Transport międzynarodowy i krajowy

Uczestnik szkolenia “Transport międzynarodowy i krajowy” zdobędzie wiedzę na temat przepisów i regulacji dotyczących przewozów towarów na arenie międzynarodowej oraz krajowej. Zyska praktyczne umiejętności w zakresie planowania i realizacji transportu, w tym zarządzania dokumentacją i formalnościami celnymi.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Transport międzynarodowy i krajowy

Grupa docelowa szkolenia “Transport międzynarodowy i krajowy” to pracownicy firm transportowych i logistycznych, specjaliści ds. spedycji, osoby odpowiedzialne za zarządzanie łańcuchem dostaw oraz menedżerowie operacyjni. Szkolenie jest również skierowane do właścicieli firm transportowych oraz osób planujących rozpoczęcie działalności w branży transportowej. Dodatkowo, mogą skorzystać z niego pracownicy działów handlowych i zakupów, którzy na co dzień współpracują z firmami transportowymi.

Idea szkolenia “Transport międzynarodowy i krajowy” polega na przekazaniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania procesami transportowymi. Szkolenie ma na celu zrozumienie kluczowych aspektów prawnych, logistycznych i operacyjnych związanych z przewozem towarów zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Dodatkowo, uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli im zoptymalizować koszty transportu i zwiększyć efektywność operacyjną swoich firm.

zapisz się na szkolenie już teraz

Transport międzynarodowy i krajowy – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa komunikacji i współpracy: Zarówno pracownicy, jak i organizacja skorzystają z lepszej komunikacji i współpracy wewnętrznej, wynikającej z jednolitego poziomu wiedzy i zrozumienia procesów transportowych.
 • Redukcja ryzyka: Zwiększenie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń i sposobów ich unikania przyczynia się do zmniejszenia ryzyka operacyjnego dla firmy oraz stresu i niepewności dla pracowników.
 • Wzrost lojalności i zaangażowania: Pracownicy, którzy widzą inwestycję w swoje kompetencje, są bardziej lojalni i zaangażowani, co przekłada się na stabilność i rozwój firmy.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku: Szkolenie pracowników z zakresu transportu może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy, co jest korzystne dla organizacji oraz jej pracowników, którzy mogą być dumni ze swojego miejsca pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, pracownicy będą mogli skuteczniej planować i realizować transport towarów, co przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów firmy.
 • Optymalizacja kosztów: Poznanie metod optymalizacji procesów transportowych pozwoli na redukcję kosztów związanych z przewozem, co może bezpośrednio przełożyć się na zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa.
 • Zgodność z przepisami: Szkolenie zapewni aktualną wiedzę na temat przepisów i regulacji dotyczących transportu, co pozwoli uniknąć potencjalnych kar i problemów prawnych.
 • Poprawa jakości usług: Lepsze zrozumienie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw umożliwi świadczenie usług transportowych na wyższym poziomie, co może zwiększyć satysfakcję klientów i umocnić pozycję firmy na rynku.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Lepsza efektywność, niższe koszty i wyższa jakość usług pozwolą firmie na skuteczniejsze konkurowanie na rynku transportowym, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Korzyści dla pracowników

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych: Uczestnicy szkolenia zdobędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności, które zwiększą ich wartość na rynku pracy i mogą prowadzić do awansu zawodowego.
 • Lepsze zrozumienie branży: Pracownicy poznają kluczowe aspekty prawne, logistyczne i operacyjne związane z transportem, co umożliwi im lepsze zrozumienie i wykonywanie swoich obowiązków.
 • Zwiększenie pewności siebie: Lepsza znajomość przepisów, procedur i najlepszych praktyk w transporcie przyczyni się do zwiększenia pewności siebie w codziennej pracy i w podejmowaniu decyzji.
 • Satysfakcja z pracy: Inwestycja w rozwój zawodowy pracowników często prowadzi do większej satysfakcji z pracy, ponieważ czują się oni bardziej kompetentni i doceniani przez pracodawcę.
 • Lepsze zarządzanie czasem i zasobami: Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na efektywniejsze zarządzanie czasem i zasobami w codziennej pracy, co może prowadzić do lepszego balansu między życiem zawodowym a prywatnym.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do transportu krajowego i międzynarodowego
 • Rodzaje transportu (drogowy, kolejowy, morski, lotniczy)
 • Kluczowe pojęcia i definicje
 • Rola transportu w łańcuchu dostaw
 • Przepisy krajowe i międzynarodowe dotyczące transportu
 • Umowy międzynarodowe (CMR, ADR, IMDG, IATA)
 • Regulacje celne i ich wpływ na transport
 • Zarządzanie ryzykiem prawnym i zgodność z przepisami
 • Proces planowania transportu
 • Wybór odpowiednich środków transportu
 • Harmonogramowanie i zarządzanie trasami
 • Optymalizacja kosztów transportu
 • Rodzaje dokumentów transportowych (list przewozowy, konosament, faktury)
 • Wypełnianie i zarządzanie dokumentacją
 • Procedury celne i dokumentacja celna
 • Zarządzanie dokumentacją elektroniczną
 • Monitorowanie i śledzenie przesyłek
 • Zarządzanie magazynami i przepływem towarów
 • Zarządzanie flotą transportową
 • Technologie wspierające operacje transportowe (TMS, GPS)
 • Zasady bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym
 • Ochrona ładunków przed kradzieżą i uszkodzeniami
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Wpływ transportu na środowisko
 • Zrównoważone praktyki transportowe
 • Innowacje i technologie ekologiczne w transporcie
 • Regulacje i normy dotyczące emisji
 • Specyfika logistyki międzynarodowej
 • Strategie zarządzania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
 • Rynki międzynarodowe i analiza ryzyka
 • Studia przypadków: logistyka w różnych regionach świata
 • Standardy obsługi klienta w branży transportowej
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Pomiar i analiza jakości usług transportowych
 • Doskonalenie procesów obsługi klienta

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład teoretyczny

Dostarcza uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat transportu krajowego i międzynarodowego oraz zapewnia solidne podstawy teoretyczne i zrozumienie kluczowych pojęć oraz przepisów.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych sytuacji i problemów z branży transportowej, które uczestnicy mają rozwiązać. Umożliwia zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce oraz rozwijanie umiejętności analitycznych i decyzyjnych.

3

Warsztaty praktyczne

Ćwiczenia praktyczne, w trakcie których uczestnicy pracują nad zadaniami związanymi z planowaniem i organizacją transportu. Rozwijają praktyczne umiejętności i zdobywanie doświadczenia w realistycznych warunkach.

4

Praca w grupach

Zadania wykonywane w małych zespołach, które wymagają współpracy i koordynacji działań. Zwiększenie umiejętności współpracy oraz integracji wiedzy i umiejętności w pracy zespołowej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii