Telesprzedaż metodą Pro Call Tools

Uczestnik szkolenia zyska zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w dziedzinie Telesprzedaży, wykorzystując metodę Pro Call Tools. Poprzez nasz program, uczestnicy odkryją tajniki skutecznej komunikacji telefonicznej i perfekcyjnego wykorzystania tej metody, co pozwoli im osiągnąć rewelacyjne wyniki w sprzedaży oraz efektywniejsze budowanie relacji z klientami.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Telesprzedaż metodą Pro Call Tools

Grupa docelowa szkolenia obejmuje specjalistów ds. sprzedaży, menedżerów sprzedaży, konsultantów telesprzedaży, oraz każdego, kto chce zwiększyć efektywność w dziedzinie sprzedaży na odległość. Szkolenie jest także odpowiednie dla osób odpowiedzialnych za strategię marketingową i sprzedażową, oraz tych, którzy chcą wykorzystać Pro Call Tools do maksymalizacji wyników w swojej organizacji.

Idea szkolenia koncentruje się na nauczaniu metody telesprzedaży Pro Call Tools. Uczestnicy zdobędą zarówno teoretyczną wiedzę, jak i praktyczne umiejętności związane z jej wykorzystaniem. Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom optymalizacji strategii sprzedażowych i budowania trwałych relacji z klientami.

wyślij zapytanie

Telesprzedaż metodą Pro Call Tools – korzyści ze szkolenia

 • Harmonijna współpraca: Szkolenie z Pro Call Tools umożliwi lepszą komunikację i współpracę między działami sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Wspólna wizja i zrozumienie metody mogą prowadzić do bardziej zintegrowanego podejścia do celów biznesowych.
 • Innowacyjność i adaptacja: Pro Call Tools promuje innowacyjność poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań. Zarówno organizacja, jak i pracownicy zyskują zdolność do szybszego dostosowania się do zmieniającego się rynku i potrzeb klientów.
 • Zrównoważony rozwój: Szkolenie podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Dzięki nowym umiejętnościom, pracownicy i organizacja mogą rosnąć równocześnie, wzmacniając swoją pozycję na rynku.
 • Wspólny sukces: Implementacja i optymalizacja Pro Call Tools oznaczają wspólny sukces dla pracowników i organizacji. Poprzez współpracę i wzajemne zrozumienie, obie strony mogą osiągnąć swoje cele i dążyć do dalszego wzrostu i doskonalenia.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie przychodów: Szkolenie z metody Pro Call Tools umożliwi organizacji maksymalizację efektywności sprzedaży. Szkolenie to nauczy, jak zwiększyć przychody poprzez strategie sprzedaży oparte na tej metodzie.
 • Optymalizacja procesów sprzedażowych: Pro Call Tools to metoda, która pozwala organizacji identyfikować i eliminować nieefektywne działania, prowadząc do lepszego wykorzystania zasobów i oszczędności czasu.
 • Zwiększenie satysfakcji klienta: Dzięki metodzie Pro Call Tools, organizacja może lepiej zrozumieć potrzeby klientów. Efektem jest bardziej spersonalizowana komunikacja i zwiększenie lojalności klienta.
 • Integracja z inymi strategiami sprzedaży: Pro Call Tools może być zintegrowane z innymi strategiami sprzedaży, co pozwala na lepszą spójność działań całej organizacji.
 • Wsparcie decyzji strategicznych: Metoda Pro Call Tools dostarcza kluczowych informacji potrzebnych do planowania i wdrażania strategicznych inicjatyw sprzedażowych. To wsparcie w podejmowaniu decyzji pozwoli na lepsze wykorzystanie możliwości rynkowych.

