Udzielanie bieżącej informacji zwrotnej

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznego i konstruktywnego udzielania feedbacku. Będzie potrafił jasno i zwięźle przekazywać swoje obserwacje i sugestie. Poprawi relacje interpersonalne, umożliwiając lepsze porozumienie i współpracę. Zwiększy efektywność pracy, identyfikując obszary do poprawy oraz doceniając osiągnięcia, co przyczyni się do sukcesów zespołowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Udzielanie bieżącej informacji zwrotnej

Grupa docelowa szkolenia z komunikacji i udzielania bieżącej informacji zwrotnej obejmuje osoby z różnych dziedzin zawodowych, które chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i efektywność w udzielaniu informacji zwrotnej. Szkolenie jest skierowane do kierowników, menedżerów, pracowników działu zasobów ludzkich, przedstawicieli handlowych, i pracowników zespołów projektowych. Wszyscy ci specjaliści mogą skorzystać z tego szkolenia, aby lepiej komunikować się z innymi, budować efektywne relacje, rozwijać umiejętności perswazji, rozwiązywać konflikty i osiągać lepsze wyniki w pracy. Szkolenie jest skonstruowane w taki sposób, aby dostarczyć praktyczne narzędzia i techniki, które mogą być natychmiast stosowane w codziennym środowisku pracy.

Idea szkolenia z komunikacji i udzielania bieżącej informacji zwrotnej polega na zapewnieniu uczestnikom praktycznych umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji oraz dostarczania konstruktywnej informacji zwrotnej w miejscu pracy. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności słuchania, wyrażania się i budowania pozytywnych relacji między ludźmi.

wyślij zapytanie

Udzielanie bieżącej informacji zwrotnej – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności procesów: Poprawa komunikacji w organizacji przyczynia się do zwiększenia efektywności różnych procesów, takich jak zarządzanie projektem, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i realizacja zadań. Efektywna komunikacja pozwala uniknąć niepotrzebnych opóźnień, niejasności i pomyłek.
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności: Komunikacja otwarta i efektywna zachęca pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami i sugestiami. To sprzyja generowaniu innowacyjnych rozwiązań, kreatywności i ciągłemu doskonaleniu organizacji.
 • Wyróżnienie na rynku pracy: Organizacje, które promują skuteczną komunikację i umiejętność udzielania informacji zwrotnej, mogą wyróżnić się na rynku pracy. Pracownicy poszukujący zatrudnienia są coraz bardziej zainteresowani miejscami pracy, w których panuje otwarta i konstruktywna komunikacja.
 • Wzrost zaufania klientów i partnerów biznesowych: Skuteczna komunikacja ma również pozytywny wpływ na relacje z klientami i partnerami biznesowymi. Organizacje, które potrafią jasno i konstruktywnie komunikować się z klientami, budują większe zaufanie i lojalność, co przekłada się na lepsze relacje biznesowe.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona produktywność: Skuteczna komunikacja przyczynia się do większej klarowności i zrozumienia celów organizacji oraz oczekiwań dotyczących wykonywanej pracy. Uczestnicy szkolenia będą lepiej informowani, będą mieli jasność co do swoich obowiązków i będą w stanie skuteczniej planować i wykonywać swoje zadania, co prowadzi do wzrostu produktywności.
 • Lepsze relacje z klientami i partnerami biznesowymi: Umiejętność skutecznej komunikacji jest niezwykle istotna w budowaniu pozytywnych relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Szkolenie pomaga w rozwinięciu umiejętności perswazji, słuchania i odpowiadania na potrzeby drugiej strony, co przekłada się na lepsze relacje biznesowe i większe szanse na sukces.
 • Redukcja konfliktów: Szkolenie pomaga uczestnikom w rozwinięciu umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i rozwiązywania konfliktów. Poprawa komunikacji między pracownikami minimalizuje ryzyko konfliktów interpersonalnych, co pozytywnie wpływa na harmonię w miejscu pracy.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Skuteczna komunikacja i umiejętność udzielania informacji zwrotnej są kluczowe dla budowania pozytywnej kultury organizacyjnej. Organizacje, w których panuje otwarta i konstruktywna komunikacja, tworzą środowisko sprzyjające współpracy, innowacyjności i rozwoju.
 • Zwiększona retencja pracowników: Poprawa umiejętności komunikacyjnych może wpływać na zwiększenie retencji pracowników. Gdy pracownicy czują się słuchani i otrzymują konstruktywną informację zwrotną, są bardziej zadowoleni z pracy i mniej skłonni do szukania innych możliwości zatrudnienia.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Poprawa umiejętności komunikacyjnych pozwala pracownikom lepiej porozumiewać się z innymi, rozumieć oczekiwania i potrzeby swoich kolegów, przełożonych oraz klientów. To prowadzi do większej satysfakcji z pracy i poczucia spełnienia.
 • Budowanie lepszych relacji interpersonalnych: Szkolenie pomaga pracownikom w budowaniu lepszych relacji z innymi. Skuteczna komunikacja pozwala na większe zrozumienie, empatię i współpracę z innymi członkami zespołu, co sprzyja harmonijnemu środowisku pracy.
 • Skuteczniejsza praca zespołowa: Umiejętność efektywnej komunikacji wpływa na poprawę pracy zespołowej. Pracownicy, którzy potrafią wyrazić swoje pomysły, słuchać innych i udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, tworzą bardziej efektywne i zintegrowane zespoły.
 • Rozwój zawodowy: Szkolenie pozwala pracownikom na zdobycie nowych umiejętności, które przekładają się na rozwój zawodowy. Umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej sprzyja osobistemu wzrostowi, umożliwia poprawę swoich słabych stron i doskonalenie mocnych stron.
 • Skuteczniejsze osiąganie celów: Poprawa komunikacji i umiejętności udzielania informacji zwrotnej pozwala pracownikom lepiej zrozumieć cele organizacji i indywidualne cele zawodowe. To przekłada się na skuteczniejsze planowanie, podejmowanie działań i osiąganie zamierzonych rezultatów.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wypracowanie wzajemnych standardów korespondencji mailowej, pomagających budować relacje i zarządzać czasem.
 • Wyjaśnienie „grubych błędów” i współcześnie postrzeganego profesjonalizmu w komunikatach pisanych.
 • Ćwiczenia na konkretnych przykładach z codziennego życia zawodowego uczestników.
 • Wprowadzenie do takich rozmów czyli poznanie modeli udzielania informacji zwrotnej.
 • Omówienie dotychczasowej praktyki udzielania informacji zwrotnej w organizacji – dyskusja grupowa z wyciagnięciem wnoszących wniosków dla wszystkich uczestników.
 • Przygotowanie do sesji informacji zwrotnej – gromadzenie informacji, analiza faktów, określenie celów, struktura rozmowy, scenariusz spotkania, miejsce spotkania – ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia.
 • Style myślenia i zachowań w dynamice kontaktów międzyludzkich – profile osobowości – zarys.
 • Czego już nie tolerujemy, a za czym tęsknimy czyli jak dążyć do doskonałości?
 • Anatomia świadomej wypowiedzi – aktywne słuchanie oraz podświadome procesy kodowania – mini wykład  i ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia.
 • Informacja zwrotna motywacyjna– pochwała jako motywator. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – zaspokajanie potrzeb wewnętrznych – ćwiczenia praktyczne grupowe, omówienie potrzeb wewnętrznych, mini wykład.
 • Informacja zwrotna korygująca – modele STAR, FUKO, KOMUNIKAT JA –  przemyślana informacja zwrotna – ćwiczenia praktyczne, omówienie casów, miniwykład.
 • Informacja zwrotna coachingowa – omówienie i ćwiczenia praktyczne.
 • Różnice pokoleniowe – Pokolenie X,Y,Z – mini wykład, dyskusja, ćwiczenia.
 • Księga Dobrych praktyk czyli jak zapobiegać trudnym sytuacjom.
 • Jak reagować na stres, emocje swoje i rozmówcy, opór psychiczny – ćwiczenia.
 • Jakie mamy stereotypowe spojrzenie na krytykę? Unikamy jej?
 • Dlaczego czasem współpracownicy nie potrafią się zrozumieć i jak wpływa to na informację zwrotną przekazywaną przez kierownika?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Gry i ćwiczenia

