Techniki sprzedaży i negocjacji w relacji z dealerami i klientem końcowym

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności skutecznej sprzedaży i negocjacji z dealerami oraz klientami końcowymi, co przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników sprzedażowych i budowania trwałych relacji biznesowych. Nabędzie wiedzę i praktyczne narzędzia, umożliwiające mu identyfikowanie potrzeb klientów, efektywne prezentowanie oferty, prowadzenie negocjacji i osiąganie korzystnych warunków dla firmy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone dla Przedstawicieli handlowych i sprzedawców, którzy są odpowiedzialni za sprzedaż produktów lub usług dealerom i klientom końcowym. Osoby zarządzające relacjami z dealerami i klientami końcowymi, takie jak kierownicy ds. sprzedaży, menedżerowie handlowi. Pracowników działu sprzedaży, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze negocjacji i komunikacji sprzedażowej.

Idea szkolenia: Celem szkolenia jest poznanie zaawansowanych narzędzi wspierających sprzedaż, rozwinięcie umiejętności identyfikowania potrzeb i motywacji wpływających na decyzję o współpracy, zwiększenie efektywności w procesie sprzedażowym od momentu otwarcia do zamknięcia sprzedaży, rozwinięcie umiejętności wykorzystywania języka pro-sprzedażowego, rozwinięcie umiejętności pokonywania barier w komunikacji z dealerem/klientem, udoskonalenie narzędzi pozwalających na zarządzanie sytuacjami trudnymi: zastrzeżeniami, obiekcjami.

wyślij zapytanie

Techniki sprzedaży i negocjacji w relacji z dealerami i klientem końcowym – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności zespołowej: Szkolenie koncentruje się na budowaniu efektywnych relacji w zespole i integrowaniu się wokół wspólnych celów. Poprawa komunikacji i umiejętności współpracy przekłada się na wzrost efektywności zespołowej i osiąganie lepszych wyników.
 • Poprawa jakości obsługi klienta: Dzięki szkoleniu pracownicy zdobywają umiejętności potrzebne do skutecznego zrozumienia i obsługi klientów. Lepsza komunikacja, umiejętność rozwiązywania zastrzeżeń oraz profesjonalne negocjacje przyczyniają się do poprawy jakości obsługi klienta i budowania długotrwałych relacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji: Doskonalenie umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych pracowników przekłada się na zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku. Skuteczna sprzedaż i pozytywne relacje z klientami stanowią atut w walce o pozycję lidera na rynku.
 • Zwiększenie udziału w rynku: Poprawa umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych pracowników przekłada się na zwiększenie udziału organizacji na rynku. Skuteczna sprzedaż, budowanie pozytywnych relacji i efektywne negocjacje pozwalają zdobywać nowych klientów, zwiększać udziały w istniejących rynkach i rozwijać działalność organizacji.
 • Doskonalenie profesjonalizmu zespołu: Szkolenie przyczynia się do doskonalenia profesjonalizmu całego zespołu. Uczestnictwo w szkoleniu daje pracownikom wspólny język, narzędzia i techniki, co umożliwia efektywną współpracę, wymianę doświadczeń

