Typologia temperamentu – poznaj siebie zrozum innych

Uczestnik szkolenia “Typologia temperamentu – poznaj siebie, zrozum innych” zyska głębszą wiedzę na temat swojego własnego temperamentu, co pomoże mu lepiej zrozumieć swoje reakcje i zachowania. Ponadto, zdobędzie umiejętności analizy temperamentów innych osób, co pozwoli mu skuteczniej komunikować się i współpracować zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Typologia temperamentu – poznaj siebie zrozum innych

Grupa docelowa Szkolenie “Typologia temperamentu – poznaj siebie, zrozum innych” jest skierowane zarówno do menadżerów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania zespołem i komunikacji interpersonalnej, jak i do pracowników na różnych stanowiskach, aby pomóc im lepiej współpracować w miejscu pracy. Grupa docelowa obejmuje zarówno liderów, którzy chcą efektywniej zarządzać zespołem, jak i pracowników, którzy pragną poprawić swoje relacje z kolegami i przełożonymi, co może przyczynić się do bardziej harmonijnego i efektywnego środowiska pracy.

Idea szkolenia“Typologia temperamentu – poznaj siebie, zrozum innych” polega na dostarczeniu uczestnikom narzędzi i wiedzy, które pozwolą im lepiej zrozumieć własny temperament oraz temperament innych ludzi. Szkolenie ma na celu promowanie świadomości siebie i umiejętności skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Dzięki poznaniu różnych typów temperamentów i sposobów reagowania, uczestnicy będą mogli budować lepsze relacje zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu i satysfakcji w różnych dziedzinach życia.

wyślij zapytanie

Typologia temperamentu – poznaj siebie zrozum innych – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie lojalności pracowników: Poprawa atmosfery w miejscu pracy i rozwijanie umiejętności interpersonalnych może przyczynić się do większej lojalności pracowników wobec organizacji.
 • Wzrost innowacyjności: Współpraca i komunikacja między różnymi temperamentami mogą sprzyjać bardziej kreatywnemu podejściu do rozwiązywania problemów i generowaniu nowych pomysłów.
 • Zwiększenie zaufania: Lepsza komunikacja i zrozumienie między pracownikami i zarządzającymi może zwiększyć poziom zaufania w organizacji, co jest kluczowe dla budowania pozytywnego środowiska pracy.
 • Redukcja rotacji pracowników: Dzięki poprawie relacji międzyludzkich i zwiększeniu satysfakcji zawodowej, organizacja może zmniejszyć rotację pracowników i koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 • Poprawa efektywności zespołów projektowych: Wiedza na temat temperamentów może być szczególnie przydatna w zespołach projektowych, gdzie różnorodność umiejętności i perspektyw może przyczynić się do bardziej udanych projektów.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji: Organizacja, która inwestuje w rozwijanie umiejętności interpersonalnych swoich pracowników, może zyskać pozytywny wizerunek jako miejsce pracy, co może przyciągać nowych talentów.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa komunikacji w zespole: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętność zrozumienia różnych typów temperamentów, co ułatwia skuteczną komunikację wewnętrzną. To przekłada się na mniejszą ilość nieporozumień i konfliktów w organizacji.
 • Lepsze zarządzanie zespołem: Menadżerowie uczestniczący w szkoleniu mogą dostosować swoje podejście do temperamentów pracowników, co pozwala na bardziej efektywne kierowanie zespołem i osiąganie lepszych wyników.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Zrozumienie własnego temperamentu i temperamentów innych może pomóc pracownikom lepiej dopasować się do swoich ról i zadań w organizacji, co zwiększa ich poczucie zaangażowania i satysfakcji z pracy.
 • Redukcja stresu i napięcia: Świadomość temperamentów może pomóc pracownikom radzić sobie ze stresem i napięciem w pracy poprzez bardziej elastyczne podejście do sytuacji trudnych.
 • Wzrost efektywności i produktywności: Poprawa komunikacji oraz lepsze zrozumienie i wykorzystanie różnorodności temperamentów w zespole mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy i osiągania lepszych wyników biznesowych.
 • Kreowanie pozytywnej atmosfery pracy: Zrozumienie i szacunek dla różnych temperamentów w organizacji sprzyjają tworzeniu pozytywnej atmosfery pracy, co może przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników.
 • Zwiększona zdolność do rozwiązywania problemów: Dzięki zdolności analizy temperamentów, pracownicy mogą podejść do problemów i wyzwań w bardziej elastyczny sposób, co może przyczynić się do lepszych rozwiązań.