Metoda szkoleniowa oparta na grach i ćwiczeniach jest popularnym podejściem do szkoleń z komunikacji i udzielania informacji zwrotnej. Ta interaktywna metoda ma na celu angażowanie uczestników w praktyczne zadania i sytuacje, które odzwierciedlają rzeczywiste scenariusze z miejsc pracy.

2

Krótkie wykłady z prezentacją multimedialną

Metoda szkoleniowa oparta na krótkich wykładach z prezentacją multimedialną jest skutecznym sposobem przekazywania wiedzy i informacji podczas szkolenia z komunikacji i udzielania informacji zwrotnej.

3

Testy autodiagnostyczne

Testy autodiagnostyczne są narzędziem, które umożliwiają uczestnikom szkolenia ocenę swoich umiejętności komunikacyjnych i zdolności do udzielania informacji zwrotnej. Stanowią one formę samopomiaru, w której uczestnicy sami oceniają swoje umiejętności na podstawie zestawu pytań lub scenariuszy.

4

Ćwiczenia grupowe

Ćwiczenia grupowe są wartościową metodą szkoleniową, która rozwija umiejętności komunikacyjne, buduje umiejętności pracy zespołowej, pobudza kreatywność i wspiera integrację uczestników. Poprzez interakcję, współpracę i refleksję, uczestnicy mają okazję rozwijać umiejętności interpersonalne i zdobywać praktyczne doświadczenie, które może być bezpośrednio stosowane w miejscu pracy.

Agata Rajchel

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 25 lat w zawodzie. Opracowywała autorskie projekty i szkolenia menadżerów w działach: Telewindykacji, Infoliii, Call Center i Telesprzedaży, Wsparcia Technicznego oraz IT, Reklamacji oraz Salonów Firmowych oraz zrealizowała około 450 dni szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich dla jednej z firm telekomunikacyjnych, jako trener wewnętrzny. Przez wiele lat była trenerem biznesu, coachem, doradcą i wykładowcą w branży B2B. W latach 1998-2000 była trenerem oraz specjalistą ds. wdrażania programów informatycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Gliwicach. Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist, autoryzowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming oraz certyfikat TRENERA NVC otrzymany w 3 letnim Studium Trenerów Nonviolent Communication.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.