Warsztat przynależności i synergii

Uczestnik szkolenia “Warsztat przynależności i synergii” zyska umiejętności efektywnej komunikacji w zespole, co pozwoli na budowanie silnych relacji i poczucia przynależności w grupie. Pozna techniki współpracy oparte na synergii, dzięki czemu będzie w stanie wykorzystać różnorodność kompetencji i perspektyw członków zespołu w celu osiągnięcia wspólnych celów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Warsztat przynależności i synergii

Grupa docelowa szkolenia “Warsztat przynależności i synergii” to przede wszystkim liderzy zespołów, menedżerowie i kierownicy projektów, którzy chcą zwiększyć efektywność swoich zespołów poprzez budowanie silniejszych relacji międzyludzkich i lepsze wykorzystanie różnorodności w grupie. Szkolenie jest również skierowane do pracowników wszystkich szczebli, którzy pragną poprawić komunikację i współpracę w ramach swoich zespołów.

Idea szkolenia “Warsztat przynależności i synergii” opiera się na przekonaniu, że kluczem do sukcesu każdej organizacji jest zdolność jej członków do efektywnej współpracy, budowania zaufania i wykorzystywania różnorodności w celu osiągnięcia wspólnych celów. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia i metody, które umożliwią im stworzenie środowiska pracy, w którym każdy członek zespołu czuje się doceniony i zaangażowany, a różnice są postrzegane jako atuty, nie bariery. Poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów i budowania zespołów opartych na wzajemnym szacunku, szkolenie ma na celu nie tylko zwiększenie produktywności, ale także wspieranie innowacyjności i zrównoważonego rozwoju organizacji.

