Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji

Uczestnik szkolenia “Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji” nauczy się efektywnych technik zarządzania konfliktami oraz rozwiązywania problemów w środowisku produkcyjnym. Zdobędzie umiejętności komunikacyjne niezbędne do konstruktywnego dialogu i mediacji między pracownikami, co przyczyni się do poprawy atmosfery w zespole.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji

Grupa docelowa szkolenia “Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji” to przede wszystkim kierownicy produkcji, mistrzowie i brygadziści, a także wszyscy pracownicy zaangażowani w procesy produkcyjne, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania zespołem i konfliktami. Szczególnie polecane jest dla osób odpowiedzialnych za koordynację pracy zespołów i zarządzanie ludźmi na różnych poziomach organizacyjnych, którzy poszukują skutecznych sposobów na poprawę komunikacji i atmosfery w miejscu pracy.

Idea szkolenia “Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji” opiera się na przekonaniu, że kluczowe dla efektywności i harmonii w środowisku produkcyjnym jest umiejętne zarządzanie konfliktami oraz budowanie skutecznej komunikacji między pracownikami. Celem jest wyposażenie uczestników w zestaw narzędzi, które pozwolą im na identyfikację, analizę i rozwiązywanie trudnych sytuacji, jak również na zapobieganie konfliktom przed ich eskalacją. Szkolenie ma na celu nie tylko zminimalizowanie negatywnych skutków konfliktów, ale również przekształcenie ich w okazję do rozwoju i innowacji w dziale produkcji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej – Lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami pomaga w szybszym dostosowywaniu się do zmian rynkowych i technologicznych, co jest kluczowe w utrzymaniu konkurencyjności.
 • Poprawa relacji międzyosobistych – Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w ramach szkolenia prowadzi do lepszych relacji między pracownikami na wszystkich szczeblach organizacji, co przekłada się na lepszą atmosferę pracy i mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego.
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej – Wspólne zrozumienie i praktykowanie efektywnego zarządzania konfliktami i trudnymi sytuacjami przyczyniają się do kształtowania kultury opartej na wzajemnym szacunku, otwartości i zaangażowaniu, co jest fundamentem dla trwałego sukcesu organizacji.
 • Optymalizacja zarządzania zasobami – Lepsze rozumienie i zarządzanie konfliktami umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych, co wpływa na redukcję kosztów i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie produktywności i efektywności – Poprzez naukę efektywnego zarządzania konfliktami i lepszego rozumienia międzyludzkich dynamik w dziale produkcji, organizacja może doświadczyć wzrostu produktywności. Pracownicy, którzy umieją skutecznie rozwiązywać problemy, są bardziej zaangażowani i mniej czasu tracą na spory.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej – Szkolenie koncentruje się na budowaniu i utrzymaniu otwartej linii komunikacji między pracownikami na wszystkich poziomach. Lepsza komunikacja przekłada się na większą jasność oczekiwań, celów i zadań, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i konfliktów.
 • Podniesienie morale i zadowolenia pracowników – Pracownicy, którzy czują, że ich potrzeby są rozumiane i szanowane, a konflikty są rozwiązywane w konstruktywny sposób, wykazują wyższe morale i są bardziej zadowoleni z pracy. To z kolei może zmniejszyć fluktuację i koszty związane z rekrutacją nowych pracowników.
 • Tworzenie kultury opartej na współpracy – Szkolenie promuje kulturę współpracy i wzajemnego wsparcia, co jest kluczowe dla innowacyjności i kreatywności. Pracownicy uczą się pracować razem nad rozwiązywaniem problemów, co przekłada się na lepsze wyniki całego zespołu.
 • Zwiększenie zdolności adaptacyjnych organizacji – Pracownicy, którzy są dobrze przygotowani do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, są bardziej elastyczni i lepiej adaptują się do zmieniających się warunków rynkowych i wewnętrznych wyzwań organizacji. To z kolei zwiększa odporność organizacji na nieprzewidziane sytuacje.