Korzyści dla pracownikó

 • Rozwój umiejętności sprzedażowych: Uczestnicy nauczą się, jak wykorzystywać metodę Pro Call Tools do efektywnego prowadzenia rozmów sprzedażowych. Wzrost tych umiejętności może prowadzić do osobistego sukcesu zawodowego.
 • Zwiększenie produktywności: Pracownicy zrozumieją, jak maksymalizować swoją produktywność, używając metody Pro Call Tools. Ta umiejętność może prowadzić do większego zadowolenia z pracy.
 • Wsparcie w zarządzaniu czasem: Pro Call Tools oferuje techniki lepszego zarządzania czasem. Pracownicy nauczą się, jak lepiej organizować swój dzień, co może poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Rozwój kariery: Zdobyte umiejętności i wiedza na temat metody Pro Call Tools mogą otworzyć nowe możliwości rozwoju kariery dla pracowników.
 • Zrozumienie strategii biznesowej: Uczestnicy zdobędą wgląd w strategie biznesowe swojej organizacji poprzez zrozumienie, jak metoda Pro Call Tools wspiera cele firmy. Ta perspektywa może zwiększyć zaangażowanie.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Definiowanie Partnerstwa: Wyjaśnienie, co to znaczy być partnerem dla klienta, zamiast zwykłego dostawcy.
 • Strategie Budowania Relacji: Omówienie technik, jak budować i utrzymywać relacje partnerskie z klientem.
 • Rola Empatii i Zrozumienia: Podkreślenie znaczenia zrozumienia perspektywy klienta.
 • Case Studies i Symulacje: Praktyczne ćwiczenia z różnymi scenariuszami.
 • Etyka i Zaufanie w Partnerstwie: Jak budować i utrzymywać zaufanie w relacji z klientem.
 • Ocena i Feedback: Proces ciągłego oceniania i dostosowywania strategii.
 • Analiza Klienta i Przygotowanie: Jak pozyskać niezbędne informacje przed rozmową.
 • Umiejętności Menedżerskie: Rola menedżera w procesie sprzedaży i jego kluczowe kompetencje.
 • Zarządzanie Czasem: Techniki zarządzania czasem podczas przygotowań.
 • Rozwój Osobisty Menedżera: Jak rozwijać kluczowe umiejętności.
 • Integracja z Zespołem Sprzedaży: W jaki sposób menedżer może wspierać zespół sprzedaży.
 • Przykłady i Role Play: Realistyczne scenariusze dla lepszego zrozumienia.
 • Importancja Pierwszych Słów: Dlaczego początek rozmowy jest tak kluczowy.
 • Skryptowanie vs. Naturalność: Jak połączyć skrypt z autentyczną rozmową.
 • Nawiązywanie Relacji od Początku: Techniki szybkiego budowania relacji.
 • Praktyczne Ćwiczenia: Symulacje różnych sytuacji sprzedażowych.
 • Odpowiedzi na Typowe Obiekcje: Jak skutecznie reagować na początkowe opory.
 • Analiza i Poprawa: Stałe doskonalenie umiejętności przez analizę i feedback.
 • Zrozumienie Kontekstu: Jak szybko ocenić i dostosować się do sytuacji klienta.
 • Aktywne Słuchanie: Techniki, jak słuchać, aby lepiej zrozumieć kontekst.
 • Sprzedaż Wartości: Jak dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Praktyczne Symulacje: Ćwiczenia na różnych scenariuszach.
 • Błędy do Uniknięcia: Typowe błędy i jak ich unikać.
 • Nawiązanie do Wizji Firmy: Jak kontekst rozmowy wpisuje się w ogólną wizję.
 • Definiowanie Asertywności: Różnice między asertywnością, agresją i uległością.
 • Techniki Asertywnej Komunikacji: Praktyczne metody asertywnego wyrażania się.
 • Ćwiczenia z Asertywności: Role-play w trudnych sytuacjach.
 • Zarządzanie Konfliktem: Jak używać asertywności w zarządzaniu konfliktem.
 • Budowanie Zaufania: Jak asertywność wpływa na zaufanie i relacje.
 • Analiza i Feedback: Proces oceny i dostosowywania technik.
 • Aktywne Słuchanie: Techniki, jak naprawdę słuchać klienta.
 • Zrozumienie Potrzeb Klienta: Jak identyfikować i analizować potrzeby.
 • Czas na Propozycje: Jak i kiedy przechodzić do konkretnej oferty.
 • Praktyczne Ćwiczenia: Symulacje różnych sytuacji i scenariuszy.
 • Ocena i Dostosowanie: Ciągła analiza i poprawa procesu.
 • Integracja z Ogólną Strategią Sprzedaży: Jak ten etap wpisuje się w ogólny proces.
 • Ton i Tempo Głosu: Jak używać głosu, aby zainteresować rozmówcę.
 • Budowanie Wyjątkowej Relacji: Jak sprawić, że klient poczuje się wyjątkowo.
 • Praktyczne Ćwiczenia: Symulacje i role-play.
 • Ocenianie i Dostosowywanie: Analiza i dostosowanie technik.
 • Integracja z Innymi Modułami: Jak łączyć tę umiejętność z innymi technikami sprzedaży.
 • Zrozumienie Czasu Klienta: Jak ocenić i dostosować się do dostępności klienta.
 • Zarządzanie Czasem w Rozmowie: Jak utrzymać rozmowę w kontrolowanym tempie.
 • Symulacje i Ćwiczenia: Praktyczne ćwiczenia z różnymi scenariuszami.
 • Analiza i Poprawa: Proces oceny i dostosowywania strategii.
 • Współpraca z Klientem: Jak współpracować z klientem w kontekście czasu.
 • Empatia i Zrozumienie: Jak naprawdę zrozumieć potrzeby klienta.
 • Aktywowanie Ciekawości: Techniki, jak zaintrygować i zainteresować klienta.
 • Praktyczne Ćwiczenia i Symulacje: Różne scenariusze i role-play.
 • Integracja z Innymi Modułami: Jak łączyć tę umiejętność z resztą procesu sprzedaży.
 • Długoterminowe Myślenie: Jak myśleć o relacji z klientem w dłuższej perspektywie.
 • Techniki Otwierania na Współpracę: Jak delikatnie prowadzić do przyszłej współpracy.
 • Ćwiczenia i Symulacje: Praktyczne ćwiczenia i role-play.
 • Analiza i Dostosowanie: Ocena i dostosowywanie technik.
 • Techniki Zamykania Rozmowy: Jak gracja i skuteczność zakończyć rozmowę.
 • Pozostawienie Pozytywnego Wrażenia: Jak upewnić się, że klient ma pozytywny obraz.
 • Ćwiczenia i Symulacje: Praktyczne scenariusze.
 • Analiza i Poprawa: Proces ciągłego doskonalenia
 • Znaczenie Dokumentacji: Dlaczego ważne jest prowadzenie dokładnych notatek.
 • Techniki Notowania: Jak prowadzić notatki, które będą użyteczne w przyszłości.
 • Planowanie Kolejnych Kontaktów: Jak planować przyszłe działania.
 • Integracja z CRM i Inne Narzędzia: Jak notatki mogą współdziałać z innymi systemami.
 • Ćwiczenia i Symulacje: Praktyczne ćwiczenia z różnymi sytuacjami.
 • Ocena i Dostosowanie: Proces analizy i doskonalenia technik.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Symulacje rozmów telefonicznych

