Tworzenie i wdrażanie procedur w firmie

Uczestnik szkolenia “Tworzenie i wdrażanie procedur w firmie” zdobędzie umiejętności projektowania skutecznych procedur operacyjnych, co przyczyni się do zwiększenia wydajności i jakości pracy w organizacji. Nauczy się także, jak wdrażać te procedury w sposób, który zapewni ich akceptację i stosowanie przez pracowników, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów organizacyjnych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Tworzenie i wdrażanie procedur w firmie

Grupa docelowa szkolenia “Tworzenie i wdrażanie procedur w firmie” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy zespołów odpowiedzialni za opracowywanie i implementację procedur operacyjnych w organizacji. Obejmuje to również osoby na stanowiskach kierowniczych, które chcą usprawnić procesy zarządzania i zwiększyć efektywność operacyjną swoich działów. Szkolenie może być także przydatne dla specjalistów ds. jakości, którzy zajmują się monitorowaniem i ciągłym doskonaleniem procedur, oraz dla każdego, kto jest zaangażowany w tworzenie lepszych praktyk pracy w swojej organizacji.

Idea szkolenia “Tworzenie i wdrażanie procedur w firmie” opiera się na przekonaniu, że skutecznie zaprojektowane i wdrożone procedury operacyjne są kluczowe dla zapewnienia wydajności, jakości i spójności działań w organizacji. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do tworzenia, wdrażania oraz monitorowania procedur, które będą wspierać realizację celów biznesowych. Poprzez połączenie teorii z praktycznymi ćwiczeniami, uczestnicy nauczą się, jak opracowywać procedury dostosowane do specyfiki ich firmy, promować kulturę ciągłego doskonalenia i angażować pracowników w procesy zmian, co w efekcie przyczyni się do budowania silniejszej i bardziej elastycznej organizacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Tworzenie i wdrażanie procedur w firmie – korzyści ze szkolenia

 • Budowanie zaufania: Jakość i przejrzystość procedur przyczyniają się do wzrostu zaufania między pracownikami a zarządem, gdyż każda strona rozumie swoje obowiązki i oczekiwania.
 • Łatwiejsze wdrożenie nowych pracowników: Dobre procedury ułatwiają proces orientacji i adaptacji nowych pracowników, co sprzyja szybszemu osiągnięciu pełnej produktywności i integracji z zespołem.
 • Zwiększenie elastyczności organizacji: Udział w szkoleniu pozwala na rozwój umiejętności szybkiego dostosowywania procedur do zmieniających się okoliczności, co jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i efektywności.
 • Poprawa zarządzania wiedzą: Systematyczne tworzenie i aktualizowanie procedur pomaga w zarządzaniu wiedzą w organizacji, zapewniając, że cenna wiedza nie jest tracona, ale jest dokumentowana i przekazywana.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Szkolenie uczy, jak tworzyć procedury, które usprawniają procesy pracy, minimalizując czas i zasoby potrzebne do wykonania danych zadań. Dzięki temu organizacja może osiągać lepsze wyniki przy niższych kosztach.
 • Poprawa jakości i spójności: Wdrożenie skutecznych procedur zapewnia, że wszystkie działania są realizowane w jednolity i przewidywalny sposób, co przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu jakości usług lub produktów oferowanych przez firmę.
 • Wzmocnienie zgodności i bezpieczeństwa: Szkolenie pomaga w opracowywaniu procedur, które zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi, normami branżowymi oraz zasadami bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla uniknięcia kar i zabezpieczenia przed ryzykiem.
 • Zwiększenie satysfakcji pracowników: Przejrzyste i dobrze skomunikowane procedury ułatwiają pracownikom zrozumienie oczekiwań i sposobu wykonania pracy, co może przyczynić się do wzrostu ich satysfakcji oraz zaangażowania.
 • Ułatwienie zarządzania zmianą: Szkolenie nauczy, jak tworzyć elastyczne procedury, które można łatwo dostosować do zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych, co ułatwia zarządzanie zmianą i adaptację do nowych sytuacji.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych: Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy z zakresu tworzenia oraz wdrażania procedur, co jest cenne zarówno w obecnej roli zawodowej, jak i w dalszej karierze.
 • Poprawa bezpieczeństwa pracy: Nauka projektowania procedur zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przyczynia się do minimalizowania ryzyka wypadków i innych niepożądanych zdarzeń w miejscu pracy.
 • Wzrost pewności siebie i autonomii: Znajomość procedur i udział w ich tworzeniu daje pracownikom większą pewność siebie w wykonywaniu zadań, a także może prowadzić do zwiększenia ich autonomii i odpowiedzialności.
 • Lepsza komunikacja wewnętrzna: Szkolenie uczy, jak efektywnie komunikować procedury w zespole, co przyczynia się do lepszego zrozumienia oczekiwań i wytycznych, a także do wzrostu efektywności współpracy.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Przejrzyste i sprawiedliwe procedury pracy mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia zadowolenia z pracy, ponieważ pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje i jakie są kryteria oceny ich pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Rola procedur w zapewnianiu skuteczności działania firmy
 • Korzyści wynikające z wprowadzenia efektywnych procedur
 • Analiza SWOT działu i firmy
 • Metodologie wykorzystywane do tworzenia optymalnych procedur
 • Metodyka 6W2H i Agile
 • Analiza potrzeb i identyfikacja obszarów wymagających procedur
 • Zbieranie informacji od zainteresowanych stron
 • Określenie celów i zakresu procedury
 • Tworzenie czytelnych i zrozumiałych instrukcji
 • Definiowanie mierzalnych wskaźników skuteczności procedur
 • Projektowanie struktury i zawartości procedury
 • Konsultacje i zbieranie opinii
 • Ogólna mapa firmy (pokazanie działań całej firmy na jednej stronie kartki!)
 • Schemat organizacyjny działów (przepływ informacji i obieg dokumentów)
 • Utworzenie schematu przepływu informacji i dokumentów w dziale
 • Określenie celów i zakresu procedur (organizacja pracy działu, procedury naprawcze itp.)
 • Zdefiniowanie punktów zapalnych
 • Zastosowanie metodologii Agile w praktyce
 • Procedury – szczegółowe instrukcje pokazujące kolejne kroki do wykonania pracy
 • Listy kontrolne – zapewniają, że nic nie zostanie pominięte
 • Karty stanowiskowe – pracownicy doskonale wiedzą co należy do ich obowiązków
 • Feedback innych pracowników zaangażowanych w działania działu
 • Weryfikacja feedbacku ze strony pracowników z innych działów
 • Wnioski
 • Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za regularne przeglądy i oceny procedur
 • Plan wdrożenia

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.