Korzyści dla pracowników

 • Wzrost autorytetu i wiarygodności – Liderzy, którzy efektywnie zarządzają konfliktami i trudnymi sytuacjami, budują swoją wiarygodność i autorytet w oczach zespołu. Dzięki temu mogą liczyć na większe zaufanie i gotowość do współpracy ze strony pracowników.
 • Lepsze umiejętności przywódcze – Szkolenie umożliwia liderom rozwój kluczowych kompetencji przywódczych, takich jak empatia, asertywność i zdolność do inspirowania innych. To z kolei pozwala im na skuteczniejsze motywowanie zespołu i prowadzenie go do osiągania celów.
 • Efektywniejsze zarządzanie zespołem – Nabyte umiejętności pozwalają liderom na lepsze rozumienie dynamiki zespołowej i indywidualnych potrzeb pracowników. Dzięki temu mogą oni skuteczniej zarządzać zasobami ludzkimi, co przekłada się na wzrost produktywności i efektywności pracy zespołu.
 • Zdolność do budowania kultury opartej na współpracy – Liderzy uczą się, jak kształtować kulturę organizacyjną promującą otwartość, zaufanie i współpracę. To przyczynia się do lepszego klimatu w pracy i zwiększa zaangażowanie pracowników.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Korzyści z konfliktu – jasna strona mocy i spór, który łączy
 • Konfliktowe sytuacje czy konfliktowi ludzie?
 • Ciemna strona mocy, czyli igrzyska śmierci – jak dobrze znasz samego siebie?
 • Cykl konfliktu i samospełniająca się przepowiednia
 • Fazy konfliktu i możliwe interwencje na każdym etapie
 • Przyczyny konfliktu – Koło Ch. W. Moore’a (konflikt danych, relacji, wartości, strukturalny, interesów)
 • Fakty i racje
 • Mechanizmy napędzania konfliktów
 • Działania w sytuacjach konfliktowych
 • Rozwiązywanie konfliktu – metody wg T. Kilmanna – od rywalizacji do unikania
 • Zarządzanie gniewem i złością – emocje w konflikcie
 • Czynniki wywołujące konflikty organizacyjne wg R.E. Waltona i J.M. Dultona
 • Efekty konfliktów w organizacji
 • Trójkąt dramatyczny S. Karpmana (Prześladowca, Ofiara i Ratownik)
 • Asertywna informacja zwrotna dla pracownika
 • Asertywna odmowa i budowanie porozumienia
 • Algorytm komunikowania decyzji trudnych
 • Uzasadnienie decyzji
 • Radzenie sobie z polemiką i oporem (wieczne dyskusje i słowny ping pong)
 • Kreatywne rozmowy
 • Możliwe rozwiązania prawne
 • Jak zadbać o zespół i organizację w sytuacji działań prawnych ze strony pracownika
 • Szukanie przyczyn
 • Egzekwowanie i matryca interwencji
 • Dyscyplinowanie – granice i szacunek
 • Rozwiązanie ostateczne
 • Docenianie, zauważanie, bycie w kontakcie
 • Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności
 • Od czego zacząć?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych lub hipotetycznych sytuacji konfliktowych z życia zawodowego, które pomagają uczestnikom zrozumieć dynamikę konfliktów i nauczyć się efektywnych strategii ich rozwiązywania. Metoda ta wspiera rozwój umiejętności analitycznych i decyzyjnych.

2

Symulacje i role-play

Uczestnicy odgrywają określone role w zaplanowanych scenariuszach, co pozwala na praktyczne przetestowanie różnych technik negocjacyjnych i komunikacyjnych w bezpiecznym środowisku. To również doskonała okazja do uzyskania bezpośredniego feedbacku od prowadzących i innych uczestników.

3

Warsztaty interaktywne

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, które mają na celu rozwijanie konkretnej umiejętności, np. aktywnego słuchania czy asertywności. Warsztaty te zachęcają do aktywnego udziału i współpracy, jednocześnie umożliwiając uczestnikom wymianę doświadczeń.

4

Dyskusje grupowe

Otwarte dyskusje na temat doświadczeń uczestników związanych z konfliktami w miejscu pracy, co pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami. Dyskusje te mogą również służyć do wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany najlepszych praktyk.

Trenerzy

Agnieszka Olszewska-Benewiat

Specjalizuje się w sprzedaży, zarządzaniu, rozwóju osobistym. Ma ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 800 dni doradczych w projektach wdrożeniowych, 400 dni audytów zewnętrznych (ponad 30 pełnych diagnoz). Jest dyplomowanym trenerem (SET, Teichert&Partners) i konsultantem (CDV). Posiada certyfikaty ISO 9001:2015 w obszarze szkoleń oraz doradztwa. Należy do Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej ATi Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Autorka programu Akademia Analizy Transakcyjnej. 

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii