Techniki twórczego myślenia

Szkolenie przyczyni się do rozwoju umiejętności kreatywnego myślenia u uczestnika. Dzięki zdobytym narzędziom i technikom, uczestnik będzie bardziej otwarty na nietypowe rozwiązania i innowacyjne podejścia do problemów biznesowych. To pozwoli mu podejmować bardziej przemyślane i efektywne decyzje, co przekłada się na wzrost konkurencyjności organizacji. Zyskane umiejętności pozwolą uczestnikowi generować nowatorskie pomysły i rozwiązania, co stanie się atutem w dynamicznym i wymagającym otoczeniu biznesowym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Techniki twórczego myślenia

Grupa docelowa: Szkolenie to jest przeznaczone dla każdego, kto chce rozwijać myślenie kreatywne, kto rozwiązuje problemy wymagające niekonwencjonalnego podejścia. Jeśli jesteś menedżerem, osobą odpowiedzialną za działania marketingowe, projektującą nowe produkty, usługi, kimś kto usprawnia procesy wewnątrz organizacji zyskasz dzięki niemu narzędzia pozwalające generować nowe pomysły i wdrażać je w życie. Wzmocni ono Twoją  chęć do poszukiwania nowych rozwiązań oraz ułatwi ci twórczą współpracę w ramach zespołu.

Idea szkolenia: Wraz z wkroczeniem w nasze życie zawodowe AI pracownicy potrzebują nieco innych kompetencji niż przed erą sztucznej inteligencji. Jedną z nich jest kreatywność, w tym niekonwencjonalne rozwiązywanie problemów. Jak każdą kompetencję można ją rozwijać. Potrzebne są jednak do tego odpowiednie warunki.
Można sprawić, że pracownicy będą mieli więcej dobrych pomysłów i tym samym zyskać ogromną przewagę konkurencyjną. Stanowi  to jeden z najlepszych sposobów wpływających na rozwój firmy. To szkolenie odwołuje się do osobistego doświadczenia i ma charakter narzędziowy. Uczestnicy będą mieli możliwość doświadczyć użyteczności poszczególnych ćwiczeń i wybrać, te które najlepiej pasują do charakteru ich pracy.

wyślij zapytanie

Techniki twórczego myślenia – korzyści ze szkolenia

 •  Zwiększenie innowacyjności i adaptacji do zmian: Dzięki szkoleniu z technik twórczego myślenia, organizacja staje się bardziej innowacyjna, a pracownicy bardziej elastyczni w adaptacji do zmieniających się warunków. Pracownicy nabywają umiejętność szybkiego reagowania na nowe wyzwania, co pozwala organizacji lepiej dostosować się do dynamicznych trendów rynkowych.
 • Lepsza efektywność i wydajność pracy: Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania zadań może skutkować bardziej efektywnymi i wydajnymi procesami w organizacji. Pracownicy zdobywają umiejętność dostrzegania i eliminowania zbędnych lub mniej efektywnych elementów w swoich działaniach, co przekłada się na oszczędności czasu i zasobów.
 • Wzrost zaangażowania klientów i partnerów: Organizacje, które promują kreatywne podejście i innowacyjność, mogą przyciągać większe zainteresowanie ze strony klientów i partnerów biznesowych. Kreatywne rozwiązania i unikalne podejście do oferowanych produktów lub usług mogą budować silniejsze relacje z klientami i wyróżniać organizację na tle konkurencji.
 •  Lepsza atmosfera pracy i większa retencja pracowników: Szkolenie z technik twórczego myślenia może wpływać na poprawę atmosfery pracy. Kreatywne i innowacyjne środowisko zachęca pracowników do lepszego współdziałania i czerpania radości z wykonywanej pracy. To z kolei może prowadzić do większej retencji pracowników, którzy odczuwają większą satysfakcję i motywację w miejscu pracy.
 • Tworzenie nowych możliwości biznesowych: Szkolenie z technik twórczego myślenia może otworzyć przed organizacją nowe perspektywy i możliwości rozwoju. Pracownicy, wyposażeni w umiejętności kreatywnego myślenia, mogą odkryć nisze rynkowe, rozwinąć innowacyjne produkty lub usługi, które pozwolą organizacji zdobyć nowe segmenty klientów i zwiększyć swój potencjał wzrostu.