Uczestnicy będą mieli okazję praktykować rozmowy telefoniczne z potencjalnymi klientami w kontrolowanych warunkach. To pozwoli im doskonalić umiejętności komunikacji, radzenia sobie z różnymi typami klientów i dostosowywania się do różnych sytuacji.

2

Case study i analiza

Przeprowadzenie analizy przypadków rzeczywistych lub symulowanych sytuacji pomoże uczestnikom zrozumieć, jakie podejścia są skuteczne w różnych scenariuszach, jak identyfikować potrzeby klientów i jak dostosować przekaz do konkretnych potrzeb.

3

Sesje nagrywania

Uczestnicy będą nagrywać swoje rozmowy telefoniczne, a następnie analizować je w grupie lub indywidualnie z trenerem. To doskonały sposób na identyfikację obszarów do poprawy i zwiększenie pewności siebie.

4

Wykłady

W ramach tego wykładu trener przedstawi uczestnikom szczegółowe informacje na temat metody Pro Call Tools

5

Q&A

W trakcie tej sesji uczestnicy będą mieli okazję zadawać pytania związane z tematyką telemarketingu, które pojawiły się w trakcie szkolenia lub na które chcieliby uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.

Maciej Sasin

Socjolog, filozof, absolwent studiów podyplomowych: Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mistrz Praktyk NLP, coach w metodyce Multilevel Coachingu. Ukończył kurs analizy transakcyjnej zakończony testem 101. Prowadzi firmę Akademia Rozwoju Kompetencji, która w 2017 roku otrzymała tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Przez 6 lat zarządzał działem HR w firmie z branży motoryzacyjnej, gdzie odpowiadał za rekrutację, coaching, wdrażał i szkolił pracowników z zakresu technik sprzedaży, kompetencji managerskich i osobistych, odpowiadał za komunikację wewnętrzną. Wykładowca i trener zagadnień z zakresu psychologii w biznesie oraz w rozwoju osobistym. Konsultant rozwoju organizacyjnego. Autor wielu książek. Pomaga firmom budować zaangażowanie pracowników.

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.