Korzyści dla pracowników

 • Świadomość siebie: Szkolenie pomaga pracownikom lepiej zrozumieć własny temperament, co przekłada się na większą samoświadomość i zrozumienie własnych reakcji i zachowań.
 • Skuteczniejsza komunikacja: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętność identyfikowania różnych typów temperamentów u innych ludzi, co pomaga w bardziej efektywnej komunikacji i budowaniu lepszych relacji zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.
 • Lepsze relacje międzyludzkie: Zrozumienie różnic temperamentów pozwala pracownikom unikać konfliktów i budować pozytywne relacje z kolegami, przełożonymi i klientami.
 • Radzenie sobie ze stresem: Świadomość własnego temperamentu umożliwia lepsze radzenie sobie ze stresem i napięciem w pracy poprzez dostosowanie się do różnych sytuacji.
 • Rozwój osobisty: Szkolenie wspiera rozwój osobisty pracowników, pomagając im lepiej rozumieć swoje mocne strony i obszary do rozwoju.
 • Zwiększenie efektywności zawodowej: Dzięki umiejętności pracy z różnymi temperamentami, pracownicy stają się bardziej elastyczni i zdolni do efektywnego rozwiązywania problemów i osiągania celów zawodowych.
 • Satysfakcja z pracy: Poprawa komunikacji, relacji i umiejętności radzenia sobie ze stresem może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji z pracy i ogólnego zadowolenia zawodowego.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wyjaśnienie pojęcia temperamentu i jego znaczenia w życiu osobistym i zawodowym.
 • Omówienie historii i teorii temperamentu.
 • Przedstawienie różnych podejść do klasyfikacji temperamentu.
 • Prezentacja teorii Hippokratesa dotyczącej temperamentu.
 • Omówienie czterech podstawowych typów temperamentu według Hippokratesa: sangwinika, choleryka, melancholika i flegmatyka.
 • Rozpoznawanie cech charakterystycznych każdego z tych typów.
 • Jak różne typy temperamentu wpływają na sposób komunikacji.
 • Skuteczne techniki komunikacji z osobami o różnych temperamentach.
 • Studia przypadków i ćwiczenia praktyczne.
 • Jak rozpoznać temperament współpracowników i szefów.
 • Wykorzystywanie wiedzy o temperamentach do budowania efektywnych zespołów.
 • Rozwiązywanie konfliktów opartych na temperamentach.
 • Techniki rozwoju osobistego oparte na wiedzy o własnym temperamentu.
 • Określanie swoich silnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Planowanie działań rozwojowych w kontekście swojego temperamentu.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Testy osobowości

Trener przeprowadza testy osobowości, takie jak Myers-Briggs (MBTI) czy testy oparte na modelu Big Five. Testy te pomagają uczestnikom zidentyfikować swoje preferencje i cechy osobowości, co stanowi punkt wyjścia do zrozumienia swojego temperamentu.

2

Analiza wyników testów

Po przeprowadzeniu testów, uczestnicy otrzymują indywidualne wyniki i analizę swojego temperamentu. Trener pomaga im zrozumieć, co oznaczają te wyniki i jak wpływają na ich zachowania.

3

Studia przypadków

Analiza studiów przypadków pozwala uczestnikom zobaczyć, jak różne typy temperamentów wpływają na sytuacje zawodowe i jak można dostosować swoje zachowanie w konkretnych sytuacjach.

4

Gry i symulacje

Gry i symulacje są często stosowane, aby uczestnicy mogli praktykować różne zachowania i reakcje, związane z różnymi typami temperamentów. To pozwala na lepsze zrozumienie teorii w praktyce.

5

Ćwiczenia praktyczne w komunikacji

Praktyczne ćwiczenia, takie jak role-play, pomagają uczestnikom rozwijać umiejętności komunikacji z osobami o różnych temperamentach. To może obejmować radzenie sobie z konfliktami, negocjacjami lub skutecznym przekazywaniem informacji.

Trenerzy

Renata Brukiewicz

Absolwentka studiów z zarządzania i marketingu, podyplomowych studiów z psychologii w firmie i życiu społecznym realizowane na SWPS, Szkoły Trenerów Biznesu INTEGRA oraz wielu kursów i szkoleń w obszarze zarządzania, przywództwa oraz komunikacji i relacji. Łączy w sobie wiedzę i doświadczenia menadżera, wykształcenie ekonomiczne, dodatkowe wykształcenie psychologiczne, solidne przygotowanie trenerskie i pasję do pracy z ludźmi. Ponad 10.000 godzin szkoleniowych. Doświadczenie 12 lat jako trener oraz ponad 25 lat w biznesie. Autorka programów szkoleniowych dla firm z różnych branż oraz instytucji administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie sceniczne w roli prelegenta i konferansjera.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.