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania
 • Przykłady “na rozgrzewkę”
 • Przykłady uczestników
 • Planowanie prezentacji i przemówień
 • Zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • Zapamiętywanie informacji we wskazanej kolejności
 • Przykłady zastosowania technik pamięciowych
 • Ćwiczenia i doskonalenie technik pamięciowych
 • Zadanie wdrożeniowe dla uczestników
 • Gimnastyka umysłu: ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność i wyobraźnię
 • Ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgu
 • Ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
 • Ćwiczenia rozpraszające i dalsze rozwijanie koncentracji uwagi
 • Ćwiczenia kreatywności
 • Część praktyczna: Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania + Zakładki Liczbowe
 • Przykłady “na rozgrzewkę”
 • Przykłady uczestników
 • Planowanie prezentacji i przemówień
 • Zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • Zapamiętywanie informacji we wskazanej kolejności
 • Przykłady zastosowania technik pamięciowych
 • Ćwiczenia i doskonalenie technik pamięciowych
 • Zadanie wdrożeniowe dla uczestników
 • Gimnastyka umysłu: ćwiczenia odprężające dla mózgu
 • Ćwiczenia rozwijające kreatywność i wyobraźnię
 • Ćwiczenia koordynujące pracę lewej i prawej półkuli mózgu
 • Ćwiczenia koncentracji uwagi (leksykalne, graficzne, arytmetyczne)
 • Ćwiczenia rozpraszające i dalsze rozwijanie koncentracji uwagi
 • Ćwiczenia kreatywności
 • Część praktyczna: Zakładki Liczbowe
 • Przykłady “na rozgrzewkę”
 • Przykłady uczestników
 • Planowanie prezentacji i przemówień
 • Zapamiętywanie dowolnych ciągów informacji
 • Zapamiętywanie informacji we wskazanej kolejności
 • Przykłady zastosowania technik pamięciowych
 • Ćwiczenia i doskonalenie technik pamięciowych
 • Zadanie wdrożeniowe dla uczestników
 • Feedback trenera

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Interaktywne zadania indywidualne

Metoda szkoleniowa oparta na interaktywnych zadaniach indywidualnych to podejście, w którym uczestnicy szkolenia angażują się w aktywność samodzielną, skupiającą się na konkretnych zadaniach. W ramach tej metody, uczestnicy są zachęcani do aktywnego udziału w procesie nauki poprzez wykonywanie zadań, rozwiązywanie problemów i praktyczne ćwiczenia.

2

Ćwiczenia grupowe i indywidualne

Metoda szkoleniowa oparta na ćwiczeniach grupowych i indywidualnych, polega na łączeniu różnych form aktywności, które angażują zarówno całą grupę uczestników, jak i poszczególnych jednostek. Ta metoda umożliwia interakcję i współpracę w grupie, jednocześnie dając uczestnikom możliwość samodzielnego działania i rozwoju.

3

Dyskusje moderowane

Podczas dyskusji moderowanej, trener pełni rolę przewodnika i facilitatora, który kieruje dyskusją, utrzymuje porządek i zapewnia równomierne uczestnictwo wszystkich osób. Moderacja polega na stworzeniu bezpiecznej i otwartej przestrzeni do wymiany myśli, opinii i doświadczeń, jednocześnie dbając o utrzymanie odpowiedniego tempa i skupienie na temacie szkolenia.

4

Mini prelekcje i wykłady

Mini prelekcje i wykłady są prowadzone przez trenera lub eksperta w danej dziedzinie i mają na celu przekazanie istotnych informacji oraz podstawowych zasad i technik związanych z pamięcią.

Agata Rajchel

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 25 lat w zawodzie. Opracowywała autorskie projekty i szkolenia menadżerów w działach: Telewindykacji, Infoliii, Call Center i Telesprzedaży, Wsparcia Technicznego oraz IT, Reklamacji oraz Salonów Firmowych oraz zrealizowała około 450 dni szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich dla jednej z firm telekomunikacyjnych, jako trener wewnętrzny. Przez wiele lat była trenerem biznesu, coachem, doradcą i wykładowcą w branży B2B. W latach 1998-2000 była trenerem oraz specjalistą ds. wdrażania programów informatycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Gliwicach. Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist, autoryzowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming oraz certyfikat TRENERA NVC otrzymany w 3 letnim Studium Trenerów Nonviolent Communication.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.