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie skuteczności sprzedaży: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie nowych umiejętności i technik sprzedażowych, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności procesu sprzedaży. Lepsze wyniki sprzedażowe przekładają się na wzrost przychodów i rentowności organizacji.
 • Wzmocnienie relacji z dealerami i klientami: Szkolenie koncentruje się na budowaniu pozytywnych relacji z dealerami i klientami końcowymi. Poprawa komunikacji, umiejętność słuchania i zrozumienia potrzeb klientów oraz skuteczne negocjacje przyczyniają się do wzmocnienia zaufania i lojalności klientów.
 • Doskonalenie umiejętności zespołowych: Szkolenie promuje efektywną pracę zespołową, integrując uczestników wokół wspólnych celów. Pracownicy uczą się współpracy, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz wykorzystywania różnorodności w zespole do osiągania lepszych wyników.
 • Zwiększenie lojalności dealerów: Poprawa umiejętności negocjacyjnych i budowania relacji z dealerami przyczynia się do wzrostu lojalności i zaangażowania dealerów w współpracę z organizacją. Dealerzy odczuwają korzyści z profesjonalnego podejścia pracowników, co przekłada się na długotrwałe i owocne partnerstwo.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału sprzedażowego: Szkolenie umożliwia pracownikom efektywniejsze wykorzystanie swojego potencjału sprzedażowego. Poprawa umiejętności identyfikacji motywacji klientów, tworzenia atrakcyjnych ofert i skutecznej argumentacji pozwala na maksymalizację sprzedaży i generowanie większych zysków dla organizacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności sprzedażowych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych i sprzedażowych. Zdobycie nowej wiedzy i technik pozwala na skuteczniejsze prowadzenie rozmów sprzedażowych, budowanie relacji z klientami i zwiększenie efektywności działania.
 • Zwiększenie pewności siebie: Szkolenie daje pracownikom narzędzia do skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami sprzedażowymi i negocjacyjnymi. Poprawa umiejętności komunikacyjnych i technik asertywności przyczynia się do wzrostu pewności siebie i poczucia własnej wartości w kontekście pracy sprzedażowej.
 • Profesjonalny rozwój: Uczestnictwo w szkoleniu stanowi możliwość profesjonalnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Pracownicy mogą poszerzyć swoje umiejętności sprzedażowe i negocjacyjne, co przekłada się na rozwój ich kariery i możliwość awansu wewnętrznego.
 • Rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych: Szkolenie daje pracownikom możliwość rozwinięcia umiejętności negocjacyjnych, co przekłada się na skuteczne prowadzenie negocjacji z klientami i dealerami. Zdobycie wiedzy na temat taktyk, strategii i stylów negocjacji pozwala pracownikom osiągać korzystne wyniki i budować trwałe relacje biznesowe.
 • Lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami: Szkolenie wyposaża pracowników w narzędzia i techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami sprzedażowymi i negocjacyjnymi. Umiejętność rozpoznawania i konstruktywnego rozwiązywania zastrzeżeń, a także skuteczne reagowanie na trudne pytania klientów przyczyniają się do budowania profesjonalnej reputacji i utrzymania pozytywnych relacji z klientami.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Psychologia w sprzedaży – jakie reguły warto wykorzystywać
 • Techniki budowania pierwszego wrażenia w kontakcie telefonicznym/mailowym i bezpośrednim
 • Rola pozytywnych relacji i nastawienia  w kontakcie z dealerem/klientem
 • Język rozmowy sprzedażowej w praktyce: style komunikacji, metaprogramy, zaawansowane techniki zadawania pytań
 • Identyfikowanie  rzeczywistych motywacji decyzyjnych
 • Argumentacja a potrzeby  – co dealer/ klient kupuje naprawdę?
 • Język pro-sprzedażowy w komunikacji z dealerem/klientem
 • Zaawansowane techniki  zadawania pytań w praktyce
 • Trening praktyczny: OTWARCIE ROZMOWY
 • Właściwy styl komunikacji – jak go wykorzystać
 • Komunikacja w relacji z dealerem – praktyczne wskazówki
 • Techniki skutecznego słuchania i wyławiania informacji kluczowych
 • Identyfikacja własnego stylu komunikacji 
 • Elementy komunikacji perswazyjnej w sprzedaży
 • Język korzyści i skuteczna argumentacja oferty w praktyce
 • Skuteczna oferta w praktyce
 • Trening praktyczny: PREZENTACJA ROZWIĄZAŃ, ARGUMENTACJA
 • Zastrzeżenia Klienta a relacja sprzedażowa
 • Rodzaje zastrzeżeń – zastrzeżenia rzeczywiste a pozorne
 • Techniki radzenia sobie z zastrzeżeniami
 • Zaawansowane metody uchylania zastrzeżeń
 • Konstruktywne wykorzystanie zastrzeżeń
 • Język rozwiązywania konfliktów z Klientem
 • Identyfikacja własnego stylu reagowania na sytuacje trudne w relacjach z Klientem
 • Techniki asertywne w kontakcie z Klientem
 • Trening praktyczny: DOMKNIĘCIE SPRZEDAŻY
 • Negocjacje biznesowe: techniki, taktyki, style
 • Kiedy warto negocjować?
 • Reguły skutecznych negocjacji w sprzedaży
 • Taktyki negocjacyjne w praktyce
 • Style prowadzenia negocjacji: nastawienie kooperacyjne lub rywalizacyjne, styl rzeczowe, negocjacje integracyjne
 • Wybiegi negocjacyjne, które warto znać

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.