Korzyści dla organizacji

 • Budowanie przewagi konkurencyjnej: Współczesne otoczenie biznesowe jest pełne zmian i rywalizacji. Organizacje, które promują kreatywne myślenie i innowacyjność wśród swoich pracowników, mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Dzięki szkoleniu z technik twórczego myślenia, pracownicy będą bardziej skłonni do generowania innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, co pozwoli organizacji wyróżnić się na tle konkurencji.
 • Skuteczniejsze rozwiązywanie kluczowych problemów przez pracowników: Techniki twórczego myślenia uczą pracowników nowatorskich podejść do rozwiązywania problemów. Dzięki temu będą mogli lepiej radzić sobie z wyzwaniami, które napotykają w codziennej pracy. Kreatywne myślenie pozwoli im znaleźć nietypowe rozwiązania, które mogą być bardziej efektywne niż tradycyjne podejścia.
 • Większe zaangażowanie pracowników i inicjatywa: Szkolenie z technik twórczego myślenia może podnieść poziom zaangażowania pracowników. Dają oni większy wkład w pracę, gdyż czują się zainspirowani i odpowiedzialni za wyniki organizacji. Ponadto, szkolenie może zwiększyć gotowość pracowników do wychodzenia z inicjatywą, proponowania nowych pomysłów i podejmowania działań na rzecz rozwoju organizacji.
 • Większe poczucie zadowolenia z pracy: Twórcze myślenie pozwala pracownikom na realizację własnych pomysłów i wkład w rozwijanie organizacji. To z kolei może wpłynąć na zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy. Zadowoleni pracownicy są bardziej zaangażowani i skłonni do długoterminowej współpracy z organizacją.
 • Wzrost świadomości warunków sprzyjających innowacjom: Szkolenie pomoże pracownikom zrozumieć, jakie warunki są potrzebne do skutecznego wdrażania kreatywnego myślenia i innowacyjnych działań. Może to obejmować wsparcie ze strony kierownictwa, otwarte i akceptujące podejście do błędów, dostęp do odpowiednich zasobów i narzędzi, a także atmosferę sprzyjającą eksperymentom.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie kreatywności: Szkolenie z technik twórczego myślenia umożliwia pracownikom rozwijanie i doskonalenie umiejętności kreatywnego myślenia. Dzięki temu zyskują zdolność do generowania oryginalnych pomysłów i podejścia do wyzwań, co jest niezwykle wartościowe w każdej dziedzinie pracy.
 • Umiejętność niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów i pozyskanie nowych narzędzi: Szkolenie uczy pracowników różnych technik i narzędzi wspierających twórcze podejście do rozwiązywania problemów. Dzięki temu zyskują nowe perspektywy i metody, które pozwalają na skuteczniejsze i bardziej innowacyjne rozwiązywanie trudności w pracy.
 • Łatwiejsze zaakceptowanie zmian i otwartość na nie: Kreatywne myślenie pomaga pracownikom lepiej radzić sobie z zmianami, które zachodzą w organizacji lub na rynku. Zdobycie nowych narzędzi i umiejętności do rozwiązywania problemów sprawia, że są bardziej pewni siebie i otwarci na przyjmowanie nowych wyzwań, co ułatwia adaptację w dynamicznym otoczeniu.
 • Wyższa satysfakcja z pracy: Szkolenie z technik twórczego myślenia może wpływać na podniesienie satysfakcji zawodowej pracowników. Kreatywne podejście do wykonywanych zadań pozwala im odkrywać nowe możliwości, angażować się w projektach oraz realizować własne pomysły. To wszystko przekłada się na większą satysfakcję i poczucie spełnienia z wykonywanej pracy.
 • Zwiększenie pewności siebie i pozytywnego podejścia do wyzwań: Szkolenie z technik twórczego myślenia daje pracownikom możliwość eksperymentowania z nowymi pomysłami i podejściami. Dzięki temu nabierają większej pewności siebie w swoich zdolnościach oraz stają się bardziej otwarci na podejmowanie ryzyka. Rozwijanie kreatywności wspiera również myślenie pozytywne, które pozwala im lepiej radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami, które mogą pojawić się w pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Dwa typy myślenia i ich rola w kreatywności
 • Warunki sprzyjające kreatywności
 • Blokady kreatywności
 • Zasady wspierające kreatywność w grupie
 • Technika Walta Disneya
 • Metody zaczerpnięte od Leonardo de Vinci
 • Praca z metaforą
 • 6 kapeluszy de Bono
 • Ćwiczenia coachingowe wspierające indywidualną kreatywność

 

 • Rozpoznawanie schematów, nawyków utrudniających kreatywność
 • Praca na poziomie przekonań

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Dyskusja szkoleniowa

Pomaga zrozumieć wycinek wiedzy, teorii, praktyki

3

Odgrywanie roli

Umożliwia przećwiczenie zdobytej wiedzy teoretycznej w bezpiecznej atmosferze

4

Niekonwencjonalne metody szkoleniowe

Ćwiczenia oparte na metaforze. Metafora pobudza naszą wyobraźnie i rozwija kreatywność. Uruchamia się łańcuch skojarzeń, które aktywizują proces wyobrażeniowy i dają nowe odkrycia. Dzięki niej możemy poszerzyć perspektywę naszego patrzenia na świat, wyjść poza schemat.

5

Praca warsztatowa w małych grupach lub parach

Uczestnicy dzielą się na grupy, otrzymują zadanie, dyskutują, wynik pracy prezentują na forum.

6

Praca indywidualna – ćwiczenia

Bazujące na osobistym doświadczeniu i podanie go refleksji.

7

Ćwiczenia energetyzujące

Krótkie przerywniki podnoszące szybko i skutecznie energię w grupie

8

Ćwiczenia integrujące

Wspierają poznanie się i nawiązanie relacji między uczestnikami grupy

Agnieszka Woś

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zmianą, kreatywnością i radzeniem sobie ze stresem oraz relacjami biznesowymi. Praktyk biznesu z 25 letnim doświadczeniem w sprzedaży i marketingu, absolwentka Wydziału Zarządzania UW. Kilkanaście lat związana z branżą HR. Posiada wiedzę związaną z projektowaniem modelu kompetencji, oceny potencjału pracowników i ich rozwoju. Aktywna członkini Klubu Trenerów Biznesu. Prowadzi warsztaty z kreatywnych narzędzi pracy, szkolenia sprzedażowe oraz warsztaty z kompetencji miękkich. W swej pracy korzysta z testu osobowości PERSO.IN, narzędzia opartego o najlepiej przebadaną metodologię osobowości – Wielką Piątkę. Od 2015 lat zajmuje się  coachingiem kariery, relacji zawodowych oraz coachingiem kreatywności wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie biznesowe. Jako certyfikowany Coach Coachwise bazuje na tej metodologii. Preferuje technikę, która pozwala uruchomić kreatywności i wypracować nieszablonowe rozwiązania – pracę z metaforą i obrazem.  Jednym z narzędzi, które stosuje, są autorskie karty coachingowe Synapsa.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.