zapisz się na szkolenie już teraz

Warsztat przynależności i synergii – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost zaangażowania pracowników – Szkolenie sprzyja budowaniu środowiska, w którym pracownicy czują się wartościowi i docenieni, co bezpośrednio przekłada się na ich większe zaangażowanie w pracy. Organizacje zyskują dzięki temu lepszą atmosferę pracy i mniejszą rotację kadry, a pracownicy poczucie spełnienia i satysfakcji z wykonywanych zadań.
 • Poprawa komunikacji wewnątrz zespołów – Efektywna komunikacja jest fundamentem sprawnie działającego zespołu. Dzięki szkoleniu, pracownicy uczą się, jak skutecznie wyrażać swoje myśli i słuchać innych, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i konfliktów. To korzyść dla organizacji, która zyskuje zespoły lepiej współpracujące nad wspólnymi celami.
 • Wykorzystanie różnorodności – Szkolenie kładzie nacisk na docenianie różnorodności w zespole, co prowadzi do kreatywniejszego rozwiązywania problemów i innowacji. Pracownicy uczą się, jak wykorzystać unikalne umiejętności i perspektywy każdego członka zespołu, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki dla organizacji.
 • Zwiększenie produktywności i efektywności – Pracownicy, którzy czują się częścią zespołu i są zaangażowani w swoją pracę, są bardziej produktywni i efektywni. Organizacja zyskuje dzięki temu lepsze wyniki finansowe i operacyjne, a pracownicy mają poczucie, że ich praca ma realny wpływ na sukces firmy.
 • Budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i współpracy – Szkolenie promuje wartości takie jak wzajemny szacunek, otwartość i współpraca, co przyczynia się do tworzenia pozytywnej i wspierającej kultury organizacyjnej. Dla pracowników oznacza to przyjemniejsze i zdrowsze środowisko pracy, a dla organizacji – lepszy wizerunek i atrakcyjność dla obecnych oraz potencjalnych pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – udział w tym szkoleniu wspiera budowę więzi i zaufania w zespole, co sprzyja większej motywacji do pracy.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych – szkolenie umożliwia pracownikom naukę skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz budowania pozytywnych relacji.
 • Wzrost efektywności pracy zespołowej – szkolenie pomaga pracownikom zrozumieć, jak działać razem w zespole, dzielić obowiązki i realizować cele wspólnie.
 • Budowanie pozytywnego klimatu w pracy – uczestnictwo w szkoleniu sprzyja budowaniu pozytywnego i otwartego środowiska pracy, co z kolei przekłada się na lepszą atmosferę i relacje w zespole.
 • Zwiększenie innowacyjności i kreatywności – szkolenie inspiruje pracowników do poszukiwania nowych rozwiązań oraz do promuje aktywne poszukiwanie nowych pomysłów do zastosowania w codziennej pracy PH.
 • Poprawa efektywności i wyników firmy – budowanie odpowiedzialnego i zgranego zespołu przekłada się na zwiększenie wydajności pracy poszczególnych PH oraz osiąganie przez nich lepszych wyników biznesowych dla firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych – uczestnicy zdobędą umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi członkami zespołu, co przyczyni się do poprawy relacji w zespole.
 • Budowanie atmosfery zaufania – podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję budować zaufanie w zespole, co wpłynie pozytywnie na efektywność współpracy i realizację celów.
 • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole – uczestnicy zdobędą wiedzę na temat skutecznych metod budowania zespołu oraz technik rozwiązywania konfliktów, co pozwoli im lepiej współpracować w przyszłości.
 • Budowanie pozytywnej atmosfery w zespole – uczestnicy będą mieli okazję poznać siebie nawzajem lepiej, co pomoże im tworzyć przyjazne relacje i wspierać się nawzajem w trudnych sytuacjach.
 • Zwiększenie motywacji do działania – uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć synergii działania, która motywuje do wspólnego dążenia do osiągnięcia celów zespołowych.
 • Zwiększenie pewności siebie – uczestnicy będą mieli możliwość przełamania swoich ograniczeń i przekonania, co w efekcie pozwoli im zaczynać podejmować nowe wyzwania.
 • Budowanie silnego zespołu – uczestnicy poznają narzędzia i zasady budowania silnego zespołu, co pozwoli im osiągnąć wyższą efektywność pracy i lepsze wyniki.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja zespołu i rola lidera
 • Znaczenie współpracy i komunikacji w zespole
 • Budowanie zaufania i relacji między członkami zespołu
 • Określenie celów i oczekiwań zespołu
 • Wyjaśnienie korzyści płynących z efektywnej współpracy zespołowej
 • Rozpoznawanie stylów komunikacji w zespole
 • Aktywne słuchanie i umiejętność wyrażania siebie
 • Radzenie sobie z konfliktami i różnicami zdań
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w budowaniu relacji zespołowych
 • Praktyczne ćwiczenia w komunikacji efektywnej
 • Rozpoznawanie potrzeb i motywacji członków zespołu
 • Wykorzystanie pozytywnej motywacji do zwiększenia zaangażowania
 • Stawianie celów i śledzenie ich realizacji
 • Budowanie ducha zespołowego i wspieranie wspólnych celów
 • Rozwijanie umiejętności lidera w motywowaniu zespołu
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Stymulowanie innowacyjności poprzez różnorodność i otwartość na nowe pomysły
 • Kreowanie przestrzeni do eksperymentowania i zdobywania nowych umiejętności
 • Wykorzystanie metod kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy zespołowej
 • Doskonalenie umiejętności współpracy i wspólnej twórczości
 • Planowanie pracy zespołu i realizacja celów
 • Wypracowanie efektywnych strategii organizacji pracy zespołowej
 • Zarządzanie priorytetami i minimalizacja rozproszenia uwagi
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań i współpracy w zespole
 • Utrzymywanie równowagi między pracą a życiem prywatnym w zespole
 • Monitorowanie postępów zespołu i ocena osiągnięć
 • Zapewnienie regularnego feedbacku i wyznaczanie celów rozwojowych
 • Doskonalenie umiejętności refleksji i samodoskonalenia
 • Budowanie kultury uczenia się i komunikacji w zespole
 • Stałe doskonalenie procesów pracy zespołowej i podejmowanie działań na rzecz jej poprawy.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Ćwiczenia indywidualne

Metoda ta polega na samodzielnym ćwiczeniu opcji, metod pracy w programie Power Point omawianych podczas szkolenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla praktycznego poznania możliwości programu i szybkiego zdobywania nowych umiejętności.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.